Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Tin hoạt động ngành

GẶP GỠ VÀ ĐỐI THOẠI
Ngày tạo: 09/12/2013   Lượt xem: 1196

Trung tâm KNKN Quảng Trị được thành lập tháng 10 năm 2013, qua 20 năm xây dựng và phát triển góp phần tích cực trong chỉ đạo sản xuất chuyển giao TBKT cho nông dân, góp phần đưa năng suất và chất lượng cây trồng không ngừng tăng lên, Nhân dịp kỹ niệm 20 thành lập Trung tâm KNKN chúng tôi có nội dung trao đổi cùng đồng chí Nguyễn Văn Bài - Tỉnh ủy Viên- Giám Đốc Sở NN và PTNT Quảng Trị.

Hoạt động KN- KN góp phần tạo chuyển biến về chất và lượng trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh

- Qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, đồng chí đánh giá như thế nào về thành quả mà công tác khuyến nông, khuyến ngư của tỉnh đã gặt hái được?

  - Khuyến nông- khuyến ngư (KN- KN) là quá trình hoạt động phổ cập và chuyển giao tiến bộ kỹ năng, kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất, cung cấp thông tin cho nông dân, giúp họ phát triển sản xuất, tổ chức đời sống của gia đình và cộng đồng. Để đáp ứng yêu cầu về KN- KN của nông dân, ngày 28/10/1993, UBND tỉnh Quảng Trị ra Quyết định số 1169/QĐ-UB thành lập Trung tâm Khuyến nông tỉnh, tháng 10/1995 các Trạm Khuyến nông huyện được thành lập. Nhiệm vụ chính của Trung tâm KN-KN là tham gia xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn, các chương trình, dự án về KN- KN; hướng dẫn nội dung, phương pháp hoạt động KN- KN, tổ chức kiểm tra, đánh giá các chương trình, dự án KN- KN; xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn KN- KN, tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên KN- KN và nông dân; phối hợp với cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước; thông tin KHCN, thị trường; mô hình sản xuất kinh doanh giỏi; tổ chức hội thảo, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn; triển khai ứng dụng TBKHKT trên địa bàn tỉnh….

Trong 20 năm qua, căn cứ mục tiêu chiến lược, định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung tâm KN- KN quốc gia, Sở Nông nghiệp & PTNT, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và sự hưởng ứng tích cực của nông dân cùng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ KN, Trung tâm KN- KN tỉnh đã thực hiện được nhiều chương trình KN- KN, góp phần quan trọng tạo ra những chuyển biến về chất trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Công tác đào tạo, huấn luyện, truyền thông được coi là nhiệm vụ trọng tâm đã tiến hành thường xuyên liên tục. Đội ngũ khuyến nông viên được đào tạo, huấn luyện trở thành lực lượng xung kích trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi, chuyển giao kỹ thuật thâm canh nông nghiệp, tích cực trong chỉ đạo hướng dẫn sản xuất và phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi... Chính lực lượng khuyến nông viên cơ sở đã giúp cho Trung tâm vươn cánh tay tới những vùng sâu, vùng xa của tỉnh.  Thông qua công tác tập huấn kỹ thuật cho nông dân, cán bộ KN- KN đã tiếp xúc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nông dân và đã thực sự trở thành người bạn đồng hành với họ. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền như qua các phương tiện thông tin đại chúng, tài liệu hướng dẫn, hội nghị đầu bờ… Trung tâm đã cung cấp những thông tin cơ bản và quan trọng cho nông dân giúp nâng cao trình độ thâm canh và trình độ tổ chức sản xuất đưa đến hiệu quả kinh tế cao.

Chương trình chuyển giao TBKT trồng trọt được tiến hành với nhiều nỗ lực  nhằm mục tiêu: đảm bảo an ninh lương thực, chuyển đổi cơ cấu cây trồng tạo ra cơ cấu sản xuất hợp lý, đa dạng, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, con nuôi, nâng cao thu nhập cho nông dân. Trên cơ sở đó để giảm tỷ trọng đầu tư lao động cho ngành trồng trọt làm cơ sở cho việc phân bổ lại lao động trong nông nghiệp, mở rộng ngành nghề phát triển chăn nuôi; đóng góp tích cực, có hiệu quả trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng đa dạng hoá, thâm canh hoá nông nghiệp tăng giá trị thu nhập trên mỗi héc ta đất, tạo nên những vùng sản xuất hàng hoá có quy mô lớn, chất lượng tốt. Hàng năm, Trung tâm đã lựa chọn tập đoàn cây trồng thích hợp đưa vào trình diễn mô hình theo từng chân đất giúp nông dân nhìn nhận một cách cụ thể để lựa chọn, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, có hiệu quả. Thành công trong KN chăn nuôi là đã tạo bước chuyển lớn trong việc cải tiến chất lượng giống đàn gia súc, gia cầm, đa dạng hoá con nuôi, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất đã từng bước thay đổi tập quán chăn nuôi quảng canh, tận dụng, sang chăn nuôi tập trung thâm canh làm tăng trọng lượng xuất chuồng, rút ngắn thời gian nuôi, tăng chu chuyển đàn và hệ số quay vòng vốn chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần đưa tỷ trọng ngành chăn nuôi trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh từ 33% (năm 2005) lên 42% (năm 2012).

