Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Các thông tin khác

KINH TẾ HỢP TÁC VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI MỘT NĂM NHÌN LẠI
Ngày tạo: 14/03/2014   Lượt xem: 1090

 

    Trong năm 2013, hoạt động của các hình thức tổ chức kinh tế ở các địa phương tỉnh ta, mà nòng cốt là Hợp tác xã, Tổ hợp tác(HTX,THT) đã có những chuyển biến  tích cực, góp phấn thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biêt là nông dân nông thôn, góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới ở tỉnh ta.

     Đến nay, toàn tỉnh có 306 HTXNN, trong đó: Thị xã Quảng Trị 08 HTX, Thành phố Đông Hà 17 HTX,  Cam Lộ 17 HTX, Đakrông 02 HTX, Gio Linh: 51 HTX, Vĩnh Linh 58 HTX, Hải Lăng 55 HTX, Triệu Phong 93 HTX, Hướng Hoá 05 HTX. Năm 2013 tăng 06 HTX so với năm 2012 (thành lập mới 7 HTX và giải thể 01 HTX), các HTX hoạt động trên tất cả các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ. Nhìn chung, các HTX cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu phục vụ hỗ trợ cho kinh tế hộ, kinh tế xã viên phát triển. Các dịch vụ quan trọng mà HTX giữ vai trò “Bà đỡ” như giống, phân bón, thú y, BVTV, khuyến nông… ngày càng được chú trọng và  đi vào chiều sâu thiết thực, có hiệu quả; các dịch vụ mang tính mở như thu mua chế biến nông sản, tín dụng nội bộ, hoạt động kiểm dịch... phục vụ cho sản xuất và đời sống ngày càng được nâng cao, đem lại hiệu quả mọi mặt  cho cuộc sống của xã viên và người lao động trong các HTX.

     Kết quả phân loại năm 2013, toàn tỉnh có 37,7% HTX được đánh giá là hoạt động  khá, giỏi; 49,6% hoạt động loại trung bình, 12,7% hoạt động còn hạn chế. Các HTX đã có những bước tiến bộ đáng kể về hoạt động kinh tế.  Tổng doanh thu năm 2013 đạt 226.732 triệu đồng, tăng 35,8% so với năm 2012; tổng lợi nhuận: 22.299 triệu đồng, tăng 45% so với năm 2012.

      Năm 2013, hướng dẫn thành lập mới 05 HTX trong đó: TX Quảng Trị: 03 HTX, Cam Lộ: 02 HTX. Kinh phí của nhà nước thực hiện hỗ trợ thành lập mới HTX là 80 triệu đồng.

     Ltên minh HTX&DNNQD tỉnh phối hợp cùng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị và Trường Trung học Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị thực hiện kế hoạch đào tạo, tập huấn cho cán bộ HTX nông nghiệp tại các địa phương.  Kết quả, đã mở được 11 lớp tập huấn với 615 người tham gia, gồm: 04 lớp Chủ nhiệm, 04 lớp Kế toán và 03 lớp Kiểm soát cho các HTX nông nghiệp trong tỉnh.

       Qua tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 13/TW5 (khóa IX), cho thấy vai trò các HTX nhất là các HTX nông nghiệp trong việc tổ chức các dịch vụ, hỗ trợ xã viên phát triển kinh tề hộ, kinh tế trang trại cũng như đóng góp vào tiến trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được khẳng định. Nhiều HTX nông nghiệp đã vận dụng các chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp- nông thôn; tích cực vận động xã viên dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Một số HTX đã quan tâm xây dựng các chính sách hỗ trợ, khuyến khích xã viên đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế có giá trị cao từ 50-70 triệu đồng/ha/ năm trở lên; như hỗ trợ xã viên trồng cỏ nuôi bò nhốt, mô hình nuôi hươu lấy nhung, nuôi trồng thủy sản, nuôi ếch thương phẩm, mô hình nuôi lợn - cá, trồng rau an toàn, trồng hoa, trồng sen lấy hạt,  trồng nấm, thêu ren xuất khẩu...Điển hình như HTX Đông Thanh-Đông Hà, HTX Triệu Thuận-Triệu Phong. HTX Thủy Ba Tây-Vĩnh Linh, HTX Phú Hưng, các HTX ở Hải Tân-Hải Lăng…  Bên cạnh đó nhiều HTX mở rộng sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường, tổ chức liên doanh, liên kết, tích cực khâu nối đầu vào, đầu ra với các công ty doanh nghiệp; hỗ trợ xã viên phát triển phát triển kinh tế trang trại, gia trại, mở rộng các ngành nghề, giải quyết công ăn việc làm; sản phẩm của nông nghiệp đã từng bước trở thành hàng hóa cung ứng cho thị trường, điển hình như HTX Thống nhất ở thị trấn Cam lộ.

