Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Các thông tin khác

NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ 74 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Ngày tạo: 06/12/2019   Lượt xem: 215

 

Cách đây 74 năm, sau khi nước nhà giành độc lập, tại phiên họp của Hội đồng Chính phủ ngày 14/11/1945, Chủ Tịch Hồ Chí Minh chủ trì đã xác định: Việt Nam là một nước chuyên về nông nghiệp, 95% dân số Việt Nam sống về đồng ruộng. Muốn giải quyết vấn đề canh nông vừa về phương diện xã hội, vừa về phương diện chuyên môn, cần phải có một cơ quan tối cao và ngay ngày hôm đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Quyết nghị thành lập Bộ Canh nông có nhiệm vụ chăm lo chỉ đạo phát triển nền Nông, Lâm nghiệp nước nhà, tiền thân của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày nay.

 

Trải qua 74 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển cùng ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong cả nước, ngành Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị đã góp phần quan trọng vào thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng ở địa phương và góp phần thắng lợi sự nghiệp CNH – HĐH đất nước.

Nhìn lại chặng đ­ường 74 năm xây dựng và phát triển ngành Nông nghiệp PTNT Quảng Trị, trãi qua nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức bộ máy, lại thường xuyên đối mặt với những khó khăn thách thức do thiên tai, dịch bệnh, nh­ưng với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, vượt khó, sản xuất nông nghiệp tỉnh nhà luôn đạt được những thành tựu quan trọng. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn chuyển dịch đúng hướng, một số mặt hàng nông sản có giá trị xuất khẩu nh­ư cao su, cà phê, hồ tiêu, gạo hữu cơ, gỗ rừng nguyên liệu, tôm sú,... đem lại hiệu quả kinh tế cao. Cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp từng bước đư­ợc tăng c­ường. Công tác quản lý bảo vệ rừng phát triển rộng khắp, diện tích rừng đư­ợc nâng lên góp phần bảo vệ môi tr­ường sinh thái. Kinh tế thuỷ sản phát triển mạnh và bền vững, phát huy đư­ợc lợi thế vùng ven biển. Đời sống dân nông thôn không ngừng được cải thiện. Phong trào thi đua sản xuất giỏi đã tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá chất lư­ợng ngày càng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT- XH của tỉnh nhà, tạo thế và lực mới để tiến hành thực hiện thành công chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Việc kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách đã giúp ngành nông nghiệp tỉnh nhà có nhiều chuyển biến tích cực: Sản lượng lương thực có hạt liên tục tăng qua các năm, từ 11,27 vạn tấn năm 1989 lên 28,36 vạn tấn vào năm 2019, cao hơn chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI là  3,36 vạn tấn; từ ch chỉ chú trọng đến việc tăng năng suất, sản l­ượng đến nay tỉnh đã phát triển đ­ược các loại nông sản tiềm năng, lợi thế giá trị kinh tế cao đã được đầu tư phát triển thành vùng sản xuất tập trung như mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ liên kết với Công ty CP nông sản hữu cơ Quảng Trị (195,6 ha) khẳng định hiệu quả trên cả 3 mặt kinh tế, xã hội và môi trường, thương hiệu gạo Quảng Trị vươn ra tầm tiêu thụ trên thế giới; một số sản phẩm đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể như: Tiêu Cùa, tinh bột sắn Hướng Hóa, cà phê Khe Sanh, gạo chất lượng cao Quảng Trị, tiêu Quảng Trị, ném Hải Lăng, chuối Hướng Hóa... chăn nuôi có bước chuyển biến tích cực từ nhỏ lẻ, phân tán sang trang trại, gia trại theo hướng thâm canh bán công nghiệp gắn với an toàn dịch bệnh và bảo đảm vệ sinh môi trường, tỷ trọng giá trị ngành chăn nuôi trong tổng giá trị nông nghiệp tăng từ 20,4% năm 2010 lên 30,8% vào năm 2019.

