Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Các thông tin khác

DẤU ẤN 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở QUẢNG TRỊ
Ngày tạo: 06/12/2019   Lượt xem: 220

 

10 năm về trước, Quảng Trị là địa phương có kết cấu hạ tầng nông thôn còn nhiều yếu kém và thiếu đồng bộ, tình hình phát triển kinh tế còn nhiều hạn chế, đời sống nhân dân còn thấp.

        Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cùng với tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành công tăc quy hoạch, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch về chủ trương, cơ chế, chính sách và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, với quyết tâm chính trị rất cao. Các cấp, các ngành đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua với nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, thu về thành quả xứng đáng, hoàn thành kế hoạch đề ra trước 1 năm. Chúng tôi thật ngỡ ngàng khi về với nhiều miền quê, ở đâu cũng thấy sự đổi thay rõ rệt. Ở huyện Cam Lộ, trong ngút ngàn màu xanh của hoa trái là những xóm làng nông thôn mới, ở đó, những hộ gia đình, những khu dân cư đang được thụ hưởng trong những miền quê đáng sống. Ông Đào Mạnh Hùng, Bí thư huyện ủy Cam Lộ không giấu được niềm phấn khởi nói với chúng tôi rằng: Cho đến nay huyện có 8/8 xã đạt chuẩn và đang đề nghị Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thành quả ấy được khởi phát từ một chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước mà khi triển khai đã nhận được sự hân hoan, đồng thuận của người dân. Đặc biệt, chúng tôi không chỉ ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp mà còn lồng ghép nhiều chương trình, dự án để sớm hoàn thành các tiêu chí. Trong đó đã tạo ra sự đột phá trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, năm 2011 thu nhập bình quân đầu người là 14,4 triệu nay tăng lên 42,5 triệu, tỷ lệ hộ hộ nghèo từ 10,4% nay giảm còn 3,2%.

Cây chanh leo tại xã Tân Liên, Hướng Hóa

Năm 2010, tại tỉnh Quảng Trị có 117 xã ở 8 huyện, thị xã tham gia xây dựng nông thôn mới, lúc ấy bình quân 1 xã mới đạt 3,6 tiêu chí. Xác định đây là một chủ trương đúng đắn, có tính nhân văn sâu sắc nên các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận đã có sự quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh công tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sinh động, nội dung thiết thực, đã tạo chuyển biến về nhận thức và hành động, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư nhà nước, khơi dậy sự tích cực chủ động, sáng tạo của cộng đồng dân cư, tạo động lực to lớn thúc đẩy phong trào ngày càng lan tỏa và đi vào chiều sâu. Do vậy, người dân đã phát huy vai trò chủ thể, không chỉ tham gia hiến đất, hiến cây, hiến kế, đóng góp tiền mặt, công lao động và hiện vật mà còn tự giác chỉnh trang nhà ở, cải tạo vườn tạp, giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia bảo hiểm y tế, chủ động phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đặc biệt, toàn tỉnh đã huy động được 65.630 tỷ đồng, ưu tiên tập trung xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, nhờ vậy bộ mặt các làng quê, thôn bản đã có thêm nhiều thay đổi, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đảm bảo chuẩn theo quy định, phục vụ thiết thực hơn cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Sau khi các công trình được đầu tư, đưa vào sử dụng, cùng với làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, các tổ chức đoàn thể đã đảm nhận các công trình, phần việc cụ thể, vận động hội viên, đoàn viên và người dân đóng góp kinh phí và ngày công thực hiện chương trình thắp sáng đường quê, lắp đặt pa nô, áp phích cổ động trực quan, xây dựng các con đường hoa, cây cảnh, cây xanh, hình thành các tuyến đường xanh sạch đẹp, thường xuyên ra quân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, nhân rộng mô hình gia đình 5 không 3 sạch, thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đặc biệt, từ năm 2018, toàn tỉnh có 8 xã đăng ký xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu gồm Vĩnh Thủy, Vĩnh Kim, Cam Chính, Cam Hiếu, Hải Thượng, Tân Hợp, Gio Sơn và Triệu Đại. Được sự hỗ trợ của tỉnh và huyện, các xã đã tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và tùy theo đặc điểm, tình hình của từng nơi đã có những cách làm hay, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí của UBND tỉnh ban hành. Do đó, không chỉ kết cấu hạ tầng nông thôn hiện đại, cảnh quan ngày càng sạch đẹp và văn minh mà đã hình thành các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, chất lượng cuộc sống của từng hộ gia đình ngày càng  cao hơn, 3 xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Kim, Cam Chính đã được công nhận đạt chuẩn trong năm 2019, 5 xã còn lại phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2020. Ông Phan Ngọc Nghĩa, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh cho biết: Là 1 trong 3 xã đầu tiên của tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014 nhưng chúng tôi không thỏa mãn, dừng lại mà tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững. Trong đó, chú trọng đến tiêu chí thu nhập bởi khi người dân có của ăn của để mới có điều kiện đóng góp công sức và tiền của. Nhờ tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, phát triển, mở mang các loại ngành nghề, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nên đến nay thu nhập bình quân đầu người tăng lên 41,2 triệu đồng.

