Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Các thông tin khác

THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG THỜI GIAN TỚI
Ngày tạo: 07/06/2012   Lượt xem: 1323

  Tính đến ngày 31/12/2011 trên toàn tỉnh có 299 Hợp tác xã nông nghiệp (đang hoạt động) trên tất cả các lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư. Trong đó: Triệu Phong có 93 HTX, Vĩnh Linh có 57 HTX, Hải Lăng có 55 HTX, Gio Linh có 47 HTX, Thành phố Đông Hà có 17 HTX, Cam Lộ có 15 HTX, Hướng Hoá có 07 HTX, Thị xã Quảng Trị có 06 HTX và huyện Đakrông có 02 HTX.

Thực hiện chức năng Quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, trang trại trên địa bàn toàn tỉnh; từ ngày 13/3 đến 10/4/2012, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã và các Phòng chuyên môn cấp huyện tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh củng như việc thực hiện Luật HTX năm 2003, Nghị định 151/NĐ-CP của các Hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác và trang trại trên địa bàn toàn tỉnh năm 2011,  triển khai kế hoạch năm 2012. Qua kiểm tra cho thấy: Phần lớn các Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) kinh doanh có lãi, trích lập được các quỹ, trả lương cho bộ máy quản lý, bảo toàn được vốn sản xuất kinh doanh và thực hiện chế độ trích nộp BHXH cho cán bộ HTX theo Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của UBND tỉnh Quảng Trị, đã thực hiện tốt vai trò “Bà đỡ” cho kinh tế hộ phát triển. Một số HTX có kết quả sản xuất kinh doanh cao trong năm 2011 như: HTX Đông Giang 2 - Tp Đông Hà, HTX Phú Hưng - huyện Hải Lăng, HTX Thuỷ Ba Hạ - huyện Vĩnh Linh, HTX Tiến Đạt - huyện Hướng Hoá, HTX Linh An - huyện Triệu Phong, HTX Cam An - huyện Cam Lộ, HTX Tích Tường - thị xã Quảng Trị...; Phần lớn các HTX đều chấp hành tốt các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt việc chấp hành Luật HTX năm 2003 đảm bảo yêu cầu như: Xây dựng Điều lệ HTX, Nghị quyết đại hội xã viên hàng năm, Trích lập các loại quỹ đúng quy định, xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của Ban quản trị, Ban kiểm soát, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh của HTX hàng năm, hạch toán kế toán đảm bảo yêu cầu quy định....

Tuy nhiên, các HTXNN ở các địa phương còn bộc lộ một số khuyết điểm, tồn tại và hạn chế sau:

Hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ của các HTX nói chung vẫn còn bó hẹp, chưa thoát ra ngoài vùng/lãnh thổ, chưa mạnh dạn mở ra các hướng sản xuất kinh doanh và dịch vụ mới nên hiệu quả kinh tế -xã hội đạt được qua các năm chưa cao, chưa thực sự là chổ dựa/bà đở cần thiết cho bà con xã viên.

Hoạt động của BQT ở một số HTX còn thụ động/phụ thuộc, không xây dựng phương án SXKD nên không điều hành được sản xuất, phục vụ các dịch vụ cần thiết cho xã viên..., Hoạt động của Ban kiểm soát ở một số HTX thiếu tích cực, chưa thực sự hiệu quả, còn đại khái, chung chung cho qua chuyện

Việc chấp hành Luật HTX năm 2003 của một số HTX chưa chấp hành đúng theo quy định như: Không xây dựng Điều lệ, nội quy, quy chế hoạt động của BQT hoặc không sửa đổi, bổ sung Điều lệ HTX theo Luật HTX năm 2003; Việc xây dựng phương án sản xuất kinh doanh của HTX vẫn còn sơ sài, chung chung, đại khái như: HTX Vĩnh Phước - Tp Đông Hà, HTX Vĩnh Hiền -Vĩnh Linh, HTX Xuân Mỵ - Gio Linh. Riêng việc trích lập các quỹ, đặc biệt 2 quỹ bắt buộc (Quỹ phát triển sản xuất và Quỹ dự phòng) không thực hiện hoặc thực hiện không đúng luật quy định, trích lập quỹ không rỏ ràng, cụ thể (mặc dù HTX có trích lập quỹ nhưng không phân rỏ loại quỹ gì, bao nhiêu); Nhiều HTX không hoạt động sản xuất kinh doanh, không tổ chức Đại hội xã viên thường kỳ nhiều năm liền như: HTX Bình Minh - Tp Đông Hà, HTX Trường Sơn - huyện Hướng Hoá, HTX Sa Mưu và Hà Vụng - huyện Đakrông và một số HTX thuỷ sản của huyện Vĩnh Linh...