Hoạt động khuyến lâm cũng liên tục được đổi mới để nâng cao hiệu quả sản xuất. Trung tâm đã xây dựng các mô hình khảo nghiệm, áp dụng các TBKT vào sản xuất rừng một cách có chất lượng lẫn số lượng. Đặc biệt là phát triển một số loại cây lâm đặc sản có giá trị kinh tế cao và thị trường tiêu thụ rộng để giúp nông dân mà nhất vùng núi định hướng được mục tiêu và phương thức sản xuất, ý thức được tài nguyên, sản phẩm từ rừng, góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc, tăng độ che phủ của rừng, đến nay đạt 47,8%.

Chương trình KN hướng dẫn người nghèo cách làm ăn cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hàng năm, Trung tâm hỗ trợ nhiều kinh phí và triển khai các mô hình hướng dẫn người nghèo cách làm ăn theo phương pháp “cầm tay chỉ việc” đã góp phần từng bước XĐNG một cách bền vững, đời sống của nông dân dần được cải thiện.

Hạt động khuyến ngư đã không chỉ giúp đẩy mạnh phong trào ứng dụng KHKT vào sản xuất mà còn góp phần phát triển mở rộng quy mô và diện tích nuôi trồng thủy sản, không ngừng tăng năng suất và hiệu quả kinh tế. Trong lĩnh vực đánh bắt hải sản, Trung tâm đã tập huấn nâng cao kỹ thuật khai thác, chế biến cho ngư dân, từ đó họ mạnh dạn đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại để vươn ra khơi tìm những ngư trường mới, tăng hiệu quả đánh bắt, giúp nông dân vươn lên làm giàu.

Ngoài ra, Trung tâm KN-KN còn phối hợp với các hội đoàn thể chính trị- xã hội, phối hợp với các chương trình dự án để triển khai sâu rộng hơn các mô hình ứng dụng tiến bộ KHKT...đều đạt kết quả rất khả quan và được đánh giá cao.

- Nguyên nhân đạt được những kết quả đó là gì, thưa đồng chí?

- Nguyên nhân có ý nghĩa quyết định đó là sự quan tâm kịp thời của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT từ việc hoạch định kế hoạch, chính sách KN trên địa bàn đến việc hình thành, ổn định tổ chức bộ máy KN- KN từ tỉnh đến cơ sở, đầu tư ngân sách và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho nhu cầu hoạt động KN- KN. Trung tâm KN quốc gia đã giành nhiều kinh phí, trang thiết bị, ưu tiên hỗ trợ một số chương trình, dự án trọng điểm phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh. Trung tâm cũng được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các đơn vị, đặc biệt là ngành Tài chính, Thanh tra... giúp đơn vị sử dụng đồng vốn ngân sách đúng mục đích, có hiệu quả, hạn chế tối đa những thất thoát.

Kết quả đạt được của hoạt động KN- KN 20 năm qua một phần nhờ vào sự hợp tác của UBND các huyện, thị xã, thành phố; sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể quần chúng từ tỉnh đến huyện. Đồng thời cũng nhờ sự phấn đấu nỗ lực của đội ngũ KN- KN trong việc đưa tiến bộ KHKT về với nông dân. Đáng kể hơn cả là sự hưởng ứng, tham gia tích cực của bà con nông dân trong tỉnh.

- Định hướng công tác khuyến nông, khuyến ngư trong những năm tới như thế nào, thưa đồng chí?

- KN- KN không chỉ là cầu nối giữa khoa học và thực tiễn, giữa các cơ quan nghiên cứu với nông dân mà còn là cầu nối giữa nhà nước với nông dân. KN- KN là người trực tiếp giúp nhà nước thực hiện những chiến lược, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giúp nhà nước phân phối sử dụng đúng đắn có hiệu quả vốn dành cho việc phát triển nông nghiệp, nông thôn, đồng thời cũng là người trực tiếp vận động nông dân tiếp thu và thực hiện các chính sách của nhà nước. Để ngành Nông nghiệp hội nhập tốt với các nước trong khu vực và thế giới, vấn đề quan trọng hàng đầu là phải tăng cường áp dụng công nghệ cao, công nghệ mới vào sản xuất nhằm tạo ra nông sản có quy mô lớn, chất lượng tốt, giá thành thấp và chất lượng"sạch". Để làm được điều này cần tập trung những giải pháp sau:

Trong chiến lược sản xuất hàng hoá là phải xác định cho được cây con chủ lực, những cây trồng, con nuôi có lợi thế về sản xuất và tiêu thụ nhất của từng vùng, từng huyện và của cả tỉnh có khả năng cạnh tranh tốt trên thị trường trong và ngoài nước.

Ưu tiên đầu tư khoa học và công nghệ trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản, đảm bảo yếu tố khoa học công nghệ chiếm tỷ lệ cao giá trị mới tạo ra nông sản, có như vậy nông sản Quảng Trị mới có chất lượng tốt, giá thành thấp, đủ sức cạnh tranh bền vững trên thị trường. Xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh, từ đó xây dựng thương hiệu hàng hóa cho sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.

