Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Lâm nghiệp

CẦN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TRỒNG RỪNG HỘ GIA ĐÌNH THEO HƯỚNG GỖ LỚN Ở TỈNH QUẢNG TRỊ
Ngày tạo: 10/10/2019   Lượt xem: 142

 

Trên cơ sở trồng và bảo vệ rừng nhiều năm, đến năm 2018, độ che phủ rừng trên toàn tỉnh đạt 50,1%, với tổng diện tích rừng trồng hiện có là: 110.635,0 ha, trong đó, rừng trồng của hộ gia đình là 35.000 ha thuộc 14.570 hộ gia đình, đã tạo được nguồn nguyên liệu rừng trồng ổn định, hợp pháp cho ngành chế biến gỗ. Riêng năm 2018, sản lượng gỗ rừng trồng khai thác đạt gần 1 triệu m3/năm, hiện tại, cơ bản đáp ứng nhu cầu gỗ nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu của các doanh nghiệp và hộ gia đình trong tỉnh.

 Trong xu thế phát triển Lâm nghiệp nói chung, nhất là khi thực hiện Luật Lâm nghiệp (năm 2017) và tham gia hội nhập quốc tế, đặt ra nhiệm vụ cấp thiết về  Quản trị rừng và Lâm sản cần được đẩy mạnh, trong đó có Quản trị rừng trồng ở quy mô hộ gia đình; Vì vậy, bài viết này nhằm nêu các vấn đề có liên quan đến thúc đẩy mô hình trồng rừng nói chung, trong đó chú trọng đến phát triển rừng trồng hộ gia đình theo hướng gỗ lớn.

Đánh giá thuận lợi, khó khăn

- Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị (số 19/2012/NQ-HĐND) đã đưa định hướng phấn đấu đạt được 42.000 ha rừng trồng có chứng chỉ FSC, đây là tiền đề quan trọng để lãnh đạo các ngành và lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm tạo điều kiện cấp phép cho các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Phát triển Công nghiệp chế biến gỗ thúc đẩy phát triển trồng rừng, bảo vệ môi trường, tạo việc làm sinh kế bền vững cho các hộ gia đình nông thôn miền núi, góp phần tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.  Đến năm 2018, đã có 35.000 ha rừng trồng của 14.570 hộ gia đình, chỉ có 572 hộ gia đình với 1.876 ha được cấp chứng chỉ rừng trồng FSC, trong đó có nhiều hộ có trên 5,0 ha rừng trồng, đây là những thuận lợi có thể thu hút những đối tượng này sang trồng rừng gỗ lớn cho thu nhập cao hơn, góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

- Là một tỉnh có điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, dễ gây ra cháy rừng; việc trồng rừng đòi hỏi nhiều năm mới khai thác, vì vậy, nhiều hộ gia đình thiếu vốn và muốn quay vòng nhanh, nên phần lớn chỉ kinh doanh rừng trong 5-7 năm/luân kỳ làm nguyên liệu dăm giấy, chủ yếu cho thu nhập 50-80 triệu đồng/ha, chưa có nhiều diện tích rừng chu kỳ dài, gỗ lớn. Mặc dầu có nhiều nhà máy chế biến, nhưng chủ yếu là nhà máy băm dăm, sơ chế, chưa có nhiều các nhà máy chế biến gỗ thành phẩm và mặt hàng đồ gỗ - nên giá trị rừng trồng chưa cao. Việc quản lý, truy suất gỗ rừng trồng còn khó khăn, do chưa đồng bộ về quy hoạch đất hộ gia đình trồng rừng và tập quán canh tác chưa được thay đổi. Chính sách tín dụng phát triển lâm nghiệp còn hạn chế, các ngân hàng thường ngại cho vay vì rủi ro cao.  Mức hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn thấp, thủ tục phức tạp với nhiều ràng buộc. Hạ tầng lâm nghiệp còn hạn chế làm tăng chi phí khai thác, vận chuyển dẫn đến lợi nhuận của hộ thấp.

