Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Văn bản thông báo

DANH SÁCH XẾP LOẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH THUỶ SẢN
Ngày tạo: 16/01/2018   Lượt xem: 981

  theo Công văn số  252/QLNLTS  ngày 05 tháng 10 năm 2017 V/v công khai kết quả kiểm tra, đánh giá, phân loại cs sxkd nông lâm thủy

 

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Loại hình
kinh doanh

Xếp Loại

1

Hồ Thị Hòa

Kp 1 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

2

Trần Văn Huyến

Kp 1 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

3

Hoàng Mười

Tân Xuân - Gio Việt

Cá Hấp

B

4

Lê Thị Thủy

Kp 1 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

5

Nguyễn Thị Lan

Kp 1 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

6

Lê Thị Hòe

Kp 1 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

7

Nguyễn Cao Bằng

Kp 1 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

8

Nguyễn Thị Nghĩa

Kp 1 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

9

Nguyễn Văn Chiến

Kp 2 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

10

Hoàng Thị Hương

Kp 3 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

11

Lê Văn Hiếu

Kp 2 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

12

Nguyễn Cao Kiệm

Kp 2 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

13

Nguyễn Thị Hồ

Kp 2 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

14

Ngô Văn Hữu

Kp 2 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

15

Hồ Văn Thăng

Kp 3 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

16

Hồ Thị Thơi

Kp 3 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

17

Hồ Văn Cẩn

Kp 3 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

18

Ngô Thị Út

Kp2, TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

19

Lê Xuân Đoan

Kp 4 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

20

Nguyễn Duy Phúc

Kp 4 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

21

Lê Văn Dương

Kp 4 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

22

Nguyễn Thị Vủi

Kp2, TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

23

Nguyễn Văn Đề

Kp2, TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

24

Trần Thị Lãnh

Kp 2 - TT Cửa Việt,

Cá Hấp

B

25

Võ Thị Hương

Kp 1 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

26

Hồ Thị Vĩnh

Kp 2 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

27

Nguyễn Văn Minh

Kp 2 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

28

Lê Văn Phong

Kp 2 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

29

Lê Thị Loan

Kp 2 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

30

Nguyễn Thị Hồng

Kp 2 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

31

Nguyễn Văn Tính

Kp 2 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

32

Hồ THị Viễn

Kp 1 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

33

Nguyễn Quang Hậu

Kp 2 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

34

Nguyễn Văn Hai

Kp 2 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

35

Hồ Xuân Đoàn

Kp 2 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

36

Hà Thị Liên

Kp 3 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

37

Nguyễn Thị Lương

KP 1 - TT Cửa Việt

Cá Hấp

B

38

Nguyễn Thị Sáu

Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong

Cá Hấp

B

39

Nguyễn Thị Uyên

Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong

Cá Hấp

B

40

Trương Quyết Chiến

Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong

Cá Hấp

B

41

Lê Hồng Dũng

Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong

Cá Hấp

B

42

Lê Văn Tuyển

Hà Tây, Triệu An, Triệu Phong

Cá Hấp

B

43

Nguyễn Công Biền

Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

44

Nguyễn Thị Tuyết

Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

45

Trương Thị Lành

Xuân Ngọc, Gio Việt

Cá Hấp

B

46

Trương Hữu Khuyến

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

47

Nguyễn Văn Hoà

Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

48

Nguyễn Văn Hiền

Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

49

Phan Văn Kiệm

TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

Kho lạnh

B

50

Nguyễn Văn Anh

Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

51

Nguyễn Văn Sơn

TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh

Cá Hấp

B

52

Nguyễn T Minh Hoa

An Hòa 2, TT Cửa Tùng

Cá Hấp

B

53

Phan Thị Lai

An Hòa 2, TT Cửa Tùng

Cá Hấp

B

54

Nguyễn Thị Nhung

An Hòa 2, TT Cửa Tùng

Cá Hấp

B

55

Hồ Thị Định

An Hòa 2, TT Cửa Tùng

Cá Hấp

B

56

Võ Văn Thành

An Đức3, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh

Cá Hấp

B

57

Hồ Thị Toàn

Cát Sơn, Trung Giang, Gio Linh

Cá Hấp

B

58

Hà văn Sắc

bến Cá Cửa Tùng, TT Cửa Tùng

Cá Hấp

B

59

Phan Thị Tư

bến Cá Cửa Tùng, TT Cửa Tùng

Cá Hấp

B

60

Phan Thanh Đạo

bến Cá Cửa Tùng, TT Cửa Tùng

Cá Hấp

B

61

Nguyễn Đức Biên

TP Đông Hà, Quảng Trị

Thu mua

B

62

Hoàng Thu

