Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Các thông tin khác

TỔ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Ngày tạo: 10/02/2012   Lượt xem: 1503

  Đến nay, toàn tỉnh có gần 6000 THT với trên 50.000 thành viên, hoạt động trên nhiều lĩnh vực: tiết kiệm tín dụng, nuôi trồng - đánh bắt thủy hải sản, chăn nuôi, lâm nghiệp, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, một số chuyên khâu trong sản xuất nông nghiệp. Phần lớn các THT hoạt động có tác dụng và hiệu quả rõ rệt.

 Trong số 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới có một tiêu chí liên quan đến kinh tế tập thể, đó là về hình thức tổ chức sản xuất trên địa bàn xây dựng nông thôn mới phải có Tổ hợp tác (THT) hoặc Hợp tác xã (HTX) hoạt động có hiệu quả. Điều này hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Đảng ta là phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó kinh tế Nhà nước cùng với kinh tế cùng với tinh tế tập thể phải trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế Quốc dân. Do đó quá trình xây dựng nông thôn mới nhất thiết phải gắn liền với xây dựng, phát triển hình thức tổ chức kinh tế tập thể là THT hoặc HTX.

Đến nay, toàn tỉnh có gần 6000 THT với trên 50.000 thành viên, hoạt động trên nhiều lĩnh vực: tiết kiệm tín dụng, nuôi trồng - đánh bắt thủy hải sản, chăn nuôi, lâm nghiệp, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, một số chuyên khâu trong sản xuất nông nghiệp. Phần lớn các THT hoạt động có tác dụng và hiệu quả rõ rệt.

Có 346 HTX, Liên hiệp HTX, với 96.680 thành viên, trong đó có 286 HTX nông nghiệp, 60 HTX phi nông nghiệp. Hầu hết các HTX nhận thức đúng đắn về sự cần thiết phải đổi mới để phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động. Xây dựng phương án SXKD-DV của HTX sát đúng, trên cơ sở tiềm năng thực tế từ lao động, đất đai, nghành nghề để xây dựng phương án SXKD-DV, sản xuất hàng hóa gắn chặt với kinh tế thị trường. Các HTX đã tích cực trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ HTX kể cả đương chức và cán bộ dự nguồn. Sắp xếp lại bộ máy và xã viên HTX hợp lý hơn. Cùng với đẩy mạnh sản xuất, các HTX tích cực ứng dụng các tiến bộ KHKT, KHCN, đưa máy móc vào sản xuất, chế biến. Thu nhập và đời sống của đại bộ phận cán bộ, xã viên các HTX đã được cải thiện và nâng lên một bước đáng kể. Lương của chủ nhiệm và cán bộ HTX tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2005. Kết quả phân loại hiện nay có 30 % HTX đạt loại khá, 50% HTX xếp loại trung bình và có  20 % HTX yếu kém, trong đó có trên 5 % HTX yếu kém kéo dài cần phải củng cố, chuyển đổi hình thức tổ chức hoạt động hoặc giải thể.

Tồn tại của các HTX hiện nay nổi lên là: Qui mô HTX quá nhỏ, đặc biệt là HTX nông nghiệp phần lớn có qui mô thôn; Nhiều HTX còn tình trạng chuyển đổi hình thức; Vai trò "bà đỡ" để kinh tế hộ xã viên phát triển còn yếu; Năng lực kinh doanh còn nhiều hạn chế. Công nghệ lạc hậu, thấp kém, lao động thủ công vẫn là chủ yếu, trình độ và năng suất lao động thấp; hiệu quả SXKD-DV của HTX đạt kết quả không cao.

Nhằm đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể Quảng Trị, trước hết là phải thường xuyên coi trọng, quan tâm, chăm lo đến công tác tuyên truyền, vận động như phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các đề án đã được Ban chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh thông qua và ban hành như: Củng cố, xóa các HTX yếu kém kéo dài; Triển khai thực hiện hệ thống tiêu chí xây dựng HTX điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015; Triển khai thực hiện hệ thống tiêu chí phân loại HTX hàng năm. Phát huy cao độ sự cố gắng tích cực và khai thác mọi tiềm năng nội lực của các HTX để đổi mới, đi lên. Tổ chức tốt các lớp đào tạo dài hạn cán bộ dự nguồn cho các HTX để đến năm 2015 đội ngũ cán bộ HTX trong tỉnh có 20% có trình độ đại học và 40% có trình độ trung cấp. Đồng thời thường xuyên tổ chức tập huấn  cho cán bộ HTX, kết hợp đẩy mạnh công tác dạy nghề cho xã viên, tăng việc làm, tăng thu nhập cho xã viên và người lao động. Tích cực tranh thủ sự hỗ trợ từ các chương trình dự án khác để tăng thêm nguồn lực hỗ trợ cho các HTX. Tiếp tục triển khai tích cực, có hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2015 tỉnh ta không còn HTX yếu kém và có 50% HTX đạt loại khá, giỏi.