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được quan tâm chỉ đạo, đặc biệt chuyển mạnh từ sản xuất lâm nghiệp truyền thống sang phát triển lâm nghiệp bền vững, hình thành các vùng rừng trồng nguyên liệu tập trung, chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn, đến nay toàn tỉnh có 23.429 ha rừng có chứng chỉ FSC, tăng 144% so với năm 2015, là tỉnh đứng đầu cả nước về diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC; bình quân hàng năm trồng 5.000- 5.500 ha rừng tập trung, trên 2- 2,5 triệu cây phân tán, sản lượng gỗ khai thác hàng năm đạt  800.000 - 900.000m3 đảm bảo cung cấp đủ nguyên liệu cho các nhà máy chế biến gỗ và phục vụ xuất khẩu, những kết quả đó, góp phần đưa độ che phủ từ 19% (năm 1989) lên 50% vào năm 2019. Lĩnh vực thuỷ sản phát triển đúng hướng, từng bước trở thành ngành kinh tế mạnh của tỉnh, năng lực khai thác thuỷ sản ngày càng được tăng cường, đội tàu xa bờ phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, tăng hiệu quả đánh bắt, đi đôi với việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản góp phần giữ gìn biển đảo quê hương,... đưa tổng sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản từ 5.000 tấn (1989) lên 35.197 tấn vào năm 2019. Công tác Thủy lợi trong thời gian qua đã được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới hơn 500 công trình thủy lợi; các tuyến kênh tưới, tiêu; hệ thống đê điều và các tuyến giao thông huyết mạch phục vụ dân sinh và ứng cứu trong mùa lụt bão; Hệ thống công trình thủy lợi đảm bảo tưới trên 85% diện tích gieo cấy cho 02 vụ trên địa bàn toàn tỉnh với 51.062 ha. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả quan trọng; bước đầu đã huy động được sự tham gia của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và các nguồn lực của nhân dân, từng bước gắn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp với quy hoạch nông thôn mới, gắn xây dựng nông thôn mới với cơ cấu lại nông nghiệp, đến nay, đã có 52/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 44,4% số xã của tỉnh.

Việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận, mang lại hiệu quả kinh tế. Công tác tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật được tiến hành thường xuyên, đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện tiếp tục được đổi mới, kịp thời hướng dẫn những tiến bộ kỹ thuật mới cho nông dân và các doanh nghiệp trên địa bàn với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Nhiều thành phần­ kinh tế tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp đã hỗ trợ lẫn nhau phát triển. Ngành nghề truyền thống được khôi phục, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho ng­ười lao động ở nông thôn,... việc dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất để xây dựng các vùng chuyên canh ngày càng phát triển; thay đổi các hình thức tổ chức sản xuất, từ nhỏ lẻ sang hình thành các vùng sản xuất lớn, có liên kết, áp dụng khoa học công nghệ mới, công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo hướng hữu cơ; Đã định hình một nền sản xuất nông nghiệp mới, biến điều kiện khắc nghiệt thành lợi thế phát triển. Những kết quả trên, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI, từng bước thực hiện thành công tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Để tiếp tục phát huy truyền thống của Ngành trong 74 năm qua, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của cả nước, ngành Nông nghiệp và PTNT đã đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm năm 2025 là: Tốc độ tăng trưởng nông - lâm - ngư nghiệp bình quân trên 3%/năm; Sản lượng lương thực cây có hạt ổn định 26 vạn tấn; Diện tích lúa sản xuất theo cánh đồng lớn, áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ, đảm bảo ATTP, có chứng nhận, có liên kết đạt 10.000 ha; Tập trung phát triển, canh tác Hồ tiêu theo quy trình chỉ dẩn địa lý hồ tiêu Quảng Trị, đạt các tiêu chuẩn hữu cơ, an toàn thực phẩm đạt 500 ha; Phát triển cà phê hữu cơ, sinh thái, có chứng nhận theo các tiêu chuẩn chất lượng cao đạt 1.000 ha. Đưa tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt từ 45.000 - 47.000 tấn, đến năm 2025, cơ bản chuyển sang sản xuất hàng hóa, chăn nuôi theo hướng trang trại, công nghiệp; Tổng sản lượng thủy sản đạt 40.000 tấn, hình thành cơ sở sản xuất tôm giống đạt chất lượng, cung ứng đủ cho người dân; Đẩy mạnh trồng rừng thâm canh gỗ lớn, quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ FSC và duy trì độ che phủ rừng ổn định 50%. Triển khai lập Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Bến Hải, sông Thạch Hãn đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh gắn với công tác phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu. Phấn đấu đưa tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 97,5%; 75% sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia. Phấn đấu có thêm 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 75% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; có từ 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên trong thời gian đến toàn Ngành cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp; Triển khai thực hiện các cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp; Đẩy mạnh việc chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nghề cho nông dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành; Tăng cường xúc tiến thương mại, liên kết và xây dựng thương hiệu.

- Huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, tạo bước chuyển biến sâu sắc, toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh nông thôn.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất gắn liền với phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu:

Tiếp tục đầu tư đồng bộ để nâng cao giá trị sản phẩm các vùng chuyên canh sản xuất gắn với chế biến, thị trường tiêu thụ. Đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, thích ứng với biến đổi khí hậu.Tăng cường hợp tác, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, quy mô trang trại, gia trại tập trung gắn với an toàn sinh học và phòng trừ dịch bệnh có hiệu quả.  

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, đẩy mạnh việc giao đất, giao rừng đến tận hộ nông dân. Chú trọng bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn xung yếu, rừng phòng hộ biên giới, bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng. Đẩy mạnh việc trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ ứng dụng trong đánh bắt và nuôi trồng, đặc biệt trong sản xuất giống. Đầu tư và mở rộng các khu neo đậu trú tránh bão kết hợp khu dịch vụ hậu cần nghề cá.

Tiếp tục phát triển hệ thống thủy lợi theo hướng phục vụ đa mục tiêu, đảm bảo nhu cầu cung cấp nước cho thâm canh cây trồng, nuôi trồng thuỷ sản; nhu cầu nước cho phát triển công nghiệp, phục vụ đời sống dân cư... Từng bước đầu tư, nâng cấp hệ thống đê biển, đê sông, hệ thống cống điều tiết và hạ tầng kỹ thuật cn thiết phục vụ sản xuất nông nghiệp và đảm bảo đời sống của nhân dân.

- Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tham mưu ban hành các cơ chế chính sách kịp thời, đồng bộ để thúc đẩy sản xuất phát triển, ưu tiên khuyến khích phát triển mạnh công nghiệp chế biến sâu, chế biến tinh nông, lâm, thủy sản.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, luôn đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho các Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành.

Nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp và PTNT trong thời gian tới sẽ rất nặng nề, nhưng Tôi tin tưởng rằng với tinh thần phát huy truyền thng của ngành Nông nghiệp và PTNT trong 74 năm qua, cùng với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND Tỉnh và sự nỗ lực, cố gắng của toàn ngành, nhất định chúng ta sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI đề ra. Ngành Nông nghiệp và PTNT mong muốn tiếp tục nhận được sự cổ vũ, giúp đỡ của các đồng chí nguyên lãnh đạo Sở qua các thời kỳ, các thế hệ công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành; các sở, ban ngành, cấp uỷ, lãnh đạo địa phương để toàn Ngành phấn đấu hoàn thành hoàn thành vượt các chỉ tiêu đề ra, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh nhà.

Nhân kỷ niệm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT, thay mặt lãnh đạo Sở kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh; cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động đã, đang công tác trong ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Hồ Xuân Hòe

