Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Thuỷ sản

THỰC TRẠNG, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH KHAI THÁC THỦY SẢN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ
Ngày tạo: 28/08/2019   Lượt xem: 434

Quảng Trị có bờ biển dài hơn 75km, ngư trường rộng trên 8.400km2 nối cửa Vịnh Bắc Bộ với Biển Đông, có trữ lượng thủy hải sản khoảng 60.000 tấn/năm. Toàn tỉnh có 05 huyện với 16 xã, thị trấn ven biển, trên 15.934 lao động hoạt động thuỷ sản, trong đó có trên 7.000 lao động trên biển, có kinh nghiệm, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế biển cũng như đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biển. 

 

 

Trong những năm qua, ngành thủy sản đã có những bước phát triển quan trọng trên các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá; an ninh quốc phòng được giữ vững; đời sống ngư dân có nhiều cải thiện, nhiều hộ đã làm giàu từ hoạt động thủy sản. Nhiều chủ trương, chính sách phát triển thủy sản của Chính phủ được triển khai thực hiện, đạt hiệu quả cao tạo tâm lý phấn khởi cho bà con ngư dân. Năng lực khai thác thủy sản tăng nhanh trong những năm gần đây, nhất là đội tàu khai thác xa bờ trên 90CV, số tàu cá dưới 30CV giảm dần và không phát triển, góp phần giảm áp lực nguồn lợi, môi trường thủy sản vùng bờ; Tình hình an ninh trật tự trên biển được giữ vững, các hiện tượng tranh giành ngư trường, mâu thuẫn sản xuất trên biển ít xảy ra. Các mô hình sản xuất theo tổ đội, tổ hợp tác phát triển, ngư dân luôn hỗ trợ nhau khi gặp sự cố và chia sẻ ngư trường cho nhau, chấp hành tốt pháp luật về thủy sản.

Tuy nhiên, hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn còn những khó khăn nhất định, đời sống kinh tế của người dân vùng biển còn thấp, nhất là vùng bãi ngang; Tàu thuyền nhỏ dưới 20cv vẫn còn chiếm tỷ lệ cao, gây áp lực về đa dạng sinh học, môi trường và nguồn lợi thủy sản vùng ven bờ; tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, hiện tượng tàu nước ngoài cản trở, phá hoại ngư lưới cụ của ngư dân vẫn xảy ra; hiện tượng tàu giã cào ngoại tỉnh hoạt động trái phép, phá hoại ngư lưới cụ, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của ngư dân ven biển.

Kết quả đạt được

Công tác tuyên truyền biển, đảo

Thời gian qua đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo cũng như nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực thủy sản. Nhất là các chủ trương chính sách về phát triển thủy sản, Luật biển Việt Nam 2012, Luật Thủy sản 2017 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật được tổ chức dưới nhiều hình thức và nội dung như: Hội nghị, họp giao ban, tập huấn, phát tờ rơi, xây dựng pano, áp phích, tuyên truyền trên báo, đài truyền hình, tổ chức các cuộc thi viết các chủ đề về biển đảo quê hương. Các chủ trương, chính sách được tuyên truyền kịp thời và sâu rộng đến nhân dân.

