Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Trồng trọt

ĐẨY MẠNH LIÊN KẾT SẢN XUẤT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Ngày tạo: 02/01/2020   Lượt xem: 64

 Những năm gần đây, thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết 04-NQ/TU của tỉnh ủy về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến 2025.

Dựa trên những tiềm năng, lợi thế về điều kiện đất đai, khí hậu thời tiết, Quảng Trị lựa chọn mục tiêu là địa phương tiên phong về sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên quy mô lớn gắn với các sản phẩm chủ lực là Gạo hữu cơ chất lượng cao, cà phê Arabica Khe Sanh, Hồ tiêu Quảng Trị và cây ăn quả đặc sản. Với phương châm biến điều kiện khắc nghiệt thành lợi thế phát triển, gắn phát triển nông nghiệp với du lịch sinh thái, trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và ngành Nông nghiệp đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng mới theo hướng chuyển từ số lượng sang chất lượng, giá trị theo chuỗi liên kết, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất thông qua Doanh nghiệp… tạo sản phẩm có quy mô lớn, đồng nhất, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, ổn định tốc độ tăng trưởng nông - lâm - thủy sản, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, tăng thêm nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới... gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, trong đó các HTX, THT là đầu mối và là hạt nhân kết nối giữa nông dân với Doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất nông sản trên địa bàn.

PCTQH Phùng Quang Hiển - Thăm mô hình liên kết lúa hữu cơ tại HTX Phước Thị

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đẩy mạnh hoạt động đổi mới công tác tổ chức sản xuất sâu rộng, toàn diện, trong đó chú trọng kiện toàn bộ máy Hợp tác xã, Tổ chức sản xuất theo hướng liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm, Tăng cường mối liên kết 4 nhà trong sản xuất nông nghiệp, Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đặc biệt nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, định hướng sản xuất các sản phẩm có chứng nhận ATTP, VietGAP, Hữu cơ... đáp ứng nhu cầu của Doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng, từ năm 2017 đến nay, ngành nông nghiệp và PTNT tỉnh nhà đã tập trung xúc tiến, mời gọi, kết nối với nhiều Doanh nghiệp để liên kết sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh, điển hình như: ký kết Biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH SXTM Đại Nam về phát triển một nền nông nghiệp hữu cơ (đầu tiên là phát triển trồng lúa theo hướng hữu cơ công nghệ Obi-Ong biển); với Công ty CPTPXK Đồng Giao về liên kết trồng và thu mua dứa nguyên liệu; với Công ty CP dược liệu Việt Nam liên kết thu mua dược liệu tại Cam Lộ; với Công ty CP tổng công ty thương mại Quảng Trị thu mua Hồ tiêu, ngô, sắn. Thông qua Doanh nghiệp, nhiều tiến bộ kỹ thuật mới đã được ứng dụng và chuyển giao trên diện rộng vào sản xuất. Đồng thời, vai trò vị trí của Hợp tác xã, Tổ hợp tác được nâng lên, trở thành điểm tựa cho Doanh nghiệp liên kết với nông dân để tổ chức sản xuất, giải quyết được tình trạng manh mún nhỏ lẻ trong sản xuất, tạo điều kiện để ứng dụng cơ giới hóa và hiện đại hóa trên diện rộng.