                     Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị 


Các tin khác:
 • TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2020 -10/21/2020 12:00:00 AM
 • KHUYẾN NÔNG TRONG THỜI ĐẠI NÔNG NGHIỆP 4.0 -10/21/2020 12:00:00 AM
 • CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 Ý THỨC CỦA MỖI NGƯỜI LÀ SỨC MẠNH ĐỂ CHIẾN THẮNG -9/7/2020 12:00:00 AM
 • HƯỚNG DẪN DUY TU, BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRẠM BƠM -8/5/2020 12:00:00 AM
 • VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -7/13/2020 12:00:00 AM
 • CHUYÊN MỤC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VỚI CUỘC SỐNG XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI KHUYẾN NÔNG VIÊN HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ -7/13/2020 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2020 -7/13/2020 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VIỆC KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRƯỚC MẮT VÀ LÂU DÀI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -6/17/2020 12:00:00 AM
 • XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM AN TOÀN -6/17/2020 12:00:00 AM
 • LỰA CHỌN THỰC PHẨM GIÀU VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT -4/6/2020 12:00:00 AM
 • VAI TRÒ CỦA KHUYẾN NÔNG TRONG XÂY DỰNG NTM -4/6/2020 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VỀ CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN AN TOÀN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -1/9/2020 12:00:00 AM
 • NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU, KÈ CHỐNG SẠT LỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH -1/9/2020 12:00:00 AM
 • KỸ THUẬT TƯỚI, TIÊU KHOA HỌC VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2019-2020 -1/2/2020 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG -12/6/2019 12:00:00 AM
 • ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN THU GOM BAO GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT SAU SỬ DỤNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG -12/6/2019 12:00:00 AM
 • DẤU ẤN 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở QUẢNG TRỊ -12/6/2019 12:00:00 AM
 • NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ 74 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN -12/6/2019 12:00:00 AM
 • TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN QUAN TRỌNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN -8/28/2019 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP -8/28/2019 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỢT CAO ĐIỂM VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN 2019 -4/4/2019 12:00:00 AM
 • QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO CHUỖI - GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ CHO SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN QUẢNG TRỊ -4/4/2019 12:00:00 AM
 • NHỮNG THÁCH THỨC VÀ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA NÔNG DÂN QUẢNG TRỊ TRONG THỰC HIỆN CÔNG NGHỆ 4.0 ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -1/31/2019 12:00:00 AM
 • TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢM BẢO ATTP LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018 -1/8/2019 12:00:00 AM
 • MỞ HƯỚNG LÀM GIÀU TỪ MÔ HÌNH NUÔI GÀ THEO CÔNG NGHỆ KHÉP KÍN -11/12/2018 12:00:00 AM
 • TỔNG CỤC THỦY LỢI KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY LỢI -10/16/2018 12:00:00 AM
 • CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP -10/16/2018 12:00:00 AM
 • ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP -10/16/2018 12:00:00 AM
 • HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG CÓ KẾT QUẢ TỐT HƠN -7/25/2018 12:00:00 AM
 • HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP -7/25/2018 12:00:00 AM
 • CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG GẮN VỚI MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -7/25/2018 12:00:00 AM
 • ỐC BƯƠU VÀNG LOÀI DỊCH HẠI TRỞ THÀNH NGUỒN THU NHẬP CHO NÔNG DÂN -7/25/2018 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN SINH KẾ GIẢM NGHÈO Ở 2 HUYỆN ĐAKRÔNG VÀ HƯỚNG HÓA -5/29/2018 12:00:00 AM
 • TÁC HẠI CỦA SỬ DỤNG HÀN THE TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ CÁCH NHẬN BIẾT -2/7/2018 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRẠM BƠM -2/7/2018 12:00:00 AM
 • HUYỆN VĨNH LINH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -2/7/2018 12:00:00 AM
 • ĐẨY MẠNH HƠN NỮA CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -12/4/2017 12:00:00 AM
 • CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM AN TOÀN – GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN -11/10/2017 12:00:00 AM
 • CÒNG GIÓ! -9/1/2017 12:00:00 AM
 • PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN CÓ HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG HIỆN NAY -7/3/2017 12:00:00 AM
 • CÁCH GIỬ CHO HOA TƯƠI LÂU VÀ TƯỚI NƯỚC BÓN PHÂN CHO HOA CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU -1/16/2017 12:00:00 AM
