Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Các thông tin khác

CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Ngày tạo: 12/03/2012   Lượt xem: 1252

Năm 2011, Sản xuất Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị phát triển toàn diện, theo hướng bền vững; cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; năng suất, sản lượng, cây trồng, vật nuôi không ngừng tăng.

Các Công đoàn cơ sở cùng với chuyên môn đẩy mạnh thi đua

Năm 2011, sản xuất nông nghiệp của Tỉnh Quảng Trị gặp nhiều khó khăn do bất thuận của thời tiết cùng với thiên tai, dịch bệnh gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên với sự quyết tâm chỉ đạo, bám sát cơ sở của ngành Nông nghiệp và chính quyền các cấp, sự cố gắng nỗ lực của nông dân nên sản xuất nông nghiệp của tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Vượt qua khó khăn, thách thức, được sự chỉ đạo kịp thời của các cấp từ Trung ương đến địa phương, cùng với nhân dân tỉnh nhà, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành nông nghiệp và PTNT đã khắc phục mọi khó khăn, thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Các chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện trong năm đều đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Sản xuất Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị phát triển toàn diện, theo hướng bền vững; cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; năng suất, sản lượng, cây trồng, vật nuôi không ngừng tăng. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 24,3 vạn tấn cao nhất từ trước đến nay. Tổng đàn lợn, gia cầm tăng hơn cùng kỳ năm trước. Chất lượng đàn trâu, bò ngày càng được nâng cao nhờ áp dụng các biện pháp KHKT vào trong sản xuất.

Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác đánh bắt ước đạt 40.800 tấn (đạt 102%) so với kế hoạch.

Diện tích trồng cây công nghiệp dài ngày đạt 25.488,8 ha tăng 7,4% so với năm 2010. Một số cây công nghiệp dài ngày như cao su, hồ tiêu, cà phê được chú trọng đầu tư, tạo ra sản phẩm hàng hoá có giá trị xuất khẩu cao;

Công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng được tăng cường. Diện tích trồng mới năm 2011 là 5.300 ha, đạt 106% KH, độ che phủ của rừng trên địa bàn tỉnh năm 2011 là 47,5%, năm 2010 là 46,7%.

Công tác kiểm tra, giám sát khai thác lâm sản, thẩm định và cấp phép khai thác rừng trồng được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định hiện hành. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng đã được chú trọng vì vậy, số vụ cháy rừng giảm 26,6%, diện tích rừng bị cháy giảm 86,6 ha (giảm 47,9% ) so với năm 2010).

Thực hiện tốt công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất, công tác xây dựng cơ bản đảm bảo đúng tiến độ và chât lượng công trình sản phẩm. Cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn ngày càng được nâng cấp và xây dựng. Các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được đầu tư trên diện rộng đưa tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 82,7%. 

Các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, xây dựng cơ bản, vượt qua khó khăn từng bước khẳng định được vị trí, mở rộng được thị trường hoạt động trong và ngoài tỉnh, tăng dần qui mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động ngày càng được cải thiện, các chế độ chính sách cho người lao động đảm bảo đúng đủ, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi. Nội bộ đoàn kết tốt, qui chế dân chủ cơ sở được phát huy, việc làm của người lao động đảm bảo.

Thành quả sản xuất nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh nhà trong năm  qua, ngoài sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh, sự nổ lực của Ngành nông nghiệp còn có sự đống góp tích cực của các tổ chưc Công đoàn cơ sở và đội ngũ Cán bộ Công nhân viên chức - Lao động toàn Ngành trong phong trào “Thi đua phục vụ Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo hướng Năng suất - Chất lượng Hiệu quả -Thương Hiệu”. Năm 2011 có 32 đơn vị triển khai thực hiện đăng ký phong trào thi đua đạt 97%.

Nhiều đơn vị triển khai đạt kết quả tốt như: CĐCS Cty Lâm nghiệp Đường 9; Công ty Lâm nghiệp Bến Hải, Công ty TNHHMTVQLKTCT thuỷ lợi Quảng Trị. Chi cục Kiểm Lâm, Trung tâm Khuyến nông khuyến ngư, Trung tâm giống cây trồng vật nuôi, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Thú y, Trường Trung học Nông nghiệp & PTNT, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và xây dựng Quảng Trị, Công ty kỷ thuật vật tư nông nghiệp, Chi cục Lâm nghiệp, các Ban quản lý rừng phòng hộ...