 

Mô hình trồng rừng gỗ lớn ở Quảng Trị - BBT

Một số giải pháp hỗ trợ phát triển rừng trồng gỗ lớn quy mô hộ gia đình

Từ những thuận lợi và hạn chế chính nêu trên, chúng tôi thảo luận những vấn đề chính nhằm phát huy lợi thế và tháo gỡ những khó khăn cho đối tượng là rừng trồng hộ gia đình, trong đó xem xét vấn đề phát triển 35.000ha rừng trồng của 14.570 hộ gia đình, trong đó có: 2.598 hộ có trên 5,0ha rừng trồng. Những nỗ lực trong nhiều năm qua, mới chỉ thực hiện được 1.876ha của 572 hộ có rừng trồng cấp chứng chỉ FSC, vì do thiếu vốn và nhu cầu tiêu dùng của nhiều hộ gia đình, mà hầu hết diện tích rừng trồng này được khai thác sớm (trong khoảng 5 - 7 năm) chủ yếu cho gỗ dăm giấy, nhiều hộ có thu nhập thấp từ trồng rừng (khoảng 50 - 80 triệu đồng/ha), trong khi chuyển sang rừng trồng gỗ lớn, sẽ có có hội thu nhập cao hơn khoảng 2 lần, khi chỉ kéo dài thời gian thêm khoảng 3 - 5 năm; vì vậy, để có thể thu hút hộ gia đình trồng rừng sang trồng rừng gỗ lớn thâm canh, các cấp ngành trong tỉnh và chủ rừng cần phối hợp đồng bộ một số giải pháp sau:     

1) Đề nghị các cấp ngành phối hợp xem xét tăng mức hỗ trợ cho hoạt động trồng rừng gỗ lớn để khuyến khích hộ gia đình tham gia, nhất là theo hướng trồng rừng gỗ lớn có chứng chỉ rừng FSC, rừng trồng tối thiểu là: 10-12 năm/luân kỳ (cho các loài cây Keo), trong đó:

- Trong phạm vi của ngành Nông nghiệp và PTNT, có “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”, cần được xem xét định hướng hỗ trợ các hộ trồng rừng chuyển dịch được thu nhập tăng thêm, bằng “vốn hỗ trợ kéo dài luân kỳ kinh doanh” rừng gỗ dăm giấy, chỉ 5 - 7 năm đã khai thác, chủ yếu cho thu nhập trong khoảng 50 - 80 triệu đồng/ha, hỗ trợ cho các hộ mong muốn chuyển sang rừng gỗ lớn, có chăm sóc và thâm canh rừng, để đạt được các mức thu nhập trung bình cao, ở  mức dự kiến mong muốn gồm: a-) nhiều hộ có thu nhập tăng trong khoảng: 100 – 120 - 140 triệu đồng/ha/luân kỳ: 10 - 12 năm (thâm canh rừng và tác động kỹ thuật tỉa thưa,...), và b-) một số hộ chăm sóc thâm canh rừng và khi đã trồng với giống đạt năng suất, có thể cho thu nhập trong khoảng: 150 - 180 triệu đồng/ha/luân kỳ: 10-12 năm. Trong giai đoạn đầu chuyển đổi kéo dài luân kỳ và chăm sóc rừng, mức hỗ trợ “ứng trước kinh phí chuyển rừng gỗ lớn”, dự kiến khoảng: “2,0 triệu đồng/ha/năm” (tương đương “kinh phí trả trước” cho lượng CO2 tích luỹ hàng năm được giữ trong các khu rừng này, giảm tác động của biến đổi khí hậu).

- UBND tỉnh cần tổ chức hội thảo có các ban ngành trong tỉnh, chủ rừng và các ngân hàng tham gia, tháo gỡ khó khăn cho các chủ rừng, trong đó có chủ rừng là hộ gia đình, được hỗ trợ vốn với lãi suất thấp ưu tiên cho trồng rừng gỗ lớn.

