Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Mô hình kinh nghiệm

VỊT BIỂN: CON NUÔI MỚI TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT VEN BIỂN

VỊT BIỂN: CON NUÔI MỚI TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT VEN BIỂN  07/02/2018

 Sau sự cố môi trường biển ảnh hưởng đến các xã, thị trấn vùng biển, việc chuyn đổi sn xut, đưa các giống cây, trồng con nuôi mới phù hợp với điều kiện của các địa phương ven biển nhằn phát trin sinh kế cho ngư dân là rất cần thiết. Năm 2017, được sự hỗ trợ của Huyện Đoàn phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vĩnh Linh, Anh Nguyễn Hữu Giáp thôn Tân Mạch, xã Vĩnh Thái đã mạnh dạn tiếp nhận mô hình con nuôi mới đó là vịt biển. Đây là mô hình nuôi vịt biển đầu tiên của tỉnh Quảng Trị.

CẦN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GẮN BIỂN CÔNG ĐOÀN

CẦN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GẮN BIỂN CÔNG ĐOÀN  07/02/2018

 Cam Lộ là một huyện thuần nông, nằm ở phía tây tỉnh Quảng Trị, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, 90% dân số sống bằng nghề nông; điều kiện khí hậu, đất đai không thuận lợi, trình độ sản xuất còn lạc hậu nên năng suất lao động không cao, đời sống nhiều hộ gia đình còn gặp khó khăn. Trước thực trạng đó đặt ra yêu cầu cần phải đổi mới tư duy sản xuất, tăng cường ứng dụng KHKT nhằm tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân. Để làm tốt điều này trong những năm qua tổ công đoàn trạm KN Cam Lộ đã luôn đoàn kết thống nhất và phối hợp chặt chẽ với liên đoàn lao động huyện và công đoàn cơ sở các xã, thị trấn tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình khuyến nông.

HIỆU QUẢ TỪ CÂY QUÝT VÀNG Ở XÃ HÚC

HIỆU QUẢ TỪ CÂY QUÝT VÀNG Ở XÃ HÚC  07/02/2018

 Thời gian qua, bên cạnh cây sắn và cà phê, nhiều người dân xã Húc (huyện Hướng Hóa) đã tận dụng những diện tích đất trống tiến hành trồng cây quýt vàng. Theo thống kê hiện toàn xã có gần 10ha quýt đã cho thu hoạch, mang lại thu nhập không nhỏ cho người dân.

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN  04/12/2017

 Nhằm khuyến khích nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất an toàn, bền vững. Năm 2017 Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị phối hợp với UBND xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh triễn khai lớp đào tạo nghề Kỷ thuật nuôi giun quế kết hợp nuôi gà thả vườn cho 30 hộ dân ở thôn Tiên Mỹ. 

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN  04/12/2017

 Nhằm khuyến khích nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất an toàn, bền vững. Năm 2017 Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị phối hợp với UBND xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh triễn khai lớp đào tạo nghề Kỷ thuật nuôi giun quế kết hợp nuôi gà thả vườn cho 30 hộ dân ở thôn Tiên Mỹ. 

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN  04/12/2017

 Nhằm khuyến khích nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất an toàn, bền vững. Năm 2017 Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị phối hợp với UBND xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh triễn khai lớp đào tạo nghề Kỷ thuật nuôi giun quế kết hợp nuôi gà thả vườn cho 30 hộ dân ở thôn Tiên Mỹ. 

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN  04/12/2017

 Nhằm khuyến khích nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất an toàn, bền vững. Năm 2017 Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị phối hợp với UBND xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh triễn khai lớp đào tạo nghề Kỷ thuật nuôi giun quế kết hợp nuôi gà thả vườn cho 30 hộ dân ở thôn Tiên Mỹ. 

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN  04/12/2017

 Nhằm khuyến khích nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất an toàn, bền vững. Năm 2017 Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị phối hợp với UBND xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh triễn khai lớp đào tạo nghề Kỷ thuật nuôi giun quế kết hợp nuôi gà thả vườn cho 30 hộ dân ở thôn Tiên Mỹ. 

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN  04/12/2017

 Nhằm khuyến khích nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất an toàn, bền vững. Năm 2017 Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị phối hợp với UBND xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh triễn khai lớp đào tạo nghề Kỷ thuật nuôi giun quế kết hợp nuôi gà thả vườn cho 30 hộ dân ở thôn Tiên Mỹ. 

