Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Văn bản thông báo

Công văn Số 126 /SNN-CCTS ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Khuyến nghị vụ nuôi thuỷ sản năm 2017
Ngày tạo: 21/03/2017   Lượt xem: 991

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố, thị xã.

            Thực hiện công văn số 3298/TCTS-NTTS ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Tổng cục Thuỷ sản về việc thực hiện khung lịch thời vụ thả giống năm 2017. Để thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho vụ nuôi năm 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo phòng Nông nghiệp&PTNT, phòng Kinh tế, UBND các xã  hướng dẫn các cơ sở, hộ nuôi tôm trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau:

I.   Nuôi các đối tượng nước mặn, lợ.

1. Nuôi tôm.

- Tôm giống là yếu tố rất quan trọng để vụ nuôi thắng lợi, vì vậy giống phải được thuần hoá, kiểm tra chất lượng và các loại mầm bệnh. Các bệnh phải kiểm tra là: bệnh đốm trắng (WSSV), đầu vàng (YHV), bệnh hoại tử gan tuỵ cấp tính (AHPNS), hoại tử dưới vỏ (IHHNV) và bệnh hoại tử cơ (IMNV); ngoài ra tôm chân trắng phải kiểm tra thêm bệnh taura (TSV), tôm sú phải kiểm tra thêm bệnh còi (MBV). Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với chính quyền địa phương và tổ cộng đồng nuôi tôm tổ chức kiểm tra nguồn gốc và giấy chứng nhận kiểm dịch tôm giống theo Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT. Các cơ sở nuôi tôm nên lấy mẫu xét nghiệm các bệnh nêu trên theo từng lô sản xuất tại các trại sản xuất, cung ứng tôm giống để hạn chế tối đa nguy cơ tôm giống bị nhiễm các mầm bệnh nguy hiểm.

- Các vùng nuôi phải dần dần áp dụng Quy tắc “Thực hành nuôi tốt (GAP/CoC)” để phát triển bền vững và đăng ký, kiểm tra vùng nuôi để lập “Hồ sơ truy xuất” và đánh dấu vùng nuôi theo quy định của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

 - Duy trì các yếu tố môi trường: pH nước từ 7,5 đến 8,5 (giao động trong ngày không quá 0,5); độ kiềm trong 2 tháng nuôi đầu giao động 80 – 120mg/l, 2 tháng cuối giao động 130 – 150mg/l để khống chế sự phát triển của vi khuẩn Vibrio, là một trong những nguyên nhân gây hội chứng hoại tử gan tuỵ cấp tính ở tôm nuôi.

1.1. Tôm sú.

 - Thời gian thả giống từ tháng 4 đến tháng 6 để thu hoạch trước tháng 10 tránh thiệt hại do lụt, bão.

 - Mật độ thả nuôi:

+ Những vùng nuôi có cơ sở hạ tầng, trình độ quản lý ao nuôi tốt: áp dụng hình thức nuôi thâm canh với mật độ từ 25 – 35 con P15/m2.

+ Những vùng nuôi có cơ sở hạ tầng, trình độ quản lý ao nuôi trung bình: áp dụng hình thức nuôi bán thâm canh với mật độ từ 10 – 24 con P15/m2 .

+ Vùng đầm phá không cải tạo được đáy ao và vùng nuôi dịch bệnh xảy ra thường xuyên, nhiều năm: áp dụng hình thức nuôi quảng canh cải tiến, xen ghép với mật độ từ 5 – 9 con P15/m2 .

 1.2. Tôm chân trắng.

 - Nuôi tôm chân trắng có hiệu quả kinh tế rất cao, nhưng cũng có nhiều rủi ro do dịch bệnh; chi phí, yêu cầu về kỹ thuật, ao nuôi và các trang bị khác cao hơn tôm sú nhiều nên phải hết sức thận trọng.

- Thời gian chuẩn bị ao cho vụ nuôi kế tiếp tối thiểu từ 20 ngày, nước sau khi lấy vào ao phải được gây màu, độ trong đạt 40 – 50 cm, kiểm tra các yếu tố môi trường đạt yêu cầu mới tiến hành thả giống, phải kiểm tra chặt chẽ các yếu tố môi trường và hệ thống ao nuôi phải đạt tiêu chuẩn vùng nuôi an toàn theo quy định của Bộ Nông nghiệp (có ao xử lý nước cấp, thải riêng biệt, nếu không đủ điều kiện thì nuôi đối tượng khác).