 Vướng mắc lớn nhất của các HTXNN là thiếu nguồn vốn lưu động để hoạt động, nợ khê đọng kéo dài còn nhiều, phần lớn các HTX chưa có trụ sở làm việc, đội ngũ cán bộ thiếu và yếu; Các chính sách hỗ trợ nói chung còn quá ít, đặc biệt là chính sách vay vốn tín dụng, chính sách đóng BHXH, BHYT còn nhiều bất cập, thiếu các văn bản hướng dẫn thực hiện nên khó tiếp cận hoặc khó thực hiện

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, thúc đẩy các HTX NN trên địa bàn phát triển. Trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Kiện toàn và đổi mới Ban Chỉ đạo các cấp, đặc biệt là xã; Cần phải có sự chỉ đạo đồng bộ và hiệu quả của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là sự điều hành, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể các huyện, thị xã, thành phố và các xã

2. Tổ chức kiểm tra các HTXNN trên địa bàn trong việc chấp hành Luật HTX năm 2003, chủ yếu về: xây dựng Điều lệ, nội quy, quy chế hoạt động của BQT; Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh hàng năm; trích lập các quỹ, đặc biệt 2 quỹ bắt buộc (Quỹ phát triển sản xuất và Quỹ dự phòng) đúng luật quy định; tổ chức Đại hội xã viên thường kỳ niên và Nghị quyết Đại hội xã viên (quy định về tiền lương, BHXH, BHYT... cho cán bộ HTX); Những HTX nào chưa xây dựng Điều lệ theo Luật HTX năm 2003, cần phải kịp thời bổ sung hoàn thiện trình Đại hội/Hội nghị xã viên thông qua

3. Xây dựng kế hoạch và giải pháp cũng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX yếu kém kéo dài trên địa bàn theo Kế hoạch số 1561/KH-UBND ngày 24/6/2011 của UBND tỉnh: Đối với những HTX mà nhiều năm liền không hoạt động sản xuất kinh doanh, không tổ chức đại hội xã viên thường kỳ, thì tiến hành giải thể thu hồi giấp phép và con dấu theo luật định (nếu không có nhu cầu củng cố và  tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh). Đối với những HTX thuộc diện yếu kém cần tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, thì tiến hành rà soát lại số lượng cụ thể và thực trạng của từng HTX để có kế hoạch phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan giúp HTX kiện toàn lại bộ máy ban quản lý và ban kiểm soát, xây dựng Điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh... để tiếp tục hoạt động. Còn đối với những HTX thuộc diện yếu kém kéo dài không có nhu cầu hoạt động thì nên vận động giải thể tự nguyện để chuyển qua lại hình kinh tế khác phù hợp hoặc giải thể để thành lập mới theo đúng luật quy định.

4. Tiến hành đánh giá, phân loại HTX theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 04/8/2011 của UBND tỉnh để có kế hoạch cũng cố, phát triển HTX, để thực hiện đạt tiêu chí 13 về xây dựng nông thôn mới.

5. Tiến hành rà soát lại số lượng và đánh giá tình hình hoạt động của từng loại tổ hợp tác trên địa bàn; Hướng dẫn các Tổ hợp tác đăng ký chứng thực qua chính quyền địa phương để có sự chỉ đạo chung, hướng dẫn, giúp đỡ... các Tổ hợp tác phát triển ngày càng có hiệu quả làm tiền đề để phát triển mới các HTX.

6. Xây dựng nhu cầu thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt của các HTX trên địa bàn để cùng phối hợp với các ngành/đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực và hiệu quả cao.

Với sự vào cuộc và triển khai đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể các huyện, thị xã, thành phố và các ngành chắc chắn sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế tập thể nói chung và HTX NN nói riêng sẽ đạt được những kết quả khả quan trong thời gian tới./.