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN  04/12/2017

 Nhằm khuyến khích nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất an toàn, bền vững. Năm 2017 Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị phối hợp với UBND xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh triễn khai lớp đào tạo nghề Kỷ thuật nuôi giun quế kết hợp nuôi gà thả vườn cho 30 hộ dân ở thôn Tiên Mỹ. 

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN  04/12/2017

 Nhằm khuyến khích nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất an toàn, bền vững. Năm 2017 Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị phối hợp với UBND xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh triễn khai lớp đào tạo nghề Kỷ thuật nuôi giun quế kết hợp nuôi gà thả vườn cho 30 hộ dân ở thôn Tiên Mỹ. 

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN  04/12/2017

 Nhằm khuyến khích nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất an toàn, bền vững. Năm 2017 Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị phối hợp với UBND xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh triễn khai lớp đào tạo nghề Kỷ thuật nuôi giun quế kết hợp nuôi gà thả vườn cho 30 hộ dân ở thôn Tiên Mỹ. 

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN  04/12/2017

 Nhằm khuyến khích nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất an toàn, bền vững. Năm 2017 Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị phối hợp với UBND xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh triễn khai lớp đào tạo nghề Kỷ thuật nuôi giun quế kết hợp nuôi gà thả vườn cho 30 hộ dân ở thôn Tiên Mỹ. 

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN  04/12/2017

 Nhằm khuyến khích nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất an toàn, bền vững. Năm 2017 Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị phối hợp với UBND xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh triễn khai lớp đào tạo nghề Kỷ thuật nuôi giun quế kết hợp nuôi gà thả vườn cho 30 hộ dân ở thôn Tiên Mỹ. 

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN  04/12/2017

 Nhằm khuyến khích nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất an toàn, bền vững. Năm 2017 Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị phối hợp với UBND xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh triễn khai lớp đào tạo nghề Kỷ thuật nuôi giun quế kết hợp nuôi gà thả vườn cho 30 hộ dân ở thôn Tiên Mỹ. 

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN  04/12/2017

 Nhằm khuyến khích nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất an toàn, bền vững. Năm 2017 Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị phối hợp với UBND xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh triễn khai lớp đào tạo nghề Kỷ thuật nuôi giun quế kết hợp nuôi gà thả vườn cho 30 hộ dân ở thôn Tiên Mỹ. 

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN  04/12/2017

 Nhằm khuyến khích nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất an toàn, bền vững. Năm 2017 Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị phối hợp với UBND xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh triễn khai lớp đào tạo nghề Kỷ thuật nuôi giun quế kết hợp nuôi gà thả vườn cho 30 hộ dân ở thôn Tiên Mỹ. 

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN  04/12/2017

 Nhằm khuyến khích nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất an toàn, bền vững. Năm 2017 Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị phối hợp với UBND xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh triễn khai lớp đào tạo nghề Kỷ thuật nuôi giun quế kết hợp nuôi gà thả vườn cho 30 hộ dân ở thôn Tiên Mỹ. 

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN  04/12/2017

 Nhằm khuyến khích nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất an toàn, bền vững. Năm 2017 Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị phối hợp với UBND xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh triễn khai lớp đào tạo nghề Kỷ thuật nuôi giun quế kết hợp nuôi gà thả vườn cho 30 hộ dân ở thôn Tiên Mỹ. 

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN  04/12/2017

 Nhằm khuyến khích nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất an toàn, bền vững. Năm 2017 Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị phối hợp với UBND xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh triễn khai lớp đào tạo nghề Kỷ thuật nuôi giun quế kết hợp nuôi gà thả vườn cho 30 hộ dân ở thôn Tiên Mỹ. 

NGƯỜI TIÊN PHONG NUÔI CÁ LỒNG BÈ Ở CAM LỘ

NGƯỜI TIÊN PHONG NUÔI CÁ LỒNG BÈ Ở CAM LỘ  04/12/2017

 Với quyết tâm làm giàu từ nuôi cá, sau khi tìm hiểu anh Trần Mạnh Tý ở tại thôn Tam Hiệp (xã Cam Thủy – huyện Cam Lộ) đã mạnh dạn xây dựng lồng bè để triển khai mô hình nuôi cá lồng bè với các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao như cá rô phi dòng Đường Nghiệp, cá diêu hồng, cá trê lai, cá chép giòn. Đây là mô hình nuôi cá lồng bè với quy mô lớn đầu tiên trên địa bàn huyện Cam Lộ, hứa hẹn mang hiệu quả cao.