      Trên lĩnh vực các HTX phi nông nghiệp cũng đã có những kết quả hoat động tích cực đáng kể. Toàn tỉnh có 10 HTX giao thông vận tải(GTVT), trong đó có 8 HTX vận tải ô tô và vận tải đường sông, với 367 xã viên, tạo việc làm trên 750 lao động. Các HTX-GTVT đã vượt qua khó khăn, tích cực vận động xã viên đổi mới phương tiện, tăng cường quản lý và điều phối  luồng tuyến, kịp thời phục vụ hành khách và vân chuyển hàng hóa. Một số HTX đã chịu khó mở thêm một số tuyến ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; tổ chức phục vụ tốt việc đi lại, nhất là trong các kỳ thi đại học, lễ,tết, góp phần quan trọng giải quyết nhu cầu đi lại của nhân dân chủ động phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến xã viên về các biện pháp phòng ngừa tai nạn, chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông. Điển hình như HTX ô tô Đông Hà. Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và xây dựng có 15 HTX, trong đó, năm 2013 thành lập mới 02 HTX ở thị xã Quảng trị; hoạt động chủ yếu là gia công cơ khí, gò hàn, khai thác đá, cát sỏi, mộc và xây dựng dân dụng. Các HTX-TTCN hoạt động có hiệu quả, đã thu hút trên 400 xã viên và người lao động có việc làm thường xuyên .Một số HTX thành lập mới đã tạo ra giá trị sản phẩm phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của nhân dân như HTX chổi đót Văn phong-Hải Lăng, HTX Đồng tâm, Đồng lợi, Hữu đạt-Gio linh. Hệ thống Quỹ Quỹ tín dụng nhân dân(TDND), đến nay toàn tỉnh có 11 Qũy TDND hoạt động trên địa bàn 21 xã, phường, thị trấn, với 22.719 thành viên, bình quân mỗi quỹ có 2.065 thành viên tăng, vốn điều lệ 15.832 triệu đồng tăng 21,7% so với năm 2012, nguồn vốn huy động 530.835 triệu đồng tăng 26,6%, bình quân 48.257 triệu đồng/Quỹ, tổng doanh số cho vay 673.735 triệu đồng,  lợi nhuận thu được 5.344 triệu đồng, dư nợ cho vay 457.319 triệu đồng, bình quân mỗi quỹ 41.574 triệu đồng.   Nhìn chung hoạt động của hệ thống ngày Qũy TDND đươc duty trì vá phát triển tốt, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và hạn chế cho vay nặng lãi nhất là ở nông thôn. 100% quỹ TDND hoạt động đều có lãi, quỹ có lãi cao nhất là Hồ xá 1.898 triệu đồng, thấp nhất cũng đạt 181 triệu đồng/2013; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,44% tổng dư nợ. Toàn tỉnh có 3 HTX vệ sinh môi trường và 45 HTX dịch vụ nông nghiệp có tổ chức dịch vụ thu gom rác thải và xử lý môi trường . Năm qua, các HTX dịch vụ vệ sinh môi trường đã cố gắng phát huy nội lực, đồng thời nhận được sự quan tâm, của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, nên các HTX đã từng bước hoạt động ổn định và có hiệu quả hơn, góp phần quan trọng vào xử lý vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

       Về lĩnh vực Tổ hợp tác(THT), toàn tỉnh hiện có 7.151 THT. Trong đó có 176 THT hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có đăng ký chứng thực với Uỷ ban nhân dân xã, phường (Đông Hà: 20 tổ, Hải Lăng: 140 tổ, Thị xã Quảng Trị: 16 tổ), tăng 150 tổ so với năm 2012. Bình quân một THT có 7 - 8 thành viên; THT được thành lập với hình thức tổ chức, quy mô và nội dung hoạt động rất đa dạng, phong phú và linh hoạt, chủ yếu hướng vào mục đích giúp đỡ, tương trợ nhau trong sản xuất và dịch vụ.

