Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Văn bản thông báo

Công văn số 58/KH-SNN-CN của Sở NN & PTNT thông báo kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2012
Ngày tạo: 09/02/2012   Lượt xem: 1297

Năm 2011, ở Quảng Trị đã xảy ra một số dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi như cúm gia cầm, tai xanh ở lợn; bên cạnh đó, các loại dịch bệnh khác ở trâu bò như tụ huyết trùng, ung khí thán; ở lợn như dịch tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn... tuy không thành dịch lớn nhưng xảy ra hầu hết các tháng trong năm. Được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, ngành chức năng và các địa phương kịp thời quyết liệt trong công tác phòng chống nên sớm khoanh vùng dập tắt dịch bệnh. Tuy nhiên so với năm 2010, dịch bệnh xảy ra nhiều hơn cả về số ổ dịch và số lượng gia súc, gia cầm mắc bệnh, chết. Một trong những nguyên nhân quan trọng là tiêm phòng chưa đạt yêu cầu.

Công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2011 đã có sự cố gắng lớn về sự chỉ đạo và triển khai thực hiện của địa phương cũng như cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên, tỷ lệ so với tổng đàn còn thấp, chưa đạt yêu cầu bảo hộ. Riêng tiêm vắc xin cúm gia cầm chống dịch đạt yêu cầu, nhanh chóng ổn định dịch bệnh trên địa bàn. Số liệu tiêm phòng cả 2 vụ trong năm 2011:

- THT trâu bò: 61.265 liều, đạt 121,6% KH, 65,7% so với tổng đàn.

- THT, dịch tả lợn, PTH: 137.961 liều đạt 76,6% kế hoạch (giảm 2,6% so với năm 2010), gần 30 % tổng đàn.

- Dại chó 34.124 liều, giảm so với năm 2010: 817 con.

- LMLM trâu bò: 115.060 liều, đạt 70% KH (giảm 18,2% so với năm 2010); 58.9% tổng đàn.

Nguyên nhân chính là do nhận thức của người chăn nuôi còn hạn chế. Bên cạnh đó chính quyền một số địa phương chưa thực sự vào cuộc, chưa xem tiêm phòng là nhiệm vụ bắt buộc theo luật định.

Hiện nay nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm của gia súc, gia cầm không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất mà còn lây bệnh cho người. Vì vậy, việc thực hiện tiêm phòng triệt để cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định không những bảo vệ  và phát triển chăn nuôi mà còn góp phần bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi; thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã, các ngành chức năng rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm đạt tỷ lệ cao nhất. Đồng thời triển khai tốt tiêm phòng vắc xin LMLM gia súc theo kế hoạch được phê duyệt. Ngoài ra cần phải có kế hoạch và tổ chức tốt tiêm phòng bổ sung thường xuyên cho đàn gia súc, gia cầm.

I- Kế hoạch triển khai:

1. Thời gian tiến hành:

1.1- Vụ Xuân

a) Tiêm phòng cho trâu bò:

- Tháng 3: Tập trung tiêm định kỳ và LMLM đợt I cho toàn đàn.

- Tháng 4: Rà soát tổ chức tiêm phòng bổ sung những nơi tiêm chưa đạt và tiêm LMLM mũi 2 cho những bê nghé mới tiêm lần đầu.

- Tiêm phòng bổ sung thường xuyên trong các tháng còn lại.

b) Tiêm phòng cho lợn:

- Tập trung tiêm phòng đàn lợn trong tháng 3, tháng 4. Các tháng còn lại tiêm bổ sung cho đàn nuôi mới.

c) Tiêm phòng dại chó: Tháng 4.

d) Tiêm phòng cho gia cầm:  

- Tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm: Tổ chức tiêm vắc xin phòng chống dịch từ 01/02/2012 đến 15/02/2012; sau 28 ngày tiêm nhắc lại mũi 2 (đã có thông báo riêng).

- Các loại vắc xin khác tổ chức tiêm phòng tất cả các tháng.

1.2- Vụ Thu

a) Tiêm phòng cho trâu bò:

- Tháng 8: Tập trung tiêm định kỳ và LMLM đợt II cho toàn đàn.  

- Tháng 9: Rà soát tổ chức tiêm phòng bổ sung những nơi tiêm chưa đạt và tiêm LMLM mũi 2 cho những bê nghé mới tiêm lần đầu.  

- Tiêm phòng bổ sung thường xuyên trong các tháng còn lại.

b) Tiêm phòng cho lợn:

- Đợt 1: Tiêm phòng đàn lợn trong tháng 7, tháng 8.

- Đợt 2: Tiêm phòng đàn lợn trong tháng 11, tháng 12.