Đầu tư cho công tác KN- KN phải được xem như một khâu đột phá trong việc sản xuất nông sản hàng hoá. Trên cơ sở quy hoạch xác định rõ những vùng nông sản hàng hoá chiến lược của tỉnh, công tác KN-KN phải được đầu tư theo dự án tập trung, trọng điểm, đưa hoạt động KN -KN vào hoạt động dịch vụ mang tính chất xã hội.

Tiếp tục tìm tòi những mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện sản xuất của nông dân trong tỉnh mang lại hiệu quả kinh tế cao để đưa vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tham mưu cho tỉnh đề ra các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nhằm nhanh chóng nhân rộng các mô hình chuyển giao tạo vùng sản xuất hàng hoá tập trung giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nông dân.

Chú trọng công tác huấn luyện, trình diễn mô hình cho nông dân để thuyết phục, hướng dẫn nông dân áp dụng kỹ thuật mới. Ngoài việc chuyển giao TBKT cần phải xúc tiến công tác thị trường, chế biến bảo quản và lưu thông hàng hoá để nâng vao hiệu quả sản xuất kinh doanh nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Hà Vân An


Các tin khác:
 • PHIÊN CHỢ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP AN TOÀN VÀ TRIỂN LÃM GIỚI THIỆU SẢN PHẨM OCOP -8/5/2020 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 -8/5/2020 12:00:00 AM
 • TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT CHĂN NUÔI VÀ CÁC VĂN BẢN THI HÀNH LUẬT -8/5/2020 12:00:00 AM
 • Thẩm định thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ bảo tồn và phát triển cây lan Giả Hạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị -7/13/2020 12:00:00 AM
 • ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NHIỆM KỲ 2020-2025 -7/13/2020 12:00:00 AM
 • SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 -6/17/2020 12:00:00 AM
 • Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy tinh thân đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập Trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây -6/17/2020 12:00:00 AM
 • SỞ NN&PTNT ỦNG HỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 -6/17/2020 12:00:00 AM
 • NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THỦY LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2019 - 2020 -3/9/2020 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRONG TẾT CANH TÝ 2020 -3/9/2020 12:00:00 AM
 • HƯỚNG HÓA CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BỆNH KHẢM LÁ SẮN -3/9/2020 12:00:00 AM
 • TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM THỦY SẢN MIỄN PHÍ ĐẦU TIÊN TẠI QUẢNG TRỊ -3/9/2020 12:00:00 AM
 • HỘI NGHỊ SƠ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH, AN TOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT GIAI ĐOẠN 2016-2019 -3/9/2020 12:00:00 AM
 • HỘI NGHỊ TỔNG KẾT KHỐI THI ĐUA CÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VÙNG TRUNG BỘ 2019 -1/2/2020 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ LÂM SẢN NGOÀI GỖ TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BẮC HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2019. -12/6/2019 12:00:00 AM
 • THÀNH LẬP VĂN PHÒNG THANH TRA KIỂM TRA, KIỂM SOÁT NGHỀ CÁ -12/6/2019 12:00:00 AM
 • SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VỚI HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ VIII (2018 - 2019) -12/6/2019 12:00:00 AM
 • HUYỆN HẢI LĂNG HỖ TRỢ NÔNG DÂN PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GIA CẦM KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI -12/6/2019 12:00:00 AM
 • ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT TÀU CÁ -12/6/2019 12:00:00 AM
 • TIẾP SỨC CHO XÃ TRIỆU NGUYÊN VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI -12/6/2019 12:00:00 AM
 • HỘI THẢO KHOA HỌC ỨNG DỤNG CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRONG NUÔI TÔM -10/10/2019 12:00:00 AM
 • XÃ HẢI LỆ ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI HƯƠU -10/10/2019 12:00:00 AM
 • LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MOVIMAR GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ -10/10/2019 12:00:00 AM
 • ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG PHÒNG HỘ -8/28/2019 12:00:00 AM
 • NÔNG DÂN QUẢNG TRỊ HÀO HỨNG VỚI SÂN CHƠI “VUI CÙNG NHÀ NÔNG” -8/28/2019 12:00:00 AM