Thông qua những mô hình liên kết, các địa phương đã đẩy mạnh dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất phục vụ sản xuất quy mô lớn, mang tính hàng hóa cao, từ năm 2017 một số cá nhân và nhóm hộ gia đình đã đứng ra thuê đất, sản xuất lúa hữu cơ, trồng cây dược liệu và cây ăn quả... với diện tích 53,6ha (Hải Lăng 35,1 ha, Cam Lộ 18,5ha). Các mô hình cánh đồng lớn, với quy mô mỗi cánh đồng từ 5 - 50 ha, sản xuất 1 giống, 1 quy trình đã mang lại hiệu quả tích cực trong sản xuất, giúp giảm chi phí từ 1,5 - 1,7 triệu đồng/ha, tăng hiệu quả lên 1,2-1,5 lần so với sản xuất đại trà, các HTX, THT được thành lập để liên kết sản xuất Dứa nguyên liệu, Gạo hữu cơ, chanh leo... Giai đoạn 2016-2019, đã đổi mới phương thức hoạt động của hợp tác xã, khuyến khích thành lập tổ hợp tác, nhóm hộ sản xuất, hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị cho hợp tác xã, tổ hợp tác để trở thành đầu tàu, cầu nối giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư với người nông dân. Kết quả đã thu hút, liên kết với nhiều Doanh nghiệp/Nhà đầu tư lớn để sản xuất các sản phẩm nông sản theo chuỗi giá trị như: Công ty TNHH SXTM Đại Nam-Nhà máy sản xuất phân bón Obi Ong biển về phát triển một nền nông nghiệp hữu cơ (xây dựng vùng nguyên liệu và nhà máy chế biến nông sản hữu cơ); với Công ty CPTPXK Đồng Giao về liên kết trồng và thu mua dứa nguyên liệu; với Công ty Nafoods Tây Bắc liên kết trồng và thu mua chanh leo trên địa bàn; với Công ty CP dược liệu Việt Nam liên kết thu mua dược liệu tại Cam Lộ; với Công ty CP tổng công ty thương mại Quảng Trị tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của tỉnh (sắn, hồ tiêu, cà phê…); Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Tập đoàn FLC về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, Tổ chức Tầm nhìn thế giới về canh tác tự nhiên...

Kết quả nhiều sản phẩm nông sản đã được liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị như: Gạo hữu cơ Quảng Trị hiện đã có mặt trên thị trường 20 tỉnh, thành phố trong cả nước, được phân phối trong chuỗi siêu thị lớn 7 eleven; Cà gai leo An Xuân; Chè vằng hòa tan; Cao Dược liệu Định Sơn, Cà phê Khe Sanh, Hồ tiêu Cùa, Hồ tiêu Vĩnh Linh… Giúp định hình một nền sản xuất hàng hóa, quy mô lớn, đảm bảo an toàn thực phẩm, làm cơ sở xây dựng chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm trong thời gian tới.

Với định hướng đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp; nhân rộng các mô hình tổ chức sản xuất mới, hiệu quả đã được kiểm chứng; phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ ở cả trong nước và ngoài nước; chuyển mạnh từ sản xuất theo hộ gia đình riêng lẻ sang mô hình sản xuất hợp tác, liên kết, tập trung, quy mô lớn; xây dựng chương trình phát triển hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp.

Mô hình liên kết trồng chanh leo xuất khẩu tại Hướng Hóa

Ngoài ra, các mô hình cách đồng lớn đang ngày càng được chú trọng và mở rộng qua các năm, đến năm 2019 có hơn 8.200ha lúa cánh đồng lớn, trong đó có 640ha được liên kết bao tiêu sản phẩm với Doanh nghiệp; nhiều diện tích cây ăn quả (chanh leo, cam, dứa), dược liệu… được tổ chức xây dựng theo quy mô tập trung, định hướng phát triển hàng hóa, đảm bảo các chứng nhận hữu cơ, VietGAP, An toàn thực phẩm… Kết quả, đến cuối năm 2019, trên địa bàn có hơn 60 HTX kiểu mới có các hoạt động liên kết sản xuất theo chuỗi trong tổng số 290 HTX, THT trên địa bàn; 52 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 huyện về đích nông thôn mới.

Những kết quả đạt được trong liên kết, tổ chức sản xuất trong thời gian qua, là cơ sở, là động lực để thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.