       Bên cạnh những kết quả đạt được, KTTT ở tỉnh ta vẫn còn bộc lộ một số mặt hạn chế: Hiệu quả hoạt động ở một số HTX còn thấp, nhất là HTX nông nghiệp,  hoạt động còn  mang tính hình thức, chưa chủ động, còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa chuyển đổi kịp thời theo cơ chế thị trường; cơ sở vật chất còn nghèo, thiếu vốn hoạt động, sức cạnh tranh yếu; các điển hình, nhân tố mới chưa nhiều; trình độ quản lý và điều hành của cán bộ quản lý HTX còn nhiều bất cập; một số HTX được hình thành nhưng chưa phát huy được vai trò tác động đến việc phát triển kinh tế của địa phương; vai trò HTX về xây dựng nông thôn mới và tạo công việc làm cho người lao động còn nhiều mặt hạn chế. Việc hướng dẫn, chỉ đạo thành lập HTX tại một số địa phương chưa mạnh, hiệu quả chưa cao.

        Để góp phần cho Kinh tế hợp tác nói chung và trong nông nghiệp nói riêng phát triển bền vững trong thời gian tới thiết nghĩ chúng ta cần chú ý quan tâm một số vấn đề cốt yếu sau. Trước hết phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò quản lý Nhà nước ở các cấp để củng cố , đối mới, phát triển các HTX sản xuất kinh doanh ngày càng có hiệu quả, đây là yếu tố quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển HTX, xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về KTTT trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, phát tài liệu, tổ chức Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ Đảng viên, và các tầng lớp nhân dân về những quan điểm, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước ta, mục tiêu, giải pháp, vai trò, vị trí của HTX trong nông nghiệp, mà trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến Luật HTX 2012 và các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX như thành lập quỹ hỗ trợ HTX, có chính sách ưu tiên về đất đai để HTX mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng mô hình HTX kiểu mới trong xây dựng, phát triển nông thôn mới. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ chủ chốt HTX. Đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX theo hướng tăng cường kỹ năng quản lý, điều hành các HTX. Hướng dẫn, tạo điều kiện để THT  đăng ký hoạt động tại UBND xã, phường, thị trấn hoat động theo đúng Nghị định 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ nhằm tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các THT hoạt động tốt hơn.; khuyến khích hình thành vốn sử dụng chung, tổ chức cung ứng dịch vụ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho tổ viên, khi có điều kiện thì phát triển thành HTX. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn, tạo điều kiện để các HTX, THT hoạt động thuận lợi, quan tâm trong việc tổng kết, đúc rút rút kinh nghiệm chỉ đạo và nhân rộng điển hình tiên tiến trong khu vực KTTT nông nghiệp, nông thôn. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những tồn tại, yếu kém của các HTX. Các HTX cần phải phát huy nội lực là chính, vận động  xã viên tham gia HTX, góp thêm vốn, tổ chức liên doanh liên kết với các HTX khác, với các doanh nghiệp. Xây dựng, bổ sung Điều lệ HTX cho  phù hợp những quy định mới, có phương án sản xuất kinh doanh đúng đắn, có tính khả thi cao. Quá trình xây dựng nông thôn mới, các HTX có vai trò hết sức quan trọng, không chỉ phát triển các HTX, nâng cao thu nhập cho xã viên và người lao động mà còn góp phần đáng kể  làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn Quảng Trị trong thời kỳ phát triển và hội nhập.