 • TÌM GIẢI PHÁP CHO HƠN 600 TẤN CÁ KHÔ BỊ TỒN ĐỌNG -8/28/2019 12:00:00 AM
 • CHỮA CHÁY RỪNG BẰNG PHƯƠNG CHÂM “4 TẠI CHỖ” TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ LƯU VỰC SÔNG THẠCH HÃN -8/28/2019 12:00:00 AM
 • HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM -8/28/2019 12:00:00 AM
 • TÍN HIỆU KHẢ QUAN CỦA MÔ HÌNH TRỒNG SÂM BỐ CHÍNH -8/28/2019 12:00:00 AM
 • TẬP HUẤN GIÁM SÁT RÁC THẢI NHỰA TẠI KHU BẢO TỒN BIỂN ĐẢO CỒN CỎ -8/28/2019 12:00:00 AM
 • BAN VĂN HÓA XÃ HỘI - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG -8/28/2019 12:00:00 AM
 • HỘI THẢO THÚC ĐẨY PHƯƠNG THỨC HỢP TÁC QUẢN LÝ RỪNG ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI CARBON -5/21/2019 12:00:00 AM
 • VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI TRUNG ƯƠNG LÀM VIỆC VỚI HUYỆN CAM LỘ -5/21/2019 12:00:00 AM
 • NGÀY HỘI THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC VỚI NGHỀ NGHIỆP VÀ VIỆC LÀM NĂM 2019 -5/21/2019 12:00:00 AM
 • ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG PHÒNG HỘ -4/4/2019 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BẮC HƯỚNG HÓA -4/4/2019 12:00:00 AM
 • HỌP TỔ CHỨC TRIỂN KHAI LẮP ĐẶT THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TRÊN TÀU CÁ S-Tracking -4/4/2019 12:00:00 AM
 • THẨM ĐỊNH, XÉT CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI -4/4/2019 12:00:00 AM
 • LỘC BIỂN ĐẦU XUÂN -3/21/2019 12:00:00 AM
 • NGƯ DÂN QUẢNG TRỊ ĐƯỢC MÙA CÁ CƠM ĐẦU NĂM -3/21/2019 12:00:00 AM
 • PHÁT HIỆN CÁ THỂ NGHI LÀ BÒ TÓT (BOS GAURUS) TẠI THÔN CÙ BAI, XÃ HƯỚNG LẬP, HUYỆN HƯỚNG HÓA -3/21/2019 12:00:00 AM
 • ĐẢNG ỦY SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT TRIỂN KHAI HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TW 8 KHÓA XII -1/31/2019 12:00:00 AM
 • CÔNG BỐ XÃ VĨNH LONG ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI -1/31/2019 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ CỦA SỰ KẾT HỢP MÔ HÌNH NUÔI LỢN -1/8/2019 12:00:00 AM
 • HỘI LHPN TỈNH TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO HỘI VIÊN -1/8/2019 12:00:00 AM
 • HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG TRỊ 2018 -1/8/2019 12:00:00 AM
 • TẬP HUẤN “NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ PHÁP LUẬT VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỦY LỢI, ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI” -1/2/2019 12:00:00 AM
 • LÀM GIÀU TRÊN VÙNG ĐẤT THÉP -1/2/2019 12:00:00 AM
 • TUYÊN TRUYỀN VỀ BIỂN ĐẢO VÀ CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN KHAI THÁC THỦY SẢN -1/2/2019 12:00:00 AM
 • TUYÊN TRUYỀN GẮN VỚI CỘNG ĐỒNG -1/2/2019 12:00:00 AM
 • HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM AN TOÀN -11/12/2018 12:00:00 AM
 • CỨU HỘ MỘT CÁ THỂ RÙA BIỂN CÓ CHỮ TƯỢNG HÌNH TRÊN MAI VỀ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN -11/12/2018 12:00:00 AM
 • CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ TÌNH HÌNH SẠT LỞ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -11/12/2018 12:00:00 AM
 • HỘI NGHỊ KẾT NỐI CUNG CẦU TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÁC MÔ HÌNH PHỤ NỮ PHÁT TRIỂN KINH TẾ -11/12/2018 12:00:00 AM
 • SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC HỘI THI TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LẦN THỨ I, NĂM 2018 -11/12/2018 12:00:00 AM
 • THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KIỂM SOÁT NGHỀ CÁ TỈNH QUẢNG TRỊ -10/16/2018 12:00:00 AM
 • HỘI THẢO VỀ “CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUỶ LỢI, NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN, ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ” -10/16/2018 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHAI THÁC THỦY HẢI SẢN -10/16/2018 12:00:00 AM
 • TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỀ BẢO TỒN, BẢO VỆ VÀ CỨU HỘ RÙA BIỂN -10/16/2018 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ QUI ĐỊNH VỀ KHAI THÁC THỦY SẢN BẤT HỢP PHÁP -10/16/2018 12:00:00 AM
 • ĐẢNG ỦY SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT TRIỂN KHAI HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 7 KHÓA XII -10/16/2018 12:00:00 AM