 Các tháng còn lại tiêm bổ sung cho đàn nuôi mới.

c) Tiêm phòng cho đàn gia cầm:

- Tiêm phòng cúm gia cầm (nếu có kế hoạch của Cục Thú y).

- Các loại vắc xin khác: Tổ chức tiêm phòng tất cả các tháng.

2. Loại gia súc, gia cầm tiêm phòng: Trâu, bò, lợn, chó, gà, vịt.

3. Chủng loại vắc xin tiêm phòng:

a/ Đối với trâu bò:

- Vắc xin THT trâu bò nhũ hoá.

- Vắc xin LMLM type O.

- Vắc xin Ung khí thán (đối với những vùng có ổ dịch ung khí thán cũ)

b/ Đối với lợn:

- Vắc xin kép Tụ huyết trùng + Phó thương hàn.

- Vắc xin dịch tả lợn.

- Vắc xin E.coli phù đầu lợn (tiêm phòng cho lợn nái và lợn con)

- Vắc xin tai xanh

c/ Đối với chó: Vắc xin dại chó

d/ Đối với gia cầm: Vắc xin H5N1, dịch tả vịt, tụ huyết trùng gia cầm, newcastle, gumboro.

* Đối với tiêm phòng LMLM gia súc và cúm gia cầm có kế hoạch riêng.

II- Các biện pháp thực hiện:

1. Các huyện, thành phố, thị xã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả tiêm phòng năm 2011, triển khai công tác tiêm phòng vụ Xuân và năm 2012, giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị, trong đó:

- Tiêm phòng Tụ huyết trùng cho đàn trâu bò đạt 80% tổng đàn trở lên, vắc xin kép lợn đạt từ 50-60% tổng đàn trở lên.

- Tiêm phòng LMLM gia súc và cúm gia cầm đạt trên 80% tổng đàn.

2. Vụ Xuân phải tiêm phòng nhiều loại vắc xin và nhiều đợt cho cả gia súc, gia cầm trong khoảng thời gian ngắn, vì vậy đề nghị các huyện, thành phố, thị xã lập kế hoạch chi tiết, cụ thể; bố trí lịch tiêm phòng khẩn trương, hợp lý; chuẩn bị kỹ về nhân lực, vật lực và có biện pháp chỉ đạo kiên quyết để đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chỉ tiêu kế hoạch đối với từng loại vắc xin tiêm phòng cho gia súc, gia cầm.

3. Tăng cường quản lý trong công tác thú y từ huyện, thành phố, thị xã đến cơ sở. UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các ban ngành liên quan kiện toàn đội ngũ trưởng thú y xã, phường, thị trấn; kịp thời  giải quyết chế độ theo Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ chính sách, công tác tuyển chọn và quản lý đối với cán bộ thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm đẩy mạnh công tác tiêm phòng. Tiến hành đào tạo đội ngũ thú y thôn, bản đã được tuyển chọn để đi vào hoạt động từ đầu năm 2012 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Tăng cường tuyên truyền rộng rãi cho người dân biết về yêu cầu và hiệu quả của tiêm phòng đối với vật nuôi; nếu không chấp hành, khi dịch bệnh xảy ra, không được hỗ trợ theo Quy định của Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

5. Kịp thời động viên khen thưởng những nơi, những cá nhân tích cực công tác tiêm phòng, đồng thời nghiêm khắc xử lý các trường hợp vi phạm Pháp lệnh Thú y, không chịu tổ chức tiêm phòng.

6. Chi cục Thú y lập kế hoạch tiêm phòng chi tiết cho từng loại vắc xin và đối tượng tiêm phòng theo kế hoạch chung đã được phê duyệt; chỉ đạo Trạm Thú y tham mưu tích cực cho UBND các huyện, thành phố, thị xã về kế hoạch và văn bản chỉ đạo; cung ứng đầy đủ các loại vắc xin và vật tư thú y cần thiết, theo dõi chỉ đạo cơ sở, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý các sự cố xảy ra nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng và đạt tỷ lệ cao. Tổ chức tập huấn cho lực lượng tham gia tiêm phòng.

Trên đây là kế hoạch tiêm phòng và một số biện pháp chính, Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã và các ngành chức năng có liên quan cùng phối hợp chỉ đạo công tác tiêm phòng năm 2012 đạt kết quả tốt, góp phần ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ vật nuôi, đặc biệt dịch cúm gia cầm và LMLM gia súc.

