Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Các thông tin khác

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NTM CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2011
Ngày tạo: 10/02/2012   Lượt xem: 1234

  Năm 2011, là năm đầu triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình, mặc dù Chương trình triển khai còn chậm so với yêu cầu, còn lúng túng trong chỉ đạo, triển khai thực hiện, bộ máy chỉ đạo, quản lý chưa hoàn thiện, năng lực cán bộ còn hạn chế ... nhưng tỉnh ta cũng đã hoàn thành mục tiêu và 07 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011 của Ban Chỉ đạo Trung ương  đề ra, cụ thể:

 Ngày 04/6/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, Quyêt định đã tạo nên tinh thần phấn khởi cho cán bộ và nhân dân cả nước, kỳ vọng về chính sách của Chính phủ lần này sẽ tạo điều kiện cho nông thôn phát triển mạnh mẽ hơn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân sẽ được cải thiện nhanh hơn. Xây dựng nông thôn mới đã đưa vào chương trình nghị sự của Đại hội Đảng ở các cấp. Nhiều nội dung xây dựng nông thôn mới dã thành chỉ tiêu phấn đấu của các Đảng bộ xã, huyện, tỉnh nhiệm kỳ 2011-2015

Năm 2011, là năm đầu triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình, mặc dù Chương trình triển khai còn chậm so với yêu cầu, còn lúng túng trong chỉ đạo, triển khai thực hiện, bộ máy chỉ đạo, quản lý chưa hoàn thiện, năng lực cán bộ còn hạn chế ... nhưng tỉnh ta cũng đã hoàn thành mục tiêu và 07 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011 của Ban Chỉ đạo Trung ương  đề ra, cụ thể:

1. Về việc triển khai kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chỉ đạo và điều hành ở các cấp: Đến nay, đã kiện toàn Ban chỉ đạo của tỉnh theo hướng dẫn của Trung ương. Thành phần BCĐ tỉnh gồm: Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, 01 đ/c Phó Chủ tịch UBND làm Phó trưởng ban thường trực, đ/c Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT làm Phó trưởng ban và 24 thành viên là thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; đã ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban chỉ đạo tỉnh; Thành lập Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh và đã ban hành quy chế hoạt động , phân công trách nhiệm cho các thành viên của Văn phòng điều phối tỉnh nhằm tham mưu cho BCĐ tỉnh thực hiện các nội dung của Chương trình

ở các huyện, thị xã:  Đến nay có 8/8 huyện, thị xã đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện, thành phần gồm: Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban, 01 đ/c Phó Chủ tịch UBND làm Phó trưởng ban, thành viên là thủ trưởng các phòng, ban, tổ chức chính trị xã hội cấp huyện; Ngoài ra các huyện, thị xã thành lập Tổ giúp việc cho BCĐ, thành phần gồm: Tổ trưởng là Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Trưởng phòng Kinh tế thị xã

ở các xã và thôn/bản: Đến nay đã có 103/117 xã đã thành lập Ban Quản lý cấp xã, có 5 xã điểm của tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo cấp xã và đã có 47/117 xã đã thành lập Ban Phát triển thôn/bản.

2. Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với cuộc vận động và thi đua xây dựng nông thôn mới: Đến nay tỉnh đã phê duyệt kế hoạch Tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tham gia chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị năm 2011 và giai đoạn 2011-2020;  đã phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hinh tỉnh xây dựng chuyên mục “Xây dựng nông thôn mới“ phát định kỳ vào tối thứ 6 hàng tuần, phối hợp với Báo Quảng Trị xây dựng chuyên trang “Xây dựng nông thôn mới“ (cả Báo in và báo điện tư), xây dựng “Đặc san xây dựng NTM“ để cung cấp thông tin và các bài viết về xây dựng NTM; ngoài ra cùng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để in ấn các tờ rơi, sổ tay cung cấp cho các cán bộ cơ sở và thôn/bản, tổ chức 8 hội nghị tuyên truyền cho các báo cáo viên cấp huyện, xã với 400 lượt người tham gia, tiến hành lồng ghép nội dung xây dựng nông thôn mới cho 08 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ chủ chốt các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh với 509 lượt người tham gia...

