Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Thuỷ sản

GIẢI PHÁP KHAI THÁC BỀN VỮNG CHO NGHỀ CÁ QUẢNG TRỊ
Ngày tạo: 25/08/2017   Lượt xem: 753

Quảng Trị có bờ biển dài 74km, với tổng số tàu thuyền toàn tỉnh tính đến 15/10/2016 là 2.305 chiếc với tổng công suất 100.539cv, trong đó, số tàu cá dưới 20cv có 1781 chiếc (chiếm 77,2,%); từ 20cv đến dưới 50cv có 281 chiếc (chiếm 12,1%); từ 50cv đến dưới 90cv có 35 chiếc (chiếm 1,52%); tàu cá xa bờ từ 90cv trở lên là 208 tàu (chiếm 9,02%), ngoài ra có khoảng 283 chiếc tàu không lắp máy (thuyền chèo và thuyền thúng). Số tàu cá đã đăng ký tham khai thác thủy sản ở các vùng biển xa là 177 chiếc. Các nghề khai thác chủ yếu là nghề lưới rê các loại có 1.782 chiếc, nghề lưới vây có 116 chiếc, nghề câu có 29 chiếc, còn lại các nghề khác 374 chiếc. Lao động khai thác thủy sản 6.664 người. Sản lượng khai thác hàng năm tăng, năm 2016 sản lượng khai thác thủy hải sản ước đạt 19.100 tấn, trong đó khai thác biển đạt 17.200 tấn. Sản phẩm thủy sản khai thác chủ yếu là các loại cá có giá trị kinh tế cao và xuất khẩu như cá Thu, Ngừ, Mực và các loại khác như cá Cơm, Nục, Ruốc…

Để nâng cao sản lượng khai thác, mở rộng ngư trường, tập trung khai thác nghề trọng điểm cần có những giải pháp khai thác bền vững.

Khai thác bền vững là cách khai thác sao cho các sản phẩm thu được vừa đáp ứng nhu cầu hiện tại vừa đảm bảo duy trì nguồn lợi ổn định cho thế hệ mai sau. Như vậy, khai thác bền vững nguồn lợi hải sản là khai thác một phần nguồn lợi có sẵn, sao cho phần còn lại trong chu trình một năm có thể sinh sản và khôi phục lại đàn như trạng thái ban đầu. Nhờ thế, có thể duy trì được nguồn lợi lâu dài. 

Trong những năm vừa qua, sự phát triển nghề cá Quảng Trị còn mang tính chất tự phát, chưa có sự quản lý chặt chẽ về số lượng tàu thuyền, ngư cụ, khu vực hoạt động khai thác. Số lượng tàu thuyền đánh cá tăng lên không ngừng, tập trung ở nhóm tàu có công suất thấp, hoạt động chủ yếu thuộc vùng nước gần bờ.

Các yếu tố môi trường biển biến đổi do các chất thải từ các cửa sông, sự cố chất thải Formosa, các bãi rạn san hô bị tàn phá làm thay đổi hệ sinh thái biển vùng gần bờ, ảnh hưởng đến khả năng tái tạo nguồn lợi hải sản.  Do ảnh hưởng các điều kiện trên nên hiệu quả kinh tế của các nghề khai thác ngày càng giảm. Sự cạnh tranh giữa các tàu, các nghề ngày càng trở nên gay gắt, dẫn đến các đội tàu tiếp tục tăng cường lực khai thác, làm mất cân bằng giữa năng lực khai thác và khả năng cho phép khai thác của nguồn lợi. Thực tế cho thấy, hải sản chưa trưởng thành khai thác được trong các mẻ lưới chiếm tỷ lệ khá lớn. Sản lượng hải sản khai thác được của mấy năm gần đây đã xấp xỉ đạt đến ngưỡng cho phép khai thác.

Trước tình hình đó, cần có những giải pháp khai thác bền vững, điều chỉnh áp lực khai thác và giảm thiểu những tác động tới môi trường sống của các loài hải sản, cụ thể:

-   Cần thay đổi phương pháp đánh bắt, đồng bộ hóa ứng dụng trang thiết bị máy khai thác, thiết bị máy hàng hải hiện đại, tập trung khai thác một số nghề trọng điểm mang tính bền vững, thân thiện với môi trường.

-   Khai thác hợp lý kích cỡ của từng loài, chính xác hơn đó là độ tuổi của từng cá thể đảm bảo duy trì nòi giống, khả năng tái tạo, ổn định quần thể. 

-   Xác định khu vực, thời điểm hay mùa vụ khai thác nhằm tránh việc khai thác các đối tượng tham gia sinh sản, các đối tượng còn non, chưa trưởng thành. Ngăn chặn các phương pháp đánh bắt mang tính hủy diệt, nghiên cứu áp dụng ngư cụ mang tính chọn lọc, bảo vệ hệ sinh thái vùng gần bờ. 