Phòng Chăn nuôi, Chi cục Thú y theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra tình hình, kịp thời báo cáo kết quả tiêm phòng theo quy định về Sở Nông nghiệp & PTNT. 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trần Đức Nhu


Các tin khác:
 • Số: 149/SNN-TS V/v thực hiện khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2020. -3/9/2020 12:00:00 AM
 • QUYẾT ĐỊNH Số: 40/2019/QĐ-UBND, Quảng Trị, ngày 17 tháng 10 năm 2019 V/v Ban hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị -10/23/2019 12:00:00 AM
 • QUYẾT ĐỊNH 2433/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO TỒN RÙA BIỂN QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2019-2025 -10/23/2019 12:00:00 AM
 • QUYẾT ĐỊNH 2433/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO TỒN RÙA BIỂN QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2019-2025 -9/17/2019 12:00:00 AM
 • QUYẾT ĐỊNH 2433/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO TỒN RÙA BIỂN QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2019-2025 -9/17/2019 12:00:00 AM
 • THƯ CHÚC TẾT CỦA GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -1/31/2019 12:00:00 AM
 • THÔNG BÁO Lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng vụ Đông Xuân 2018 - 2019 -10/25/2018 12:00:00 AM
 • CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 83/2018 /NĐ-CP VỀ CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG -7/25/2018 12:00:00 AM
 • DANH SÁCH XẾP LOẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH THUỶ SẢN -1/16/2018 12:00:00 AM
 • QUYẾT ĐỊNH 13/2017/QĐ-UBND (Quảng Trị, ngày 01 tháng 8 năm 2017) QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN, HỢP ĐỒNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐỐI VỚI KHUYẾN NÔNG VÀ THÚ Y CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢ -10/5/2017 12:00:00 AM
 • QUYẾT ĐỊNH 837/QĐ-UBND (Quảng Trị, ngày 24 tháng 04 năm 2017) PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020, TÍNH ĐẾN NĂM 2025 -10/5/2017 12:00:00 AM
 • NGHỊ ĐINH 02/2017/NĐ-CP (HÀ NỘI NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2017) VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH -10/5/2017 12:00:00 AM
 • NGHỊ QUYẾT 04/2017 NQ - HĐND QUẢNG TRỊ (Ngày 23 tháng 5 năm 2017) KIỆN TOÀN MẠNG LƯỚI KHUYẾN NÔNG VÀ THÚ Y CƠ SỞ TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 -10/5/2017 12:00:00 AM
 • NGHỊ QUYẾT 03/2017 NQ - HĐND QUẢNG TRỊ (Ngày 23 tháng 5 năm 2017) VỀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ CÂY TRỒNG, CON NUÔI TẠO SẢN PHẨM CHỦ LỰC CÓ LỢI THẾ CẠNH TRANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2017- -10/5/2017 12:00:00 AM
 • Công văn Số 126 /SNN-CCTS ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Khuyến nghị vụ nuôi thuỷ sản năm 2017 -3/21/2017 12:00:00 AM
 • Công văn số 320/SNN-T.Trọt ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2015-2016, triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2016 -5/12/2016 12:00:00 AM
 • Công văn số 122/SNN-NTTS ngày 22 tháng 2 năm 2016 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc khuyến nghị vụ nuôi thủy sản năm 2016 -3/24/2016 12:00:00 AM
 • Công văn số 71/TB-SNN-CN ngày 25 tháng 1 năm 2016 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2016 -3/24/2016 12:00:00 AM
 • Công văn số 2600/KH-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về kế hoạch triển khai đợt 1 tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng năm 2015 -9/8/2015 12:00:00 AM
 • Công văn số 156/SNN-NTTS ngày 09 tháng 2 năm 2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc khuyến nghị vụ nuôi thủy sản năm 2015 -4/13/2015 12:00:00 AM
 • Công văn số 44/TB-SNN-CN ngày 12 tháng 1 năm 2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc tiêm phòng gia súc gia cầm năm 2015 -2/11/2015 12:00:00 AM
 • THƯ CHÚC TẾT CỦA GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -2/11/2015 12:00:00 AM
 • công văn số 515/SNN-Tr.Trọt ngày 7 tháng 5 năm 2014 của Sở Nông nghiệp & PTNT thông báo lịch thời vụ và cơ cấu cây trồng vụ Hè thu và Thu đông 2014 -6/10/2014 12:00:00 AM
 • CÔNG VĂN SỐ 60/SNN- NTTS CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2014 VỀ VIỆC KHUYẾN NGHỊ VỤ NUÔI THỦY SẢN 2014 -3/4/2014 12:00:00 AM