 • LĐLĐ TỈNH BÀN GIAO NHÀ MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN CHO ĐOÀN VIÊN -7/25/2018 12:00:00 AM
 • GIẢI TENNIS NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT MỞ RỘNG LẦN THỨ I -7/25/2018 12:00:00 AM
 • MÍT TINH HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2018 -5/29/2018 12:00:00 AM
 • HƯỚNG DẪN NGƯ DÂN KHAI THÁC THUỶ SẢN -5/29/2018 12:00:00 AM
 • TỔNG KẾT MÔ HÌNH CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM CAO ĐẠM TẠI HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ -5/29/2018 12:00:00 AM
 • MÔ HÌNH TRỒNG TIÊU BỀN VỮNG Ở CAM LỘ BƯỚC ĐẦU MANG LẠI HIỆU QUẢ -5/29/2018 12:00:00 AM
 • HỘI NGHỊ SƠ KẾT SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2017-2018 TRIỂN KHAI SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 2018 -5/29/2018 12:00:00 AM
 • KHẢO SÁT ĐA DẠNG CÁC LOÀI THỰC VẬT TẠI KHU BTTN ĐAKRÔNG -5/29/2018 12:00:00 AM
 • NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ ĐÓN NHẬN CƠ HỘI PHÁT TRIỂN -5/29/2018 12:00:00 AM
 • LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHAO DẤU TRONG KHU BẢO TỒN BIỂN ĐẢO CỒN CỎ -5/29/2018 12:00:00 AM
 • TUYÊN TRUYỀN VỀ KHAI THÁC THỦY SẢN BẤT HỢP PHÁP CHO NGƯ DÂN -5/29/2018 12:00:00 AM
 • TẠM GIỮ TÀU CÁ KHAI THÁC TRÁI PHÉP TẠI KHU BẢO TỒN BIỂN ĐẢO CỒN CỎ -5/29/2018 12:00:00 AM
 • TỔNG KẾT CÔNG TÁC CỬ CÁN BỘ TĂNG CƯỜNG VỀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SINH KẾ TẠI 16 XÃ, THỊ TRẤN BỊ ẢNH HƯỞNG SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN -5/29/2018 12:00:00 AM
 • XÃ LINH HẢI: CÂY NGHỆ VÀNG CHO THU NHẬP 150 TRIỆU ĐỒNG/HA -4/6/2018 12:00:00 AM
 • THUẦN HÓA CÂY DƯỢC LIỆU CHÈ VẰNG -4/6/2018 12:00:00 AM
 • SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NGÀNH NĂM 2018 . -3/15/2018 12:00:00 AM
 • THÀNH LẬP NHÓM DỊCH VỤ LIÊN KẾT SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP SẠCH -2/7/2018 12:00:00 AM
 • ĐẢNG ỦY SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT QUẢNG TRỊ TRIỂN KHAI HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 6 KHÓA XII -2/7/2018 12:00:00 AM
 • ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2017 – 2022 -1/16/2018 12:00:00 AM
 • TẬP HUẤN KỸ THUẬT CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM THEO HƯỚNG AN TOÀN SINH HỌC -1/16/2018 12:00:00 AM
 • PHỐI HỢP ĐIỀU TRA ĐỘNG VẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP BẪY ẢNH TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BẮC HƯỚNG HÓA -1/10/2018 12:00:00 AM
 • SỞ NN & PTNT TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG -12/4/2017 12:00:00 AM
 • CÔNG TÁC GIAO KHOÁN RỪNG THEO NGHỊ QUYẾT 30A NĂM 2017 TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐAKRÔNG -11/10/2017 12:00:00 AM
 • KHEN THƯỞNG NGƯ DÂN THẢ RÙA BIỂN VỀ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN -11/10/2017 12:00:00 AM
 • SẢN LƯỢNG KHAI THÁC THỦY SẢN 9 THÁNG ĐẦU NĂM ĐẠT HƠN 17.000 TẤN -11/10/2017 12:00:00 AM
 • PHÁT HIỆN HƠN 90 TÀU CÁ VI PHẠM QUY CHẾ KHU BẢO TỒN BIỂN ĐẢO CỒN CỎ -11/10/2017 12:00:00 AM
 • TẬP HUẤN NHẬN BIẾT TẠP CHẤT TRONG TÔM NUÔI -9/25/2017 12:00:00 AM
 • CÔNG BỐ ĐỀ ÁN VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI CANH CÂY CÀ PHÊ CHÈ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 -9/1/2017 12:00:00 AM
 • MÀU XANH TRÊN VÙNG CÁT TRẮNG -9/1/2017 12:00:00 AM
 • THẢ RÙA BIỂN VỀ VỚI ĐẠI DƯƠNG -9/1/2017 12:00:00 AM
 • Công tác quản lý lợn đực giống trên địa bàn tỉnh -8/25/2017 12:00:00 AM
 • Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế hoạt động các Cảng cá Cửa Việt, Cửa Tùng -8/25/2017 12:00:00 AM
 • ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TIẾP CẬN NỀN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO -8/25/2017 12:00:00 AM
 • ĐẢNG ỦY SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT QUẢNG TRỊ TRIỂN KHAI HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 5 KHÓA XII -9/1/2017 12:00:00 AM
 • Thả rùa biển quý hiếm về với tự nhiên -2/8/2017 12:00:00 AM
 • KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT VỚI HỘI CỰU CHIẾN BINH VÀ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH -10/17/2016 12:00:00 AM
 • ĐẬU XANH ĐƯỢC MÙA, NÔNG DÂN PHẤN KHỞI -9/12/2016 12:00:00 AM
 • CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN “KỲ NGHỈ HỒNG – THẮP SÁNG ĐƯỜNG QUÊN, HƯỚNG VỀ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG” -9/12/2016 12:00:00 AM
 • HỘI THẢO GÓP Ý ĐỀ ÁN TÁI CANH CÂY CÀ PHÊ -9/12/2016 12:00:00 AM
 • THỨ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LÀM VIỆC TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ -5/12/2016 12:00:00 AM
 • CHI CỤC LÂM NGHIỆP TỈNH LÀM VIỆC VỚI CHI CỤC LÂM NGHIỆP LUÔNG PHRABĂNG (LÀO) -4/4/2016 12:00:00 AM
 • KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT TỈNH VÀ ĐẠI HỌC HUẾ -4/4/2016 12:00:00 AM
 • TẬP HUẤN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ REDD+ -11/16/2015 12:00:00 AM
 • TRIỂN KHAI TRỒNG NGÔ VỤ THU-ĐÔNG -11/16/2015 12:00:00 AM
 • ĐOÀN CƠ SỞ SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN TẠI XÃ CAM THỦY -11/16/2015 12:00:00 AM
 • TẬP HUẤN NÂNG CAO KỶ NĂNG TOT -9/8/2015 12:00:00 AM
 • KHAI THÁC THỦY SẢN 6 THÁNG ĐẦU NĂM ĐẠT HƠN 9.700 TẤN -9/8/2015 12:00:00 AM
 • TRIỆU TRUNG KHẨN TRƯƠNG RA QUÂN DIỆT CHUỘT CHUẨN BỊ VỤ SẢN XUẤT ĐÔNG XUÂN 2014-2015 -1/19/2015 12:00:00 AM
 • CÔNG TRÌNH HÀNG CÂY TRI ÂN CỦA ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN -1/19/2015 12:00:00 AM
 • TẬP HUẤN Ủ PHÂN HỮU CƠ VI SINH -1/19/2015 12:00:00 AM
 • TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2014 -1/19/2015 12:00:00 AM
 • HỘI THẢO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ỨNG PHÓ TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -12/15/2014 12:00:00 AM
 • CÔNG ĐOÀN NGHÀNH NÔNG NGHIỆP & PTNT QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC HỘI THI "CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ GIỎI" NĂM 2014 -6/9/2014 12:00:00 AM
 • GIỐNG MỚI -6/9/2014 12:00:00 AM
 • PHÁT ĐỘNG THÁNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM -5/19/2014 12:00:00 AM
 • Trồng ớt cho thu nhập 200 triệu đồng/ha -5/19/2014 12:00:00 AM
 • ĐOÀN SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN THANH NIÊN -4/14/2014 12:00:00 AM
 • LĐLĐ TỈNH QUẢNG TRỊ: TỔ CHỨC NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN -4/14/2014 12:00:00 AM
 • SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔ CHỨC LỄ TIẾP NHẬN SẢN PHẨM PHÂN BÓN LÁ KHOÁNG SINH HỌC LACTOFOL -4/14/2014 12:00:00 AM
 • Đảng ủy Sở NN & PTNT Quảng Trị tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết TW8 Khóa XI -4/14/2014 12:00:00 AM
 • TẾT TRỒNG CÂY 2014 -3/4/2014 12:00:00 AM
 • ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC HỘI THI "THANH NIÊN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VỚI ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ" -2/7/2014 12:00:00 AM
 • CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ MÒ Ó -2/7/2014 12:00:00 AM
 • TẬP HUẤN CHO BÀ CON NGƯ DÂN QUẢNG TRỊ VỀ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN -2/7/2014 12:00:00 AM
 • DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG LÂM NGHIỆP CỘNG ĐỒNG TỈNH QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHA 2 GIAI ĐOẠN 2012 – 2013 -2/7/2014 12:00:00 AM
 • HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THI ĐUA KHỐI CÁC SỞ NN & PTNT KHỐI CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ -1/13/2014 12:00:00 AM
 • GẶP GỠ VÀ ĐỐI THOẠI -12/9/2013 12:00:00 AM
 • Ngành Nông nghiệp lồng ghép các hoạt vào chương trình xây dựng NTM -12/4/2013 12:00:00 AM
 • THẢ RÙA BIỂN QUÝ HIẾM VỀ ĐẠI DƯƠNG -12/4/2013 12:00:00 AM
 • GIO PHONG: TẬP HUẤN KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC HỒ TIÊU THEO HƯỚNG HỮU CƠ BỀN VỮNG -12/4/2013 12:00:00 AM
 • Sở NN và PTNT Quảng Trị tổ chức hội nghị đầu bờ các giống lúa mới -12/4/2013 12:00:00 AM
 • Đảng Ủy Sở NN và PTNT quán triệt Nghị quyết TW 11 khóa XI -12/4/2013 12:00:00 AM
 • BÍ THƯ TỈNH ỦY LÊ HỮU PHÚC KIỂM TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN HẢI LĂNG -9/6/2013 12:00:00 AM
 • TẬP HUẤN CÔNG TÁC THEO DÕI - ĐÁNH GIÁ NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN -9/6/2013 12:00:00 AM
 • TẬP HUẤN LỚP TIỂU GIÁO VIÊN (TOT) VỀ LÂM NGHIỆP CỘNG ĐỒNG Ở TỈNH QUẢNG TRỊ -9/6/2013 12:00:00 AM
 • HỖ TRỢ GIỐNG CAM V2 CHO HỘI VIÊN HỘI LÀM VƯỜN -9/6/2013 12:00:00 AM