Không chỉ Vĩnh Thủy, ở tất cả các xã đều quan tâm đến phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Ngành đã tích cực chỉ đạo triển khai các nhóm giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về tái cơ cấu nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới cũng như hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực. Cho đến nay, trên địa bàn đã thay đổi hình thức sản xuất, chuyển từ nhỏ lè sang quy mô lớn, hình thành những vùng chuyên canh, tạo ra sản phẩm hàng hóa. Bên cạnh đó, đã thu hút được nhiều dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo hướng liên doanh liên kết, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao chuỗi giá trị, một số Tập đoàn, Doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhiều mô hình mang lại giá trị kinh tế cao, sản phẩm có chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm. Nhờ vậy, tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp bình quân giai đoạn 2011-2015 là 3,7%, giai đoạn 2016-2018 là 3,83%. Sản lượng lương thực có hạt bình quân giai đoạn 2016-2018 là 27,4 vạn tấn, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI 2,4 vạn tấn, trong đó, năm 2018 đạt 28,9 vạn tấn, đạt cao nhất từ trước đến nay.

Có thể nói, sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, ở 117 xã cơ bản đã có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phù hợp, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gn phát triển nông thôn với xây dựng đô thị văn minh, xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc,  môi trường sinh thái được bảo vệ, quốc phòng và an ninh được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng lên đáng kể,  đến cuối năm 2018 tăng 2,5 lần so với năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 12,03%. Đặc biệt, các tầng lớp nhân dân đồng thuận và tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đoàn kết, tương thân, tương ái, thắt chặt hơn tình làng, nghĩa xóm, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc. Tuy nhiên, chương trình xây dựng nông thôn mới vẫn còn có sự chênh lệch khá lớn về kết quả đạt được giữa các vùng miền, nhất là ở 2 huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa còn nhiều khó khăn. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chỉ đạo tập trung hỗ trợ, phấn đấu đến năm 2020 không còn xã miền núi dưới 8 tiêu chí, từ 40 đến 50% thôn, bản được công nhận thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, từ đầu năm 2019, Tỉnh ủy đã có chủ trương thực hiện “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới“, thành lập 8 tổ công tác do các đồng chí trong Ban Thường vụ làm Trưởng đoàn hàng tuần về với cơ sở, nhất là những nơi đạt tiêu chí còn thấp, nắm bắt tình hình thực tế ở địa phương, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để đôn đốc, chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn. Bên cạnh đó, kiểm tra, giám sát việc triển khai các cơ chế, chính sách, quản lý, điều hành, thực hiện quy chế dân chủ, huy động sức dân, đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó, tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các xã xây dựng nông thôn mới, phấn đấu năm 2020 có từ 6 đến 8 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn từ 68 đến 70 xã, có 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, không còn huyện trắng xã đạt chuẩn, không còn xã đồng bằng dưới 16 tiêu chí và không còn xã miền núi dưới 8 tiêu chí. Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh Quảng Trị đã đạt được những thành tựu quan trọng trong 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, có nhiều tập thể và cá nhân điển hình. Đặc biệt người dân đồng thuận có nhiều việc làm thiết thực, thể hiện sự cống hiến cho cộng đồng, cán bộ, đảng viên gương mẫu, có nhiều đóng góp, làm cho xã mình, thôn mình có nhà đẹp, vườn đẹp, an ninh trật tự bảo đảm, đời sống nhân dân được nâng cao. Song, xây dựng nông thôn mới là chương trình tổng thể, xuyên suốt, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, do vậy, đề nghị các huyện, thị xã cần chủ động rà soát, đề xuất các mục tiêu cụ thể về xây dựng nông thôn mới để đưa vào nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới, tiếp tục đổi mới, sáng tạo để phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn gắn với phát triển đô thị, đảm bảo đúng quy hoạch. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ, ưu tiên phát triển sản xuất, tạo sự đột phá trong tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững. Cùng với đó giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, huy động sự tham gia của toàn xã hội bảo vệ môi trường, chỉnh trang nông thôn, làm cho cảnh quan thôn xóm ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một mốc thời gian để chúng ta cùng nhìn lại một cuộc hành trình của cả hệ thống chính trị, với sự tham gia của hàng vạn nông dân và sự đồng hành của nhiều cơ quan, tổ chức để kiến thiết nên diện mạo những làng quê trù phú, văn minh hiện đại. Phía trước vẫn còn nhiều khó khăn nhưng chúng ta tin rằng, khi ý Đảng và lòng dân đồng thuận, đặc biệt, khi tiến trình tiến tới mục tiêu trở thành quyết tâm chính trị của cấp ủy, chính quyền các cấp thì chúng ta sẽ tiếp tục thu được nhiều thành quả hơn nữa.