 • Công văn số 179/SNN-CN về việc triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khẩn cấp để phòng, chống dịch cúm gia cầm -3/4/2014 12:00:00 AM
 • Công văn số 1492/SNN-CN ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Sở Nông Nghiệp & PTNT về việc Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm A/H5N1, H7N9 và H10N8 -2/7/2014 12:00:00 AM
 • Công văn số 1307/SNN- T.Trọt ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc tăng cường công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất năm 2014 -1/13/2014 12:00:00 AM
 • Công văn số 3499/UBNN - NN ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm -12/4/2013 12:00:00 AM
 • Công văn số 698/SNN-T.Trọt của sở Nông nghiệp & PTNT ngày 16 tháng 7 năm 2013 về việc chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh gây hại trên cay lúa vụ hè thu 2013 -8/26/2013 12:00:00 AM
 • Công văn số 350/SNN-Tr. Trọt của Sở Nông nghiệp & PTNT về lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng vụ Hè thu và vụ Thu đông 2013 -8/22/2013 12:00:00 AM
 • Công văn số 84/SNN - NTTS ngày 04/2/2013 của sở Nông nghiệp & PTNT về khuyến nghị vụ nuôi thuỷ sản năm 2013. -5/29/2013 12:00:00 AM
 • THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG -4/3/2013 12:00:00 AM
 • Thông báo số 32/TB-SNN ngày 09/01/2013 của Sở NN & PTNT Về việc tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2013 -3/5/2013 12:00:00 AM
 • Công văn số 468/UBND-NN ngày 23/02/2013 của UBND tỉnh Về việc Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh tai xanh ở lợn -3/5/2013 12:00:00 AM
 • Công văn số Số: 84/SNN - NTTS ngày 04/02/2013 của Sở NN & PTNT về Khuyến nghị vụ nuôi thuỷ sản năm 2013 -3/5/2013 12:00:00 AM
 • Công văn số 1086/SNN - CV ngày 11 tháng 10 năm 2012 V/v Chủ động phòng chống đói, rét, dịch bệnh và chăn nuôi an toàn sinh học cho đàn gia súc vụ Đông - Xuân năm 2012 - 2013 -10/18/2012 12:00:00 AM
 • Công văn số: 751/SNN - CN của Sở Nông nghiệp & PTNT Về việc khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm -8/3/2012 12:00:00 AM
 • THÔNG BÁO KHẨN VỀ TÌNH HÌNH RẦY NÂU, RẦY LƯNG TRẮNG HẠI LÚA -8/3/2012 12:00:00 AM
 • DỰ KIẾN TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VỤ HÈ THU NĂM 2012 -6/7/2012 12:00:00 AM
 • CÔNG VĂN SỐ: 54/SNN – NTTS ngày 10 tháng 1 năm 2012 về việc: Khuyến nghị vụ nuôi thủy sản năm 2012 -3/12/2012 12:00:00 AM
 • CÔNG VĂN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG, CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM -2/28/2012 12:00:00 AM
 • KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG GIA SÚC, GIA CẦM NĂM 2012 -2/28/2012 12:00:00 AM
 • KHẨN TRƯƠNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM -3/12/2012 12:00:00 AM
 • Công văn số 48 /SNN-CN ngày 31/01/2012 của Sở NN & PTNT về việc Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng, chống dịch cúm gia cầm -2/9/2012 12:00:00 AM
 • Công văn số 58/KH-SNN-CN của Sở NN & PTNT thông báo kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2012 -2/9/2012 12:00:00 AM
 • Công văn số 44 /SNN-CN ngày 30/01/2012 của Sở NN & PTNT về việc Khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm -2/9/2012 12:00:00 AM
 • CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2011- 2012 -2/9/2012 12:00:00 AM
 • THƯ CHÚC TẾT CỦA GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -2/9/2012 12:00:00 AM
 • THÔNG BÁO (Số: 966 /TB-SNN-T.Trọt, ngày 03/11/2011): Lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng vụ Đông Xuân 2011 - 2012 -1/10/2012 12:00:00 AM
 • CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT TỈNH: DỰ BÁO SÂU BỆNH VỤ ĐÔNG XUÂN 2011 - 2012 -1/9/2012 12:00:00 AM
 • QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng gia súc năm 2011 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị -10/31/2011 12:00:00 AM
 • Về việc tăng cường công tác chỉ đạo hoạt động điều tra, theo dõi, dự tính dự báotình hình sâu bệnh trên cây trồng của hệ thống KNV cơ sở -10/24/2011 12:00:00 AM
 • Công văn số 894/SNN - CV -10/18/2011 12:00:00 AM
 • Bài dự thi Đường Hồ Chí Minh trên biển -9/20/2011 12:00:00 AM
 • Tiện ích trên Web

  Thống kê truy cập

  Bộ đếm Đang truy cập: 649