- Thời gian thả giống:

+ Nuôi chính vụ:

Vùng cát ven biển: thời gian thả giống từ tháng 3 – 8.

Vùng ven sông: thời gian thả giống từ tháng 4 – 7, tuy nhiên cần căn cứ vào thời gian thả giống, điều chỉnh mật độ nuôi phù hợp để đảm bảo thu hoạch trước tháng 10 tránh thiệt hại do lụt, bão.   

+ Nuôi tôm vụ đông:  Vùng nuôi tôm trên cát, vùng ven sông có cao trình ao nuôi vượt lũ, có nguồn nước đảm bảo có thể nuôi tôm vụ đông để bán được giá cao: Thời gian thả giống từ giữa tháng 9 đến hết tháng 10. Ngắt vụ, không thả giống nuôi vào thời gian từ tháng 11 năm trước đến tháng 02 năm sau để tránh thời tiết rét kéo dài làm tôm nuôi chậm lớn và dễ phát sinh dịch bệnh.

-  Mật độ nuôi:

 + Đối với ao nuôi trên cát: áp dụng hình thức nuôi thâm canh với mật độ từ 120 – 150 con/m2.

+ Đối với  ao ven sông:

Ao đất có lót bạt: áp dụng hình thức nuôi thâm canh với mật độ từ 80 – 100 con/m2

Ao đất hoàn toàn có cơ sở hạ tầng, trình độ quản lý ao nuôi tốt: áp dụng hình thức nuôi thâm canh với mật độ từ 60 – 80 con/m2

Ao đất hoàn toàn có cơ sở hạ tầng, trình độ quản lý ao nuôi trung bình: áp dụng hình thức nuôi bán thâm canh với mật độ từ 20 – dưới 60 con/m2

* Lưu ý: Đối với các hộ nuôi theo hình thức nuôi tôm trong hệ thống ao nuôi có mái che; có điều kiện cơ sở hạ tầng đảm bảo; kiểm soát tốt các yếu tố môi trường; chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh có thể thả giống quanh năm.

2. Nuôi ghép, cua xanh, rô phi đơn tính dòng gift, nuôi vụ 2 trên ao đã nuôi tôm sú.

- Vùng trũng, vùng nuôi tôm bán thâm canh không hiệu quả nên chuyển sang nuôi cua, cá rô phi đơn tính hoặc nuôi ghép tôm, cua, cá rô phi đơn tính, cá nước lợ... với mật độ thấp.

 - Đối với các ao hồ đã nuôi tôm sú vụ một, vụ hai nên chuyển sang nuôi các đối tượng khác như cá rô phi dòng Gift, mật độ nuôi 1 con/2-3m2; rô đầu vuông, mật độ 1-2 con/m2 để luân canh, cải tạo môi trường sản xuất bền vững cho vụ sau.

3. Lưu ý:

 - Sử dụng thuốc diệt giáp xác để loại bỏ vật chủ trung gian trong quá trình cải tạo ao nuôi phải thận trọng, vì một số loại thuốc diệt giáp xác có nguồn gốc thuốc bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng cho tôm nuôi về sau.

- Điều kiện để được hỗ trợ theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Thủ tướng chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh:

+ Thả nuôi đúng thời vụ theo khuyến nghị vụ nuôi thuỷ sản năm 2017 của Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Trị;

+ Khi dịch bệnh xảy ra phải báo ngày với cơ quan chức năng để kiểm tra, lấy mẫu, xác định nguyên nhân gây bệnh;

+ Khi bị dịch bệnh nếu nằm trong danh mục các bệnh được hỗ trợ và Chi cục Chăn nuôi và Thú y có hoá chất hỗ trợ thì người nuôi phải làm thủ tục để nhận hoá chất hỗ trợ và tiến hành xử lý dập dịch kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan chức năng tránh lây lan sang các hộ nuôi khác.

