Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Thuỷ sản

Tăng cường công tác quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản mặn, lợ (Kết quả lấy mẫuĐợt 1, ngày 03/8/2020)
Ngày tạo: 07/09/2020   Lượt xem: 33

Những năm qua, nuôi trồng thủy sản (NTTS) nói chung và nuôi tôm nước mặn, lợ nói riêng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thì ngành nuôi tôm cũng đang phải đối mặt với những nguy cơ của môi trường và dịch bệnh. 

Trước tình hình đó, Chi cục Thủy sản đã triển khai công tác quan trắc thường xuyên môi trường nuôi tôm nhằm phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo sản xuất, giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh, đảm bảo sự phát triển bền vững…

Hiện nay môi trường nuôi thủy sản đang bị suy thoái và có chiều hướng gia tăng, khó kiểm soát, như: vấn đề ô nhiễm nguồn nước do nước thải sinh hoạt, nước thải nông nghiệp và nước thải công nghiệp, cũng như hoạt động NTTS không ngừng phát triển đã làm gia tăng dịch bệnh thủy sản; bên cạnh đó, tình trạng biến đổi khí hậu đã và đang diễn ra ảnh hưởng không ít đến NTTS… Do đó, việc quan trắc môi trường phục vụ NTTS là hết sức cần thiết, giúp thông tin kịp thời, dự báo diễn biến môi trường vùng nuôi, mùa vụ nuôi. Qua đó, giúp người nuôi chủ động trong quản lý chất lượng nước vùng nuôi, phòng tránh dịch bệnh, hướng tới phát triển bền vững NTTS của vùng. Thực hiện Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh, trong năm 2020, thực hiện quan trắc 9 đợt (tháng 8 - 11/2020: 2 đợt/tháng, tháng 12/2020: 1 đợt/tháng), Chi cục Thủy sản tiến hành quan trắc môi trường nước ao nuôi đại diện tại 5 xã/phường của 5 huyện/thành phố gồm: xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Linh), xã Trung Giang (huyện Gio Linh), xã Triệu Lăng (huyện Triệu Phong), xã Hải An (huyện Hải Lăng), phường Đông Giang (thành phố Đông Hà) và quan trắc nguồn nước cấp tại 11 xã/phường của 5 huyện/thành phố gồm: xã Vĩnh Thành, Vĩnh Thái, Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Linh); xã Trung Giang, Gio Mai (huyện Gio Linh); xã Triệu An, Triệu Phước, Triệu Lăng (huyện Triệu Phong); xã Hải An (huyện Hải Lăng) và phường Đông Giang, Đông Lễ (thành phố Đông Hà).Các chỉ tiêu quan trắc trong môi trường nước ao nuôi bao gồm:Nhiệt độ, pH, độ trong, độ mặn, DO, N-NO2, N-NH4, N-NO3, P-PO4, TSS, COD, mật độ và thành phần tảo, Coliforms, H2S, Vibrio tổng số, Vibrio parahaemolyticus; Đối với nguồn nước cấp bao gồm: Nhiệt độ, pH, độ trong, độ mặn, DO, N-NO2, N-NH4, N-NO3, P-PO4, TSS, COD, mật độ và thành phần tảo độc, H2S, Vibrio tổng số, Vibrio parahaemolyticus, Hg, Pb, Cd, Hóa chất BVTV nhóm clo. Dữ liệu quan trắc sau khi phân tích sẽ được tổng hợp và thông báo đến các vùng nuôi tôm trên địa bàn tỉnh, đồng thời hệ thống hóa thành cơ sở dữ liệu phục vụ đánh giá diễn biến môi trường theo thời gian. Từ đó, dự báo diễn biến môi trường phục vụ công tác chỉ đạo sản xuất.