 • SẢN XUẤT MĂNG ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM -9/12/2016 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ CHẤT CẤM TRONG THỰC PHẨM -5/12/2016 12:00:00 AM
 • TÌNH HÌNH ẠT LỠ BỜ SÔNG VÀ TIÊU THOÁT LŨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -5/12/2016 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HỒ, ĐẬP THỦY LỢI NHỎ DO ĐỊA PHƯƠNG PHỤ TRÁCH -4/4/2016 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP NĂM 2014 -3/14/2014 12:00:00 AM
 • KINH TẾ HỢP TÁC VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI MỘT NĂM NHÌN LẠI -3/14/2014 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ: THÀNH LẬP NHÓM SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG THỊ TRƯỜNG -1/13/2014 12:00:00 AM
 • Ngành Nông nghiệp và PTNT qua 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Toàn Ngành cùng chung sức xây dựng nông thôn mới” -12/4/2013 12:00:00 AM
 • Pha chế và sử dụng dung dịch Boóc-đô trong Nông nghiệp -12/4/2013 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG XÂY DỰNG NTM Ở XÃ TAM AN, TỈNH QUẢNG NAM -9/6/2013 12:00:00 AM
 • VĨNH THẠCH VỚI MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG -8/27/2013 12:00:00 AM
 • ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT PHẢI ĐỒNG BỘ VÀ PHÙ HỢP -7/19/2013 12:00:00 AM
 • XÍ NGHIỆP THỦY NÔNG GIO CAM HÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TƯỚI TIÊU PHỤC VỤ SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 2013 -8/21/2013 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ CHỦ ĐỌNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG -8/21/2013 12:00:00 AM
 • NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ & PTNT QUA 2 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA "TOÀN NGÀNH CÙNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI" -8/21/2013 12:00:00 AM
 • NGÀI ĐẠI SỨ PHẦN LAN VÀ PHU NHÂN THĂM DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ GIẢM NHẸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VÙNG CÁT TỈNH QUẢNG TRỊ -8/21/2013 12:00:00 AM
 • DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ GIẢM NHẸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VÙNG CÁT TỈNH QUẢNG TRỊ -5/16/2013 12:00:00 AM
 • TUỔI TRẺ TRUNG TÂM KN-KN QUẢNG TRỊ ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, XUNG KÍCH CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -5/16/2013 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC (Bể Biogas) -5/16/2013 12:00:00 AM
 • TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TUYÊN TRUYỀN TRÊN WEBSITE XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -10/9/2012 12:00:00 AM
 • QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA -8/15/2012 12:00:00 AM
 • ĐÔNG THANH HỢP TÁC XÃ ĐIỄN HÌNH TIÊN TIẾN -6/7/2012 12:00:00 AM
 • GIO AN VỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI -6/7/2012 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG THỜI GIAN TỚI -6/7/2012 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI QUẢN LÝ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP Ở TỈNH QUẢNG TRỊ -5/24/2012 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ NÔNG DÂN, NGƯ DÂN ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -5/24/2012 12:00:00 AM
 • THIẾT LẬP KHU BẢO TỒN BIỂN -3/12/2012 12:00:00 AM
 • CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -3/12/2012 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ CẦN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN -2/10/2012 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NTM CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2011 -2/10/2012 12:00:00 AM
 • TỔ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -2/10/2012 12:00:00 AM
 • NĂM NHUẬN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ THỜI TIẾT ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -1/31/2012 12:00:00 AM
 • BẢN TIN NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ - BẠN CỦA NHÀ NÔNG -1/31/2012 12:00:00 AM
 • ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -1/31/2012 12:00:00 AM
 • CẢI TẠO ĐẤT NÔNG NGHIỆP BẠC MÀU -12/22/2011 12:00:00 AM
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN -12/22/2011 12:00:00 AM
 • CẦN PHÁT HUY SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -12/6/2011 12:00:00 AM
 • HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở QUẢNG TRỊ KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP -10/18/2011 12:00:00 AM
 • CÔNG ĐOÀN NGÀNH NN & PTNT QUẢNG TRỊ: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA -10/18/2011 12:00:00 AM
 • HƯỞNG ỨNG HOẠT ĐỘNG THU GOM RÁC THẢI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ NÓI KHÔNG VỚI TÚI NILON! -11/2/2011 12:00:00 AM
 • XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI BẮT ĐẦU TỪ NHẬN THỨC -10/17/2011 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA Ở HTX LÂM CAO -10/17/2011 12:00:00 AM
 • BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÙNG CÁT VEN BIỂN QUẢNG TRỊ -10/18/2011 12:00:00 AM
 • Tiện ích trên Web

  Thống kê truy cập

  Bộ đếm Đang truy cập: 4453