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

63

Trương Văn Cử

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

64

Hoàng Minh Thảo

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

65

Ngô Thị Hiền

Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh

KDTS khô

B

66

Trương Đình Khoa

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

67

Trương Thanh Định

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

68

Nguyễn Quốc Ái

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

69

Võ Thị Hằng

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

70

Võ Thị Hương

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

71

Võ Thanh Hải

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

72

Nguyễn Thị Linh

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

73

Nguyễn Thị Hương

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

74

Võ Thanh Phương

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

75

Nguyễn Xuân Tải

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

76

Trần Thị Mỹ

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

77

Hoàng Thị Bé

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

78

Dương Thị Liễu

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

79

Trần Thị Tuyến

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

80

Dương Thế Thu

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

81

Trần Thị Hoài Thiêm

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

82

Trần Hoàng

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

83

Phạm Minh

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

84

Lê Thị Vinh

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

85

Trần Hồng Lĩnh

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

86

Hoàng Thị Hương

Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

87

Võ Thị Gái

Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

88

Hoàng Thị Thương

Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp, Kho lạnh TS

B

89

Hoàng Ngọc An

Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

90

Nguyễn Thị Kiệm

Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

91

Ngô Thị Lân

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh

Nước mắm

B

92

Nguyễn Thị Hậu

Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

93

Nguyễn Văn Từ

Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

94

Nguyễn Công Bắc

Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

95

Nguyễn Thị Hường

Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

96

Nguyễn Công Ba

Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

97

Nguyễn Minh Dũng

Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

98

Hoàng Văn Xinh

Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh

Kho lạnh

B

99

Nguyễn Văn Phương

Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

100

Nguyễn Thị Cam

Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

101

Nguyễn Thanh Hoá

Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

102

Nguyễn Văn Thái

Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh

 Cá hấp

B

103

Nguyễn Thị Nguyên

Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh

 Cá hấp

B

104

Lê Văn Tiêm

Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh

 Cá hấp

B

105

Lê Văn Tiêm

Tân Xuân, Gio Việt, Gio Linh

 Cá hấp

B

106

Hoàng Văn Hiền

Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

107

Nguyễn Công Thắng

Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

108

Lê Minh Thái

Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

109

Trần Thị Liên

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

110

Nguyễn Văn Trung

Tân Xuân, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

111

Nguyễn Văn Lập

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh

Cá hấp

B

112

Trương Văn Dự

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

113

Nguyễn Thị Thao

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

114

Nguyễn Thị Hường

Tân Xuân, Gio Việt Gio Linh

Cá Hấp

B

115

Lê Trung

Tân Xuân, Gio Việt Gio Linh

Cá Hấp

B

116

Nguyễn Thọ

Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

117

Võ Thị Hồng

Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

118

Hoàng Thị Hải

Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

119

Nguyễn Quốc Tuấn

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

120

Hoàng Phong

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

121

Lê Thị Dung

Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh

Cá Hấp

B

122

Nguyễn Thị Tuyết

Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh

Kho lạnh

B

123

Trần Thanh Hải

212 Hùng Vương – Khóm 1 – TT. Hải Lăng

chế biến chả

B

124

Nguyễn Thuận

Thôn Công Thương – Hải Thọ - Hải Lăng

chế biến chả

B

125

KHE SACA

Khóm 3 – TT. Hải Lăng – Hải Lăng

chế biến cà phê

B

126

CS xay xát Diệu Loan

QL 1A – Hải Thượng – Hải Lăng

Xay xát gạo

B

127

CS xay xat Lê Thị Liên (Gái)