Về THT, đây là hình thức tổ chức rất gọn nhẹ, nhạy bén, dễ thích ứng với cơ chế thị trương, rất cần thiết được quan tâm chú ý tuyên truyền, vận động và hướng dẫn tổ chức thành lập phát triển mạnh mẽ hơn nữa đặc biệt là phát triên các loại hình THT trên cả ba lĩnh vực, sản xuất, thu mua và chế biến

 Đơn cử như ở Huyện Hướng Hóa hiện nay có 4.700 ha Cà phê, trong đó có 4.300 ha Cà phê đang tời kỳ khai thác. Hàng năm cho ra sản phẩm 53.000-55.000 tấn Cà phê. Chỉ tính riêng tại xã Hướng Phùng đã có 1.000 ha cây Cà phê với sản lượng lên đến 12.000 tấn hạt/năm. Tuy vậy đưa số sản phẩm này ra thị trường toàn bộ là phụ thuộc vào lái buôn tư thương nên rất bị động. Khi được mùa thì bị ép giá, khi khan hiếm thì tranh mua, tranh bán. Người nông dân thiệt thòi đủ bề. Tại Hướng Hóa có hơn 1.000 ha chuối, hàng năm cho sản lượng trên 19.000 tấn chuối quả, nhưng thu mua, tiêu thụ số chuối này vẫn là thương lái! Chưa kể rất nhiều hộ nông dân trồng xoài, trồng chuối... nhưng do nơi ở của họ rất xa so với địa điểm tiêu thụ cho nên xoài, chuối chín rụng để chim ăn! Vì từng gia đình hái đem đi bán thì không đủ bù đắp chi phí đi lại. Nếu như chúng ta tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thành lập, cho ra đời các THT thu mua sản phẩm cà phê, chuối, xoài...gọi chung là sản phẩm nông nghiệp của nông dân thì sẽ khắc phục được rất nhiều khó khăn thiệt hại hiện nay. Tương tự như vậy nên chăng cần thành lập các THT chế biến cà phê. THT Xuất nhập khẩu cà phê, chuối... Nghị định số 151/NĐ/CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ nêu rõ: Tổ chức và hoạt động của THT hoặc tên gọi khác CLB, Nhóm liên kết, Tổ tương trợ được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn; THT có từ 3 người lao động trở lên, cùng góp vốn, góp công, góp tài sản để hoạt động; cùng hưởng lợi, cùng chịu trách nhiệm. Theo qui định như vậy thì THT rất gọn nhẹ, nhanh nhạy, dễ thích ững với cơ chế thị trường, bên cạnh đó, quyền và lợi ích của THT không thua kém gì so với HTX..

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành lập mới THT, HTX, nâng số HTX hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ có lãi chiếm 90% trở lên. Chỉ đạo xây dựng các HTX điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực để rút kinh nghiệm và nhân rộng. Tỷ lệ HTX sản xuất kinh doanh, dịch vụ khá giỏi đạt tỷ lệ 50% trở lên, không còn HTX yếu kém. Tốc độ tăng trưởng bình quân của khu vực kinh tế tập thể đạt 10  12%/năm. Tỷ trong của kinh tế tập thể chiếm 8  9% GDP của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2015 có 90 % số HTX tham gia thành viên của Liên minh HTX tỉnh.

Phấn đấu xây dựng thành công Nông thôn mới thực chất là đạt được mục tiêu Nông nghiệp phát triển, Nông thôn văn minh và Nông dân giàu có.