Các tin khác:
 • VƯỢT QUA KHÓ KHĂN, SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 2019 ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH TỰU QUAN TRỌNG -1/9/2020 12:00:00 AM
 • ĐẨY MẠNH LIÊN KẾT SẢN XUẤT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -1/2/2020 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH SẢN XUẤT THEO HƯỚNG HỮU CƠ CỦA CÂY CAM VÙNG K4 -11/12/2018 12:00:00 AM
 • CANH TÁC THÔNG MINH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU NHỮNG MÔ HÌNH CẦN NHÂN RỘNG -10/16/2018 12:00:00 AM
 • CÂY MAI DƯƠNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ -10/16/2018 12:00:00 AM
 • DÁM THAY ĐỔI ĐỂ THÀNH CÔNG! -10/16/2018 12:00:00 AM
 • HƯỚNG HÓA TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG -7/25/2018 12:00:00 AM
 • LÀM PHÂN HỮU CƠ VI SINH TỪ VỎ CÀ PHÊ - “NHẤT CỬ LƯỠNG TIỆN” -7/25/2018 12:00:00 AM
 • TRỒNG RAU VIETGAP MANG LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO -7/25/2018 12:00:00 AM
 • LIÊN KẾT SẢN XUẤT TẠO RA NÔNG SẢN SẠCH -7/25/2018 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH IPM TRÊN CÁC LOẠI CÂY TRỒNG TẠI QUẢNG TRỊ -5/29/2018 12:00:00 AM
 • KỸ THUẬT TRỒNG CÂY SẮN DÂY -4/6/2018 12:00:00 AM
 • KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG NẤM SÒ -4/6/2018 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG LƯU TỒN, SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI QUẢNG TRỊ HIỆN NAY -4/6/2018 12:00:00 AM
 • LIÊN KẾT SẢN XUẤT THEO HƯỚNG HỮU CƠ, SẠCH, CÓ CHỨNG NHẬN -2/7/2018 12:00:00 AM
 • SÂU BỆNH HẠI LÚA ĐẦU VỤ ĐÔNG XUÂN -1/16/2018 12:00:00 AM
 • NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRÊN ĐƠN VỊ DIỆN TÍCH -1/16/2018 12:00:00 AM
 • CHỦ ĐỘNG PHÒNG TRỪ BỆNH LÙN SỌC ĐEN TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN 2017-2018 -1/16/2018 12:00:00 AM
 • CÁCH Ủ PHÂN HỮU CƠ VI SINH BẰNG CHẾ PHẨM QTMIC -11/10/2017 12:00:00 AM
 • KỸ THUẬT CHĂM SÓC VÀ PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI NÉM -11/10/2017 12:00:00 AM
 • GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CAO SU BỀN VỮNG, THÍCH ỨNG VỚI THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -9/29/2017 12:00:00 AM
 • CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2016-2020 -9/29/2017 12:00:00 AM
 • THA 1 - GIỐNG CÀ PHÊ MỚI THÍCH HỢP ĐỂ TÁI CANH TRỒNG MỚI -9/1/2017 12:00:00 AM
 • TÍN HIỆU VUI TỪ NHỮNG VỪNG TRỒNG DỨA NGUYÊN LIỆU -9/1/2017 12:00:00 AM
 • TÁI CANH CÀ PHÊ (Phần II) -8/25/2017 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ CAO TỪ SẢN XUẤT LÚA THEO PHƯƠNG PHÁP CANH TÁC TỰ NHIÊN -8/25/2017 12:00:00 AM
 • DIỆP HẠ CHÂU – CÂY THUỐC QUÝ -7/3/2017 12:00:00 AM
 • LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM DỨA QUẢ, HƯỚNG MỞ CHO NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ -3/21/2017 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ VẤN ĐỀ LƯU Ý TRONG SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2016-2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -1/16/2017 12:00:00 AM
 • TRIỂN VỌNG GIỐNG LÚA THUẦN CAO SẢN DT 45 TRÊN ĐỒNG ĐẤT TRIỆU PHONG -11/21/2016 12:00:00 AM
 • KỸ THUẬT THU HÁI, CHẾ BIẾN CÀ PHÊ CHÈ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM -10/17/2016 12:00:00 AM
 • CHĂM SÓC CÂY HỒ TIÊU SAU KHI THU HOẠCH -10/17/2016 12:00:00 AM
 • KỸ THUẬT TRỒNG CÂY CÀ GAI LEO -9/12/2016 12:00:00 AM
 • GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN RAU QUẢ TƯƠI -8/17/2016 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU TỪ MÔ HÌNH TRỒNG DƯA CHUỘT Ở PHƯỜNG ĐÔNG THANH -5/12/2016 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI CÂY NGÔ TRÊN ĐẤT LÚA THIẾU NƯỚC VỤ HÈ THU NĂM 2015 -11/16/2015 12:00:00 AM