                                                                Nguyễn Văn Thịnh: Liên minh HTX


Các tin khác:
 • TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2020 -10/21/2020 12:00:00 AM
 • KHUYẾN NÔNG TRONG THỜI ĐẠI NÔNG NGHIỆP 4.0 -10/21/2020 12:00:00 AM
 • CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 Ý THỨC CỦA MỖI NGƯỜI LÀ SỨC MẠNH ĐỂ CHIẾN THẮNG -9/7/2020 12:00:00 AM
 • HƯỚNG DẪN DUY TU, BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRẠM BƠM -8/5/2020 12:00:00 AM
 • VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -7/13/2020 12:00:00 AM
 • CHUYÊN MỤC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VỚI CUỘC SỐNG XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI KHUYẾN NÔNG VIÊN HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ -7/13/2020 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2020 -7/13/2020 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VIỆC KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRƯỚC MẮT VÀ LÂU DÀI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -6/17/2020 12:00:00 AM
 • XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM AN TOÀN -6/17/2020 12:00:00 AM
 • LỰA CHỌN THỰC PHẨM GIÀU VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT -4/6/2020 12:00:00 AM
 • VAI TRÒ CỦA KHUYẾN NÔNG TRONG XÂY DỰNG NTM -4/6/2020 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VỀ CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN AN TOÀN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -1/9/2020 12:00:00 AM
 • NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU, KÈ CHỐNG SẠT LỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH -1/9/2020 12:00:00 AM
 • KỸ THUẬT TƯỚI, TIÊU KHOA HỌC VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2019-2020 -1/2/2020 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG -12/6/2019 12:00:00 AM
 • ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN THU GOM BAO GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT SAU SỬ DỤNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG -12/6/2019 12:00:00 AM
 • DẤU ẤN 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở QUẢNG TRỊ -12/6/2019 12:00:00 AM
 • NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ 74 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN -12/6/2019 12:00:00 AM
 • TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN QUAN TRỌNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN -8/28/2019 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP -8/28/2019 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỢT CAO ĐIỂM VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN 2019 -4/4/2019 12:00:00 AM
 • QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO CHUỖI - GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ CHO SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN QUẢNG TRỊ -4/4/2019 12:00:00 AM
 • NHỮNG THÁCH THỨC VÀ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA NÔNG DÂN QUẢNG TRỊ TRONG THỰC HIỆN CÔNG NGHỆ 4.0 ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -1/31/2019 12:00:00 AM
 • TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢM BẢO ATTP LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018 -1/8/2019 12:00:00 AM
 • MỞ HƯỚNG LÀM GIÀU TỪ MÔ HÌNH NUÔI GÀ THEO CÔNG NGHỆ KHÉP KÍN -11/12/2018 12:00:00 AM
 • TỔNG CỤC THỦY LỢI KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY LỢI -10/16/2018 12:00:00 AM
 • CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP -10/16/2018 12:00:00 AM
 • ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP -10/16/2018 12:00:00 AM
 • HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG CÓ KẾT QUẢ TỐT HƠN -7/25/2018 12:00:00 AM
 • HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP -7/25/2018 12:00:00 AM
 • CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG GẮN VỚI MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -7/25/2018 12:00:00 AM
 • ỐC BƯƠU VÀNG LOÀI DỊCH HẠI TRỞ THÀNH NGUỒN THU NHẬP CHO NÔNG DÂN -7/25/2018 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN SINH KẾ GIẢM NGHÈO Ở 2 HUYỆN ĐAKRÔNG VÀ HƯỚNG HÓA -5/29/2018 12:00:00 AM
 • TÁC HẠI CỦA SỬ DỤNG HÀN THE TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ CÁCH NHẬN BIẾT -2/7/2018 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRẠM BƠM -2/7/2018 12:00:00 AM
 • HUYỆN VĨNH LINH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -2/7/2018 12:00:00 AM
 • ĐẨY MẠNH HƠN NỮA CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -12/4/2017 12:00:00 AM
 • CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM AN TOÀN – GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN -11/10/2017 12:00:00 AM
 • CÒNG GIÓ! -9/1/2017 12:00:00 AM
 • PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN CÓ HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG HIỆN NAY -7/3/2017 12:00:00 AM
 • CÁCH GIỬ CHO HOA TƯƠI LÂU VÀ TƯỚI NƯỚC BÓN PHÂN CHO HOA CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU -1/16/2017 12:00:00 AM