Cụ thể, kết quả quan trắc môi trường đợt 1ngày 03/8/2020, trong các mẫu nước được lấy trong ao nuôi tôm, không phát hiện vi khuẩn Vibrio tổng số và V.parahaemolyticus;mật độ và thành phần các loài tảo nằm trong giới hạn cho phép; Các thông số: nhiệt độ, pH, độ trong, độ mặn, DO, N-NO3 ở các điểm Vĩnh Sơn, Trung Giang, Triệu Lăng, Hải An, Đông Giang đều nằm trong giới hạn cho phép; Hàm lượng N-NO tại các điểm: Trung Giang, Triệu Lăng có giá trị vượt ngưỡng cho phép (0,05 mg/l), tại các điểm: Vĩnh Sơn, Hải An, Đông Giang nằm trong giới hạn cho phép; Hàm lượng N-NH4+ tại các điểm: Trung Giang, Triệu Lăng, Hải An vượt ngưỡng cho phép (0,3 mg/l), tại các điểm: Vĩnh Sơn, Đông Giang nằm trong giới hạn cho phép; Hàm lượng P-PO4ở các điểm: Trung Giang, Triệu Lăng, Hải An cao hơn ngưỡng cho phép (0,2 mg/l), ở các điểm: Vĩnh Sơn, Đông Giang nằm trong giới hạn cho phép; Hàm lượng TSS ở các điểm: Vĩnh Sơn, Đông Giang có giá trị vượt ngưỡng cho phép (50 mg/l), ở các điểm: Trung Giang, Triệu Lăng, Hải An nằm trong giới hạn cho phép; Hàm lượng COD ở tất cả các điểm có giá trị đều vượt ngưỡng cho phép (10 mg/l); Hàm lượng Coliform ở Đông Giang cao hơn giới hạn cho phép (1000 MPN/100 ml), ở các điểm còn lại đều nằm trong giới hạn cho phép; Hàm lượng H2S ở tất cả các điểm đều cao hơn giới hạn cho phép (<0,05 mg/l). Đối với mẫu nước cấp, không phát hiện vi khuẩn Vibrio tổng số, V.parahaemolyticus, hóa chất bảo vệ thực vật nhóm clo, kim loại nặng (Hg, Pb, Cd) ở tất cả các điểm lấy mẫu; Không phát hiện các loài tảo độc ở các điểm: Vĩnh Thái, Trung Giang, Gio Mai, Triệu An, Triệu Lăng, Triệu Phước, Hải An, Đông Giang, Đông Lễ, ở điểm: Vĩnh Thành phát hiện 2 loài tảo độc: Pleurosigma angulatum, Kryptoperidinium foliaceum, ở điểm Vĩnh Sơnphát hiện 4 loài tảo độc: Pleurosigma angulatum, Kryptoperidinium foliaceum, Oocystis sp, Chrysophyta sp;Các thông số: nhiệt độ, pH, độ trong, độ mặn, DO, N-NO3, P-PO4 ở 11điểm lấy mẫu đều có giá trị nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép; Hàm lượng N-NO tại khu vực: Trung Giang, Triệu An, Triệu Lăng, Hải An vượt ngưỡng cho phép (0,05 mg/l), ở các điểm còn lại nằm trong giới hạn cho phép; Hàm lượng TSS có giá trị vượt ngưỡng cho phép (50 mg/l) ở khu vực Vĩnh Sơn, các khu vực còn lại đều nằm trong giới hạn cho phép; Hàm lượng COD ở các khu vực: Vĩnh Thành, Vĩnh Sơn, Gio Mai, Đông Lễ vượt ngưỡng cho phép (10 mg/l), các khu vực còn lại nằm trong giới hạn cho phép; Hàm lượng H2S ở khu vực: Trung Giang, Triệu Lăng, Hải An, Đông Lễ cao hơn giới hạn cho phép (<0,05 mg/l), các khu vực còn lại nằm trong giới hạn cho phép.Trên cơ sở các kết quả quan trắc này, Chi cục Thủy sản khuyến cáo: Khi cấp nước nuôi tôm, cần thực hiện theo quy trình sau: 1) Lấy nước vào ao lắng/chứa ở thời điểm đỉnh triều, qua túi lọc dày (kích thước lưới lọc ≤ 200µm) để loại bỏ rác, chất rắn lơ lửng, ấu trùng, trứng địch hại của tôm; 2) Đối với vùng nước cấp có hàm lượng N-NH4, N-NO3 cao, sử dụng chế phẩm sinh học chủng Nitrosomonas, Nitrobacter để giảm nồng độ N-NH4, N-NO3; 3) Tăng cường sục khí để tăng hàm lượng oxy, giảm khí độc, COD, TSS trong nước; 4) Kiểm tra lại các thông số môi trường nước như: nhiệt độ, pH, độ trong, độ mặn, DO, N-NO3, N-NH4, N-NO2, P-PO4, H2S… trước khi cấp nước vào ao nuôi.

