Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Các thông tin khác

TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢM BẢO ATTP LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018
Ngày tạo: 08/01/2019   Lượt xem: 318

 

Năm 2018 tốc độ tăng trưởng nông, lâm, ngư nghiệp của Quảng Trị đạt 5,56%, vượt kế hoạch đề ra. Đây là năm có tốc độ tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Trong năm 2018, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản (QLCLNLS&TS) cũng đã đạt được những kết quả đáng tích cực trong việc quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) lĩnh vực nông nghiệp góp phần vào sự phát triển chung của nông nghiệp tỉnh nhà.

 

Thực hiện Kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2018 của UBND tỉnh, ngay từ đầu năm Chi cục QLCLNLS&TS đã chủ động tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành các văn bản về đảm bảo ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp, chương trình, kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018 - 2020; Xây dựng Đề án thí điểm mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thuỷ sản an toàn trên địa bàn tinh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020 trình Lãnh đạo Sở xem xét

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chất lượng ATTP là công việc hàng đầu nhằm giúp người sản xuất, kinh doanh nhận thức và có trách nhiệm tốt hơn trong việc đảm bảo chất lượng ATTP vì vậy năm 2018, Chi cục đã tổ chức 02 lớp tập huấn cho 98 cán bộ cấp huyện, cấp xã để hướng dẫn triển khai Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT và QĐ 22/2015/QĐ-UBND; 33 lớp với 1.591 người sản xuất tham gia về Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT và QĐ 22/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015; tập huấn kiến thức ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản. Tuyên truyền 09 bài viết trên Bản tin Nông nghiệp của Ngành; 730 lượt trên loa phát thanh của 73 chợ và thôn thuộc xã trọng điểm sản xuất rau, thuỷ sản, chăn nuôi về đảm bảo ATVSTP trong quá trình sản xuất, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản. Treo băng rôn tuyên truyền trước Tết Nguyên Đán 2018 và tháng hành động ATVSTP về đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh, chế biến nông lâm thủy sản tại xã Cam Tuyền và xã Gio Việt. Phát 6200 tờ rơi có nội dung tuyên truyền về đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, lắp đặt 08 Pano tuyên truyền. Tuyên truyền trên Đài phát thanh, Đài truyền hình Quảng Trị về các quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản an toàn... Nhờ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đã tạo được sự chuyển biến mạnh về kiến thức và thực hành ATTP cho tất cả các đối tượng sản xuất, kinh doanh và cả người tiêu dùng.

Song song với công tác truyền thông, Chi cục đã chú trọng Công tác kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTP, kết quả đã kiểm tra 323 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến nông lâm thuỷ sản. Số cơ sở đạt (xếp loại A, B) 271 cơ sở; 51 cơ sở tạm nghỉ, ngừng hoạt động, 01 cơ sở chuyển Sở Công thương quản lý, thời gian kiểm soát 1-2 lần/năm tuỳ theo mức độ xếp loại điều kiện đảm bảo ATVSTP và thời gian hoạt động của cơ sở. Đến cuối năm 2018, tổng số cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP là 251 cơ sở (đạt 78%). Đối với các cơ sở sản xuất nông lâm thuỷ sản ban đầu nhỏ lẻ không phải kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTP, Chi cục đã tiến hành tập huấn, hướng dẫn cho UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện ký cam kết và tổ chức kiểm tra ký cam kết theo quy định của UBND tỉnh theo Quyết định 22/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015. Đến nay có 6.414 cơ sở đã ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn. Đặc biệt, Chi cục đã xác nhận 07 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn 03 địa điểm kinh doanh: cơ sở Huỳnh Kế (01 chuỗi); Công ty TNHH MTV TMDV Sài Gòn - Đông Hà (02 chuỗi); Cửa hàng nông sản sạch Triệu Phong (03 chuỗi). Đây là những chuỗi cung ứng đã được Chi cục QLCLNLS&TS kiểm tra, kiểm soát trước khi cấp giấy xác nhận và hàng tháng lấy mẫu giám sát định kỳ. Các Cơ sở tham gia chuỗi cung ứng đã được xác nhận được phép sử dụng lô gô để in trên nhãn, tem nhận diện, bao bì nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng.