 • SẢN XUẤT MĂNG ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM -9/12/2016 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ CHẤT CẤM TRONG THỰC PHẨM -5/12/2016 12:00:00 AM
 • TÌNH HÌNH ẠT LỠ BỜ SÔNG VÀ TIÊU THOÁT LŨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -5/12/2016 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HỒ, ĐẬP THỦY LỢI NHỎ DO ĐỊA PHƯƠNG PHỤ TRÁCH -4/4/2016 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP NĂM 2014 -3/14/2014 12:00:00 AM
 • KINH TẾ HỢP TÁC VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI MỘT NĂM NHÌN LẠI -3/14/2014 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ: THÀNH LẬP NHÓM SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG THỊ TRƯỜNG -1/13/2014 12:00:00 AM
 • Ngành Nông nghiệp và PTNT qua 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Toàn Ngành cùng chung sức xây dựng nông thôn mới” -12/4/2013 12:00:00 AM
 • Pha chế và sử dụng dung dịch Boóc-đô trong Nông nghiệp -12/4/2013 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG XÂY DỰNG NTM Ở XÃ TAM AN, TỈNH QUẢNG NAM -9/6/2013 12:00:00 AM
 • VĨNH THẠCH VỚI MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG -8/27/2013 12:00:00 AM
 • ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT PHẢI ĐỒNG BỘ VÀ PHÙ HỢP -7/19/2013 12:00:00 AM
 • XÍ NGHIỆP THỦY NÔNG GIO CAM HÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TƯỚI TIÊU PHỤC VỤ SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 2013 -8/21/2013 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ CHỦ ĐỌNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG -8/21/2013 12:00:00 AM
 • NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ & PTNT QUA 2 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA "TOÀN NGÀNH CÙNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI" -8/21/2013 12:00:00 AM
 • NGÀI ĐẠI SỨ PHẦN LAN VÀ PHU NHÂN THĂM DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ GIẢM NHẸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VÙNG CÁT TỈNH QUẢNG TRỊ -8/21/2013 12:00:00 AM
 • DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ GIẢM NHẸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VÙNG CÁT TỈNH QUẢNG TRỊ -5/16/2013 12:00:00 AM
 • TUỔI TRẺ TRUNG TÂM KN-KN QUẢNG TRỊ ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, XUNG KÍCH CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -5/16/2013 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC (Bể Biogas) -5/16/2013 12:00:00 AM
 • TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TUYÊN TRUYỀN TRÊN WEBSITE XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -10/9/2012 12:00:00 AM
 • QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA -8/15/2012 12:00:00 AM
 • ĐÔNG THANH HỢP TÁC XÃ ĐIỄN HÌNH TIÊN TIẾN -6/7/2012 12:00:00 AM
 • GIO AN VỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI -6/7/2012 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG THỜI GIAN TỚI -6/7/2012 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI QUẢN LÝ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP Ở TỈNH QUẢNG TRỊ -5/24/2012 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ NÔNG DÂN, NGƯ DÂN ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -5/24/2012 12:00:00 AM
 • THIẾT LẬP KHU BẢO TỒN BIỂN -3/12/2012 12:00:00 AM
 • CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -3/12/2012 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ CẦN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN -2/10/2012 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NTM CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2011 -2/10/2012 12:00:00 AM
 • TỔ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -2/10/2012 12:00:00 AM
 • NĂM NHUẬN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ THỜI TIẾT ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -1/31/2012 12:00:00 AM
 • BẢN TIN NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ - BẠN CỦA NHÀ NÔNG -1/31/2012 12:00:00 AM
 • ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -1/31/2012 12:00:00 AM
 • CẢI TẠO ĐẤT NÔNG NGHIỆP BẠC MÀU -12/22/2011 12:00:00 AM
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN -12/22/2011 12:00:00 AM
 • CẦN PHÁT HUY SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -12/6/2011 12:00:00 AM
 • HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở QUẢNG TRỊ KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP -10/18/2011 12:00:00 AM
 • CÔNG ĐOÀN NGÀNH NN & PTNT QUẢNG TRỊ: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA -10/18/2011 12:00:00 AM
 • HƯỞNG ỨNG HOẠT ĐỘNG THU GOM RÁC THẢI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ NÓI KHÔNG VỚI TÚI NILON! -11/2/2011 12:00:00 AM
 • XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI BẮT ĐẦU TỪ NHẬN THỨC -10/17/2011 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA Ở HTX LÂM CAO -10/17/2011 12:00:00 AM
 • BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÙNG CÁT VEN BIỂN QUẢNG TRỊ -10/18/2011 12:00:00 AM
 • Tiện ích trên Web

  Thống kê truy cập

  Bộ đếm Đang truy cập: 4440