Ngoài ra, theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết Quảng Trị đang trong đợt nắng nóng kéo dài, do đó, các cơ sở nuôi tôm cần thực hiện một số biện pháp sau: Dự trữ nước sạch trong ao lắng để cung cấp hoặc thay thế một phần ao nuôi khi cần thiết, bồ sung nước khi mực nước trong ao thấp hơn 1,2m hoặc thay nước khi các thông số môi trường nằm ngoài giới hạn thích hợp; Duy trì mực nước trong ao 1,2- 1,5m; Tăng cường sục khí trong ao nuôi; Hạn chế đánh bắt, san thưa trong thời điểm nắng nóng; Định kỳ sử dụng chế phẩm sinh học đề cải thiện môi trường nước; Tăng cường sức đề kháng cho tôm bằng cách bổ sung Vitamin C, khoáng, vi sinh đường ruột, chất bổ gan trộn vào thức ăn chotôm; Cho tôm ăn vào sáng sớm và chiều mát; Giảm từ 30 - 40% lượng thức ăn cho tôm vào những ngày nắng nóng trên 35ºC; Ngừng cho tôm ăn ở những thời nhiệt độ môi trường nước trên 30 - 40 ºC.

 

Dương Văn Chinh - Chi cục Thủy sản


Các tin khác:
 • Tăng cường công tác quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản mặn, lợ (Kết quả lấy mẫuĐợt 1, ngày 03/8/2020) -9/7/2020 12:00:00 AM
 • CHƯƠNG TRÌNH GIỐNG ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ MỚI CHO TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP -8/5/2020 12:00:00 AM
 • TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH Ở TÔM NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TA VÀ NHỮNG KHUYẾN CÁO NHẰM PHÒNG, CHỐNG VÀ HẠN CHẾ LÂY LAN MẦM BỆNH. -6/17/2020 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ NGUYÊN TẮC ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN -6/17/2020 12:00:00 AM
 • TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN THỰC HIỆN TỰ CHỦ HOÀN TOÀN THEO LỘ TRÌNH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG -5/5/2020 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TÔM NƯỚC MẶN, LỢ (Kết quả quan trắc đợt 7, ngày 18/11/2019) -1/2/2020 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TÔM NƯỚC MẶN, LỢ (Kết quả Đợt 6, ngày 04/11/2019) -12/6/2019 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MẶN, LỢ (Kết quả Đợt 4, ngày 01/10/2019) -12/6/2019 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGHỀ CHẾ BIẾN CÁ HẤP TẠI QUẢNG TRỊ -10/10/2019 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MẶN, LỢ -10/10/2019 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ TRIỂN KHAI LẮP ĐẶT THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ -8/28/2019 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA NQ SỐ 36-NQ/TW VỀ “ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM ĐÉN 2030, TẦM NHÌN 2045” -8/28/2019 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH KHAI THÁC THỦY SẢN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ -8/28/2019 12:00:00 AM
 • BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN BIỂN ĐẢO CỒN CỎ VỚI CÔNG TÁC CỨU HỘ RÙA BIỂN -8/28/2019 12:00:00 AM
 • GIỚI THIỆU QUI ĐỊNH HỆ THỐNG GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ -5/21/2019 12:00:00 AM
 • KHAI THÁC ĐI ĐÔI VỚI BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN -3/21/2019 12:00:00 AM
 • VĨNH THÁI VỚI CÔNG TÁC BẢO TỒN, BẢO VỆ VÀ CỨU HỘ RÙA BIỂN -1/31/2019 12:00:00 AM
 • ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, GIẢI PHÁP -7/25/2018 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHỐNG KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG BÁO CÁO VÀ KHÔNG THEO QUI ĐỊNH -7/25/2018 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HIỆN NAY XU THẾ PHÁT TRIỂN NUÔI TÔM TẠI QUẢNG TRỊ -7/25/2018 12:00:00 AM
 • CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHO CÁ TỪ CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP -4/6/2018 12:00:00 AM
 • CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC “THẺ VÀNG” CỦA ỦY BAN CHÂU ÂU (EC) -2/7/2018 12:00:00 AM
 • QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ NHỎ LẺ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM -1/16/2018 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH CHO ĐỘNG VẬT THỦY SẢN VÀO MÙA MƯA LŨ -11/10/2017 12:00:00 AM
 • HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NUÔI CÁ RÔ PHI DÒNG ĐƯỜNG NGHIỆP -8/25/2017 12:00:00 AM
 • GIẢI PHÁP KHAI THÁC BỀN VỮNG CHO NGHỀ CÁ QUẢNG TRỊ -8/25/2017 12:00:00 AM
 • GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI TRONG NUÔI TÔM CÁ -3/21/2017 12:00:00 AM
 • KỸ THUẬT CẢI TẠO AO -2/10/2017 12:00:00 AM
 • BẢO TỒN CUA ĐÁ CỒN CỎ – NGƯỜI DÂN LÀ NHÂN TỐ THEN CHỐT! -1/16/2017 12:00:00 AM
 • PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH XUẤT HUYẾT Ở CÁ TRẮM CỎ -10/17/2016 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHẤT CẤM TRONG CHĂN NUÔI -4/4/2016 12:00:00 AM
 • CÁ DIÊU HỒNG, ĐỐI TƯỢNG NUÔI MỚI TẠI THỊ XÃ QUẢNG TRỊ -11/16/2015 12:00:00 AM
 • NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MEN VI SINH TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN -9/8/2015 12:00:00 AM
 • THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH LƯỚI VÂY MÀNH KHƠI TRÊN TÀU KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ TẠI QUẢNG TRỊ -2/11/2015 12:00:00 AM
 • GIO LINH: ĐẨY MẠNH KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN -5/19/2014 12:00:00 AM
 • Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP) và áp dụng vào nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị -12/4/2013 12:00:00 AM
 • PHÒNG BỆNH TỔNG HỢP CHO THỦY SẢN NUÔI TRONG MÙA HÈ -8/21/2013 12:00:00 AM
 • NUÔI TÔM BẰNG VI SINH TIẾT KIỆM MÀ HIỆU QUẢ -7/19/2013 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ BẢO VỆ VF TÁI TẠO NGUỒN LỢI THỦY SẢN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG -8/21/2013 12:00:00 AM
 • TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN ĐẢY MẠNH SẢN XUẤT TÔM GIỐNG CHO NGƯỜI NUÔI -8/22/2013 12:00:00 AM
 • NHÌN LẠI MÔ HÌNH NUÔI BÁN THÂM CANH CÁ RÔ PHI ĐƠN TÍNH ĐỰC THEO HƯỚNG GAP -10/9/2012 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ MÁY DÒ NGANG (SONAR) TRONG KHAI THÁC THỦY SẢN CHO TÀU CÁ TẠI QUẢNG TRỊ -10/9/2012 12:00:00 AM
 • Gio Linh: TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN NUÔI THUỶ SẢN -10/9/2012 12:00:00 AM
 • PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN VÂN CHUYỄN SỐNG TÔM NUÔI SAU THU HOẠCH -8/15/2012 12:00:00 AM
 • KỸ THUẬT NUÔI CÁ ĐẦU VUÔNG -8/15/2012 12:00:00 AM
 • NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC THỰC HIỆN TỔ NGƯ DÂN ĐOÀN KẾT SẢN XUẤT TRÊN BIỂN -8/14/2012 12:00:00 AM
 • QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỘI NGHỀ CÁ TỈNH QUẢNG TRỊ -5/24/2012 12:00:00 AM
 • NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA KHU BẢO TỒN BIỂN ĐẢO CỒN CỎ SAU 2 NĂM THÀNH LẬP -5/24/2012 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM ĐỐI VỚI NGHỀ CHẾ BIẾN CÁ HẤP -5/24/2012 12:00:00 AM
 • TRẠI SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN NƯỚC NGỌT TRÚC KINH TỔ CHỨC CÔNG TÁC CUNG ỨNG GIỐNG THỦY SẢN NĂM 2012 -3/12/2012 12:00:00 AM
 • TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI NGHỀ CÁ QUẢNG TRỊ VÀ BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG -12/22/2011 12:00:00 AM
 • RA QUÂN LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG BIỂN -12/6/2011 12:00:00 AM
 • SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO CÁ QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH -11/2/2011 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN DỊCH BỆNH TRÊN TÔM NUÔI -10/16/2011 12:00:00 AM
 • GAP – HƯỚNG ĐI CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BỀN VỮNG -10/17/2011 12:00:00 AM
 • Tiện ích trên Web

  Thống kê truy cập

  Bộ đếm Đang truy cập: 3774