 “KHỞI NGHIỆP” TỪ MÔ HÌNH NUÔI ẾCH

“KHỞI NGHIỆP” TỪ MÔ HÌNH NUÔI ẾCH  04/12/2017

  Bắt đầu “khởi nghiệp” từ năm 2012 với chưa đầy 500 con ếch giống.Đến nay hàng năm anh Trần Nhật Mỹ ở tại thôn Bảng Sơn (xã Cam Nghĩa - huyện Cam Lộ) xuất bán ra thị trường từ 3 - 4 tấn ếch thịt và gần 10.000 con ếch giống. Mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng. Đây xứng đáng là một mô hình rất cần được nhân rộng trên địa bàn tỉnh ta.

 GIỐNG CÂY MỚI Ở VIỆT NAM: NÔNG DÂN ĐẦU TIÊN TRỒNG SACHI

GIỐNG CÂY MỚI Ở VIỆT NAM: NÔNG DÂN ĐẦU TIÊN TRỒNG SACHI  04/12/2017

 Trên chuyến xe đi thăm vườn Sachi của hộ nông dân đầu tiên trồng tại thôn 3, xã Đông Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, ông Nguyễn Trí Ngọc - nguyên Cục trưởng Cục Trồng trọt tỏ ra rất phấn chấn.

MÔ HÌNH CHĂN NUÔI LỢN KHÔNG “MẤT GIÁ”

MÔ HÌNH CHĂN NUÔI LỢN KHÔNG “MẤT GIÁ”  10/11/2017

  Từ cuối năm 2016 đến nay, giá lợn hơi cả nước liên tục lao dốc và chạm đáy làm nhiều hộ chăn nuôi lao đao vì thua lỗ. Hiện giá lợn hơi chỉ còn khoảng trên dưới 30 nghìn đồng/kg, với trình trạng này,  này khiến nhiều hộ chăn nuôi sống trong cảnh lo âu khi bán không ai mua mà nuôi tiếp thì càng gặp khó khăn hơn. Do vậy, việc tìm ra những giải pháp mới để chăn nuôi hiệu quả hơn đang là vấn đề cấp thiết hiện nay. 

CHUYỂN ĐỔI CÂY TRỒNG CẠN THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

CHUYỂN ĐỔI CÂY TRỒNG CẠN THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  10/11/2017

  Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình trạng thiếu nước tưới đang ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp. Đứng trước tình hình đó, được sự hỗ trợ của UBND huyện Cam Lộ, Trạm Khuyến nông (KN) huyện Cam Lộ đã triển khai mô hình chuyển những diện tích đất thiếu nước sang cây trồng cạn, sử dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm, phát triển cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu tại thôn Đâu Bình 1 (xã Cam Tuyền - huyện Cam Lộ) với tổng diện tích 7,5ha và đã thu được những kết quả hết sức khả quan.

HIỆU QUẢ TRỒNG RỪNG THEO CHỨNG CHỈ FSC

HIỆU QUẢ TRỒNG RỪNG THEO CHỨNG CHỈ FSC  10/11/2017

 Hợp tác xã (HTX) Phú Hưng là một HTX vùng gò đồi nằm phía Bắc huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị. Diện tích đất tự nhiên 1000ha. Hiện nay HTX đang quản lý 300ha rừng các loại đã được bảo vệ và phát triển trong đó có 139,8ha rừng theo chứng chỉ FSC, góp phần giữ môi trường sinh thái trong lành, từng bước giúp các thành viên và người dân có cuộc sống ổn định từ nghề trồng rừng.

CÁ LEO – ĐỐI TƯỢNG NUÔI MỚI ĐẦY TRIỂN VỌNG

CÁ LEO – ĐỐI TƯỢNG NUÔI MỚI ĐẦY TRIỂN VỌNG  10/11/2017

 Với những ưu điểm như dễ nuôi, ít dịch bệnh, tốc độ tăng trưởng nhanh, chất lượng thịt thơm ngon, có giá trị kinh tế cao. Có thể nuôi trong ao hồ, lồng bè.  So với các đối tượng nuôi truyền thống như cá trắm, cà mè, cá chép, cá rô phi… thì cá leo (hay còn gọi là cá lăng đen) đang cho thấy đây là một đối tượng nuôi mới đầy triển vọng, hứa hẹn mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân.