II. Nuôi cá nước ngọt.

- Đối tượng nuôi truyền thống (cá mè, rô phi, trôi, trắm, chép, trê lai...) thả giống nuôi lớn theo nguyên tắc nuôi ghép nhiều loài cá là hiệu quả kinh tế nhất.

- Nuôi cá rô phi đơn tính, cá rô đầu vuông chuyên canh bắt đầu từ tháng 3.

- Nuôi cá ruộng lúa nên thả giống lớn.

- Nuôi cá chình khi thu hoạch trọng lượng cá đạt từ 2-3kg/con, thời gian nuôi khoảng 2 năm hiệu quả càng cao.

- Phát triển hình thức nuôi lồng trên hồ chứa với các đối tượng nuôi chính là: cá chình, cá điêu hồng, cá trắm cỏ... để tận dụng diện tích mặt nước và tăng sản lượng NTTS nước ngọt

* Lưu ý:

 - Đối với ao nuôi mới: sau khi xây dựng xong, cấp nước vào ao và tháo ra từ 1-2 lần để thau chua, rửa phèn và bón vôi để nâng pH đất đáy ao.

 - Đối với cá giống: luyện cá trước khi đưa về thả vào ao nuôi.

 III.    Tổ chức quản lý sản xuất

1- Tăng cường hợp tác, quản lý cộng đồng trong các khâu sản xuất như cấp, thải nước, bảo vệ, kiểm soát, phát hiện và hỗ trợ xử lý dịch bệnh, tiêu thụ sản phẩm.

2- Tích cực phòng chống dịch bệnh với phương châm phòng bệnh là chính. Khi có dấu hiệu bệnh lý, trong vùng nuôi cần có biện pháp khoanh vùng, cách ly mầm bệnh với khu vực xung quanh.

3- Áp dụng định mức chi phí đầu tư hợp lý để có lợi nhuận cao.

4- Chú ý an toàn lao động trong sử dụng điện, vận hành các thiết bị...

5- Các đơn vị trong ngành phối hợp chặt chẽ với địa phương, chỉ đạo và kiểm tra các cơ sở dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản và vùng nuôi để tránh tình trạng nhập giống, thức ăn và các chế phẩm không rõ nguồn gốc và triển khai hướng dẫn đến tận vùng nuôi để đảm bảo vụ nuôi 2017 thắng lợi.

6- Người nuôi thủy sản nên thường xuyên theo dõi trang nông nghiệp ở truyền hình địa phương để biết thêm về kỹ thuật nuôi và diễn biến tình hình dịch bệnh trong tỉnh.

7- Các cơ sở/vùng nuôi liên kết với Hội tôm giống/cơ sở sản xuất giống trong việc cung ứng giống; ký kết hợp đồng để tăng trách nhiệm của người sản xuất giống trong việc đảm bảo chất lượng con giống, đồng thời giúp cho việc quản lý chất lượng con giống từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ được tốt hơn.

Các vướng mắc về kỹ thuật, dịch bệnh... được tư vấn và phối hợp xử lý, đề nghị liên hệ trực tiếp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoặc qua điện thoại: Chi cục Thủy sản (053-3566606); Trung tâm Khuyến nông (053-3550445); hoặc Chi cục Chăn nuôi và Thú y (053-3564244)./.         

                                                 KT. GIÁM ĐỐC

                                          PHÓ GIÁM ĐỐC

                                             (Đã ký)

 