Khai thác thủy sản và phát triển cơ sở hạ tầng nghề cá

Tổng số tàu cá trên địa bàn tỉnh là: 2.308 chiếc với tổng công suất gần 127.500 CV, trong đó: Tàu cá xa bờ từ 90CV trở lên có 230 chiếc. Cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần nghề cá từng bước phát triển, nhất là hệ thống Cảng cá, khu neo đậu trú bão của tàu cá ngày càng hoàn thiện, đến nay đã hình thành 3 trung tâm nghề cá lớn là Cửa Tùng, Cửa Việt và đảo Cồn Cỏ, có nhiều cơ sở hạ tầng nghề cá quan trọng đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả như: cảng cá Cửa Việt; Cửa Tùng cảng cá và khu dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Cồn Cỏ; khu neo đậu tránh trú bão Cửa Việt; khu neo đậu tránh trú bão Cửa Tùng.  Đã có 02 cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thuyềnCông ty TNHH đóng tàu Cửa Việt và Công ty TNHH đóng tàu Triệu An, nhất là đóng tàu cá vỏ thép có công suất lớn trên 400CV.  Chế biến Thủy sản phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa và chất lượng sản phẩm, nhất là các hoạt động thu mua, chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá được khuyến khích đầu tư phát triển nhanh, đặc biệt là thu mua, chế biến xuất khẩu và chế biến tiêu dùng nội địa trong nhân dân. Nhiều cơ sở nhà máy chế  thủy sản đông lạnh, Surumi và bột cá được đầu tư hiện đại tại Cửa Tùng, Cửa Việt đi vào hoạt động góp phần  thu mua, chế biến thủy sản xuất khẩu, công suất hàng chục ngàn tấn/năm đã tiêu thụ hết sản lượng khai thác trong tỉnh. Đồng thời đã hình thành trên 160 cơ sở chế biến nước mắm, ruốc, mắm các loại, hàng khô, bảo quản thuỷ sản sau thu hoạch. Chất lượng và mẫu mã sản phẩm được chú trọng đầu tư đã góp phần tăng nhanh giá trị sản phẩm, hiệu quả đánh bắt, nâng cao đời sống và thu nhập của nhiều hộ nông ngư dân vùng biển.

Triển khai thực hiện các chính sách phát triển thuỷ sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thuỷ sản. Đến nay đã đóng mới 25 tàu cá vỏ thép, composite, vỏ gỗ được trang bị đồng bộ hiện đại và nâng cấp 94 tàu cá đưa vào hoạt động ngày càng hiệu quả. Đồng thời  tiếp tục thực hiện tốt Quyết định 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tàu thuyền tham gia khai thác ở vùng biển xa. Đây là những chính sách lớn, phù hợp với nguyện vọng của ngư dân, tạo động lực phát triển thủy sản theo hướng hiện đại hóa. Nhất đẩy mạnh hoạt động khai thác hải sản xa bờ, nâng cao sản lượng, thu nhập đời sống ngư dân và tăng cường bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghề cá được tăng cường, quan hệ sản xuất từng bước được bổ sung tích cực nhằm phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Vì vậy đã góp phần ổn định đời sống, phát triển kinh tế thành phố, góp phần giữ vững an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

 Sản lượng thủy sản khai thác năm sau cao hơn năm trước, năm 2018 đạt 24.191 tấn, 6 tháng đàu năm 2019 đạt gần 13.100 tấn.

Định hướng phát triển khai thác thủy sản giai đoạn 2020 – 2030

-                    Sản lượng khai thác thủy sản: 25.000 tấn;

-                    Số lượng tàu cá khai thác xa bờ: 400 chiếc (theo chiều dài)

Những giải pháp chủ yếu

 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng quê hương đất nước.

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, chiến lược quốc phòng an ninh, đối ngoại, khoa học công nghệ, xây dựng kết cấu hạ tầng vùng biển đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

- Có chính sách đặc biệt để khuyến khích mạnh mẽ nhân dân ổn định, bám biển và làm ăn dài ngày trên biển; tiếp tục xây dựng các khu quốc phòng - kinh tế vùng biển, đảo Cồn Cỏ.

- Cần nghiên cứu xây dựng các chính sách phù hợp với điều kiện hiện nay nhằm khai thác tiềm năng và các lợi thế về biển như khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản, đồng thời tăng cường bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của tổ quốc.

- Tăng cường đào tạo nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ, kỹ sư chuyên ngành thuỷ sản; đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, tài chính, xã hội hoá nguồn vốn; thông tin phục vụ quản lý hoạt động thuỷ sản.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ về quản lý và phát triển kinh tế biển nhằm khai thác, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, giảm thiểu tối đa sự suy thoái tài nguyên biển và hải đảo, đa dạng sinh học biển và các hệ sinh thái biển.

- Đánh giá, định hướng Qui hoạch tổng thể ngành Thủy sản, nhất là ngành khai thác thủy sản; Điều tra, đánh giá nghề cá thương phẩm tỉnh Quảng Trị; Đánh giá hiệu quả và tác động của qui định cấm và hạn chế hoạt động khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng biển Việt Nam./.    