-   Phân bổ hạn ngạch, cho phép số lượng tàu tham gia khai thác đối với từng đội tàu trên từng vùng biển. Hiện nay, sản lượng khai thác vùng ven bờ đã vượt quá mức cho phép khai thác, cần phải có sự điều chỉnh hợp lý số lượng tàu thuyền tham gia khai thác vùng này bằng hình thức chuyển đổi nghề nghiệp hoặc nâng cấp, cải hoán tàu để các phương tiện này có đủ khả năng đánh bắt hải sản vùng xa bờ. Đối với vùng xa bờ, nguồn lợi hải sản còn phong phú, đội tàu khai thác xa bờ đã tăng về số lượng và cỡ công suất nhưng chưa tận dụng hết được năng lực khai thác (chủ yếu vẫn hoạt động vùng gần bờ), cần phải có những hướng phát triển để đưa đội tàu này ra hoạt động xa bờ.

-   Cần xây dựng các mô hình khai thác mang tính chọn lọc, phù hợp. Đồng thời, để đảm bảo sự hài hòa và phù hợp giữa tương quan các nghề sau khi chuyển đổi, tránh trường hợp sau khi chuyển đổi cơ cấu nghề, lại xuất hiện một số nghề bị quá tải.

-   Hàng năm mở các lớp tập huấn, tham gia các chuyên đề hội thảo về khai thác đồng thời tham quan học hỏi mô hình ở một số tỉnh có nghề cá phát triển. Động viên, khuyến khích ngư dân mạnh dạn đầu tư trang thiết bị hiện đại, ngư lưới cụ mang tính chọn lọc cao.

Và sự điều chỉnh phù hợp giữa năng lực khai thác, phương pháp khai thác và các tác động ảnh hưởng phù hợp đối với nguồn lợi hải sản hiện có trên mỗi vùng biển sẽ đảm bảo khai thác bền vững, mang tính chọn lọc, thân thiện với môi trường đồng thời đồng bộ hóa ứng dụng trang thiết bị máy khai thác, thiết bị máy hàng hải hiện đại, tập trung khai thác một số nghề trọng điểm cho đội tàu đánh bắt xa bờ nhằm vươn khơi xa nâng cao sản lượng khai thác, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc./. 