LẬP NGHIỆP TỪ TẤM BẰNG ĐẠI HỌC

LẬP NGHIỆP TỪ TẤM BẰNG ĐẠI HỌC  10/11/2017

  Có tấm bằng cử nhân đại học trên tay, nhưng gần đây nhiều thanh niên ở tỉnh Quảng Trị không tìm 1 việc làm ở các thành phố lớn hoặc ở các doanh nghiệp mà quyết tâm trở về lập nghiệp trên chính mảnh đất nông nghiệp quê hương mình. Với khả năng tiếp cận thị trường nhanh cộng với những kiến thức được học, họ đã nỗ lực tìm tòi, vượt khó, xây dựng nên nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả…

NGƯỜI ĐẦU TIÊN “HÓA GIÒN” CÁ CHÉP Ở QUẢNG TRỊ

NGƯỜI ĐẦU TIÊN “HÓA GIÒN” CÁ CHÉP Ở QUẢNG TRỊ  29/09/2017

 Năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, anh Nguyễn Đức Tiến ở tại thôn Long Hưng (xã Hải Phú - huyện Hải Lăng) đã trở thành người đầu tiên nuôi thành công cá chép giòn trên địa bàn tỉnh ta.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN GIỐNG LÚA MỚI LDA1 TẠI XÃ HẢI LỆ- THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN GIỐNG LÚA MỚI LDA1 TẠI XÃ HẢI LỆ- THỊ XÃ QUẢNG TRỊ  29/09/2017

 rong những năm trở lại đây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu dẫn đến thời tiết diễn biến bất thường xẩy ra nhiều hơn như tình trạng hạn hán, lũ lụt, bão tố,  lóc xoáy… đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp. Nhằm hạn chế những bất lợi tác động trên cây lúa nói riêng và sản xuất nông nghiệp nói chung,  thời gian qua đã có nhiều giải pháp kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. 

CÂY ỔI THÁI LAN “BÉN DUYÊN” ĐẤT ĐỒI CAM LỘ

CÂY ỔI THÁI LAN “BÉN DUYÊN” ĐẤT ĐỒI CAM LỘ  29/09/2017

 Với hơn 300 gốc ổi giống Thái Lan, hàng năm cho thu hoạch gần 5 tấn quả, mang lại thu nhập hơn 100 triệu đồng. Mô hình trồng ổi Thái Lan của ông Trương Khắc Tuấn ở tại thôn Tân Trúc (xã Cam Hiếu – huyện Cam Lộ) đã cho thấy đây thực sự là một mô hình chuyển đổi cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

PHÁT TRIỂN NUÔI ONG LẤY MẬT Ở HẢI LỆ

PHÁT TRIỂN NUÔI ONG LẤY MẬT Ở HẢI LỆ  01/09/2017

 Những năm gần đây, phong trào nuôi ong lấy mật ở xã Hải Lệ - TX. Quảng Trị đã có những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần tạo thu nhập ổn định, nâng cao đời sống của người dân, đồng thời trực tiếp góp phần tăng tỷ lệ che phủ rừng, bảo vệ môi trường tự nhiên của địa phương.

LỢI ÍCH TỪ MÔ HÌNH TƯỚI NHỎ GIỌT TRÊN CÂY HỒ TIÊU

LỢI ÍCH TỪ MÔ HÌNH TƯỚI NHỎ GIỌT TRÊN CÂY HỒ TIÊU  01/09/2017

 Biến đổi khí hậu nhất là tình trạng hạn hán thiếu nước sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nhằm giảm bớt chi phí, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu là rất cần thiết. Công nghệ tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước được nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tìm tòi, lựa chọn, thực hiện trên cây hồ tiêu. Đây là công nghệ tưới hiện đại đem lại giá trị kinh tế, ít tốn công lao động, tiết kiệm nước, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình.

THOÁT NGHÈO NHỜ TRỒNG SEN

THOÁT NGHÈO NHỜ TRỒNG SEN  01/09/2017

 Đến thôn Câu Nhi (xã Hải Tân - huyện Hải Lăng) không ai có thể bỏ qua vẻ thơ mộng của cánh đồng nơi đây. Xen giữa những triền lúa xanh mát nổi lên một màu hồng rực của ruộng sen đang thời kỳ sung sức.

THOÁT NGHÈO NHỜ

THOÁT NGHÈO NHỜ "HẠT VÀNG" TRÊN CÁT  17/07/2013

 Những ngày này bà con nông dân xã Gio Hải (huyện Gio Linh, Quảng Trị) đang bước vào vụ thu hoạch lúa đông xuân. Niềm vui được mùa lúa như tiếp thêm sức mạnh cho người dân vùng ven biển quên đi nỗi nhọc nhằn, vất vả giữa cái nắng như thiêu, như đốt của mùa hè.