Nguyễn Văn Thịnh

Phó Chủ tịch Liên minh HTX và DNNQD tỉnh


Các tin khác:
 • TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2020 -10/21/2020 12:00:00 AM
 • KHUYẾN NÔNG TRONG THỜI ĐẠI NÔNG NGHIỆP 4.0 -10/21/2020 12:00:00 AM
 • CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 Ý THỨC CỦA MỖI NGƯỜI LÀ SỨC MẠNH ĐỂ CHIẾN THẮNG -9/7/2020 12:00:00 AM
 • HƯỚNG DẪN DUY TU, BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRẠM BƠM -8/5/2020 12:00:00 AM
 • VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -7/13/2020 12:00:00 AM
 • CHUYÊN MỤC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VỚI CUỘC SỐNG XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI KHUYẾN NÔNG VIÊN HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ -7/13/2020 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2020 -7/13/2020 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VIỆC KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRƯỚC MẮT VÀ LÂU DÀI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -6/17/2020 12:00:00 AM
 • XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM AN TOÀN -6/17/2020 12:00:00 AM
 • LỰA CHỌN THỰC PHẨM GIÀU VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT -4/6/2020 12:00:00 AM
 • VAI TRÒ CỦA KHUYẾN NÔNG TRONG XÂY DỰNG NTM -4/6/2020 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VỀ CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN AN TOÀN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -1/9/2020 12:00:00 AM
 • NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU, KÈ CHỐNG SẠT LỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH -1/9/2020 12:00:00 AM
 • KỸ THUẬT TƯỚI, TIÊU KHOA HỌC VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2019-2020 -1/2/2020 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG -12/6/2019 12:00:00 AM
 • ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN THU GOM BAO GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT SAU SỬ DỤNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG -12/6/2019 12:00:00 AM
 • DẤU ẤN 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở QUẢNG TRỊ -12/6/2019 12:00:00 AM
 • NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ 74 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN -12/6/2019 12:00:00 AM
 • TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN QUAN TRỌNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN -8/28/2019 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP -8/28/2019 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỢT CAO ĐIỂM VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN 2019 -4/4/2019 12:00:00 AM
 • QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO CHUỖI - GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ CHO SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN QUẢNG TRỊ -4/4/2019 12:00:00 AM
 • NHỮNG THÁCH THỨC VÀ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA NÔNG DÂN QUẢNG TRỊ TRONG THỰC HIỆN CÔNG NGHỆ 4.0 ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -1/31/2019 12:00:00 AM
 • TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢM BẢO ATTP LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018 -1/8/2019 12:00:00 AM
 • MỞ HƯỚNG LÀM GIÀU TỪ MÔ HÌNH NUÔI GÀ THEO CÔNG NGHỆ KHÉP KÍN -11/12/2018 12:00:00 AM
 • TỔNG CỤC THỦY LỢI KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY LỢI -10/16/2018 12:00:00 AM
 • CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP -10/16/2018 12:00:00 AM
 • ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP -10/16/2018 12:00:00 AM
 • HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG CÓ KẾT QUẢ TỐT HƠN -7/25/2018 12:00:00 AM
 • HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP -7/25/2018 12:00:00 AM
 • CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG GẮN VỚI MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -7/25/2018 12:00:00 AM
 • ỐC BƯƠU VÀNG LOÀI DỊCH HẠI TRỞ THÀNH NGUỒN THU NHẬP CHO NÔNG DÂN -7/25/2018 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN SINH KẾ GIẢM NGHÈO Ở 2 HUYỆN ĐAKRÔNG VÀ HƯỚNG HÓA -5/29/2018 12:00:00 AM
 • TÁC HẠI CỦA SỬ DỤNG HÀN THE TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ CÁCH NHẬN BIẾT -2/7/2018 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRẠM BƠM -2/7/2018 12:00:00 AM
 • HUYỆN VĨNH LINH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -2/7/2018 12:00:00 AM
 • ĐẨY MẠNH HƠN NỮA CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -12/4/2017 12:00:00 AM
 • CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM AN TOÀN – GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN -11/10/2017 12:00:00 AM
 • CÒNG GIÓ! -9/1/2017 12:00:00 AM
 • PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN CÓ HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG HIỆN NAY -7/3/2017 12:00:00 AM
 • CÁCH GIỬ CHO HOA TƯƠI LÂU VÀ TƯỚI NƯỚC BÓN PHÂN CHO HOA CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU -1/16/2017 12:00:00 AM