 • TRẺ HÓA VƯỜN CÀ PHÊ GIÀ CỖI -9/8/2015 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHĂM SÓC LÚA ĐÔNG XUÂN 2014 - 2015 -2/11/2015 12:00:00 AM
 • Vùng cát Quảng Trị đã có nhãn hiệu cho ném và đậu đen xanh lòng -10/3/2014 12:00:00 AM
 • Từ thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu đến cơ hội làm… giàu -11/14/2014 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA HỮU CƠ CHẤT LƯỢNG CAO -5/30/2014 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý ĐỂ TỔ CHỨC SẢN XUẤT TỐT VỤ LÚA HÈ THU NĂM 2014 -5/19/2014 12:00:00 AM
 • CHÚ Ý PHÒNG TRỪ BỆNH ĐẠO ÔN GÂY HẠI TRÊN LÚA ĐÔNG XUÂN -3/4/2014 12:00:00 AM
 • TUYẾN TRÙNG HẠI RỄ-CĂN BỆNH KHÓ TRỊ CỦA CÂY HỒ TIÊU -12/4/2013 12:00:00 AM
 • Tăng cường các biện pháp phòng chống rệp sáp bột hồng hại sắn -12/4/2013 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC CÂY HÒ TIÊU TRONG MÙA MƯA -8/27/2013 12:00:00 AM
 • Tăng cường quản lý và hướng dẫn Sử dụng thuốc trừ cỏ nhóm khai hoang trong sản xuất nông nghiệp -5/29/2013 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ RA QUÂN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CHO VÙNG CÁT CỦA TỈNH TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU -5/27/2013 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN -5/16/2013 12:00:00 AM
 • 1 PHẢI 5 GIẢM TIẾN BỘ KỸ THUẬT MỚI TRONG SẢN XUẤT LÚA CẦN ÁP DỤNG RỘNG RẢI -10/9/2012 12:00:00 AM
 • NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ BỆNH CHẾT NHANH TRÊN CÂY HỒ TIÊU VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ -8/15/2012 12:00:00 AM
 • PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI TIÊU TRONG MÙA MƯA. -8/15/2012 12:00:00 AM
 • BẢO QUẢN RAU QUẢ ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM -8/14/2012 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CÔNG CỤ SẠ HÀNG TRONG THÂM CANH LÚA -6/7/2012 12:00:00 AM
 • GIỚI THIỆU KỸ THUẬT TƯỚI PHUN MƯA -3/12/2012 12:00:00 AM
 • TRỒNG ỚT GIỐNG MỚI Ở CAM THỦY -3/6/2012 12:00:00 AM
 • QUAN TÂM TẠO THƯƠNG HIỆU CHO MƯỚP ĐẮNG SẠCH Ở GIO MỸ -3/6/2012 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG VỤ ĐÔNG - XUÂN 2011 - 2012 -2/10/2012 12:00:00 AM
 • KỶ THUẬT TRỒNG HÀNH HOA -1/31/2012 12:00:00 AM
 • NHỮNG NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH THẮNG LỢI SẢN XUẤT LÚA -1/31/2012 12:00:00 AM
 • CÂY SẮN QUẢNG TRỊ VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN SẮN BỀN VỮNG -12/22/2011 12:00:00 AM
 • CÂY MAI DƯƠNG LOÀI THỰC VẬT NGOẠI LAI NGUY HIỂM CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP -12/22/2011 12:00:00 AM
 • HƯỚNG DẪN TRỒNG VÀ CHĂM SÓC GIỐNG LẠC MỚI L23 -12/6/2011 12:00:00 AM
 • HẢI CHÁNH - ÁP DỤNG THÀNH CÔNG MÔ HÌNH 3 GIẢM 3 TĂNG TRONG SẢN XUẤT LÚA -12/6/2011 12:00:00 AM
 • KỸ THUẬT TRỒNG HOA CÚC -11/2/2011 12:00:00 AM
 • GIỐNG LÚA CỰC NGẮN NGÀY P6 ĐỘT BIẾN, TRIỂN VỌNG CHO SẢN XUẤT HÈ THU CHẠY LỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH -10/18/2011 12:00:00 AM
 • PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI CÂY HỒ TIÊU -10/17/2011 12:00:00 AM
 • ÁP DỤNG GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỒI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT -10/17/2011 12:00:00 AM
 • NHẬN BIẾT ĐỂ CHỦ ĐỘNG PHÒNG TRỪ NHỆN GIÉ HẠI LÚA VỤ HÈ THU -10/17/2011 12:00:00 AM
 • Tiện ích trên Web

  Thống kê truy cập

  Bộ đếm Đang truy cập: 50