Từ thử nghiệm…

GIO HẢI: KHAI THÁC SỨA MANG LẠI THU NHẬP CAO

GIO HẢI: KHAI THÁC SỨA MANG LẠI THU NHẬP CAO  28/05/2013

         Những ngày này bà con ngư dân xã Gio Hải (huyện Gio Linh, Quảng Trị) đang bước vào vụ khai thác sứa. Đây là một nghề mới đem lại thu nhập khá cao. Thu nhập bình quân mỗi thuyền sau một chuyến ra khơi chưa đầy một ngày, trừ chi phí từ 1,5 – 2 triệu đồng. Nếu biển lặng thì có thể khai thác thường xuyên. Đây được xem là nghề mới của ngư dân, dễ khai thác, ít tốn kinh phí mà hiệu quả kinh tế cao.

Dự án

Dự án "Tăng cường khả năng thích ứng và giảm nhẹ BĐKH trong SXNN ở vùng cát của tỉnh Quảng Trị" bước đầu cho những kết quả tốt đẹp.  27/05/2013

         Nông nghiệp đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của Quảng Trị, thu hút khoảng 57,8% lao động và đóng góp khoảng 25-27% vào cơ cấu thu nhập của tỉnh. Thế mạnh là sản xuất cây lương thực, cây công nghiệp dài ngày; chăn nuôi trang trại; nuôi trồng và đánh bắt hải sản. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi đang chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa. Tuy nhiên, do đặc điểm của sản xuất nông nghiệp thường gắn liền với điều kiện tự nhiên nên nông nghiệp là ngành dễ bị tổn thương nhất trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu đã, đang và sẽ có những tác động nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp của tỉnh Quảng Trị, nhất là ở vùng cát.

NGƯỜI CON CỦA BẢN,  LÀNG

NGƯỜI CON CỦA BẢN, LÀNG  20/05/2013

     Sau khi rời quân ngũ, năm 1992, anh Nguyễn Văn Tráng chuyển ngành về  công tác tại Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hoá. Được khoác trên mình màu áo Kiểm lâm, anh luôn nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình, từ đó thường xuyên học tập chuyên môn, trau dồi, rèn luyện đạo đức, tác phong, kỷ luật của đơn vị 

CHẾ BIẾN THỨC ĂN TẠI CHỔ MÔ HÌNH THIẾT THỰC CHO NÔNG HỘ NUÔI THỦY SẢN

CHẾ BIẾN THỨC ĂN TẠI CHỔ MÔ HÌNH THIẾT THỰC CHO NÔNG HỘ NUÔI THỦY SẢN  20/05/2013

      Ở tỉnh Quảng Trị trong những năm gần đây phong trào nuôi cá nước ngọt theo hình thức nông hộ đã phát triển tương đối mạnh mẽ, với nhiều đối tượng nuôi khác nhau, nhất là ở hai huyện Hải Lăng và Vĩnh Linh.

RƯỢU DÂU TÂN PHÚ

RƯỢU DÂU TÂN PHÚ  09/10/2012

Cẩn thận chiết từng giọt rượu dâu đỏ au vào chai, chị Hồ Thị Lan lộ rõ nét mặt phấn khởi sau bao nhiêu ngày chăm ủ cho những bồn rượu. Đứng bên cạnh vợ, anh Trần Văn Quốc hồ hởi cho biết: Trong một chuyến về thăm nhà bạn ở Nghệ An anh đã lấy được giống dâu chuyên dùng để làm rượu vang. Cây dâu dùng để làm rượu vang không giống với dâu mà người ta thường trồng để nuôi tằm. Thay vì ít lá, loại dâu này cho rất nhiều trái, những trái dâu chín màu đỏ thẫm, cuộn xoắn như từng chùm nho nhỏ xíu. Bình quân mỗi héc ta cho thu hoạch trên 1,5 tấn trái chín. 

