Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Thuỷ sản

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỘI NGHỀ CÁ TỈNH QUẢNG TRỊ
Ngày tạo: 24/05/2012   Lượt xem: 1512

  Trong những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế nông nghiệp Quảng Trị nói chung và thủy sản nói riêng có những bước phát triển vượt bậc góp phần nâng cao đời sống vật chất của nhân dân. Đặc biệt trong 10 năm gần đây, ngành thủy sản tập trung thực hiện trên nhiều lĩnh vực đó là:

 Lĩnh vực khai thác thủy sản: Số tàu thuyền của ngư dân không ngừng tăng lên. Vào năm 2000, tổng số tàu thuyền toàn tỉnh là 1.922 chiếc với tổng công suất 40.570CV, trong đó loại tàu có công suất 90CV trở lên 28 chiếc. Đến năm 2011, số lượng tàu thuyền toàn tỉnh là 2.463 chiếc với tổng công suất hơn 51.000CV, trong đó  loại tàu có công suất 90CV trở lên là 109 chiếc. Bên cạnh việc tăng lên của số lượng tàu thuyền, tổng công suất, sản lượng khai thác thủy sản cũng đã tăng nhanh về sản lượng và chất lượng, giá trị. Từ 12.000 tấn năm 2000 lên 17.500 tấn năm 2011. Các mô hình tổ, đội sản xuất trên biển bước đầu đã phát huy hiệu quả. Sự hiện diện dân sự của lực lượng tàu thuyền (nhất là tàu cá xa bờ có công suất từ 90CV trở lên) và ngư dân trên biển đã góp phần vào việc giữ vững chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo của Quảng Trị nói riêng và Việt Nam nói chung.

Lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản: Cách nay một thập niên, nuôi trồng thủy sản của Quảng Trị chỉ là một nghề sản xuất phụ, mang tính chất tự cấp, tự túc. Đến nay đã trở thành một ngành sản xuất hàng hoá tập trung với trình độ kỹ thuật được đổi mới không ngừng, phát triển ở tất cả các lĩnh vực nước ngọt, nước lợ, nước mặn theo hướng bền vững. Nuôi trồng thuỷ sản đang từng bước trở thành một trong những ngành sản xuất hàng hoá chủ lực và có vị trí quan trọng và đang tiến đến xây dựng các vùng sản xuất tập trung với công nghệ, cách tổ chức và quản lý tiên tiến. Các đối tượng xuất khẩu có giá trị cao, sản lượng lớn như tôm thẻ chân trắng , tôm sú đang được đầu tư, khuyến khích phát triển. Đặc biệt, khai thác được tiềm năng vùng cát bãi ngang ven biển sang nuôi tôm chân trắng kết hợp với bảo vệ môi trường. Sản lượng thủy sản nuôi trồng liên tục tăng qua các năm, từ 1.176 tấn năm 2000  tăng lên 9.500 tấn năm 2011, sản lượng chỉ chiếm 35% trong tổng lượng thủy sản nhưng giá trị đạt trên 52%.

Lĩnh vực chế biến thủy sản: Nhân dân vùng Cửa Tùng, Cửa Việt có hàng trăm lò hấp sấy cá cơm, cá nục xuất ra các tỉnh miền núi phía bắc hoặc xuất khẩu qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Các cơ sở chế biến mắm, nước mắm lớn như Huỳnh Kế, Tùng Vân....hàng năm mỗi cơ sở sản xuất 200.000 lít nước mắm đã có uy tín, thương hiệu trên thị trường nhiều tỉnh bạn.

Lĩnh vực dịch vụ hậu cần nghề cá:

Về cơ sở hạ tầng nghề cá được chú trọng đầu tư xây dựng như cảng cá, khu neo đậu trú tránh bão: Cửa Tùng, Cửa Việt, Cồn Cỏ có công suất neo đậu hàng trăm chiếc tàu cá xa bờ. Ngoài ra còn có các cơ sở sửa chữa tàu thuyền, các nhà máy sản xuất đá cây cung cấp cho các tàu xa bờ để bảo quản cá, các cây dầu cung cấp nhiên liệu cho các tàu cá của tư nhân.

Tuy nhiên trong sản xuất còn nhiều yếu tố rủi ro do khách quan và chủ quan tác động ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động nghề cá:

 Về khai thác thủy sản: Do các yếu tố bất lợi của thiên nhiên như bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa bất thường nên cần thành lập các tổ, đội để hỗ trợ nhau khi sản xuất trên biển.

Về nuôi trồng thủy sản: Dịch bệnh hay xảy ra do ô nhiễm môi trường, chất lượng tôm giống không cao cùng với sự hiểu biết của người nuôi hạn chế, hệ thống xử lý nước thải chưa có, tính cộng đồng trong người nuôi chưa cao nên nuôi thủy sản không an toàn.