3. Về việc triển khai công tác đào tạo, tập huấn cán bộ xây dựng nông thôn mới: Đã cử 17 cán bộ chủ chốt của VPĐP tỉnh, lãnh đạo các phòng Nông nghiệp&PTNT các huyện, thị xã tham gia lớp tập huấn Tiểu giáo viên tại Tp Huế để làm nồng cốt triển khai tập huấn cho các xã, thôn/bản; đã triển khai mở 07 lớp tập huấn cho cán bộ tham gia chương trình cấp huyện, xã với 420 lượt người tham gia.

4. Về việc triển khai xây dựng quy hoạch nông thôn mới: Đến nay đã triển khai xây dựng quy hoạch NTM cho 117 xã của tỉnh, đa phân bổ vốn cho mỗi xã là 110 triệu đồng, dự kiến 8 xã thí điểm của tỉnh (do Viện Quy hoạch Thiết kế nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp và PTNT làm) và 19 xã điểm của các huyện phấn đấu hoàn thành trong năm 2011, các xã còn lại phấn đấu hoàn thành trong Quý I năm 2012. Hiện nay, các địa phương đang tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn tập trung công tác hoàn thành xây dựng quy hoạch chung  song song với xây dựng đề án cấp xã nhằm đảm bảo tiến độ đề ra để triển khai đầu tư cho các năm tiếp theo.

5. Về việc lựa chọn xã để chỉ đạo điểm: UBND tỉnh đã lựa chọ 8 xã thí điểm của tỉnh (gồm các xã: Vĩnh Lâm,  Gio Phong, Triệu Trạch, Hải Thượng, Cam Thủy,  Mò ó,  Thuận và xã Hải Lệ) nhằm tập trung nguồn lực xây dựng mô hình điểm từ đó đúc rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình trong toàn tỉnh; đồng thời chỉ đạo các huyện chọn từ 2-3 xã làm điê#m của huyện (đã chọn được 19 xã) để cùng với các xã  thí điểm của tỉnh phấn đấu đến năm 2015 đạt mục tiêu có 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

6. Về việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ PTXS cho các xã: Năm 2011 đã phân bổ 10,4 tỷ đồng cho 8 xã thí điểm của tỉnh, gồm: 2,4 tỷ đồng NSTW và 8 tỷ đồng NSĐP (bình quân 1,3 tỷ đông/xã) để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng thiết yếu như: đường giao thông nội vùng ở các: Triệu Trạch, Cam Thuỷ, Hải Thượng, Hải Lệ, Mò ó và xã Thuận (mỗi xã đầu tư 300 triệu đồng), cải tạo trụ sở UBND xã Vĩnh Lâm (300 triệu đồng)... Hiện nay, các địa phương đang cân đối và phân bổ cho các xã triển khai thực hiện đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn năm 2011.

7. Về việc hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề nhằm mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân: Năm 2011, tỉnh đã phân bổ 284 triệu đồng cho 04 xã: Vĩnh Lâm,, Gio Phong, Hải Thượng, Triệu Trạch (bình quân 70 triệu đồng/xã) và bố trí lồng ghép từ Chương trình MTQG giảm nghèo 120 triệu đồng cho 02 xã: Mò ó và# xã Thuận. Hiện nay, các xã đang xúc tiến triển khai xây dựng các mô hình sản xuất như: hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, tập huấn kiến thức cho hộ nghèo, cận nghèo...để giải ngân hết nguồn vốn.

Với những kết quả bước đầu đã đạt được trong năm 2011, huy vọng trong những năm tới, tỉnh Quảng Trị sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa, góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp- nông thôn, thực hiện đạt chỉ tiêu 20% số xã đạt chuẩn NTM vào năm 2015, tạo đà phát triển vững chắc và bền vững cho giai đoạn tiếp theo của Chương trinh XD NTM trên địa tỉnh./.