                                           Hoàng Đức Dưỡng – Chi cục Phát triển nông thôn   


Các tin khác:
 • TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2020 -10/21/2020 12:00:00 AM
 • KHUYẾN NÔNG TRONG THỜI ĐẠI NÔNG NGHIỆP 4.0 -10/21/2020 12:00:00 AM
 • CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 Ý THỨC CỦA MỖI NGƯỜI LÀ SỨC MẠNH ĐỂ CHIẾN THẮNG -9/7/2020 12:00:00 AM
 • HƯỚNG DẪN DUY TU, BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRẠM BƠM -8/5/2020 12:00:00 AM
 • VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -7/13/2020 12:00:00 AM
 • CHUYÊN MỤC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VỚI CUỘC SỐNG XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI KHUYẾN NÔNG VIÊN HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ -7/13/2020 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2020 -7/13/2020 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VIỆC KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRƯỚC MẮT VÀ LÂU DÀI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -6/17/2020 12:00:00 AM
 • XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM AN TOÀN -6/17/2020 12:00:00 AM
 • LỰA CHỌN THỰC PHẨM GIÀU VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT -4/6/2020 12:00:00 AM
 • VAI TRÒ CỦA KHUYẾN NÔNG TRONG XÂY DỰNG NTM -4/6/2020 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VỀ CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN AN TOÀN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -1/9/2020 12:00:00 AM
 • NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU, KÈ CHỐNG SẠT LỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH -1/9/2020 12:00:00 AM
 • KỸ THUẬT TƯỚI, TIÊU KHOA HỌC VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2019-2020 -1/2/2020 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG -12/6/2019 12:00:00 AM
 • ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN THU GOM BAO GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT SAU SỬ DỤNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG -12/6/2019 12:00:00 AM
 • DẤU ẤN 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở QUẢNG TRỊ -12/6/2019 12:00:00 AM
 • NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ 74 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN -12/6/2019 12:00:00 AM
 • TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN QUAN TRỌNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN -8/28/2019 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP -8/28/2019 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỢT CAO ĐIỂM VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN 2019 -4/4/2019 12:00:00 AM
 • QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO CHUỖI - GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ CHO SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN QUẢNG TRỊ -4/4/2019 12:00:00 AM
 • NHỮNG THÁCH THỨC VÀ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA NÔNG DÂN QUẢNG TRỊ TRONG THỰC HIỆN CÔNG NGHỆ 4.0 ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -1/31/2019 12:00:00 AM
 • TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢM BẢO ATTP LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018 -1/8/2019 12:00:00 AM
 • MỞ HƯỚNG LÀM GIÀU TỪ MÔ HÌNH NUÔI GÀ THEO CÔNG NGHỆ KHÉP KÍN -11/12/2018 12:00:00 AM
 • TỔNG CỤC THỦY LỢI KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY LỢI -10/16/2018 12:00:00 AM
 • CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP -10/16/2018 12:00:00 AM
 • ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP -10/16/2018 12:00:00 AM
 • HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG CÓ KẾT QUẢ TỐT HƠN -7/25/2018 12:00:00 AM
 • HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP -7/25/2018 12:00:00 AM
 • CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG GẮN VỚI MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -7/25/2018 12:00:00 AM
 • ỐC BƯƠU VÀNG LOÀI DỊCH HẠI TRỞ THÀNH NGUỒN THU NHẬP CHO NÔNG DÂN -7/25/2018 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN SINH KẾ GIẢM NGHÈO Ở 2 HUYỆN ĐAKRÔNG VÀ HƯỚNG HÓA -5/29/2018 12:00:00 AM
 • TÁC HẠI CỦA SỬ DỤNG HÀN THE TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ CÁCH NHẬN BIẾT -2/7/2018 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRẠM BƠM -2/7/2018 12:00:00 AM
 • HUYỆN VĨNH LINH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -2/7/2018 12:00:00 AM
 • ĐẨY MẠNH HƠN NỮA CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -12/4/2017 12:00:00 AM
 • CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM AN TOÀN – GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN -11/10/2017 12:00:00 AM
 • CÒNG GIÓ! -9/1/2017 12:00:00 AM
 • PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN CÓ HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG HIỆN NAY -7/3/2017 12:00:00 AM
 • CÁCH GIỬ CHO HOA TƯƠI LÂU VÀ TƯỚI NƯỚC BÓN PHÂN CHO HOA CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU -1/16/2017 12:00:00 AM