ỔN ĐỊNH CUỘC SỐNG NHỜ THỰC HIỆN MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP

ỔN ĐỊNH CUỘC SỐNG NHỜ THỰC HIỆN MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP  09/10/2012

Anh Lê Quang Bình sinh năm 1969, sinh ra và lớn lên tại vùng quê Thôn Văn Vận xã Hải Quy huyện Hải Lăng tỉnh Quảng trị, năm lên 10 tuổi đi chơi cùng bạn bè trong thôn, thấy bom bi do chiến tranh để lại cầm lên nghịch chơi, bom nỗ làm anh bị mất đi bàn tay bên cánh tay trái. Khi lớn lên phải ra làm ăn riêng, năm 1990 được sự đồng ý của chính quyền địa phương ra khai hoang vùng đất cát ở cuối thôn để làm ăn. Là vùng đất cát trắng bạc màu, đất phụ công người sau khi đã khai hoang với diện tích 5,0ha, canh tác nông nghiệp nhưng với đất đai cằn cổi khó khăn nên quá trình làm ăn không thu lại hiệu quả, cuộc sống đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Anh quyết định đi vào Miền nam làm thuê kiếm sống, nhưng do bản thân tật nguyền nên cũng không mấy khá giả lên được. 

Mô hình nuôi ong lấy mật ở Phường 3 - TP Đông Hà

Mô hình nuôi ong lấy mật ở Phường 3 - TP Đông Hà  09/10/2012

Thời gian gần đây, nhận thấy mô hình nuôi ong mật thực sự đem lại hiệu quả kinh tế, các hộ nông dân ở phường 3, TP Đông Hà đã thành lập Tổ nuôi ong. Hội viên là các hộ nuôi ong trong phường và một số hộ quanh vùng nhằm mục đích tạo sự liên kết trong việc tiêu thụ sản phẩm cũng như học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. 

TRỒNG SEN THOÁT NGHÈO

TRỒNG SEN THOÁT NGHÈO  15/08/2012

   Đến xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, hỏi đến anh Lâm Thanh Hoà- nông dân trẻ trở thành triệu phú từ cây sen thì ai cũng biết.

 LÀM GIÀU NHỜ CHĂN NUÔI VỊT ĐẺ

LÀM GIÀU NHỜ CHĂN NUÔI VỊT ĐẺ  15/08/2012

  Đến xã Triệu Đông, hỏi anh Nguyễn Thọ Biền thì ai cũng biết, vậy nhưng gặp được anh lại không dễ, tôi phải đợi gần 1 tiếng đồng hồ bởi anh quá bận rộn với trang trại vịt hơn 1.400 con của mình. Đứng trước khu chuồng trại với hàng nghìn con vịt đẻ và 2 lò ấp trứng quy mô, anh Biền cho chúng tôi biết, cách đây gần chục năm, khi chưa có điều kiện chăn nuôi rộng rãi như hiện nay, gia đình anh đã tận dụng vườn ao của nhà để nuôi vịt đẻ. Nhận thấy việc chăn nuôi thuận lợi, đem lại hiệu quả kinh tế cao nên gia đình anh đã mạnh dạn đề xuất với địa phương cho chuyển đổi đất trồng lúa kém năng suất sang mô hình trang trại để đầu tư nuôi vịt đẻ với số lượng lớn.

 BỘI THU THỪ CON SỨA

BỘI THU THỪ CON SỨA  07/06/2012

  Từ giữa tháng 4 đến nay ngư dân xã Gio Hải, đặc biệt là thôn 4 và thôn 7 đã khai thác được hàng chục tấn sứa biển, đem lại thu nhập cao cho ngư dân vùng bãi ngang. Việc đánh bắt sứa biển đã trở thành một nghề thu hút đông đảo người dân tham gia.

 MÔ HÌNH TRỒNG DƯA HẤU CHUYỂN ĐỔI TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA 1 VỤ

MÔ HÌNH TRỒNG DƯA HẤU CHUYỂN ĐỔI TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA 1 VỤ  24/05/2012

  Vụ Hè thu năm 2011, Trung tâm Khuyến nông - lâm - ngư Thừa Thiên Huế xây dựng mô hình trồng Dưa hấu chuyển đổi trên đất trồng lúa một vụ tại Vĩnh Trị, xã Hải Dương, huyện Hương Trà. Mô hình đạt kết quả tốt, cho năng suất trung bình 9 tạ/ 1 sào (500 m2 ), thu nhập gấp 2-3 lần so với trồng lúa.

 LÀM GIÀU TỪ MÔ HÌNH NUÔI ONG NGOẠI

LÀM GIÀU TỪ MÔ HÌNH NUÔI ONG NGOẠI  24/05/2012

 Với kinh nghiệm từ nghề nuôi ong đã có từ hàng chục năm nay, mới đây nhiều nông dân ở các xã vùng núi và gò đồi TT-Huế đã chuyển hướng sang nuôi ong ngoại, mang lại thu nhập gấp hơn nhiều lần so với giống ong nội.