Những  kết quả đạt được

Trên lĩnh vực quản lý, chuyển giao KHKT:  Tham gia tốt quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực. Chỉ đạo sản xuất, khắc phục nhanh hậu quả của thiên tai lũ lụt, ổn định và phát triển sản xuất.

Tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT trên 150 lớp cho bà con nông dân trên các lĩnh vực, hướng dẫn người nghèo làm ăn, chuyển đổi mùa vụ phù hợp với điều kiện của từng vùng, tổ chức lại sản xuất theo hướng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, tham gia quản lý nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn. Hướng dẫn cho nông dân sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng và đạt tiêu chí bảo vệ sức khoẻ cộng động, bảo vệ môi trường, các biện pháp bảo vệ có hiệu quả đàn gia súc, gia cầm...

Thực hiện thông tin tuyên truyên trên các phương tiện thông tin đại chúng như Trang Nông nghiệp, Nông thôn mới trên Đài truyền hình tỉnh, bạn nhà nông trên Báo Quảng Trị, Bản tin Nông nghiệp)

Xây dựng nhiều mô hình trình diễn, khảo nghiệm, chọn lọc nhiều giống cây trồng, con nuôi phù hợp với điều kiện sinh thái vùng, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt cho năng suất cao phẩm chất tốt vào sản xuất đại trà. Như tổ chức ứng dụng, khảo nghiệm gần 10 tập đoàn giống lúa trong đó đã chọn ra 3 tập đoàn có triển vọng và đưa 1 bộ giống được công nhận đưa ra sản xuất đại trà. Xây dựng mô hình thâm canh lúa 3 giảm 3 tăng; 1 phải 5 giảm trong phòng trừ bệnh lùn sọc đen, mô hình chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. Mô hình cải tạo giống bò; mô hình nuôi lợn bản địa, mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng, cá rô đầu vuông, mô hình nông lâm kết hợp. Nghiên cứu và thực hiện nhiều đề tài khoa học tại các đơn vị.

Trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản và nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn: Cung ứng và dịch vụ cho nông dân hàng ngàn tấn giống, hàng chục ngàn tấn phân bón, hàng triệu cây con giống các loại đảm bảo chất lượng. Mỡ rộng thị trường, quy mô sản xuất. Thay đổi phương thức cung ứng và dịch vụ, đẩy nhanh tiến độ sản xuất, đảm bảo năng suất chất lượng an toàn và hiệu quả.

 Tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua cao điểm trong công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Kết quả đã trồng trên 1.500 ha và chăm sóc trên 1.600 ha rừng kinh tế. Khai thác trên 800 tấn mủ nhựa thông đạt chất lượng cao. Phát thực bì, làm tốt công tác phòng, chống chữa cháy rừng, bảo vệ khai thác tài nguyên rừng một cách có hiệu quả. Tuyên truyển cho người dân hiểu và tham gia Chương trình chứng chỉ rừng FSC.

Khảo sát thi công thiết kế các công trình xây dựng cơ bản đảm bảo chất lượng, đúng quy trình thời gian. Quản lý tốt công trình thuỷ lợi, thi đua tưới tiêu tiết kiệm, giảm lượng nước, 4000m3/ha/vụ). Đã có nhiều đề tài sáng được áp dụng trong đó tiêu biểu sáng kiến của Công ty TNHHMTVQLKTCTTL Quảng Trị làm lợi trên 300 triệu đồng.

Hoàn thành các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đưa tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch lên 82,7%, góp phần phấn đấu đến năm 2015 có 15% số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV)

Năm 2011 toàn ngành đã có 3 đề tài tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IV do LĐLĐ Tỉnh phối hợp với Sở KH & CN tổ chức trong đó có 01 đề tài  đoạt giải ba  Cải tiến máy khai thác thu lồng bẫy ghẹ, ốc hương của Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư đã mạng lại lợi ích 1,5 lần sản phẩm thu lại cho ngư dân, giảm sức lao động khi ra khơi đánh bắt và 11 đề tài đăng ký nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh. Song song với công tác tổ chức các phong trào thi đua phục vụ nông nghiệp & xây dựng nông thôn theo hướng CNH - HĐH các cấp công đoàn trong Ngành luôn duy trì các phong trào thi đua như: Phong trào Xanh - Sạch - Đẹp; phòng chống cháy nổ, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc,  phong trào thi đua đảm bảo an toàn trong sản xuất, nhờ vậy trong năm 2011 không xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng nào. 