Về chế biến thủy sản: Sản phẩm chế biến thủy sản chưa chú trọng đến: vệ sinh an toàn thực phẩm; thương hiệu; nhãn hiệu; chất lượng hàng hóa nên sản phẩm chưa xuất đi được các tỉnh bạn, nước bạn.

Để khắc phục các hạn chế trên cần phải thành lập Hội nghề cá tỉnh Quảng Trị. Ban vận động Hội nghề cá Quảng Trị nhóm họp gồm các cán bộ đang làm việc trong lĩnh vực thủy sản đề xuất việc thành lập Hội nghề cá Quảng Trị.

Đến ngày 14 tháng 10 năm 2010, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định số 1937/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội nghề cá tỉnh Quảng Trị.

Để kiện toàn bộ máy, Điều lệ, phương hứng hoạt động của Hội. Ngày 30 tháng 3 năm 2012, Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Tại Đại hội Hội nghề cá Quảng Trị, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2012  2017 đã bầu ông Lê Bình  Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Trị giữ chức Chủ tịch Hội nghề cá Quảng Trị.

       Với việc Hội nghề cá Quảng Trị ra đời chắc chắn sẽ góp phần phát triển nghề cá Quảng Trị nhanh và bền vững.

                                                        Nguyễn Văn Hòa - Sở NN&PTNT Quảng Trị

 