 • SẢN XUẤT MĂNG ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM -9/12/2016 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ CHẤT CẤM TRONG THỰC PHẨM -5/12/2016 12:00:00 AM
 • TÌNH HÌNH ẠT LỠ BỜ SÔNG VÀ TIÊU THOÁT LŨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -5/12/2016 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HỒ, ĐẬP THỦY LỢI NHỎ DO ĐỊA PHƯƠNG PHỤ TRÁCH -4/4/2016 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP NĂM 2014 -3/14/2014 12:00:00 AM
 • KINH TẾ HỢP TÁC VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI MỘT NĂM NHÌN LẠI -3/14/2014 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ: THÀNH LẬP NHÓM SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG THỊ TRƯỜNG -1/13/2014 12:00:00 AM
 • Ngành Nông nghiệp và PTNT qua 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Toàn Ngành cùng chung sức xây dựng nông thôn mới” -12/4/2013 12:00:00 AM
 • Pha chế và sử dụng dung dịch Boóc-đô trong Nông nghiệp -12/4/2013 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG XÂY DỰNG NTM Ở XÃ TAM AN, TỈNH QUẢNG NAM -9/6/2013 12:00:00 AM
 • VĨNH THẠCH VỚI MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG -8/27/2013 12:00:00 AM
 • ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT PHẢI ĐỒNG BỘ VÀ PHÙ HỢP -7/19/2013 12:00:00 AM
 • XÍ NGHIỆP THỦY NÔNG GIO CAM HÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TƯỚI TIÊU PHỤC VỤ SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 2013 -8/21/2013 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ CHỦ ĐỌNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG -8/21/2013 12:00:00 AM
 • NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ & PTNT QUA 2 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA "TOÀN NGÀNH CÙNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI" -8/21/2013 12:00:00 AM
 • NGÀI ĐẠI SỨ PHẦN LAN VÀ PHU NHÂN THĂM DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ GIẢM NHẸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VÙNG CÁT TỈNH QUẢNG TRỊ -8/21/2013 12:00:00 AM
 • DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ GIẢM NHẸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VÙNG CÁT TỈNH QUẢNG TRỊ -5/16/2013 12:00:00 AM
 • TUỔI TRẺ TRUNG TÂM KN-KN QUẢNG TRỊ ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, XUNG KÍCH CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -5/16/2013 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC (Bể Biogas) -5/16/2013 12:00:00 AM
 • TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TUYÊN TRUYỀN TRÊN WEBSITE XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -10/9/2012 12:00:00 AM
 • QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA -8/15/2012 12:00:00 AM
 • ĐÔNG THANH HỢP TÁC XÃ ĐIỄN HÌNH TIÊN TIẾN -6/7/2012 12:00:00 AM
 • GIO AN VỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI -6/7/2012 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG THỜI GIAN TỚI -6/7/2012 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI QUẢN LÝ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP Ở TỈNH QUẢNG TRỊ -5/24/2012 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ NÔNG DÂN, NGƯ DÂN ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -5/24/2012 12:00:00 AM
 • THIẾT LẬP KHU BẢO TỒN BIỂN -3/12/2012 12:00:00 AM
 • CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -3/12/2012 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ CẦN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN -2/10/2012 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NTM CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2011 -2/10/2012 12:00:00 AM
 • TỔ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -2/10/2012 12:00:00 AM
 • NĂM NHUẬN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ THỜI TIẾT ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -1/31/2012 12:00:00 AM
 • BẢN TIN NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ - BẠN CỦA NHÀ NÔNG -1/31/2012 12:00:00 AM
 • ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -1/31/2012 12:00:00 AM
 • CẢI TẠO ĐẤT NÔNG NGHIỆP BẠC MÀU -12/22/2011 12:00:00 AM
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN -12/22/2011 12:00:00 AM
 • CẦN PHÁT HUY SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -12/6/2011 12:00:00 AM
 • HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở QUẢNG TRỊ KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP -10/18/2011 12:00:00 AM
 • CÔNG ĐOÀN NGÀNH NN & PTNT QUẢNG TRỊ: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA -10/18/2011 12:00:00 AM
 • HƯỞNG ỨNG HOẠT ĐỘNG THU GOM RÁC THẢI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ NÓI KHÔNG VỚI TÚI NILON! -11/2/2011 12:00:00 AM
 • XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI BẮT ĐẦU TỪ NHẬN THỨC -10/17/2011 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA Ở HTX LÂM CAO -10/17/2011 12:00:00 AM
 • BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÙNG CÁT VEN BIỂN QUẢNG TRỊ -10/18/2011 12:00:00 AM
 • Tiện ích trên Web

  Thống kê truy cập

  Bộ đếm Đang truy cập: 4435