 

Bài & ảnh: Bá Thuần - Đài PTTH


Các tin khác:
 • TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2020 -10/21/2020 12:00:00 AM
 • KHUYẾN NÔNG TRONG THỜI ĐẠI NÔNG NGHIỆP 4.0 -10/21/2020 12:00:00 AM
 • CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 Ý THỨC CỦA MỖI NGƯỜI LÀ SỨC MẠNH ĐỂ CHIẾN THẮNG -9/7/2020 12:00:00 AM
 • HƯỚNG DẪN DUY TU, BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRẠM BƠM -8/5/2020 12:00:00 AM
 • VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -7/13/2020 12:00:00 AM
 • CHUYÊN MỤC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VỚI CUỘC SỐNG XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI KHUYẾN NÔNG VIÊN HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ -7/13/2020 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2020 -7/13/2020 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VIỆC KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRƯỚC MẮT VÀ LÂU DÀI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -6/17/2020 12:00:00 AM
 • XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM AN TOÀN -6/17/2020 12:00:00 AM
 • LỰA CHỌN THỰC PHẨM GIÀU VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT -4/6/2020 12:00:00 AM
 • VAI TRÒ CỦA KHUYẾN NÔNG TRONG XÂY DỰNG NTM -4/6/2020 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VỀ CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN AN TOÀN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -1/9/2020 12:00:00 AM
 • NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU, KÈ CHỐNG SẠT LỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH -1/9/2020 12:00:00 AM
 • KỸ THUẬT TƯỚI, TIÊU KHOA HỌC VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2019-2020 -1/2/2020 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG -12/6/2019 12:00:00 AM
 • ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN THU GOM BAO GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT SAU SỬ DỤNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG -12/6/2019 12:00:00 AM
 • DẤU ẤN 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở QUẢNG TRỊ -12/6/2019 12:00:00 AM
 • NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ 74 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN -12/6/2019 12:00:00 AM
 • TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN QUAN TRỌNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN -8/28/2019 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP -8/28/2019 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỢT CAO ĐIỂM VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN 2019 -4/4/2019 12:00:00 AM
 • QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO CHUỖI - GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ CHO SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN QUẢNG TRỊ -4/4/2019 12:00:00 AM
 • NHỮNG THÁCH THỨC VÀ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA NÔNG DÂN QUẢNG TRỊ TRONG THỰC HIỆN CÔNG NGHỆ 4.0 ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -1/31/2019 12:00:00 AM
 • TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢM BẢO ATTP LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018 -1/8/2019 12:00:00 AM
 • MỞ HƯỚNG LÀM GIÀU TỪ MÔ HÌNH NUÔI GÀ THEO CÔNG NGHỆ KHÉP KÍN -11/12/2018 12:00:00 AM
 • TỔNG CỤC THỦY LỢI KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY LỢI -10/16/2018 12:00:00 AM
 • CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP -10/16/2018 12:00:00 AM
 • ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP -10/16/2018 12:00:00 AM
 • HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG CÓ KẾT QUẢ TỐT HƠN -7/25/2018 12:00:00 AM
 • HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP -7/25/2018 12:00:00 AM
 • CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG GẮN VỚI MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -7/25/2018 12:00:00 AM
 • ỐC BƯƠU VÀNG LOÀI DỊCH HẠI TRỞ THÀNH NGUỒN THU NHẬP CHO NÔNG DÂN -7/25/2018 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN SINH KẾ GIẢM NGHÈO Ở 2 HUYỆN ĐAKRÔNG VÀ HƯỚNG HÓA -5/29/2018 12:00:00 AM
 • TÁC HẠI CỦA SỬ DỤNG HÀN THE TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ CÁCH NHẬN BIẾT -2/7/2018 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRẠM BƠM -2/7/2018 12:00:00 AM
 • HUYỆN VĨNH LINH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -2/7/2018 12:00:00 AM
 • ĐẨY MẠNH HƠN NỮA CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -12/4/2017 12:00:00 AM
 • CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM AN TOÀN – GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN -11/10/2017 12:00:00 AM
 • CÒNG GIÓ! -9/1/2017 12:00:00 AM
 • PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN CÓ HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG HIỆN NAY -7/3/2017 12:00:00 AM
 • CÁCH GIỬ CHO HOA TƯƠI LÂU VÀ TƯỚI NƯỚC BÓN PHÂN CHO HOA CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU -1/16/2017 12:00:00 AM