Công tác thanh tra, kiểm tra đã được chú trọng tăng cường, đặc biệt tập trung vào thanh tra đột xuất, Trong năm 2018, Chi cục đã phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Quản lý thị trường, các đơn vị liên quan thành lập 07 đoàn thanh tra, kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTP tại 116 cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn. Kết quả thanh tra: qua quá trình thanh, kiểm tra phát hiện 22 trường hợp vi phạm trong đó: Đã nhắc nhở 04 trường hợp; Phạt tiền 20 trường hợp với tổng số tiền 25.700.000 đ về hành vi vi phạm theo nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiêu hủy 13,4 kg sản phẩm vi phạm. Thông qua các cuộc thanh tra đã góp phần răn đe, ngăn chặn các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra Chi cục đã lấy 1.453 mẫu rau, củ quả, trái cây, thủy sản khai thác, thủy sản nuôi, nước mắm, chả... để kiểm tra dư lượng các chất độc hại, kháng sinh, vi sinh, chất cấm. Qua kiểm tra đã phát hiện 05 mẫu dương tính với nhóm lân hữu cơ và cacbamat, tuy nhiên khi phân tích định lượng một số hoạt chất thuộc nhóm lân hữu cơ và Cacbamat thì không phát hiện; 01 mẫu có dư lượng hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật Permethrin-trans vượt giới hạn cho phép; 03 mẫu dương tính với hàn the; 05 mẫu tiêu và 12 mẫu ớt bị nhiễm độc tố nấm Aflatoxin; 07 mẫu chả có chất bảo quản Natribenzoat vượt quá giới hạn cho phép; 02 mẫu nước mắm có dư lượng Natribenzoat vượt ngưỡng cho phép. Chi cục đã tiến hành tiêu hủy tại chỗ các mẫu chả dương tính với hàn the, đồng thời có biện pháp truy xuất để xữ lý tận gốc các cơ sở sản xuất vi phạm. Đối với các mẫu thực phẩm khác, sau khi phát hiện có dư lượng các chất độc hại vượt ngưỡng cho phép, Chi cục đã có công văn hướng dẫn, mời các hộ sản xuất, kinh doanh lên làm việc, nhắc nhở việc sử dụng phụ gia và chất bảo quản, bảo quản thực phẩm đúng quy định.

Xác định việc chứng nhận các cơ sở áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến góp phần nâng cao giá trị, tạo thương hiệu sản phẩm nông nghiệp địa phương, hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, cải thiện được chất lượng thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng, năm 2018, Chi cục QLCL NLS và Thủy sản đã tiến hành hỗ trợ chứng nhận cho 03 cơ sở sản xuất sản phẩm nông lâm thủy sản áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến, đảm bảo an toàn thực phẩm, gồm: Công ty TNHH cao dược liệu Định Sơn Mai Thị Thủy (Định Sơn, Cam Nghĩa, Cam Lộ, Quảng Trị) đạt tiêu chuẩn HACCP trong lĩnh vực: Chế biến cao lá vằng, cà gai leo, hà thủ ô, cao lá đung; Hợp  tác xã Thành Công (Thôn Huỳnh Công Đông, Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị) đạt tiêu chuẩn VietGAP trong lĩnh vực trồng rau xà lách với diện tích 0,12ha, tổng sản lượng tựu kiến 20 tấn/năm; HTX kinh doanh và dịch vụ nông sản Tây Vĩnh Thủy (Vĩnh Thủy - Vĩnh Linh - Quảng Trị) đạt tiêu chuẩn VietGAP trong trồng trọt: Thanh long ruột đỏ, bưởi da xanh với diện tích 13,3ha, tổng sản lượng dự kiến 110 tấn/năm.

Năm 2019, Chi cục sẽ tiếp tục siết chặt quản lý ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh. Song song với công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng, Chi cục sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, thanh tra định kỳ, tăng cường tranh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến nông lâm thủy sản để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về ATTP nhằm đưa sản phẩm an toàn đến người tiêu dùng và có biện pháp răn đe để các cơ sở vi phạm không tái phạm. Tập trung đào tạo, tập huấn các quy trình sản xuất an toàn, các văn bản pháp luật liên quan để người dân tiếp cận, nắm bắt và áp dụng. Bên cạnh đó, tăng cường quảng bá các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, thông qua các phương tiện truyền thông trang bị cho người dân một số kiến thức về ATTP để người tiêu dùng chọn lựa thực phẩm an toàn để sử dụng. Thực hiện Chương trình phối hợp số 1280/CTPH-SNN-HND-HLHPN ngày 25/9/2018 về  “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018 - 2020”. Đặc biệt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm phải gắn liền với Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, cải tiến nâng cao giá trị sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới.