Hoàng Đức Dưỡng - Chi cục PTNT 

 


Các tin khác:
 • TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2020 -10/21/2020 12:00:00 AM
 • KHUYẾN NÔNG TRONG THỜI ĐẠI NÔNG NGHIỆP 4.0 -10/21/2020 12:00:00 AM
 • CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 Ý THỨC CỦA MỖI NGƯỜI LÀ SỨC MẠNH ĐỂ CHIẾN THẮNG -9/7/2020 12:00:00 AM
 • HƯỚNG DẪN DUY TU, BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRẠM BƠM -8/5/2020 12:00:00 AM
 • VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -7/13/2020 12:00:00 AM
 • CHUYÊN MỤC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VỚI CUỘC SỐNG XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI KHUYẾN NÔNG VIÊN HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ -7/13/2020 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2020 -7/13/2020 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VIỆC KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRƯỚC MẮT VÀ LÂU DÀI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -6/17/2020 12:00:00 AM
 • XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM AN TOÀN -6/17/2020 12:00:00 AM
 • LỰA CHỌN THỰC PHẨM GIÀU VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT -4/6/2020 12:00:00 AM
 • VAI TRÒ CỦA KHUYẾN NÔNG TRONG XÂY DỰNG NTM -4/6/2020 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VỀ CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN AN TOÀN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -1/9/2020 12:00:00 AM
 • NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU, KÈ CHỐNG SẠT LỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH -1/9/2020 12:00:00 AM
 • KỸ THUẬT TƯỚI, TIÊU KHOA HỌC VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2019-2020 -1/2/2020 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG -12/6/2019 12:00:00 AM
 • ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN THU GOM BAO GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT SAU SỬ DỤNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG -12/6/2019 12:00:00 AM
 • DẤU ẤN 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở QUẢNG TRỊ -12/6/2019 12:00:00 AM
 • NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ 74 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN -12/6/2019 12:00:00 AM
 • TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN QUAN TRỌNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN -8/28/2019 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP -8/28/2019 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỢT CAO ĐIỂM VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN 2019 -4/4/2019 12:00:00 AM
 • QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO CHUỖI - GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ CHO SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN QUẢNG TRỊ -4/4/2019 12:00:00 AM
 • NHỮNG THÁCH THỨC VÀ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA NÔNG DÂN QUẢNG TRỊ TRONG THỰC HIỆN CÔNG NGHỆ 4.0 ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -1/31/2019 12:00:00 AM
 • TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢM BẢO ATTP LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018 -1/8/2019 12:00:00 AM
 • MỞ HƯỚNG LÀM GIÀU TỪ MÔ HÌNH NUÔI GÀ THEO CÔNG NGHỆ KHÉP KÍN -11/12/2018 12:00:00 AM
 • TỔNG CỤC THỦY LỢI KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY LỢI -10/16/2018 12:00:00 AM
 • CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP -10/16/2018 12:00:00 AM
 • ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP -10/16/2018 12:00:00 AM
 • HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG CÓ KẾT QUẢ TỐT HƠN -7/25/2018 12:00:00 AM
 • HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP -7/25/2018 12:00:00 AM
 • CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG GẮN VỚI MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -7/25/2018 12:00:00 AM
 • ỐC BƯƠU VÀNG LOÀI DỊCH HẠI TRỞ THÀNH NGUỒN THU NHẬP CHO NÔNG DÂN -7/25/2018 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN SINH KẾ GIẢM NGHÈO Ở 2 HUYỆN ĐAKRÔNG VÀ HƯỚNG HÓA -5/29/2018 12:00:00 AM
 • TÁC HẠI CỦA SỬ DỤNG HÀN THE TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ CÁCH NHẬN BIẾT -2/7/2018 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRẠM BƠM -2/7/2018 12:00:00 AM
 • HUYỆN VĨNH LINH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -2/7/2018 12:00:00 AM
 • ĐẨY MẠNH HƠN NỮA CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -12/4/2017 12:00:00 AM
 • CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM AN TOÀN – GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN -11/10/2017 12:00:00 AM
 • CÒNG GIÓ! -9/1/2017 12:00:00 AM
 • PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN CÓ HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG HIỆN NAY -7/3/2017 12:00:00 AM
 • CÁCH GIỬ CHO HOA TƯƠI LÂU VÀ TƯỚI NƯỚC BÓN PHÂN CHO HOA CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU -1/16/2017 12:00:00 AM