 

 GIO LINH XÂY DỰNG THÀNH CÔNG MÔ HÌNH LUÂN CANH LẠC - DƯA TRÊN VÙNG CÁT

GIO LINH XÂY DỰNG THÀNH CÔNG MÔ HÌNH LUÂN CANH LẠC - DƯA TRÊN VÙNG CÁT  24/05/2012

  Vùng cát nội đồng ở vùng Đông Gio Linh có diện tích khá lớn. Thời kỳ trước, đây là vùng khó khăn trong sản xuất nông nghiệp do nạn cát bay, cát lấp và không có nước để sản xuất. Gần 10 năm trở lại đây, công tác cải tạo đất bằng cách xây dựng các ô vùng, ô thửa và tiến hành sản xuất nông lâm kết hợp đã mang lại hiệu quả rất tốt cho môi trường sản xuất của vùng Đông Gio Linh. 

ĐOÀN 337: GƯƠNG SÁNG PHỦ XANH VÙNG ĐỒI HƯỚNG HOÁ

ĐOÀN 337: GƯƠNG SÁNG PHỦ XANH VÙNG ĐỒI HƯỚNG HOÁ  12/03/2012

Là đơn vị kinh tế quốc phòng (KTQP) với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, quản lý dự bị động viên và thực hiện các dự án KTQP tại khu KTQP Khe Sanh - Quảng Trị/Quân khu 4. Địa bàn đóng quân của Đoàn gồm 5 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, núi non hiểm trở của huyện Hướng Hoá là Hướng Phùng, Hướng Sơn, Hướng Linh, Hướng Việt và Hướng Lập, trong đó có 3 xã chung đường biên giới với nước bạn Lào. 

 

TRỒNG RAU AN TOÀN CHO HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO

TRỒNG RAU AN TOÀN CHO HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO  28/02/2012

Việc sản xuất RAT ngoài bảo đảm sản phẩm rau được an toàn, có chất lượng thì còn bảo đảm cho môi trường sống được trong lành, sức khỏe người tiêu dùng không bị thách thức. 

 

HIỆU QUẢ MÔ HÌNH LƯỚI RÊ CHIM

HIỆU QUẢ MÔ HÌNH LƯỚI RÊ CHIM  13/02/2012

  Nhằm nâng cao hiệu quả đánh bắt, tập trung khai thác đốí tượng có giái trị kinh tế đảm bảo nghề khai thác mang tính lọc cao (kích thước mắt lưới 2a = 200mm), bền vững và thân thiện với môi trường. Năm 2011 được sự hỗ trợ kinh phí của tỉnh, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quảng Trị đã xây dựng mô hình Lưới rê cá chim  cho khối tàu khai thác xa bờ tại xã Gio Hải huyện Gio Linh.

NGƯỜI NÔNG DÂN ĐA NGHỀ

NGƯỜI NÔNG DÂN ĐA NGHỀ  03/01/2012

  Không chỉ là hội viên nông dân sản xuất giỏi, giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở xã mà anh còn tham gia tích cực sinh hoạt Hội, vận động hội viên trong chi Hội áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn vay vốn làm ăn, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng như anh.

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỪ THỰC TIỂN TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TRỒNG RỪNG THÂM CANH CÂY BỜI LỜI ĐỎ Ở MIỀN NÚI

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỪ THỰC TIỂN TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TRỒNG RỪNG THÂM CANH CÂY BỜI LỜI ĐỎ Ở MIỀN NÚI  03/01/2012

  Sản phẩm khai thác từ cây Bời lời đỏ là vỏ cây để xuất khẩu và tận thu gỗ. Chu kỳ kinh doanh trong vòng 7 đến 10 năm. Gỗ cây Bời lời có thể làm đồ gia dụng, nguyên liệu giấy. 

VƯƠN LÊN LÀM GIÀU NHỜ BIẾT CHẮT CHIU TỪNG CÁI NHỎ

VƯƠN LÊN LÀM GIÀU NHỜ BIẾT CHẮT CHIU TỪNG CÁI NHỎ  06/12/2011

Nhờ cần cù, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gia đình pả Liên đã vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. ông đã xây dựng nhà cửa vững chắc, mua sắm khá đầy đủ các tiện nghi sinh hoạt phục vụ đời sống gia đình.

