Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Thông tin thị trường

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG THÁNG 11/2017
Ngày tạo: 05/12/2017   Lượt xem: 565

 GIÁ MỘT SỐ MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ TRONG TỈNH

Từ 16/10 - 15/11/2017

ĐVT: đồng

TT

Mặthàng

Đ

V

T

CácchợtrongtỉnhQuảngTrị

 

HồXá
V.Linh

TP

Đ. Hà

ChợCầu

GioLinh

ChợPhiên Cam Lộ

KheSanh
H. Hóa

DiênSanh

HảiLăng

TX

QuảngTrị

 
 

I. CâyCôngnghiệpdàingày

 

1

Hạttiêuđen

Kg

85.000

85.000

93.000

100.000

100.000

100.000

-

 

II. CâyCôngnghiệpngắnngày

 

      1                

Lạcnhân

Kg

34.000

35.000

33.000

35.000

34.300

34.600

35.000

 

      2                

Lạcvỏ

Kg

23.000

25.000

23.600

-

-

22.600

25.000

 

      3                

Ơtkhô

 

52.000

50.000

70.000

70.000

60.000

76.600

70.000

 

      4                

Vừng (mè)

Kg

-

50.000

-

50.000

50.000

50.000

50.000

 

III. Luơngthực

 

      1                

Lúathường

Kg

6.000

7.000

6.500

7.000

6.500

7.000

7.000

 

      2                

Gạothường

Kg

10.500

10.000

10.000

12.000

10.000

10.800

10.000

 

      3                

Gạongon

Kg

14.000

14.000

13.000

14.700

14.000

13.500

14.000

 

      4                

Gạonếp

Kg

17.000

15.000

15.000

15.700

-

17.000

16.000

 

      5                

GạonếpThái

kg

22.000

23.000

23.000

25.000

24.000

25.000

25.000

 

      6                

Khoailang

Kg

11.000

15.000

11.000

15.000

15.000

12.000

14.000

 

      7                

Khoaimôn

Kg

13.000

11.000

13.300

15.000

15.000

15.000

15.000

 

      8                

Tinhbộtsắn

Kg

10.000

15.000

15.000

14.000

12.000

12.000

12.000

 

      9                

Ngôhạt

Kg

6.000

6.000

-

6.000

-

6.000

7.000

 

     10               

Sắncủtươi

Kg

1.000

1.500

1.100

1.300

1.500

-

1.100

 

IV. Thực phẩm

 

      1                

Thịtlợnhơi

Kg

35.000

34.000

30.000

30.000

29.700

31.000

32.000

 

      2                

Thịtmông

Kg

64.000

 

85.000

68.300

70.000

75.000

61.600

60.000

 

      3                

Thịtbachỉ

Kg

62.000

 

80.000

61.600

70.000

70.000

61.600

60.000

 

      4                

Thịtbòloại 1

Kg

230.000

240.000

240.000

250.000

250.000

226.600

220.000

 

      5                

Thịtbòloại 2

Kg

200.000

220.000

210.000

230.000

220.000

206.600

200.000

 

      6                

Thịtbòloại 3

Kg

170.000

200.000

190.000

200.000

170.000

180.000

180.000

 

      7                

Thịtgàhơi ĐP

Kg

90.000

120.000

95.000

100.000

120.000

100.000

90.000

 

      8                

Thịtgà CN

Kg

55.000

60.000

65.000

60.000

65.000

51.300

50.000

 

      9                

Thịtvịthơi

Kg

40.000

55.000

48.300

45.000

55.000

43.300

40.000

 

     10               

Thịtnganhơi

Kg

65.000

65.000

-

65.000

-

45.000

45.000

 

     11               

CáLócđồng

Kg

85.000

100.000

100.000

100.000

110.000

90.000

100.000

 

     12               

CáTrắmcỏ

Kg

55.000

50.000

61.000

65.000

80.000

60.000

70.000

 

     13               

CáChép

Kg

50.000

50.000

50.000

65.000

60.000

51.600

60.000

 

     14               

CáRô phi

Kg

32.000

30.000

30.000

50.000

50.000

30.000

30.000

 

     15               

CáMè

Kg

40.000

35.000

42.000

50.000

65.000

30.600

30.000

 

     16               

Tôm (sú 40con/kg)

Kg

220.000

220.000

220.000

-

-

220.000

220.000

 

     17               

Tôm (thẻ 100con/kg)

Kg

150.000

150.000

143.000

150.000

155.000

150.000

150.000

 

     18               

Cua (4 con/kg)

Kg

290.000

300.000

300.000

300.000

300.000

-

300.000

 

     19               

TrứngGà ta

quả

4.000

4.000

4.000

4.000

4.500

3.800

3.500

 

     20               

TrứngGà CN

quả

2.500

3.000

3.000

2.500

3.000

2.000

3.000

 

     21               

TrứngVịt

quả

3.000

2.800

2.600

3.000

3.000

2.600

3.000

 

     22               

Đậuđỏ

Kg

32.000

30.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

 

     23               

Đậuđen

Kg

32.000

35.000

38.000

35.000

35.000

33.000

38.300

 

     24               

Đậuxanhbócvỏ

Kg

-

37.000

35.000

35.000

35.000

35.000

37.000

 

     25               

Đậuxanhnghạt

Kg

28.000

31.000

32.000

33.000

35.000

20.000

31.000

 

V. Rau quả

 

      1                

Rau cải

Kg

8.000

8.000

7.000

8.000

13.300

13.300

12.000

 

      2                

Rau muống

Kg

8.000

10.000

6.000

6.000

10.000

5.600

8.000

 

      3                

Bầubí

Kg

11.000

10.000

15.000

14.700

12.000

13.000

12.000

 

      4                

Muớpđắng

Kg

20.000

25.000

22.000

25.000

25.000

19.300

25.000

 

      5                

Cam sành

Kg

35.000

40.000

35.000

40.000

35.000

35.000

35.000

 

      6                

Chanh

Kg

15.000

20.000

16.000

20.000

20.000

20.000

15.000

 

VI. Giống con nuôi

 

1

Lợnlai F1

Kg

50.000

-

49.300

42.000

-

47.000

-

 

2

LợnMóngCái (nái)

Kg

-

-

52.000

50.000

-

51.000

-

 

3

Bòvàng ĐP

Kg

95.000

-

-

-

-

-

-

 

VII. Cácloạibộtnguyênliệu

 

1

Tấm

Kg

7.000

8.000

7.000

8.000

7.500

6.000

7.000

 

2

Cám

Kg

6.000

7.000

6.000

6.500

6.500

7.000

6.000

 

3

Sắnkhô

Kg

4.500

-

-

6.000

-

4.500

6.000

 

4

Bộtngô

Kg

6.700

7.000

-

7.000

-

7.000

7.000

 

VIII. Phânbón

 

      1                

ĐạmurêPhúMỹ

Kg

8.500

9.000

9.000

9.000

9.000

9.200

8.800

 

      2                

Đạmurê TQ

Kg

8.000

-

8.000

-

-

8.000

-

 

      3                

LânLâmThao

Kg

3.200

3.500

3.500

3.500

3.400

3.500

3.400

 

      4                

LânVănĐiển

Kg

3.400

3.500

-

3.500

3.400

3.500

3.300

 

      5                

Kali clorua

Kg

8.600

8.000

-

9.000

7.500

10.000

8.000

 

      6                

Vi sinh

Kg