Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Nhà nông cần biết

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 5

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 5  05/05/2020

 

THÁNG 5

- Nhiệt độ cao, có gió tây nam, trời nắng nóng, đề phòng lụt tiểu mãn.

- Các đợt nắng nóng tập trung từ tháng 5 đến tháng 8.

- Lập hạ: 5/5/2020 (13/4 Canh Tý); Tiểu mãn: 20/5/2020 (28/4 Canh Tý)

- Nhuận tháng 4.

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 4

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 4  06/04/2020

 

THÁNG 4

- Nhiệt độ xấp xỉ TBNN cùng kỳ.

- Tổng lượng mưa  thấp hơn TBNN cùng kỳ.

- Thanh minh: 4/4/2020 (12/3 Canh Tý); Cốc vũ: 19/4/2020 (27/3 Canh Tý)

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 3

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 3  09/03/2020

 

 - Nhiệt độ cao hơn TBNN cùng kỳ 0,5-1,0 độ C. Có 2 - 3 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực của tỉnh. Lượng mưa xấp xỉ dưới TBNN cùng kỳ.

- Kinh trập: 5/3/2020 (12/02 Canh Tý); Xuân phân: 20/3/2020 (27/02 Canh Tý)

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 2

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 2  06/04/2020

 

THÁNG 2

Nhiệt độ xấp xỉ TBNN cùng kỳ, có 3 - 5 đợt gió mùa đông bắc và không khí lạnh ảnh hưởng đến Quảng Trị; các đợt rét đậm chủ yếu tập trung trong tháng 2; Lượng mưa thấp hơn TBNN cùng kỳ.

- Lập xuân: 4/02/2020 (11/01 Canh Tý); Vũ thuỷ: 19/02/2020 (26/01 Canh Tý)

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 1/2020

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 1/2020  02/01/2020

 

Tháng có nhiệt độ thấp, có 3 - 5 đợt gió mùa đông bắc và không khí lạnh ảnh hưởng đến Quảng Trị, nền nhiệt độ cao hơn TBNN cùng kỳ 0,5 - 1,00C; lượng mưa thấp hơn TBNN cùng kỳ.

- Tiểu hàn 6/01/2020 (12/12 Kỷ Hợi); Đại hàn: 20/01/2020 (26/12 Kỷ Hợi)      

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 12

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 12  06/12/2019

 

- Không khí lạnh tăng cường, trời rét, cuối tháng thường có rét hại.

- Đại tuyết: 7/12/2019 (12/11 Kỷ Hợi); Đông chí: 22/12/2019 (27/11 Kỷ Hợi)       

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 11

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 11  10/10/2019

 

- Trời mưa nhiều, nhiệt độ xuống thấp dần. Đề phòng lụt, bão.

- Lập đông: 8/11/2019 (12/10 Kỷ Hợi); Tiểu tuyết: 22/11/2019 (26/10 Kỷ Hợi).

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 10

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 10  10/10/2019

 

- Nhiệt độ tiếp tục giảm, lượng mưa tăng dần, độ ẩm cao. Đề phòng lụt, bão

- Hàn lộ: 8/10/2019 (10/9 Kỷ Hợi); Sương giáng: 24/10/2019(26/9 Kỷ Hợi)

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 9

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 9  28/08/2019

 

THÁNG 9

- Nhiệt độ giảm dần, mưa nhiều đề phòng lũ lụt.

- Bạch lộ: 8/9/2019 (10/8 Kỷ Hợi); Thu phân: 23/9/2019 (25/8 Kỷ Hợi)       

 NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG THÁNG 6

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG THÁNG 6  21/05/2019

 

- Nhiệt độ cao, trời nắng gắt, gió tây nam khô nóng.

- Mang chủng: 6/6/2019 (4/5 Kỷ Hợi); Hạ chí: 21/6/2019 (19/5 Kỷ Hợi).     

DỰ BÁO SÂU BỆNH THÁNG

DỰ BÁO SÂU BỆNH THÁNG  21/05/2019

 Từ ngày 16/5/2019 đến ngày 15/6/2019

DỰ KIẾN DỊCH HẠI PHỔ BIẾN TRÊN CÂY TRỒNG CHÍNH VỤ ĐÔNG XUÂN 2018 - 2019

DỰ KIẾN DỊCH HẠI PHỔ BIẾN TRÊN CÂY TRỒNG CHÍNH VỤ ĐÔNG XUÂN 2018 - 2019  31/01/2019

 

Trên cơ sở dự báo khí hậu thời tiết, lịch thời vụ gieo trồng và cơ cấu giống, quy luật phát sinh gây hại hàng năm của sâu bệnh, tình hình sâu bệnh gối vụ Hè Thu (HT) sang Đông Xuân (ĐX) và kết quả điều tra dịch hại trên cỏ dại, lúa chét. Dự kiến vụ ĐX 2018 - 2019 có thể xuất hiện một số đối tượng dịch hại chính trên cây trồng như sau:

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 2

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 2  31/01/2019

 

THÁNG 2

Dự báo nhiệt độ xấp xỉ cao hơn TBNN cùng kỳ, có 3 - 5 đợt gió mùa đông bắc và không khí lạnh ảnh hưởng đến Quảng Trị; Lượng mưa thấp hơn TBNN cùng kỳ.