 • Bộ NN và PTNT tổ chức hội nghị triển khai công tác giống cây trồng lâm nghiệp -9/6/2013 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN -8/27/2013 12:00:00 AM
 • LỢI ÍCH TỪ TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN TẠI XÃ TRIỆU PHƯỚC -8/27/2013 12:00:00 AM
 • TRIỆU ĐÔNG: TRỒNG RAU AN TOÀN CHO THU NHẬP CAO -8/27/2013 12:00:00 AM
 • HỘI THẢO XÂY DỰNG BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH BỀN VỮNG CHO NHÓM CHỨNG CHỈ RỪNG QUẢNG TRỊ -8/27/2013 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ BỘ CHỈ SỐ THEO DÕI - ĐÁNH GIÁ NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN 2012 -7/19/2013 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ: TIÊU NĂM NAY ĐƯỢC MÙA -8/21/2013 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ 2 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG -8/21/2013 12:00:00 AM
 • HƠN 150 HA CAO SU BỊ BỆNH VÀNG RỤNG LÁ -8/21/2013 12:00:00 AM
 • NUÔI GHÉP CÁ RÔ PHI ĐƯƠN TÍNH VỚI TÔM GIẢI PHÁP ĐỂ NGĂN CHẶN LÂY LAN BỆNH ĐỐM TRẮNG -8/21/2013 12:00:00 AM
 • ĐÁNH GIÁ MỞ RỘNG DIỆN TÍCH RỪNG CẤP CHỨNG CHỈ FSC CHO NHÓM HỘ GIA ĐÌNH TẠI QUẢNG TRỊ -8/21/2013 12:00:00 AM
 • TRAO TẶNG BÒ CHO HỘ NGHÈO XÃ VĨNH THẠCH HUYỆN VĨNH LINH -7/17/2013 12:00:00 AM
 • ĐỒNG CHÍ PCT UBND TỈNH NGUYỄN QUÂN CHÍNH KIỂM TRA MỘT SỐ MÔ HÌNH KHUYẾN NÔNG TẠI HUYỆN HẢI LĂNG & TRIỆU PHONG -8/21/2013 12:00:00 AM
 • CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP & PTNT TRIỂN KHIA CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2013 -8/21/2013 12:00:00 AM
 • SỞ NN & PTNT QUẢNG TRỊ: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ SẢN XUẤT ĐÔNG XUÂN 2012-2013 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM -8/21/2013 12:00:00 AM
 • CÔNG TÁC TUẦN TRA, KIỂM SÁT CỦA LỰC LƯỢNG THANH TRA BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN TRÊN VÙNG BIỂN QUẢNG TRỊ -8/21/2013 12:00:00 AM
 • HƠN 100 HA NUÔI TÔM BỊ DỊCH BỆNH -8/21/2013 12:00:00 AM
 • ĐOÀN CƠ SỞ SỞ NÔNG NGHIỆP &PTNT QUẢNG TRỊ HÀNH ĐỘNG TUẦN LỄ THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC & NGÀY THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC -8/21/2013 12:00:00 AM
 • MÍT TINH HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH & VSMT -6/11/2013 12:00:00 AM
 • PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG -8/21/2013 12:00:00 AM
 • VĨNH LINH KÝ KẾT THI ĐUA CHUNG SỨC XÂY DỰNG NTM -8/21/2013 12:00:00 AM
 • SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT VÀ HỘI NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -8/21/2013 12:00:00 AM
 • THẢ RÙA VỀ VỚI ĐẠI DƯƠNG -8/21/2013 12:00:00 AM
 • ĐẢNG ỦY SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NQ TW LẦN THỨ 6 -8/21/2013 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN -5/23/2013 12:00:00 AM
 • TẬP HUẤN VỀ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN TÀU CÁ -5/20/2013 12:00:00 AM
 • Năm 2012 khai thác thuỷ sản ở Quảng Trị vượt mức kế hoạch đề ra -5/16/2013 12:00:00 AM
 • Quảng Trị : Phát động Tết trồng cây -5/16/2013 12:00:00 AM
 • THƯ CHÚC TẾT CỦA GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -3/5/2013 12:00:00 AM
 • TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN TỈNH QUẢNG TRỊ SẢN XUẤT THÀNH CÔNG GIỐNG CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG -10/8/2012 12:00:00 AM
 • NGƯ DÂN XÃ VĨNH THÁI TRÚNG ĐẬM CÁ BÈ VÀNG -10/8/2012 12:00:00 AM
 • ĐOÀN VIÊN PHÁT TỜ RƠI TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH THỦY SẢN -8/14/2012 12:00:00 AM
 • TỔNG CỤC THỦY SẢN TỔ CHỨC TẬP HUẤN VỀ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN -8/14/2012 12:00:00 AM
 • HỘI THI THÚ Y CƠ SỞ GIỎI TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ NHẤT -8/14/2012 12:00:00 AM
 • CHI CỤC KT & BVNLTS LẮP ĐẶT MÁY THÔNG TIN LIÊN LẠC SÓNG HF TRÊN TÀU KIỂM NGƯ VÀ TÀU CÁ ĐÁNH BẮT XA BỜ -8/14/2012 12:00:00 AM
 • ĐẠI HỘI NGHỀ CÁ LẦN THỨ NHẤT CỦA CHI HỘI NGHỀ CÁ XÃ TRIỆU LĂNG VÀ HẢI KHÊ -6/7/2012 12:00:00 AM
 • HƠN 800 NGƯỜI ĐƯỢC TẬP HUẤN PHÒNG TRỪ DỊCH BỆNH TRÊN CÂY CAO SU -6/7/2012 12:00:00 AM
 • CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT TỈNH ĐẨY MẠNH CHƯƠNG TRÌNH ICM TRÊN CÂY LÚA -6/7/2012 12:00:00 AM
 • MÍT TINH HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2012 -6/7/2012 12:00:00 AM
 • TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH HÃY CỨU LẤY RÙA BIỂN VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA CHÚNG -5/24/2012 12:00:00 AM
 • CHI CỤC KHAI THÁC VÀ BVNLTS QUẢNG TRỊ LẮP ĐẶT THÀNH CÔNG TRẠM BỜ THEO GIỎI TÀU CÁ TRÊN BIỂN -5/24/2012 12:00:00 AM
 • KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ -5/24/2012 12:00:00 AM
 • DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ TỪ NĂM 2012 -5/24/2012 12:00:00 AM
 • KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA SỞ NN & PTNT VÀ HỘI NÔNG DÂN TỈNH -5/24/2012 12:00:00 AM
 • TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN -5/24/2012 12:00:00 AM
 • PHÁT ĐỘNG RA QUÂN KHAI THÁC CÁ VỤ NAM NĂM 2012 -5/24/2012 12:00:00 AM
 • MỘT NGƯ DÂN VÙNG BIỂN BÃI NGANG XÃ VÍNH THÁI, HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ KHAI THÁC MỘT MẺ LƯỚI CHO THU NHẬP RẤT CAO. -5/24/2012 12:00:00 AM
 • LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP CHI CỤC KHAI THÁC & BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN -5/24/2012 12:00:00 AM
 • LỄ HỘI CẦU NGƯ VÀ PHÁT ĐỘNG RA QUÂN KHAI THÁC CÁ VỤ NAM NĂM 2012 TẠI XÃ HẢI AN, HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ -5/24/2012 12:00:00 AM
 • HỘI LÀM VƯỜN TỈNH ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH NHẰM BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2012. -5/24/2012 12:00:00 AM
 • CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU - ĐỐI THOẠI: "HÈ THU NÔNG VỤ TẤN THỜI" -5/23/2012 12:00:00 AM
 • CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU - ĐỐI THOẠI: "HÈ THU NÔNG VỤ TẤN THỜI" -5/23/2012 12:00:00 AM
 • HỌP VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2012 -3/12/2012 12:00:00 AM
 • LỄ HỘI CẦU NGƯ - MỘT NÉT VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CẦN ĐƯỢC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY -3/12/2012 12:00:00 AM
 • SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT QUẢNG TRỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÁNG VỆ SINH TIÊU ĐỘC KHỬ TRÙNG MÔI TRƯỜNG -3/12/2012 12:00:00 AM
 • TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ QUẢNG TRỊ TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT GIỐNG LÚA MỚI, THÂM CANH LÚA NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG CAO BẰNG KỸ THUẬT 3 GIẢM 3 TĂNG VỤ ĐÔNG XUÂN 2011-2012 -2/10/2012 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ MÔ HÌNH HOA LOA KÈN -2/9/2012 12:00:00 AM
 • TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI QUẢNG TRỊ CUNG CẤP CÁC LOẠI GIỐNG CÂY TRỒNG CHO VỤ ĐX 2011 - 2012 -2/9/2012 12:00:00 AM
 • KHAI TRƯƠNG KHU VỰC BÁN GIA CẦM TẠI CHỢ ĐÔNG HÀ -1/28/2012 12:00:00 AM
 • SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT TỔ CHỨC HỘI THẢO VỀ QUY HOẠCH CHI TIẾT CHUYỂN ĐỔI RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP SANG TRỒNG CÂY CAO SU ĐẾN NĂM 2020 -1/13/2012 12:00:00 AM
 • SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN NĂM 2011 -1/28/2012 12:00:00 AM
 • Khu phố 5 - Thị trấn Cửa Việt xây dựng ban tự quản tàu thuyền -1/11/2012 12:00:00 AM
 • TẬP HUẤN CHO CÁN BỘ LÀ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CHO CÁC HTX NN NĂM 2011 -12/22/2011 12:00:00 AM
 • SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012 -12/22/2011 12:00:00 AM
 • SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, THỐNG KÊ, GIÁM ĐỊNH, BÌNH TUYỂN ĐÀN BÒ & ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI 2012 - 2015 -12/6/2011 12:00:00 AM
 • HỘI THẢO XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN GIỐNG LỢN VÂN PA -10/17/2011 12:00:00 AM
 • TẬP HUẤN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM -10/17/2011 12:00:00 AM
 • SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRIỂN KHAI TIÊM PHÒNG VẮC XIN CÚM GIA CẦM -1/3/2012 12:00:00 AM
 • 6 THÁNG ĐẦU NĂM THU HOẠCH HƠN 4.600 TẤN THỦY SẢN CÁC LOẠI -9/15/2011 12:00:00 AM
 • SỞ NN VÀ PTNT TRIỂN KHAI TIÊM PHÒNG VÁC XIN CÚM GIA CẦM -9/13/2011 12:00:00 AM
 • THẢ RÙA QUẢN ĐỒNG QUÝ HIẾM VỀ ĐẠI DƯƠNG -9/13/2011 12:00:00 AM
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông -1/28/2012 12:00:00 AM
 • Tiện ích trên Web

  Thống kê truy cập

  Bộ đếm Đang truy cập: 537