 • SẢN XUẤT MĂNG ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM -9/12/2016 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ CHẤT CẤM TRONG THỰC PHẨM -5/12/2016 12:00:00 AM
 • TÌNH HÌNH ẠT LỠ BỜ SÔNG VÀ TIÊU THOÁT LŨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -5/12/2016 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HỒ, ĐẬP THỦY LỢI NHỎ DO ĐỊA PHƯƠNG PHỤ TRÁCH -4/4/2016 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP NĂM 2014 -3/14/2014 12:00:00 AM
 • KINH TẾ HỢP TÁC VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI MỘT NĂM NHÌN LẠI -3/14/2014 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ: THÀNH LẬP NHÓM SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG THỊ TRƯỜNG -1/13/2014 12:00:00 AM
 • Ngành Nông nghiệp và PTNT qua 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Toàn Ngành cùng chung sức xây dựng nông thôn mới” -12/4/2013 12:00:00 AM
 • Pha chế và sử dụng dung dịch Boóc-đô trong Nông nghiệp -12/4/2013 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG XÂY DỰNG NTM Ở XÃ TAM AN, TỈNH QUẢNG NAM -9/6/2013 12:00:00 AM
 • VĨNH THẠCH VỚI MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG -8/27/2013 12:00:00 AM
 • ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT PHẢI ĐỒNG BỘ VÀ PHÙ HỢP -7/19/2013 12:00:00 AM
 • XÍ NGHIỆP THỦY NÔNG GIO CAM HÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TƯỚI TIÊU PHỤC VỤ SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 2013 -8/21/2013 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ CHỦ ĐỌNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG -8/21/2013 12:00:00 AM
 • NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ & PTNT QUA 2 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA "TOÀN NGÀNH CÙNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI" -8/21/2013 12:00:00 AM
 • NGÀI ĐẠI SỨ PHẦN LAN VÀ PHU NHÂN THĂM DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ GIẢM NHẸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VÙNG CÁT TỈNH QUẢNG TRỊ -8/21/2013 12:00:00 AM
 • DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ GIẢM NHẸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VÙNG CÁT TỈNH QUẢNG TRỊ -5/16/2013 12:00:00 AM
 • TUỔI TRẺ TRUNG TÂM KN-KN QUẢNG TRỊ ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, XUNG KÍCH CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -5/16/2013 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC (Bể Biogas) -5/16/2013 12:00:00 AM
 • TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TUYÊN TRUYỀN TRÊN WEBSITE XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -10/9/2012 12:00:00 AM
 • QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA -8/15/2012 12:00:00 AM
 • ĐÔNG THANH HỢP TÁC XÃ ĐIỄN HÌNH TIÊN TIẾN -6/7/2012 12:00:00 AM
 • GIO AN VỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI -6/7/2012 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG THỜI GIAN TỚI -6/7/2012 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI QUẢN LÝ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP Ở TỈNH QUẢNG TRỊ -5/24/2012 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ NÔNG DÂN, NGƯ DÂN ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -5/24/2012 12:00:00 AM
 • THIẾT LẬP KHU BẢO TỒN BIỂN -3/12/2012 12:00:00 AM
 • CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -3/12/2012 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ CẦN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN -2/10/2012 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NTM CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2011 -2/10/2012 12:00:00 AM
 • TỔ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -2/10/2012 12:00:00 AM
 • NĂM NHUẬN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ THỜI TIẾT ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -1/31/2012 12:00:00 AM
 • BẢN TIN NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ - BẠN CỦA NHÀ NÔNG -1/31/2012 12:00:00 AM
 • ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -1/31/2012 12:00:00 AM
 • CẢI TẠO ĐẤT NÔNG NGHIỆP BẠC MÀU -12/22/2011 12:00:00 AM
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN -12/22/2011 12:00:00 AM
 • CẦN PHÁT HUY SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -12/6/2011 12:00:00 AM
 • HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở QUẢNG TRỊ KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP -10/18/2011 12:00:00 AM
 • CÔNG ĐOÀN NGÀNH NN & PTNT QUẢNG TRỊ: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA -10/18/2011 12:00:00 AM
 • HƯỞNG ỨNG HOẠT ĐỘNG THU GOM RÁC THẢI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ NÓI KHÔNG VỚI TÚI NILON! -11/2/2011 12:00:00 AM
 • XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI BẮT ĐẦU TỪ NHẬN THỨC -10/17/2011 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA Ở HTX LÂM CAO -10/17/2011 12:00:00 AM
 • BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÙNG CÁT VEN BIỂN QUẢNG TRỊ -10/18/2011 12:00:00 AM
 • Tiện ích trên Web

  Thống kê truy cập

  Bộ đếm Đang truy cập: 4440