NGƯỜI NÔNG DÂN NĂNG ĐỘNG LÀM KINH TẾ

NGƯỜI NÔNG DÂN NĂNG ĐỘNG LÀM KINH TẾ  06/12/2011

 Với niềm đam mê trồng và chăm sóc hoa từ thuở nhỏ, qua đọc sách báo và nhận thấy nhu cầu sử dụng hoa của người dân ngày càng lớn trong khi phải nhập hoa từ các tỉnh khác.

LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG ĐỊNH SƠN - SẢN XUẤT CAO CHÈ VẰNG

LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG ĐỊNH SƠN - SẢN XUẤT CAO CHÈ VẰNG  06/12/2011

  Nghề sản xuất cao chè vằng tại thôn Định Sơn, xã Cam Nghĩa là nghề truyền thống có từ lâu đời tại huyện Cam Lộ, trước đây chè vằng chỉ được người dân nấu để sử dụng.

HIỆU QUẢ MANG LẠI TỪ MÔ HÌNH NUÔI CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG

HIỆU QUẢ MANG LẠI TỪ MÔ HÌNH NUÔI CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG  03/01/2012

 Năm 2011, Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư Đông Hà đã triển khai xây dựng mô hình nuôi cá rô đầu vuông mật độ 15con/m2 tại Phường 2 - Thành phố Đông Hà với diện tích 2.000m2 . Mô hình được hỗ trợ 100% con giống  và 30% thức ăn với tổng kinh phí đầu tư là 46,3 triệu đồng.

HIỆU QUẢ MÔ HÌNH CHĂN NUÔI LỢN THÂM CANH AN TOÀN SINH HỌC

HIỆU QUẢ MÔ HÌNH CHĂN NUÔI LỢN THÂM CANH AN TOÀN SINH HỌC  03/01/2012

 Năm 2011 Trung tâm KNKN đã tiếp tục đầu tư với quy mô 10 mô hình tại 5 huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, TX Quảng Trị, Hải Lăng, với mức hỗ trợ 7,5 triệu đồng/mô hình, bao gồm kinh phí mua lợn giống 6 con, thức ăn cho lợn và bể bioga bằng vật liệu Compostie.

GIÀU LÊN TỪ MÔ HÌNH CÁ - VỊT

GIÀU LÊN TỪ MÔ HÌNH CÁ - VỊT  02/11/2011

Ơ thôn Tân Phú, xã Cam Thành (Cam Lộ) xuất hiện ngày càng nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả như nuôi nhím, thỏ, kỳ đà... nhưng anh Nguyễn Văn Vân lại chọn cho mình mô hình cá vịt để phát triển kinh tế, đem lại thu nhập mỗi năm trên 150 triệu đồng.

ANH HẢI LÀM KIỀU

ANH HẢI LÀM KIỀU  02/11/2011

Tôi hẹn anh vào buổi sáng đẹp trời tháng 6, bên ly cafe tôi bắt chuyện với anh Hải về nghề câu kiều. Cái nghề mà đã đem lại cho anh niềm tin và hạnh phúc trong cuộc sống. Năm nay mới 40 tuổi nhưng với cảnh gà trống nuôi con. Nhưng với nghề chính là câu kiều anh Hải đã vượt qua khó khăn và xây dựng tổ ấm đầy đủ, con cái học hành đàng hoàng. 

“Dị nhân” trên đỉnh Nà Tiên

“Dị nhân” trên đỉnh Nà Tiên  17/10/2011

Nghị lực vươn lên số phận hẩm hiu, tàn tật để trở thành một nông dân giàu có như hôm nay đối với Hoàng Lãng ở xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, là một thách thức lớn, nhưng ông đã đạt được. Cuộc đời của ông như một thông điệp cho tất cả mọi người bị tàn tật: dù khó khăn vất vả đến chừng nào, nhưng nếu có ý chí, hoài bão lớn lao thì nhất định sẽ trở thành một người có ích cho xã hội

Phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh: Lấy xóm, bản làm địa bàn chỉ đạo chính

Phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh: Lấy xóm, bản làm địa bàn chỉ đạo chính  19/08/2011

Tỉnh ta hiện đang đối mặt với nhiều dịch bệnh trên vật nuôi, đó là: dịch tai xanh lợn; dịch LMLM gia súc; dịch cúm gia cầm và dịch đốm trắng ở tôm.

Tiện ích trên Web

Thống kê truy cập

Bộ đếm Đang truy cập: 72