Lê Đức Thắng - Chi cục Thủy sản  tỉnh Quảng Trị


Các tin khác:
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MẶN, LỢ (Kết quả lấy mẫu Đợt 4 và Đợt 5) -11/19/2020 12:00:00 AM
 • TÁI CƠ CẤU NGÀNH KHAI THÁC THỦY SẢN THÍCH ỨNG VỚI BĐKH -11/19/2020 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TÔM NƯỚC LỢ (Đợt 2, ngày 17/8/2020 và Đợt 3, ngày 01/9/2020) -10/21/2020 12:00:00 AM
 • Tăng cường công tác quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản mặn, lợ (Kết quả lấy mẫuĐợt 1, ngày 03/8/2020) -9/7/2020 12:00:00 AM
 • CHƯƠNG TRÌNH GIỐNG ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ MỚI CHO TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP -8/5/2020 12:00:00 AM
 • TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH Ở TÔM NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TA VÀ NHỮNG KHUYẾN CÁO NHẰM PHÒNG, CHỐNG VÀ HẠN CHẾ LÂY LAN MẦM BỆNH. -6/17/2020 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ NGUYÊN TẮC ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN -6/17/2020 12:00:00 AM
 • TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN THỰC HIỆN TỰ CHỦ HOÀN TOÀN THEO LỘ TRÌNH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG -5/5/2020 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TÔM NƯỚC MẶN, LỢ (Kết quả quan trắc đợt 7, ngày 18/11/2019) -1/2/2020 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TÔM NƯỚC MẶN, LỢ (Kết quả Đợt 6, ngày 04/11/2019) -12/6/2019 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MẶN, LỢ (Kết quả Đợt 4, ngày 01/10/2019) -12/6/2019 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGHỀ CHẾ BIẾN CÁ HẤP TẠI QUẢNG TRỊ -10/10/2019 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MẶN, LỢ -10/10/2019 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ TRIỂN KHAI LẮP ĐẶT THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ -8/28/2019 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA NQ SỐ 36-NQ/TW VỀ “ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM ĐÉN 2030, TẦM NHÌN 2045” -8/28/2019 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH KHAI THÁC THỦY SẢN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ -8/28/2019 12:00:00 AM
 • BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN BIỂN ĐẢO CỒN CỎ VỚI CÔNG TÁC CỨU HỘ RÙA BIỂN -8/28/2019 12:00:00 AM
 • GIỚI THIỆU QUI ĐỊNH HỆ THỐNG GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ -5/21/2019 12:00:00 AM
 • KHAI THÁC ĐI ĐÔI VỚI BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN -3/21/2019 12:00:00 AM
 • VĨNH THÁI VỚI CÔNG TÁC BẢO TỒN, BẢO VỆ VÀ CỨU HỘ RÙA BIỂN -1/31/2019 12:00:00 AM
 • ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, GIẢI PHÁP -7/25/2018 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHỐNG KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG BÁO CÁO VÀ KHÔNG THEO QUI ĐỊNH -7/25/2018 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HIỆN NAY XU THẾ PHÁT TRIỂN NUÔI TÔM TẠI QUẢNG TRỊ -7/25/2018 12:00:00 AM
 • CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHO CÁ TỪ CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP -4/6/2018 12:00:00 AM
 • CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC “THẺ VÀNG” CỦA ỦY BAN CHÂU ÂU (EC) -2/7/2018 12:00:00 AM
 • QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ NHỎ LẺ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM -1/16/2018 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH CHO ĐỘNG VẬT THỦY SẢN VÀO MÙA MƯA LŨ -11/10/2017 12:00:00 AM
 • HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NUÔI CÁ RÔ PHI DÒNG ĐƯỜNG NGHIỆP -8/25/2017 12:00:00 AM
 • GIẢI PHÁP KHAI THÁC BỀN VỮNG CHO NGHỀ CÁ QUẢNG TRỊ -8/25/2017 12:00:00 AM
 • GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI TRONG NUÔI TÔM CÁ -3/21/2017 12:00:00 AM
 • KỸ THUẬT CẢI TẠO AO -2/10/2017 12:00:00 AM
 • BẢO TỒN CUA ĐÁ CỒN CỎ – NGƯỜI DÂN LÀ NHÂN TỐ THEN CHỐT! -1/16/2017 12:00:00 AM
 • PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH XUẤT HUYẾT Ở CÁ TRẮM CỎ -10/17/2016 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHẤT CẤM TRONG CHĂN NUÔI -4/4/2016 12:00:00 AM
 • CÁ DIÊU HỒNG, ĐỐI TƯỢNG NUÔI MỚI TẠI THỊ XÃ QUẢNG TRỊ -11/16/2015 12:00:00 AM
 • NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MEN VI SINH TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN -9/8/2015 12:00:00 AM
 • THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH LƯỚI VÂY MÀNH KHƠI TRÊN TÀU KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ TẠI QUẢNG TRỊ -2/11/2015 12:00:00 AM
 • GIO LINH: ĐẨY MẠNH KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN -5/19/2014 12:00:00 AM
 • Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP) và áp dụng vào nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị -12/4/2013 12:00:00 AM
 • PHÒNG BỆNH TỔNG HỢP CHO THỦY SẢN NUÔI TRONG MÙA HÈ -8/21/2013 12:00:00 AM
 • NUÔI TÔM BẰNG VI SINH TIẾT KIỆM MÀ HIỆU QUẢ -7/19/2013 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ BẢO VỆ VF TÁI TẠO NGUỒN LỢI THỦY SẢN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG -8/21/2013 12:00:00 AM
 • TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN ĐẢY MẠNH SẢN XUẤT TÔM GIỐNG CHO NGƯỜI NUÔI -8/22/2013 12:00:00 AM
 • NHÌN LẠI MÔ HÌNH NUÔI BÁN THÂM CANH CÁ RÔ PHI ĐƠN TÍNH ĐỰC THEO HƯỚNG GAP -10/9/2012 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ MÁY DÒ NGANG (SONAR) TRONG KHAI THÁC THỦY SẢN CHO TÀU CÁ TẠI QUẢNG TRỊ -10/9/2012 12:00:00 AM
 • Gio Linh: TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN NUÔI THUỶ SẢN -10/9/2012 12:00:00 AM
 • PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN VÂN CHUYỄN SỐNG TÔM NUÔI SAU THU HOẠCH -8/15/2012 12:00:00 AM
 • KỸ THUẬT NUÔI CÁ ĐẦU VUÔNG -8/15/2012 12:00:00 AM
 • NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC THỰC HIỆN TỔ NGƯ DÂN ĐOÀN KẾT SẢN XUẤT TRÊN BIỂN -8/14/2012 12:00:00 AM
 • QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỘI NGHỀ CÁ TỈNH QUẢNG TRỊ -5/24/2012 12:00:00 AM
 • NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA KHU BẢO TỒN BIỂN ĐẢO CỒN CỎ SAU 2 NĂM THÀNH LẬP -5/24/2012 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM ĐỐI VỚI NGHỀ CHẾ BIẾN CÁ HẤP -5/24/2012 12:00:00 AM
 • TRẠI SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN NƯỚC NGỌT TRÚC KINH TỔ CHỨC CÔNG TÁC CUNG ỨNG GIỐNG THỦY SẢN NĂM 2012 -3/12/2012 12:00:00 AM
 • TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI NGHỀ CÁ QUẢNG TRỊ VÀ BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG -12/22/2011 12:00:00 AM
 • RA QUÂN LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG BIỂN -12/6/2011 12:00:00 AM
 • SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO CÁ QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH -11/2/2011 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN DỊCH BỆNH TRÊN TÔM NUÔI -10/16/2011 12:00:00 AM
 • GAP – HƯỚNG ĐI CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BỀN VỮNG -10/17/2011 12:00:00 AM
 • Tiện ích trên Web

  Thống kê truy cập

  Bộ đếm Đang truy cập: 650