2) Cần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn đồng bộ cho đời sống và sản xuất của người nông dân, nghiên cứu khoa học kỹ thuật đáp ứng được nhu cầu phát triển, trong đó:

- Cơ quan quản lý lâm nghiệp cấp tỉnh, sẽ phối hợp với các cơ quan giống trong tỉnh, trong khu vực, nghiên cứu và cung cấp đủ giống cây chất lượng đạt năng suất trong khoảng: 20 - 25m3/ha/năm.

- Các cấp ngành liên quan (ngành Công thương,...) cần phối hợp khuyến công cho các cơ sở chế biến gỗ, đẩy mạnh chế biến tạo thương hiệu sản phẩm mặt hàng đồ gỗ của tỉnh Quảng Trị.

3) Hoàn thiện chính sách nói chung, trong đó xây dựng thị trường hợp lý, linh hoạt, bảo đảm việc khai thác, vận chuyển, mua bán gỗ rừng được kiểm soát chặt chẽ, tạo được thể chế giúp người trồng rừng yên tâm sản xuất, trong đó:

- Có chính sách tạo điều kiện để xây dựng mối liên kết giữa chủ rừng là hộ gia đình (và nhóm hộ gia đình) với cơ sở chế biến, hỗ trợ thu mua, ký kết hợp đồng, hỗ trợ cho người dân vay vốn trong quá trình trồng rừng, ít nhất có luân kỳ 10 - 12 năm (cây Keo).

- Hình thành hiệp hội những người trồng rừng của Việt nam, tiến tới xây dựng mô hình đóng bảo hiểm cho rừng trồng, nhằm có thể hỗ trợ chủ rừng khi có những thiệt hại về sản xuất như: cháy rừng, bão gây gãy đổ rừng trồng, sâu bệnh hại rừng.

- Xem xét về thuế và thuế xuất khẩu thích hợp lên nguyên liệu gỗ dăm giấy, trong mối tương quan với những hỗ trợ cần thiết cho đối tượng sản xuất nguyên liệu gỗ lớn, nhằm hạn chế những ảnh hưởng về môi trường do trồng rừng gỗ nhỏ, luân kỳ ngắn (như: tỷ lệ diện tích đất bị xói mòn tăng, lượng CO2 tích luỹ từ rừng không lớn,…).

4) Các cấp ngành trong tỉnh, trong đó lực lượng kiểm lâm cần phối hợp quản lý rừng ở các cấp - chú trọng vào quản trị rừng, đặc biệt là Kiểm lâm địa bàn tới cộng đồng thôn bản, trong đó:

- Hàng năm, tổ chức đăng ký và hỗ trợ kỹ thuật cho việc mở rộng nhóm hộ trồng rừng chứng chỉ FSC, kết hợp tập huấn, đẩy mạnh xây dựng mối liên kết giữa nhóm hộ trồng rừng gỗ lớn và các cơ sở chế biến xuất khẩu, trước mắt chú trọng vào hai (02) nhóm hộ có quy mô trồng rừng với diện tích khá lớn (gồm: nhóm hộ quy mô từ 5,0 -< 10,0ha, và nhóm hộ quy mô  > 10ha rừng trồng).

          - Những hộ trồng rừng chưa được cấp sổ đỏ quyền sử dụng đất, cần được thống kê theo địa bàn thôn bản, có xác nhận với chính quyền địa phương, kết hợp hoàn thiện bản kê lâm sản khai thác rừng, góp phần kiểm soát được chuỗi cung, từ: trồng - khai thác - vận chuyển - chế biến, của rừng trồng hộ gia đình ở Quảng Trị ./.  

