Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Thuỷ sản

CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC “THẺ VÀNG” CỦA ỦY BAN CHÂU ÂU (EC)
Ngày tạo: 07/02/2018   Lượt xem: 226

  Ngày 15/12/2017 tại Thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục thẻ vàng của Uỷ ban Châu Âu về khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Uỷ ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng thực hiện. Từ ngày 15 - 19/5/2017, Uỷ Ban Châu Âu đã làm việc với Việt Nam về hoạt động đánh bắt bất hợp pháp (IUU), đặc biệt là tàu cá của ta vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; đã cảnh báo và yêu cầu Việt Nam phải triển khai ngay các giải pháp để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng này trong thời gian tới, nếu không EU sẽ đưa ra các biện pháp đã được quy định trong Quy định 1005/2008 của EU đối với nước thứ 3 không hợp tác về IUU.

 Thực hiện khuyến nghị EC, ngày 28/5/2017 Thủ tướng chính phủ đã ban hành Công điện số 732/CĐ-TTg chỉ đạo các Bộ, ngành trung ương và địa phương triển khai các giải pháp ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Sau khi triển khai thực hiện Công điện này, tình hình tàu cá và ngư dân vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài, đặc biệt là các nước, quốc đảo Thái Bình Dương giảm đáng kể. Tuy nhiên kết quả chưa bền vững, tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài đặc biệt là các nước, quốc đảo Thái Bình Dương vẫn diễn ra; ngày 23/10/2017 EC đã chính thức áp dụng cảnh báo “thẻ vàng” đối với Việt Nam khi chưa đáp ứng các khuyến nghị của EC về ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

- Để gỡ bỏ “thẻ vàng” về các địa phương đã tích cực tuyên truyền và triển khai các biện pháp quyết liệt như sau:

+ Triển khai quyết liệt Công điện 732 và chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ; chấm dứt hiện tượng ngư dân và tàu cá khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU ) tại vùng biển nước ngoài.

+ Tổ chức thực hiện các quy định về hạn chế, cấm phát triển, đóng mới tàu ven bờ, tàu làm nghề kéo lưới.

+ Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm tra, thanh tra, xử lý, điều tra các hành vi vi phạm khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)  theo quy định tại các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về thuỷ sản và Bộ Luật Hình sự.

+ Lắp đặt và vận hành hệ thống MCS đảm bảo phục vụ cho việc chứng nhận, xác nhận nguồn gốc thuỷ sản khai thác.

+ Tổ chức lại hoạt động kiểm soát tàu cá tại các Cảng cá (việc ra vào cảng, xác nhận, chứng nhận nguồn gốc sản phẩm khai thác)

+ Tổ chức thực hiện việc thu nhật ký khai thác.

+ Tổ chức thực hiện việc chứng nhận, xác nhận theo quy định tại Thông tư sửa đổi các thông tư của bộ: số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 quy định về việc chứng nhận, xác nhận thuỷ sản khai thác; số 25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013, Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016.

+ Đẩy mạnh truyền thông về khai thác IUU tới cộng đồng ngư dân.

- Xác định được trách nhiệm của mình Ban quản lý Cảng cá Quảng Trị đã cử đoàn cán bộ tham gia Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục thẻ vàng của Uỷ ban Châu Âu về khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Uỷ ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng thực hiện để tiếp thu, triển khai quyết liệt khắc phục vị thế ngành thuỷ sản Quảng Trị nói riêng và toàn quốc nói chung để lấy lại thẻ xanh cho ngành thuỷ sản Việt Nam.

 