 • SẢN XUẤT MĂNG ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM -9/12/2016 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ CHẤT CẤM TRONG THỰC PHẨM -5/12/2016 12:00:00 AM
 • TÌNH HÌNH ẠT LỠ BỜ SÔNG VÀ TIÊU THOÁT LŨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -5/12/2016 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HỒ, ĐẬP THỦY LỢI NHỎ DO ĐỊA PHƯƠNG PHỤ TRÁCH -4/4/2016 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP NĂM 2014 -3/14/2014 12:00:00 AM
 • KINH TẾ HỢP TÁC VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI MỘT NĂM NHÌN LẠI -3/14/2014 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ: THÀNH LẬP NHÓM SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG THỊ TRƯỜNG -1/13/2014 12:00:00 AM
 • Ngành Nông nghiệp và PTNT qua 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Toàn Ngành cùng chung sức xây dựng nông thôn mới” -12/4/2013 12:00:00 AM
 • Pha chế và sử dụng dung dịch Boóc-đô trong Nông nghiệp -12/4/2013 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG XÂY DỰNG NTM Ở XÃ TAM AN, TỈNH QUẢNG NAM -9/6/2013 12:00:00 AM
 • VĨNH THẠCH VỚI MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG -8/27/2013 12:00:00 AM
 • ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT PHẢI ĐỒNG BỘ VÀ PHÙ HỢP -7/19/2013 12:00:00 AM
 • XÍ NGHIỆP THỦY NÔNG GIO CAM HÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TƯỚI TIÊU PHỤC VỤ SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 2013 -8/21/2013 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ CHỦ ĐỌNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG -8/21/2013 12:00:00 AM
 • NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ & PTNT QUA 2 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA "TOÀN NGÀNH CÙNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI" -8/21/2013 12:00:00 AM
 • NGÀI ĐẠI SỨ PHẦN LAN VÀ PHU NHÂN THĂM DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ GIẢM NHẸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VÙNG CÁT TỈNH QUẢNG TRỊ -8/21/2013 12:00:00 AM
 • DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ GIẢM NHẸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VÙNG CÁT TỈNH QUẢNG TRỊ -5/16/2013 12:00:00 AM
 • TUỔI TRẺ TRUNG TÂM KN-KN QUẢNG TRỊ ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, XUNG KÍCH CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -5/16/2013 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC (Bể Biogas) -5/16/2013 12:00:00 AM
 • TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TUYÊN TRUYỀN TRÊN WEBSITE XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -10/9/2012 12:00:00 AM
 • QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA -8/15/2012 12:00:00 AM
 • ĐÔNG THANH HỢP TÁC XÃ ĐIỄN HÌNH TIÊN TIẾN -6/7/2012 12:00:00 AM
 • GIO AN VỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI -6/7/2012 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG THỜI GIAN TỚI -6/7/2012 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI QUẢN LÝ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP Ở TỈNH QUẢNG TRỊ -5/24/2012 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ NÔNG DÂN, NGƯ DÂN ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -5/24/2012 12:00:00 AM
 • THIẾT LẬP KHU BẢO TỒN BIỂN -3/12/2012 12:00:00 AM
 • CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -3/12/2012 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ CẦN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN -2/10/2012 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NTM CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2011 -2/10/2012 12:00:00 AM
 • TỔ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -2/10/2012 12:00:00 AM
 • NĂM NHUẬN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ THỜI TIẾT ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -1/31/2012 12:00:00 AM
 • BẢN TIN NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ - BẠN CỦA NHÀ NÔNG -1/31/2012 12:00:00 AM
 • ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -1/31/2012 12:00:00 AM
 • CẢI TẠO ĐẤT NÔNG NGHIỆP BẠC MÀU -12/22/2011 12:00:00 AM
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN -12/22/2011 12:00:00 AM
 • CẦN PHÁT HUY SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -12/6/2011 12:00:00 AM
 • HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở QUẢNG TRỊ KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP -10/18/2011 12:00:00 AM
 • CÔNG ĐOÀN NGÀNH NN & PTNT QUẢNG TRỊ: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA -10/18/2011 12:00:00 AM
 • HƯỞNG ỨNG HOẠT ĐỘNG THU GOM RÁC THẢI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ NÓI KHÔNG VỚI TÚI NILON! -11/2/2011 12:00:00 AM
 • XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI BẮT ĐẦU TỪ NHẬN THỨC -10/17/2011 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA Ở HTX LÂM CAO -10/17/2011 12:00:00 AM
 • BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÙNG CÁT VEN BIỂN QUẢNG TRỊ -10/18/2011 12:00:00 AM
 • Tiện ích trên Web

  Thống kê truy cập

  Bộ đếm Đang truy cập: 4469