                                         Nguyễn Văn Huân


Các tin khác:
 • Số: 149/SNN-TS V/v thực hiện khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2020. -3/9/2020 12:00:00 AM
 • QUYẾT ĐỊNH Số: 40/2019/QĐ-UBND, Quảng Trị, ngày 17 tháng 10 năm 2019 V/v Ban hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị -10/23/2019 12:00:00 AM
 • QUYẾT ĐỊNH 2433/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO TỒN RÙA BIỂN QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2019-2025 -10/23/2019 12:00:00 AM
 • QUYẾT ĐỊNH 2433/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO TỒN RÙA BIỂN QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2019-2025 -9/17/2019 12:00:00 AM
 • QUYẾT ĐỊNH 2433/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO TỒN RÙA BIỂN QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2019-2025 -9/17/2019 12:00:00 AM
 • THƯ CHÚC TẾT CỦA GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -1/31/2019 12:00:00 AM
 • THÔNG BÁO Lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng vụ Đông Xuân 2018 - 2019 -10/25/2018 12:00:00 AM
 • CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 83/2018 /NĐ-CP VỀ CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG -7/25/2018 12:00:00 AM
 • DANH SÁCH XẾP LOẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH THUỶ SẢN -1/16/2018 12:00:00 AM
 • QUYẾT ĐỊNH 13/2017/QĐ-UBND (Quảng Trị, ngày 01 tháng 8 năm 2017) QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN, HỢP ĐỒNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐỐI VỚI KHUYẾN NÔNG VÀ THÚ Y CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢ -10/5/2017 12:00:00 AM
 • QUYẾT ĐỊNH 837/QĐ-UBND (Quảng Trị, ngày 24 tháng 04 năm 2017) PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020, TÍNH ĐẾN NĂM 2025 -10/5/2017 12:00:00 AM
 • NGHỊ ĐINH 02/2017/NĐ-CP (HÀ NỘI NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2017) VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH -10/5/2017 12:00:00 AM
 • NGHỊ QUYẾT 04/2017 NQ - HĐND QUẢNG TRỊ (Ngày 23 tháng 5 năm 2017) KIỆN TOÀN MẠNG LƯỚI KHUYẾN NÔNG VÀ THÚ Y CƠ SỞ TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 -10/5/2017 12:00:00 AM
 • NGHỊ QUYẾT 03/2017 NQ - HĐND QUẢNG TRỊ (Ngày 23 tháng 5 năm 2017) VỀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ CÂY TRỒNG, CON NUÔI TẠO SẢN PHẨM CHỦ LỰC CÓ LỢI THẾ CẠNH TRANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2017- -10/5/2017 12:00:00 AM
 • Công văn Số 126 /SNN-CCTS ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Khuyến nghị vụ nuôi thuỷ sản năm 2017 -3/21/2017 12:00:00 AM
 • Công văn số 320/SNN-T.Trọt ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2015-2016, triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2016 -5/12/2016 12:00:00 AM
 • Công văn số 122/SNN-NTTS ngày 22 tháng 2 năm 2016 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc khuyến nghị vụ nuôi thủy sản năm 2016 -3/24/2016 12:00:00 AM
 • Công văn số 71/TB-SNN-CN ngày 25 tháng 1 năm 2016 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2016 -3/24/2016 12:00:00 AM
 • Công văn số 2600/KH-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về kế hoạch triển khai đợt 1 tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng năm 2015 -9/8/2015 12:00:00 AM
 • Công văn số 156/SNN-NTTS ngày 09 tháng 2 năm 2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc khuyến nghị vụ nuôi thủy sản năm 2015 -4/13/2015 12:00:00 AM
 • Công văn số 44/TB-SNN-CN ngày 12 tháng 1 năm 2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc tiêm phòng gia súc gia cầm năm 2015 -2/11/2015 12:00:00 AM
 • THƯ CHÚC TẾT CỦA GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -2/11/2015 12:00:00 AM
 • công văn số 515/SNN-Tr.Trọt ngày 7 tháng 5 năm 2014 của Sở Nông nghiệp & PTNT thông báo lịch thời vụ và cơ cấu cây trồng vụ Hè thu và Thu đông 2014 -6/10/2014 12:00:00 AM
 • CÔNG VĂN SỐ 60/SNN- NTTS CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2014 VỀ VIỆC KHUYẾN NGHỊ VỤ NUÔI THỦY SẢN 2014 -3/4/2014 12:00:00 AM