Nguyễn Văn Thanh - Sở NN & PTNT


Các tin khác:
 • TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2020 -10/21/2020 12:00:00 AM
 • KHUYẾN NÔNG TRONG THỜI ĐẠI NÔNG NGHIỆP 4.0 -10/21/2020 12:00:00 AM
 • CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 Ý THỨC CỦA MỖI NGƯỜI LÀ SỨC MẠNH ĐỂ CHIẾN THẮNG -9/7/2020 12:00:00 AM
 • HƯỚNG DẪN DUY TU, BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRẠM BƠM -8/5/2020 12:00:00 AM
 • VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -7/13/2020 12:00:00 AM
 • CHUYÊN MỤC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VỚI CUỘC SỐNG XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI KHUYẾN NÔNG VIÊN HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ -7/13/2020 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2020 -7/13/2020 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VIỆC KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRƯỚC MẮT VÀ LÂU DÀI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -6/17/2020 12:00:00 AM
 • XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM AN TOÀN -6/17/2020 12:00:00 AM
 • LỰA CHỌN THỰC PHẨM GIÀU VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT -4/6/2020 12:00:00 AM
 • VAI TRÒ CỦA KHUYẾN NÔNG TRONG XÂY DỰNG NTM -4/6/2020 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VỀ CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN AN TOÀN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -1/9/2020 12:00:00 AM
 • NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU, KÈ CHỐNG SẠT LỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH -1/9/2020 12:00:00 AM
 • KỸ THUẬT TƯỚI, TIÊU KHOA HỌC VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2019-2020 -1/2/2020 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG -12/6/2019 12:00:00 AM
 • ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN THU GOM BAO GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT SAU SỬ DỤNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG -12/6/2019 12:00:00 AM
 • DẤU ẤN 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở QUẢNG TRỊ -12/6/2019 12:00:00 AM
 • NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ 74 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN -12/6/2019 12:00:00 AM
 • TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN QUAN TRỌNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN -8/28/2019 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP -8/28/2019 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỢT CAO ĐIỂM VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN 2019 -4/4/2019 12:00:00 AM
 • QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO CHUỖI - GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ CHO SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN QUẢNG TRỊ -4/4/2019 12:00:00 AM
 • NHỮNG THÁCH THỨC VÀ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA NÔNG DÂN QUẢNG TRỊ TRONG THỰC HIỆN CÔNG NGHỆ 4.0 ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -1/31/2019 12:00:00 AM
 • TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢM BẢO ATTP LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018 -1/8/2019 12:00:00 AM
 • MỞ HƯỚNG LÀM GIÀU TỪ MÔ HÌNH NUÔI GÀ THEO CÔNG NGHỆ KHÉP KÍN -11/12/2018 12:00:00 AM
 • TỔNG CỤC THỦY LỢI KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY LỢI -10/16/2018 12:00:00 AM
 • CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP -10/16/2018 12:00:00 AM
 • ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP -10/16/2018 12:00:00 AM
 • HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG CÓ KẾT QUẢ TỐT HƠN -7/25/2018 12:00:00 AM
 • HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP -7/25/2018 12:00:00 AM
 • CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG GẮN VỚI MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -7/25/2018 12:00:00 AM
 • ỐC BƯƠU VÀNG LOÀI DỊCH HẠI TRỞ THÀNH NGUỒN THU NHẬP CHO NÔNG DÂN -7/25/2018 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN SINH KẾ GIẢM NGHÈO Ở 2 HUYỆN ĐAKRÔNG VÀ HƯỚNG HÓA -5/29/2018 12:00:00 AM
 • TÁC HẠI CỦA SỬ DỤNG HÀN THE TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ CÁCH NHẬN BIẾT -2/7/2018 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRẠM BƠM -2/7/2018 12:00:00 AM
 • HUYỆN VĨNH LINH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -2/7/2018 12:00:00 AM
 • ĐẨY MẠNH HƠN NỮA CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -12/4/2017 12:00:00 AM
 • CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM AN TOÀN – GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN -11/10/2017 12:00:00 AM
 • CÒNG GIÓ! -9/1/2017 12:00:00 AM
 • PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN CÓ HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG HIỆN NAY -7/3/2017 12:00:00 AM
 • CÁCH GIỬ CHO HOA TƯƠI LÂU VÀ TƯỚI NƯỚC BÓN PHÂN CHO HOA CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU -1/16/2017 12:00:00 AM