 • SẢN XUẤT MĂNG ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM -9/12/2016 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ CHẤT CẤM TRONG THỰC PHẨM -5/12/2016 12:00:00 AM
 • TÌNH HÌNH ẠT LỠ BỜ SÔNG VÀ TIÊU THOÁT LŨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -5/12/2016 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HỒ, ĐẬP THỦY LỢI NHỎ DO ĐỊA PHƯƠNG PHỤ TRÁCH -4/4/2016 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP NĂM 2014 -3/14/2014 12:00:00 AM
 • KINH TẾ HỢP TÁC VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI MỘT NĂM NHÌN LẠI -3/14/2014 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ: THÀNH LẬP NHÓM SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG THỊ TRƯỜNG -1/13/2014 12:00:00 AM
 • Ngành Nông nghiệp và PTNT qua 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Toàn Ngành cùng chung sức xây dựng nông thôn mới” -12/4/2013 12:00:00 AM
 • Pha chế và sử dụng dung dịch Boóc-đô trong Nông nghiệp -12/4/2013 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG XÂY DỰNG NTM Ở XÃ TAM AN, TỈNH QUẢNG NAM -9/6/2013 12:00:00 AM
 • VĨNH THẠCH VỚI MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG -8/27/2013 12:00:00 AM
 • ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT PHẢI ĐỒNG BỘ VÀ PHÙ HỢP -7/19/2013 12:00:00 AM
 • XÍ NGHIỆP THỦY NÔNG GIO CAM HÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TƯỚI TIÊU PHỤC VỤ SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 2013 -8/21/2013 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ CHỦ ĐỌNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG -8/21/2013 12:00:00 AM
 • NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ & PTNT QUA 2 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA "TOÀN NGÀNH CÙNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI" -8/21/2013 12:00:00 AM
 • NGÀI ĐẠI SỨ PHẦN LAN VÀ PHU NHÂN THĂM DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ GIẢM NHẸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VÙNG CÁT TỈNH QUẢNG TRỊ -8/21/2013 12:00:00 AM
 • DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ GIẢM NHẸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VÙNG CÁT TỈNH QUẢNG TRỊ -5/16/2013 12:00:00 AM
 • TUỔI TRẺ TRUNG TÂM KN-KN QUẢNG TRỊ ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, XUNG KÍCH CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -5/16/2013 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC (Bể Biogas) -5/16/2013 12:00:00 AM
 • TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TUYÊN TRUYỀN TRÊN WEBSITE XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -10/9/2012 12:00:00 AM
 • QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA -8/15/2012 12:00:00 AM
 • ĐÔNG THANH HỢP TÁC XÃ ĐIỄN HÌNH TIÊN TIẾN -6/7/2012 12:00:00 AM
 • GIO AN VỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI -6/7/2012 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG THỜI GIAN TỚI -6/7/2012 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI QUẢN LÝ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP Ở TỈNH QUẢNG TRỊ -5/24/2012 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ NÔNG DÂN, NGƯ DÂN ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -5/24/2012 12:00:00 AM
 • THIẾT LẬP KHU BẢO TỒN BIỂN -3/12/2012 12:00:00 AM
 • CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -3/12/2012 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ CẦN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN -2/10/2012 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NTM CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2011 -2/10/2012 12:00:00 AM
 • TỔ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -2/10/2012 12:00:00 AM
 • NĂM NHUẬN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ THỜI TIẾT ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -1/31/2012 12:00:00 AM
 • BẢN TIN NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ - BẠN CỦA NHÀ NÔNG -1/31/2012 12:00:00 AM
 • ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -1/31/2012 12:00:00 AM
 • CẢI TẠO ĐẤT NÔNG NGHIỆP BẠC MÀU -12/22/2011 12:00:00 AM
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN -12/22/2011 12:00:00 AM
 • CẦN PHÁT HUY SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -12/6/2011 12:00:00 AM
 • HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở QUẢNG TRỊ KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP -10/18/2011 12:00:00 AM
 • CÔNG ĐOÀN NGÀNH NN & PTNT QUẢNG TRỊ: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA -10/18/2011 12:00:00 AM
 • HƯỞNG ỨNG HOẠT ĐỘNG THU GOM RÁC THẢI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ NÓI KHÔNG VỚI TÚI NILON! -11/2/2011 12:00:00 AM
 • XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI BẮT ĐẦU TỪ NHẬN THỨC -10/17/2011 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA Ở HTX LÂM CAO -10/17/2011 12:00:00 AM
 • BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÙNG CÁT VEN BIỂN QUẢNG TRỊ -10/18/2011 12:00:00 AM
 • Tiện ích trên Web

  Thống kê truy cập

  Bộ đếm Đang truy cập: 4461