Nguyễn Vĩnh Tùng - Trung tâm Khuyến Nông Quảng Trị


Các tin khác:
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MẶN, LỢ (Kết quả lấy mẫu Đợt 4 và Đợt 5) -11/19/2020 12:00:00 AM
 • TÁI CƠ CẤU NGÀNH KHAI THÁC THỦY SẢN THÍCH ỨNG VỚI BĐKH -11/19/2020 12:00:00 AM
 • KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TÔM NƯỚC LỢ (Đợt 2, ngày 17/8/2020 và Đợt 3, ngày 01/9/2020) -10/21/2020 12:00:00 AM
 • Tăng cường công tác quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản mặn, lợ (Kết quả lấy mẫuĐợt 1, ngày 03/8/2020) -9/7/2020 12:00:00 AM
 • CHƯƠNG TRÌNH GIỐNG ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ MỚI CHO TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP -8/5/2020 12:00:00 AM
 • TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH Ở TÔM NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TA VÀ NHỮNG KHUYẾN CÁO NHẰM PHÒNG, CHỐNG VÀ HẠN CHẾ LÂY LAN MẦM BỆNH. -6/17/2020 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ NGUYÊN TẮC ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN -6/17/2020 12:00:00 AM
 • TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN THỰC HIỆN TỰ CHỦ HOÀN TOÀN THEO LỘ TRÌNH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG -5/5/2020 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TÔM NƯỚC MẶN, LỢ (Kết quả quan trắc đợt 7, ngày 18/11/2019) -1/2/2020 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TÔM NƯỚC MẶN, LỢ (Kết quả Đợt 6, ngày 04/11/2019) -12/6/2019 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MẶN, LỢ (Kết quả Đợt 4, ngày 01/10/2019) -12/6/2019 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGHỀ CHẾ BIẾN CÁ HẤP TẠI QUẢNG TRỊ -10/10/2019 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MẶN, LỢ -10/10/2019 12:00:00 AM
 • QUẢNG TRỊ TRIỂN KHAI LẮP ĐẶT THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ -8/28/2019 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA NQ SỐ 36-NQ/TW VỀ “ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM ĐÉN 2030, TẦM NHÌN 2045” -8/28/2019 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH KHAI THÁC THỦY SẢN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ -8/28/2019 12:00:00 AM
 • BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN BIỂN ĐẢO CỒN CỎ VỚI CÔNG TÁC CỨU HỘ RÙA BIỂN -8/28/2019 12:00:00 AM
 • GIỚI THIỆU QUI ĐỊNH HỆ THỐNG GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ -5/21/2019 12:00:00 AM
 • KHAI THÁC ĐI ĐÔI VỚI BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN -3/21/2019 12:00:00 AM
 • VĨNH THÁI VỚI CÔNG TÁC BẢO TỒN, BẢO VỆ VÀ CỨU HỘ RÙA BIỂN -1/31/2019 12:00:00 AM
 • ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, GIẢI PHÁP -7/25/2018 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHỐNG KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG BÁO CÁO VÀ KHÔNG THEO QUI ĐỊNH -7/25/2018 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HIỆN NAY XU THẾ PHÁT TRIỂN NUÔI TÔM TẠI QUẢNG TRỊ -7/25/2018 12:00:00 AM
 • CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHO CÁ TỪ CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP -4/6/2018 12:00:00 AM
 • CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC “THẺ VÀNG” CỦA ỦY BAN CHÂU ÂU (EC) -2/7/2018 12:00:00 AM
 • QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ NHỎ LẺ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM -1/16/2018 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH CHO ĐỘNG VẬT THỦY SẢN VÀO MÙA MƯA LŨ -11/10/2017 12:00:00 AM
 • HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NUÔI CÁ RÔ PHI DÒNG ĐƯỜNG NGHIỆP -8/25/2017 12:00:00 AM
 • GIẢI PHÁP KHAI THÁC BỀN VỮNG CHO NGHỀ CÁ QUẢNG TRỊ -8/25/2017 12:00:00 AM
 • GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI TRONG NUÔI TÔM CÁ -3/21/2017 12:00:00 AM
 • KỸ THUẬT CẢI TẠO AO -2/10/2017 12:00:00 AM
 • BẢO TỒN CUA ĐÁ CỒN CỎ – NGƯỜI DÂN LÀ NHÂN TỐ THEN CHỐT! -1/16/2017 12:00:00 AM
 • PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH XUẤT HUYẾT Ở CÁ TRẮM CỎ -10/17/2016 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHẤT CẤM TRONG CHĂN NUÔI -4/4/2016 12:00:00 AM
 • CÁ DIÊU HỒNG, ĐỐI TƯỢNG NUÔI MỚI TẠI THỊ XÃ QUẢNG TRỊ -11/16/2015 12:00:00 AM
 • NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MEN VI SINH TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN -9/8/2015 12:00:00 AM
 • THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH LƯỚI VÂY MÀNH KHƠI TRÊN TÀU KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ TẠI QUẢNG TRỊ -2/11/2015 12:00:00 AM
 • GIO LINH: ĐẨY MẠNH KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN -5/19/2014 12:00:00 AM
 • Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP) và áp dụng vào nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị -12/4/2013 12:00:00 AM
 • PHÒNG BỆNH TỔNG HỢP CHO THỦY SẢN NUÔI TRONG MÙA HÈ -8/21/2013 12:00:00 AM
 • NUÔI TÔM BẰNG VI SINH TIẾT KIỆM MÀ HIỆU QUẢ -7/19/2013 12:00:00 AM
 • TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ BẢO VỆ VF TÁI TẠO NGUỒN LỢI THỦY SẢN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG -8/21/2013 12:00:00 AM
 • TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN ĐẢY MẠNH SẢN XUẤT TÔM GIỐNG CHO NGƯỜI NUÔI -8/22/2013 12:00:00 AM
 • NHÌN LẠI MÔ HÌNH NUÔI BÁN THÂM CANH CÁ RÔ PHI ĐƠN TÍNH ĐỰC THEO HƯỚNG GAP -10/9/2012 12:00:00 AM
 • HIỆU QUẢ MÁY DÒ NGANG (SONAR) TRONG KHAI THÁC THỦY SẢN CHO TÀU CÁ TẠI QUẢNG TRỊ -10/9/2012 12:00:00 AM
 • Gio Linh: TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN NUÔI THUỶ SẢN -10/9/2012 12:00:00 AM
 • PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN VÂN CHUYỄN SỐNG TÔM NUÔI SAU THU HOẠCH -8/15/2012 12:00:00 AM
 • KỸ THUẬT NUÔI CÁ ĐẦU VUÔNG -8/15/2012 12:00:00 AM
 • NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC THỰC HIỆN TỔ NGƯ DÂN ĐOÀN KẾT SẢN XUẤT TRÊN BIỂN -8/14/2012 12:00:00 AM
 • QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỘI NGHỀ CÁ TỈNH QUẢNG TRỊ -5/24/2012 12:00:00 AM
 • NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA KHU BẢO TỒN BIỂN ĐẢO CỒN CỎ SAU 2 NĂM THÀNH LẬP -5/24/2012 12:00:00 AM
 • THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM ĐỐI VỚI NGHỀ CHẾ BIẾN CÁ HẤP -5/24/2012 12:00:00 AM
 • TRẠI SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN NƯỚC NGỌT TRÚC KINH TỔ CHỨC CÔNG TÁC CUNG ỨNG GIỐNG THỦY SẢN NĂM 2012 -3/12/2012 12:00:00 AM
 • TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI NGHỀ CÁ QUẢNG TRỊ VÀ BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG -12/22/2011 12:00:00 AM
 • RA QUÂN LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG BIỂN -12/6/2011 12:00:00 AM
 • SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO CÁ QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH -11/2/2011 12:00:00 AM
 • MỘT SỐ GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN DỊCH BỆNH TRÊN TÔM NUÔI -10/16/2011 12:00:00 AM
 • GAP – HƯỚNG ĐI CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BỀN VỮNG -10/17/2011 12:00:00 AM
 • Tiện ích trên Web

  Thống kê truy cập

  Bộ đếm Đang truy cập: 645