Long Hưng – Hải Phú – Hải Lăng

Xay xát gạo

B

128

CS xay xát Hiệp Hoa

Long Hưng – Hải Phú – Hải Lăng

Xay xát gạo

B

129

CS xay xát gạo Hùng Oanh

Đường Nguyễn Thị Lý – TX. Quảng Trị

xay xát gạo

B

130

CS xay xát gạo Hoành Huệ

Đường Nguyễn Thị Lý – TX. Quảng Trị

xay xát gạo

B

131

CS xay xát gạo Hiệt Thinh

Đường Nguyễn Thị Lý – TX. Quảng Trị

xay xát gạo

B

132

Trần Thị Lội

Đường Nguyễn Thị Lý – TX. Quảng Trị

xay xát gạo

B

133

CS xay xát bà Nguyễn Thị Tĩnh

156 Hai Bà Trưng – TX. Quảng Trị

xay xát gạo

B

134

CS xay xát bà Đoàn Thị Khánh

188 Hai Bà Trưng – TX. Quảng Trị

xay xát gạo

B

135

Trần Thị Kiều

TX. Quảng Trị - Quảng Trị

chế biến chả

B

136

Nguyễn Thị Bé

KP.3 – P3 – TX. Quảng Trị

chế biến chả

B

137

Hoàng Công Quốc

104 Nguyễn Hoàng - KP1 - P1 - TX. Quảng Trị

chế biến chả

B

138

Nhà máy xay xát kinh doanh lương thực Thuỷ Hồng

25 Phan Thành Chung – KP.1 - P1 – TX. Quảng Trị

Xay xát gạo

B

139

Lê Thanh Tuấn

Hậu Kiên – Triệu Thành – Triệu Phong

chế biến chả

B

140

Lữ Triệu Thịnh

Hậu Kiên – Triệu Thành – Triệu Phong

chế biến chả

B

141

Võ Thị Thanh Thuý

Hậu Kiên – Triệu Thành – Triệu Phong

chế biến chả

B

142

Trần Vinh

Cổ Thành – Triệu Thành – Triệu Phong

chế biến chả

B

143

Lữ Thị Chắt

Triệu Thành –Triệu Phong - Quảng Trị

chế biến chả

B

144

Phan Ngọc Chiến

Cổ Thành – Triệu Thành – Triệu Phong

Xay xát gạo

B

145

Phan Vinh

Triệu Thượng – Triệu Phong

Xay xát gạo

B

146

Cty TNHH Tâm Đức

Giáo Liêm – Triệu Độ - Triệu Phong

chế biến cao
lá vằng, trà túi lọc các loại

B

147

Nguyễn Khương

Triệu Thuận-Triệu Phong

chế biến chả

B

148

Đặng Thị Cương

88 Lê Duẫn – TT. Gio Linh

chế biến chả

B

149

Ngô Thị Nghệ

143 Võ Nguyên Giáp – TT. Gio Linh

chế biến chả

B

150

Trần Thị Huế

KP. 5 – TT. Gio Linh

chế biến chả

B

151

Hoàng Thị Quý

KP.8 - TT. Gio Linh

chế biến chả

B

152

Trần Thị Mơ

Hà Trung – Gio Châu – Gio Linh

chế biến chả

B

153

Phạm Bình

534 Lê Duẩn – Khóm Vĩnh Tiến – TT. Hồ Xá

chế biến chả

B

154

Trần Thị Cúc

15 Chu Văn An – TT. Hồ Xá – Vĩnh Linh

chế biến chả

B

155

Hoàng Thị Hồng

Khóm Vĩnh Bắc – TT. Hồ Xá – Vĩnh Linh

chế biến chả

B

156

Nguyễn Thị Liên

171/7 Lê Duẫn – TT. Hồ Xá – Vĩnh Linh

chế biến chả

B

157

Trần Thị Châu

Khóm Thống Nhất – TT. Hồ Xá – Vĩnh Linh

chế biến chả

B

158

Lê Thị Hà

19 Đinh Tiên Hoàng - TT. Hồ Xá – Vĩnh Linh

chế biến chả

B

159

Trần Thị Thương

KP. 4 - TT. Cam Lộ

chế biến chả

B

160

Trần Quang Dũng

KP. Thượng Viên – TT. Cam Lộ

chế biến chả

B

161

Lê Hồng Nhạn

Cam Tuyền – Cam Lộ – Quảng Trị

cà gai leo

B

162

Mai Thị Thuỷ

Định Sơn - Cam Nghĩa - Cam Lộ

chế biến cao thực vật

B

163

Nguyễn Thị Thi

Định Sơn - Cam Nghĩa - Cam Lộ

cao lá vằng

B

164

CS Minh Nhi

Cam Nghĩa – Cam Lộ – Quảng Trị

Cao thực vật

B

165

Võ Thị Mỹ

Nghĩa Phong - Cam Nghĩa - Cam Lộ

Cao thực vật

B

166

Võ Văn Thành

Định Sơn - Cam Nghĩa - Cam Lộ

cao thực vật

B

167

HTX Định Sơn

Định Sơn - Cam Nghĩa - Cam Lộ

cao thực vật

B

168

Nguyễn Thị The

Đường Kim Đồng – TT. Lao Bảo

chế biến chả

B

169

Nguyễn Thị Sáng

TT. Khe Sanh – Hướng Hoá

chế biến chả

B

170

Cơ sở Cao lá vằng Bé Xịn

Đường Nguyễn Chí Thanh – TP. Đông Hà

Cao thực vật

B

171

Nguyễn Út

KP.2 – P.1 – TP. Đông Hà

chế biến chả

B

172

Thái Thị Thuý

Phường 1 – TP. Đông Hà

chế biến chả

B

173

Nguyễn Văn Sinh

Chợ Phường 5 – TP. Đông Hà

chế biến đậu phụ

B

174

Nguyễn Thị Dạn

Phường 2 – TP. Đông Hà

chế biến chả

B

175

Hoàng Ngọc Sáu

37 Phan Huy Chú – KP3 – P2 – TP. Đông Hà

chế biến chả

B

176

Võ Thị Lạc

Lê Hồng Phong – TP. Đông Hà

chế biến chả

B

177

Trần Thị Hường

KP.2 – P.5 – TP. Đông Hà