            Trần Văn Tý - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm

 


Các tin khác:
 • XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH TRỒNG RỪNG THÂM CANH GỖ LỚN -1/9/2020 12:00:00 AM
 • ĐIỀU TRA KHU HỆ BÒ SÁT, ẾCH NHÁI TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BẮC HƯỚNG HÓA -12/6/2019 12:00:00 AM
 • CẦN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TRỒNG RỪNG HỘ GIA ĐÌNH THEO HƯỚNG GỖ LỚN Ở TỈNH QUẢNG TRỊ -10/10/2019 12:00:00 AM
 • PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ RỪNG, CHỐNG BUÔN LẬU, VẬN CHUYỂN LÂM SẢN TRÁI PHÉP QUA BIÊN GIỚI -3/21/2019 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG CHÁY RỪNG -5/29/2018 12:00:00 AM
 • BAN QUẢN LÝ KHU BTTN BẮC HƯỚNG HÓA VỚI CÔNG TÁC KHOÁN BVR -1/16/2018 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ KẾT QUẢ VỀ ĐIỀU TRA KHU HỆ CÁ TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BẮC HƯỚNG HÓA -1/16/2018 12:00:00 AM
 • KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ MỐI CHO CÂY SA NHÂN TÍM -8/25/2017 12:00:00 AM
 • PHÁT TRIỂN TRỒNG RỪNG GỖ LỚN – HƯỚNG ĐI MỚI ĐỂ NÂNG CAO GIÁ TRỊ LÂM NGHIỆP -1/16/2017 12:00:00 AM
 • TRE ĐIỀN TRÚC - BIỆN PHÁP CHĂM SÓC KHAI THÁC -10/17/2016 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ KẾT QUẢ THÀNH CÔNG TỪ MÔ HÌNH TRỒNG RỪNG KEO KINH DOANH GỖ NGUYÊN LIỆU PHỤC VỤ CHO CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU -9/12/2016 12:00:00 AM
 • BIỆN PHÁP CHĂM SÓC HỒ TIÊU SAU ĐỢT RÉT -4/4/2016 12:00:00 AM
 • ỨNG DỤNG QUY TRÌNH TRỒNG RỪNG BỀN VỮNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÂY KEO LAI VỚI MỤC ĐÍCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GỖ RỪNG TRỒNG HƯỚNG ĐẾN SẢN XUẤT GỖ XẺ -11/16/2015 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NGÀNH LÂM NGHIỆP QUẢNG TRỊ THEO HƯỚNG GIA TĂNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG -1/13/2014 12:00:00 AM
 • ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT, TRỒNG RỪNG THÂM CANH CÂY KEO LAI LÀ HƯỚNG CHUYỂN MÌNH CỦA NGÀNH LÂM NGHIỆP QUẢNG TRỊ -12/9/2013 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHÊN CỨU KHOA HỌC “ Nghiên cứu, đánh giá các vườn cà phê và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới để cải tạo vườn cà phê già cổi trên địa bàn huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng -8/28/2013 12:00:00 AM
 • KEO LƯỠI LIỀM "KIỆN TƯỚNG" CHỊU HẠN TRÊN VÙNG CÁT NỘI ĐỒNG HUYỆN HẢI LĂNG -8/21/2013 12:00:00 AM
 • TRỒNG RỪNG NGUYÊN LIỆU GẮN VỚI VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ RỪNG HƯỚNG ĐI MỚI CỦA LÂM NGHIỆP TỈNH QUẢNG TRỊ -10/9/2012 12:00:00 AM
 • XÂY DỰNG MÔ HÌNH KEO LƯỠI LIỀM NHẰM PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP MỚI CHO VÙNG CÁT QUẢNG TRỊ -10/9/2012 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ: CỤ THỂ HOÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÔNG QUA VIỆC GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG -10/9/2012 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG; PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG NĂM 2012 -5/24/2012 12:00:00 AM
 • NHỮNG ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN ĐỂ THỰC HIỆN CHỨNG CHỈ RỪNG FSC -5/24/2012 12:00:00 AM
 • CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÓNG CHÁY RỪNG TRONG MÙA KHÔ -5/24/2012 12:00:00 AM
 • KỸ THUẬT TẠO CÂY CON MÂY NƯỚC TỪ HẠT -3/12/2012 12:00:00 AM
 • HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC RỪNG TRỒNG CÂY MÂY NẾP -12/6/2011 12:00:00 AM