 

Nguyễn Thị Hải Dương - Chi cục QLCLNLS&TS


Các tin khác:
 • TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2020 -10/21/2020 12:00:00 AM
 • KHUYẾN NÔNG TRONG THỜI ĐẠI NÔNG NGHIỆP 4.0 -10/21/2020 12:00:00 AM
 • CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 Ý THỨC CỦA MỖI NGƯỜI LÀ SỨC MẠNH ĐỂ CHIẾN THẮNG -9/7/2020 12:00:00 AM
 • HƯỚNG DẪN DUY TU, BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRẠM BƠM -8/5/2020 12:00:00 AM
 • VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -7/13/2020 12:00:00 AM
 • CHUYÊN MỤC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VỚI CUỘC SỐNG XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI KHUYẾN NÔNG VIÊN HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ -7/13/2020 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2020 -7/13/2020 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VIỆC KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRƯỚC MẮT VÀ LÂU DÀI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -6/17/2020 12:00:00 AM
 • XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM AN TOÀN -6/17/2020 12:00:00 AM
 • LỰA CHỌN THỰC PHẨM GIÀU VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT -4/6/2020 12:00:00 AM
 • VAI TRÒ CỦA KHUYẾN NÔNG TRONG XÂY DỰNG NTM -4/6/2020 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VỀ CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN AN TOÀN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -1/9/2020 12:00:00 AM
 • NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU, KÈ CHỐNG SẠT LỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH -1/9/2020 12:00:00 AM
 • KỸ THUẬT TƯỚI, TIÊU KHOA HỌC VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2019-2020 -1/2/2020 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG -12/6/2019 12:00:00 AM
 • ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN THU GOM BAO GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT SAU SỬ DỤNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG -12/6/2019 12:00:00 AM
 • DẤU ẤN 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở QUẢNG TRỊ -12/6/2019 12:00:00 AM
 • NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ 74 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN -12/6/2019 12:00:00 AM
 • TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN QUAN TRỌNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN -8/28/2019 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP -8/28/2019 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỢT CAO ĐIỂM VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN 2019 -4/4/2019 12:00:00 AM
 • QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO CHUỖI - GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ CHO SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN QUẢNG TRỊ -4/4/2019 12:00:00 AM
 • NHỮNG THÁCH THỨC VÀ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA NÔNG DÂN QUẢNG TRỊ TRONG THỰC HIỆN CÔNG NGHỆ 4.0 ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -1/31/2019 12:00:00 AM
 • TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢM BẢO ATTP LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018 -1/8/2019 12:00:00 AM
 • MỞ HƯỚNG LÀM GIÀU TỪ MÔ HÌNH NUÔI GÀ THEO CÔNG NGHỆ KHÉP KÍN -11/12/2018 12:00:00 AM
 • TỔNG CỤC THỦY LỢI KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY LỢI -10/16/2018 12:00:00 AM
 • CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP -10/16/2018 12:00:00 AM
 • ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP -10/16/2018 12:00:00 AM
 • HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG CÓ KẾT QUẢ TỐT HƠN -7/25/2018 12:00:00 AM
 • HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP -7/25/2018 12:00:00 AM
 • CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG GẮN VỚI MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -7/25/2018 12:00:00 AM
 • ỐC BƯƠU VÀNG LOÀI DỊCH HẠI TRỞ THÀNH NGUỒN THU NHẬP CHO NÔNG DÂN -7/25/2018 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN SINH KẾ GIẢM NGHÈO Ở 2 HUYỆN ĐAKRÔNG VÀ HƯỚNG HÓA -5/29/2018 12:00:00 AM
 • TÁC HẠI CỦA SỬ DỤNG HÀN THE TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ CÁCH NHẬN BIẾT -2/7/2018 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRẠM BƠM -2/7/2018 12:00:00 AM
 • HUYỆN VĨNH LINH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -2/7/2018 12:00:00 AM
 • ĐẨY MẠNH HƠN NỮA CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -12/4/2017 12:00:00 AM
 • CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM AN TOÀN – GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN -11/10/2017 12:00:00 AM
 • CÒNG GIÓ! -9/1/2017 12:00:00 AM
 • PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN CÓ HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG HIỆN NAY -7/3/2017 12:00:00 AM
 • CÁCH GIỬ CHO HOA TƯƠI LÂU VÀ TƯỚI NƯỚC BÓN PHÂN CHO HOA CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU -1/16/2017 12:00:00 AM