                                                             Trần Thiện Nhân - Ban quản lý Cảng cá 


Các tin khác:
 • ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, GIẢI PHÁP -7/25/2018 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHỐNG KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG BÁO CÁO VÀ KHÔNG THEO QUI ĐỊNH -7/25/2018 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HIỆN NAY XU THẾ PHÁT TRIỂN NUÔI TÔM TẠI QUẢNG TRỊ -7/25/2018 12:00:00 AM
 • CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHO CÁ TỪ CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP -4/6/2018 12:00:00 AM
 • CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC “THẺ VÀNG” CỦA ỦY BAN CHÂU ÂU (EC) -2/7/2018 12:00:00 AM
 • QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ NHỎ LẺ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM -1/16/2018 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH CHO ĐỘNG VẬT THỦY SẢN VÀO MÙA MƯA LŨ -11/10/2017 12:00:00 AM
 • HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NUÔI CÁ RÔ PHI DÒNG ĐƯỜNG NGHIỆP -8/25/2017 12:00:00 AM
 • GIẢI PHÁP KHAI THÁC BỀN VỮNG CHO NGHỀ CÁ QUẢNG TRỊ -8/25/2017 12:00:00 AM
 • GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI TRONG NUÔI TÔM CÁ -3/21/2017 12:00:00 AM
 • KỸ THUẬT CẢI TẠO AO -2/10/2017 12:00:00 AM
 • BẢO TỒN CUA ĐÁ CỒN CỎ – NGƯỜI DÂN LÀ NHÂN TỐ THEN CHỐT! -1/16/2017 12:00:00 AM
 • PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH XUẤT HUYẾT Ở CÁ TRẮM CỎ -10/17/2016 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHẤT CẤM TRONG CHĂN NUÔI -4/4/2016 12:00:00 AM
 • CÁ DIÊU HỒNG, ĐỐI TƯỢNG NUÔI MỚI TẠI THỊ XÃ QUẢNG TRỊ -11/16/2015 12:00:00 AM
 • NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MEN VI SINH TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN -9/8/2015 12:00:00 AM
 • THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH LƯỚI VÂY MÀNH KHƠI TRÊN TÀU KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ TẠI QUẢNG TRỊ -2/11/2015 12:00:00 AM
 • GIO LINH: ĐẨY MẠNH KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN -5/19/2014 12:00:00 AM
 • Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP) và áp dụng vào nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị -12/4/2013 12:00:00 AM
 • PHÒNG BỆNH TỔNG HỢP CHO THỦY SẢN NUÔI TRONG MÙA HÈ -8/21/2013 12:00:00 AM
 • NUÔI TÔM BẰNG VI SINH TIẾT KIỆM MÀ HIỆU QUẢ -7/19/2013 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ BẢO VỆ VF TÁI TẠO NGUỒN LỢI THỦY SẢN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG -8/21/2013 12:00:00 AM
 • TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN ĐẢY MẠNH SẢN XUẤT TÔM GIỐNG CHO NGƯỜI NUÔI -8/22/2013 12:00:00 AM
 • NHÌN LẠI MÔ HÌNH NUÔI BÁN THÂM CANH CÁ RÔ PHI ĐƠN TÍNH ĐỰC THEO HƯỚNG GAP -10/9/2012 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ MÁY DÒ NGANG (SONAR) TRONG KHAI THÁC THỦY SẢN CHO TÀU CÁ TẠI QUẢNG TRỊ -10/9/2012 12:00:00 AM
 • Gio Linh: TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN NUÔI THUỶ SẢN -10/9/2012 12:00:00 AM
 • PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN VÂN CHUYỄN SỐNG TÔM NUÔI SAU THU HOẠCH -8/15/2012 12:00:00 AM
 • KỸ THUẬT NUÔI CÁ ĐẦU VUÔNG -8/15/2012 12:00:00 AM
 • NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC THỰC HIỆN TỔ NGƯ DÂN ĐOÀN KẾT SẢN XUẤT TRÊN BIỂN -8/14/2012 12:00:00 AM
 • QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỘI NGHỀ CÁ TỈNH QUẢNG TRỊ -5/24/2012 12:00:00 AM
 • NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA KHU BẢO TỒN BIỂN ĐẢO CỒN CỎ SAU 2 NĂM THÀNH LẬP -5/24/2012 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM ĐỐI VỚI NGHỀ CHẾ BIẾN CÁ HẤP -5/24/2012 12:00:00 AM
 • TRẠI SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN NƯỚC NGỌT TRÚC KINH TỔ CHỨC CÔNG TÁC CUNG ỨNG GIỐNG THỦY SẢN NĂM 2012 -3/12/2012 12:00:00 AM
 • TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI NGHỀ CÁ QUẢNG TRỊ VÀ BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG -12/22/2011 12:00:00 AM
 • RA QUÂN LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG BIỂN -12/6/2011 12:00:00 AM
 • SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO CÁ QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH -11/2/2011 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN DỊCH BỆNH TRÊN TÔM NUÔI -10/16/2011 12:00:00 AM
 • GAP – HƯỚNG ĐI CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BỀN VỮNG -10/17/2011 12:00:00 AM