 • SẢN XUẤT MĂNG ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM -9/12/2016 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ CHẤT CẤM TRONG THỰC PHẨM -5/12/2016 12:00:00 AM
 • TÌNH HÌNH ẠT LỠ BỜ SÔNG VÀ TIÊU THOÁT LŨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -5/12/2016 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HỒ, ĐẬP THỦY LỢI NHỎ DO ĐỊA PHƯƠNG PHỤ TRÁCH -4/4/2016 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP NĂM 2014 -3/14/2014 12:00:00 AM
 • KINH TẾ HỢP TÁC VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI MỘT NĂM NHÌN LẠI -3/14/2014 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ: THÀNH LẬP NHÓM SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG THỊ TRƯỜNG -1/13/2014 12:00:00 AM
 • Ngành Nông nghiệp và PTNT qua 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Toàn Ngành cùng chung sức xây dựng nông thôn mới” -12/4/2013 12:00:00 AM
 • Pha chế và sử dụng dung dịch Boóc-đô trong Nông nghiệp -12/4/2013 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG XÂY DỰNG NTM Ở XÃ TAM AN, TỈNH QUẢNG NAM -9/6/2013 12:00:00 AM
 • VĨNH THẠCH VỚI MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG -8/27/2013 12:00:00 AM
 • ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT PHẢI ĐỒNG BỘ VÀ PHÙ HỢP -7/19/2013 12:00:00 AM
 • XÍ NGHIỆP THỦY NÔNG GIO CAM HÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TƯỚI TIÊU PHỤC VỤ SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 2013 -8/21/2013 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ CHỦ ĐỌNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG -8/21/2013 12:00:00 AM
 • NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ & PTNT QUA 2 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA "TOÀN NGÀNH CÙNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI" -8/21/2013 12:00:00 AM
 • NGÀI ĐẠI SỨ PHẦN LAN VÀ PHU NHÂN THĂM DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ GIẢM NHẸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VÙNG CÁT TỈNH QUẢNG TRỊ -8/21/2013 12:00:00 AM
 • DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ GIẢM NHẸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VÙNG CÁT TỈNH QUẢNG TRỊ -5/16/2013 12:00:00 AM
 • TUỔI TRẺ TRUNG TÂM KN-KN QUẢNG TRỊ ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, XUNG KÍCH CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -5/16/2013 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC (Bể Biogas) -5/16/2013 12:00:00 AM
 • TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TUYÊN TRUYỀN TRÊN WEBSITE XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -10/9/2012 12:00:00 AM
 • QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA -8/15/2012 12:00:00 AM
 • ĐÔNG THANH HỢP TÁC XÃ ĐIỄN HÌNH TIÊN TIẾN -6/7/2012 12:00:00 AM
 • GIO AN VỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI -6/7/2012 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG THỜI GIAN TỚI -6/7/2012 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI QUẢN LÝ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP Ở TỈNH QUẢNG TRỊ -5/24/2012 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ NÔNG DÂN, NGƯ DÂN ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -5/24/2012 12:00:00 AM
 • THIẾT LẬP KHU BẢO TỒN BIỂN -3/12/2012 12:00:00 AM
 • CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -3/12/2012 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ CẦN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN -2/10/2012 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NTM CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2011 -2/10/2012 12:00:00 AM
 • TỔ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -2/10/2012 12:00:00 AM
 • NĂM NHUẬN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ THỜI TIẾT ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -1/31/2012 12:00:00 AM
 • BẢN TIN NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ - BẠN CỦA NHÀ NÔNG -1/31/2012 12:00:00 AM
 • ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -1/31/2012 12:00:00 AM
 • CẢI TẠO ĐẤT NÔNG NGHIỆP BẠC MÀU -12/22/2011 12:00:00 AM
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN -12/22/2011 12:00:00 AM
 • CẦN PHÁT HUY SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -12/6/2011 12:00:00 AM
 • HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở QUẢNG TRỊ KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP -10/18/2011 12:00:00 AM
 • CÔNG ĐOÀN NGÀNH NN & PTNT QUẢNG TRỊ: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA -10/18/2011 12:00:00 AM
 • HƯỞNG ỨNG HOẠT ĐỘNG THU GOM RÁC THẢI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ NÓI KHÔNG VỚI TÚI NILON! -11/2/2011 12:00:00 AM
 • XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI BẮT ĐẦU TỪ NHẬN THỨC -10/17/2011 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA Ở HTX LÂM CAO -10/17/2011 12:00:00 AM
 • BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÙNG CÁT VEN BIỂN QUẢNG TRỊ -10/18/2011 12:00:00 AM
 • Tiện ích trên Web

  Thống kê truy cập

  Bộ đếm Đang truy cập: 4468