 • Công văn số 179/SNN-CN về việc triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khẩn cấp để phòng, chống dịch cúm gia cầm -3/4/2014 12:00:00 AM
 • Công văn số 1492/SNN-CN ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Sở Nông Nghiệp & PTNT về việc Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm A/H5N1, H7N9 và H10N8 -2/7/2014 12:00:00 AM
 • Công văn số 1307/SNN- T.Trọt ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc tăng cường công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất năm 2014 -1/13/2014 12:00:00 AM
 • Công văn số 3499/UBNN - NN ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm -12/4/2013 12:00:00 AM
 • Công văn số 698/SNN-T.Trọt của sở Nông nghiệp & PTNT ngày 16 tháng 7 năm 2013 về việc chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh gây hại trên cay lúa vụ hè thu 2013 -8/26/2013 12:00:00 AM
 • Công văn số 350/SNN-Tr. Trọt của Sở Nông nghiệp & PTNT về lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng vụ Hè thu và vụ Thu đông 2013 -8/22/2013 12:00:00 AM
 • Công văn số 84/SNN - NTTS ngày 04/2/2013 của sở Nông nghiệp & PTNT về khuyến nghị vụ nuôi thuỷ sản năm 2013. -5/29/2013 12:00:00 AM
 • THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG -4/3/2013 12:00:00 AM
 • Thông báo số 32/TB-SNN ngày 09/01/2013 của Sở NN & PTNT Về việc tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2013 -3/5/2013 12:00:00 AM
 • Công văn số 468/UBND-NN ngày 23/02/2013 của UBND tỉnh Về việc Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh tai xanh ở lợn -3/5/2013 12:00:00 AM
 • Công văn số Số: 84/SNN - NTTS ngày 04/02/2013 của Sở NN & PTNT về Khuyến nghị vụ nuôi thuỷ sản năm 2013 -3/5/2013 12:00:00 AM
 • Công văn số 1086/SNN - CV ngày 11 tháng 10 năm 2012 V/v Chủ động phòng chống đói, rét, dịch bệnh và chăn nuôi an toàn sinh học cho đàn gia súc vụ Đông - Xuân năm 2012 - 2013 -10/18/2012 12:00:00 AM
 • Công văn số: 751/SNN - CN của Sở Nông nghiệp & PTNT Về việc khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm -8/3/2012 12:00:00 AM
 • THÔNG BÁO KHẨN VỀ TÌNH HÌNH RẦY NÂU, RẦY LƯNG TRẮNG HẠI LÚA -8/3/2012 12:00:00 AM
 • DỰ KIẾN TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VỤ HÈ THU NĂM 2012 -6/7/2012 12:00:00 AM
 • CÔNG VĂN SỐ: 54/SNN – NTTS ngày 10 tháng 1 năm 2012 về việc: Khuyến nghị vụ nuôi thủy sản năm 2012 -3/12/2012 12:00:00 AM
 • CÔNG VĂN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG, CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM -2/28/2012 12:00:00 AM
 • KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG GIA SÚC, GIA CẦM NĂM 2012 -2/28/2012 12:00:00 AM
 • KHẨN TRƯƠNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM -3/12/2012 12:00:00 AM
 • Công văn số 48 /SNN-CN ngày 31/01/2012 của Sở NN & PTNT về việc Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng, chống dịch cúm gia cầm -2/9/2012 12:00:00 AM
 • Công văn số 58/KH-SNN-CN của Sở NN & PTNT thông báo kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2012 -2/9/2012 12:00:00 AM
 • Công văn số 44 /SNN-CN ngày 30/01/2012 của Sở NN & PTNT về việc Khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm -2/9/2012 12:00:00 AM
 • CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2011- 2012 -2/9/2012 12:00:00 AM
 • THƯ CHÚC TẾT CỦA GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -2/9/2012 12:00:00 AM
 • THÔNG BÁO (Số: 966 /TB-SNN-T.Trọt, ngày 03/11/2011): Lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng vụ Đông Xuân 2011 - 2012 -1/10/2012 12:00:00 AM
 • CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT TỈNH: DỰ BÁO SÂU BỆNH VỤ ĐÔNG XUÂN 2011 - 2012 -1/9/2012 12:00:00 AM
 • QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng gia súc năm 2011 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị -10/31/2011 12:00:00 AM
 • Về việc tăng cường công tác chỉ đạo hoạt động điều tra, theo dõi, dự tính dự báotình hình sâu bệnh trên cây trồng của hệ thống KNV cơ sở -10/24/2011 12:00:00 AM
 • Công văn số 894/SNN - CV -10/18/2011 12:00:00 AM
 • Bài dự thi Đường Hồ Chí Minh trên biển -9/20/2011 12:00:00 AM
 • Tiện ích trên Web

  Thống kê truy cập

  Bộ đếm Đang truy cập: 643