Các tin khác:
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MẶN, LỢ (Kết quả lấy mẫu Đợt 4 và Đợt 5) -11/19/2020 12:00:00 AM
 • TÁI CƠ CẤU NGÀNH KHAI THÁC THỦY SẢN THÍCH ỨNG VỚI BĐKH -11/19/2020 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TÔM NƯỚC LỢ (Đợt 2, ngày 17/8/2020 và Đợt 3, ngày 01/9/2020) -10/21/2020 12:00:00 AM
 • Tăng cường công tác quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản mặn, lợ (Kết quả lấy mẫuĐợt 1, ngày 03/8/2020) -9/7/2020 12:00:00 AM
 • CHƯƠNG TRÌNH GIỐNG ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ MỚI CHO TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP -8/5/2020 12:00:00 AM
 • TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH Ở TÔM NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TA VÀ NHỮNG KHUYẾN CÁO NHẰM PHÒNG, CHỐNG VÀ HẠN CHẾ LÂY LAN MẦM BỆNH. -6/17/2020 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ NGUYÊN TẮC ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN -6/17/2020 12:00:00 AM
 • TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN THỰC HIỆN TỰ CHỦ HOÀN TOÀN THEO LỘ TRÌNH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG -5/5/2020 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TÔM NƯỚC MẶN, LỢ (Kết quả quan trắc đợt 7, ngày 18/11/2019) -1/2/2020 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TÔM NƯỚC MẶN, LỢ (Kết quả Đợt 6, ngày 04/11/2019) -12/6/2019 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MẶN, LỢ (Kết quả Đợt 4, ngày 01/10/2019) -12/6/2019 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGHỀ CHẾ BIẾN CÁ HẤP TẠI QUẢNG TRỊ -10/10/2019 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MẶN, LỢ -10/10/2019 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ TRIỂN KHAI LẮP ĐẶT THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ -8/28/2019 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA NQ SỐ 36-NQ/TW VỀ “ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM ĐÉN 2030, TẦM NHÌN 2045” -8/28/2019 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH KHAI THÁC THỦY SẢN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ -8/28/2019 12:00:00 AM
 • BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN BIỂN ĐẢO CỒN CỎ VỚI CÔNG TÁC CỨU HỘ RÙA BIỂN -8/28/2019 12:00:00 AM
 • GIỚI THIỆU QUI ĐỊNH HỆ THỐNG GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ -5/21/2019 12:00:00 AM
 • KHAI THÁC ĐI ĐÔI VỚI BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN -3/21/2019 12:00:00 AM
 • VĨNH THÁI VỚI CÔNG TÁC BẢO TỒN, BẢO VỆ VÀ CỨU HỘ RÙA BIỂN -1/31/2019 12:00:00 AM
 • ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, GIẢI PHÁP -7/25/2018 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHỐNG KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG BÁO CÁO VÀ KHÔNG THEO QUI ĐỊNH -7/25/2018 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HIỆN NAY XU THẾ PHÁT TRIỂN NUÔI TÔM TẠI QUẢNG TRỊ -7/25/2018 12:00:00 AM
 • CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHO CÁ TỪ CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP -4/6/2018 12:00:00 AM
 • CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC “THẺ VÀNG” CỦA ỦY BAN CHÂU ÂU (EC) -2/7/2018 12:00:00 AM
 • QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ NHỎ LẺ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM -1/16/2018 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH CHO ĐỘNG VẬT THỦY SẢN VÀO MÙA MƯA LŨ -11/10/2017 12:00:00 AM
 • HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NUÔI CÁ RÔ PHI DÒNG ĐƯỜNG NGHIỆP -8/25/2017 12:00:00 AM
 • GIẢI PHÁP KHAI THÁC BỀN VỮNG CHO NGHỀ CÁ QUẢNG TRỊ -8/25/2017 12:00:00 AM
 • GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI TRONG NUÔI TÔM CÁ -3/21/2017 12:00:00 AM
 • KỸ THUẬT CẢI TẠO AO -2/10/2017 12:00:00 AM
 • BẢO TỒN CUA ĐÁ CỒN CỎ – NGƯỜI DÂN LÀ NHÂN TỐ THEN CHỐT! -1/16/2017 12:00:00 AM
 • PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH XUẤT HUYẾT Ở CÁ TRẮM CỎ -10/17/2016 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHẤT CẤM TRONG CHĂN NUÔI -4/4/2016 12:00:00 AM
 • CÁ DIÊU HỒNG, ĐỐI TƯỢNG NUÔI MỚI TẠI THỊ XÃ QUẢNG TRỊ -11/16/2015 12:00:00 AM
 • NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MEN VI SINH TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN -9/8/2015 12:00:00 AM
 • THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH LƯỚI VÂY MÀNH KHƠI TRÊN TÀU KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ TẠI QUẢNG TRỊ -2/11/2015 12:00:00 AM
 • GIO LINH: ĐẨY MẠNH KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN -5/19/2014 12:00:00 AM
 • Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP) và áp dụng vào nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị -12/4/2013 12:00:00 AM
 • PHÒNG BỆNH TỔNG HỢP CHO THỦY SẢN NUÔI TRONG MÙA HÈ -8/21/2013 12:00:00 AM
 • NUÔI TÔM BẰNG VI SINH TIẾT KIỆM MÀ HIỆU QUẢ -7/19/2013 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ BẢO VỆ VF TÁI TẠO NGUỒN LỢI THỦY SẢN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG -8/21/2013 12:00:00 AM
 • TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN ĐẢY MẠNH SẢN XUẤT TÔM GIỐNG CHO NGƯỜI NUÔI -8/22/2013 12:00:00 AM
 • NHÌN LẠI MÔ HÌNH NUÔI BÁN THÂM CANH CÁ RÔ PHI ĐƠN TÍNH ĐỰC THEO HƯỚNG GAP -10/9/2012 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ MÁY DÒ NGANG (SONAR) TRONG KHAI THÁC THỦY SẢN CHO TÀU CÁ TẠI QUẢNG TRỊ -10/9/2012 12:00:00 AM
 • Gio Linh: TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN NUÔI THUỶ SẢN -10/9/2012 12:00:00 AM
 • PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN VÂN CHUYỄN SỐNG TÔM NUÔI SAU THU HOẠCH -8/15/2012 12:00:00 AM
 • KỸ THUẬT NUÔI CÁ ĐẦU VUÔNG -8/15/2012 12:00:00 AM
 • NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC THỰC HIỆN TỔ NGƯ DÂN ĐOÀN KẾT SẢN XUẤT TRÊN BIỂN -8/14/2012 12:00:00 AM
 • QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỘI NGHỀ CÁ TỈNH QUẢNG TRỊ -5/24/2012 12:00:00 AM
 • NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA KHU BẢO TỒN BIỂN ĐẢO CỒN CỎ SAU 2 NĂM THÀNH LẬP -5/24/2012 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM ĐỐI VỚI NGHỀ CHẾ BIẾN CÁ HẤP -5/24/2012 12:00:00 AM
 • TRẠI SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN NƯỚC NGỌT TRÚC KINH TỔ CHỨC CÔNG TÁC CUNG ỨNG GIỐNG THỦY SẢN NĂM 2012 -3/12/2012 12:00:00 AM
 • TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI NGHỀ CÁ QUẢNG TRỊ VÀ BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG -12/22/2011 12:00:00 AM
 • RA QUÂN LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG BIỂN -12/6/2011 12:00:00 AM
 • SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO CÁ QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH -11/2/2011 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN DỊCH BỆNH TRÊN TÔM NUÔI -10/16/2011 12:00:00 AM
 • GAP – HƯỚNG ĐI CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BỀN VỮNG -10/17/2011 12:00:00 AM
 • Tiện ích trên Web

  Thống kê truy cập

  Bộ đếm Đang truy cập: 641