 • SẢN XUẤT MĂNG ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM -9/12/2016 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ CHẤT CẤM TRONG THỰC PHẨM -5/12/2016 12:00:00 AM
 • TÌNH HÌNH ẠT LỠ BỜ SÔNG VÀ TIÊU THOÁT LŨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -5/12/2016 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HỒ, ĐẬP THỦY LỢI NHỎ DO ĐỊA PHƯƠNG PHỤ TRÁCH -4/4/2016 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP NĂM 2014 -3/14/2014 12:00:00 AM
 • KINH TẾ HỢP TÁC VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI MỘT NĂM NHÌN LẠI -3/14/2014 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ: THÀNH LẬP NHÓM SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG THỊ TRƯỜNG -1/13/2014 12:00:00 AM
 • Ngành Nông nghiệp và PTNT qua 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Toàn Ngành cùng chung sức xây dựng nông thôn mới” -12/4/2013 12:00:00 AM
 • Pha chế và sử dụng dung dịch Boóc-đô trong Nông nghiệp -12/4/2013 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG XÂY DỰNG NTM Ở XÃ TAM AN, TỈNH QUẢNG NAM -9/6/2013 12:00:00 AM
 • VĨNH THẠCH VỚI MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG -8/27/2013 12:00:00 AM
 • ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT PHẢI ĐỒNG BỘ VÀ PHÙ HỢP -7/19/2013 12:00:00 AM
 • XÍ NGHIỆP THỦY NÔNG GIO CAM HÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TƯỚI TIÊU PHỤC VỤ SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 2013 -8/21/2013 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ CHỦ ĐỌNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG -8/21/2013 12:00:00 AM
 • NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ & PTNT QUA 2 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA "TOÀN NGÀNH CÙNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI" -8/21/2013 12:00:00 AM
 • NGÀI ĐẠI SỨ PHẦN LAN VÀ PHU NHÂN THĂM DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ GIẢM NHẸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VÙNG CÁT TỈNH QUẢNG TRỊ -8/21/2013 12:00:00 AM
 • DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ GIẢM NHẸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VÙNG CÁT TỈNH QUẢNG TRỊ -5/16/2013 12:00:00 AM
 • TUỔI TRẺ TRUNG TÂM KN-KN QUẢNG TRỊ ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, XUNG KÍCH CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -5/16/2013 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC (Bể Biogas) -5/16/2013 12:00:00 AM
 • TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TUYÊN TRUYỀN TRÊN WEBSITE XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -10/9/2012 12:00:00 AM
 • QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA -8/15/2012 12:00:00 AM
 • ĐÔNG THANH HỢP TÁC XÃ ĐIỄN HÌNH TIÊN TIẾN -6/7/2012 12:00:00 AM
 • GIO AN VỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI -6/7/2012 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG THỜI GIAN TỚI -6/7/2012 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI QUẢN LÝ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP Ở TỈNH QUẢNG TRỊ -5/24/2012 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ NÔNG DÂN, NGƯ DÂN ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -5/24/2012 12:00:00 AM
 • THIẾT LẬP KHU BẢO TỒN BIỂN -3/12/2012 12:00:00 AM
 • CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -3/12/2012 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ CẦN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN -2/10/2012 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NTM CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2011 -2/10/2012 12:00:00 AM
 • TỔ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -2/10/2012 12:00:00 AM
 • NĂM NHUẬN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ THỜI TIẾT ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP -1/31/2012 12:00:00 AM
 • BẢN TIN NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ - BẠN CỦA NHÀ NÔNG -1/31/2012 12:00:00 AM
 • ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ -1/31/2012 12:00:00 AM
 • CẢI TẠO ĐẤT NÔNG NGHIỆP BẠC MÀU -12/22/2011 12:00:00 AM
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN -12/22/2011 12:00:00 AM
 • CẦN PHÁT HUY SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI -12/6/2011 12:00:00 AM
 • HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở QUẢNG TRỊ KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP -10/18/2011 12:00:00 AM
 • CÔNG ĐOÀN NGÀNH NN & PTNT QUẢNG TRỊ: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA -10/18/2011 12:00:00 AM
 • HƯỞNG ỨNG HOẠT ĐỘNG THU GOM RÁC THẢI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ NÓI KHÔNG VỚI TÚI NILON! -11/2/2011 12:00:00 AM
 • XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI BẮT ĐẦU TỪ NHẬN THỨC -10/17/2011 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA Ở HTX LÂM CAO -10/17/2011 12:00:00 AM
 • BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÙNG CÁT VEN BIỂN QUẢNG TRỊ -10/18/2011 12:00:00 AM
 • Tiện ích trên Web

  Thống kê truy cập

  Bộ đếm Đang truy cập: 4457