- Lập xuân: 4/02/2019 (30/12 Mậu Tuất); Vũ thuỷ: 19/02/2019 (15/01 Kỷ Hợi)

NHỮNG CÔNG DỤNG CỦA CÂY SA NHÂN

NHỮNG CÔNG DỤNG CỦA CÂY SA NHÂN  08/01/2019

 

 Sa nhân là cây nhiệt đới, nhiệt độ bình quân hàng năm 22-280C là thích nghi cho cây sinh trưởng tốt, nhiệt độ 16-180C cây phát triển kém, song khả năng chịu lạnh của cây sa nhân khỏe hơn các cây nhiệt đới khác, có thể chịu được nhiệt độ từ 1-30C trong thời gian ngắn. Bước đầu  nhận thấy khí hậu và thổ nhưỡng tại Hướng Hóa rất phù hợp với cây sa nhân nên từ năm 2016 đến nay Trung Tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị đã triển khai thực hiện mô hình trồng Cây sa nhân tím làm dược liệu tại 3 xã Hướng Tân với quy mô 5 ha, xã Tân Hợp với quy mô 5,8 ha, xã Hướng Phùng với quy mô 5 ha. Qua 2 năm thực hiện, đến nay mô hình tại Xã Hướng Tân đã có một cây có hoa, từ đó cho thấy khả năng thích ứng với khí hậu và thổ nhưỡng tại địa phương, cũng như sẽ tăng thu nhập cho người dân và tăng cường quản lý bảo vệ rừng tại cộng đồng địa phương.

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 11

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 11  25/10/2018

THÁNG 11

- Trời mưa nhiều, nhiệt độ xuống thấp dần. Đề phòng lụt, bão.

- Lập đông: 7/11/2018 (30/9 Mậu Tuất); Tiểu tuyết: 22/11/2018 (15/10 Mậu Tuất).

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 10

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 10  16/10/2018

 

- Nhiệt độ tiếp tục giảm, lượng mưa tăng dần, độ ẩm cao. Đề phòng lụt , bão

- Hàn lộ: 8/10/2018 (29/8 Mậu Tuất); Sương giáng: 23/10/2018(15/9 Mậu Tuất)

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 9

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 9  16/10/2018

 - Nhiệt độ giảm dần, mưa nhiều đề phòng lũ lụt.

- Bạch lộ: 8/9/2018 (29/7 Mậu Tuất); Thu phân: 23/9/2018 (14/8 Mậu Tuất)       

 NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 2/2018

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 2/2018  07/02/2018

 Dự báo không khí lạnh ảnh hưởng mạnh, có 4 - 5 đợt gió mùa đông bắc và không khí lạnh tăng cường; Lượng mưa cao hơn TBNN cùng kỳ.
- Lập xuân: 4/2/2018 (19/12 Đinh Dậu); Vũ thuỷ: 19/2/2018 (4/01 Mậu Tuất)

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 10

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 10  25/09/2017

 - Nhiệt độ tiếp tục giảm, lượng mưa tăng dần, độ ẩm cao.

- Hàn lộ: 8/10/2017 (19/8 Đinh Dậu); Sương giáng: 23/10/2017 (4/9 Đinh Dậu)

HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP  04/12/2013

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG  23/05/2013

 1- Công việc đồng áng:

- Chống hạn cho lúa và hoa màu, chăm sóc tưới nước cho đậu đỗ ở chân ruộng cao.

- Che tủ gốc cho cây công nghiệp, cây lâm nghiệp, cây ăn quả mới trồng.

- Gieo đậu đỗ , ngô, sắn vùng hướng hoá.

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 29 tháng 4 năm 2013 đến ngày 05 tháng 5 năm 2013)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 29 tháng 4 năm 2013 đến ngày 05 tháng 5 năm 2013)  15/05/2013

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT & SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG.
1.Thời tiết: Nhiệt độ:  Cao 36oC;    Thấp 25oC

Nhận xét khác: Trong tuần qua thời tiết nắng nóng, xen kẽ có những ngày mưa rào và  dông thuận lợi cho rầy và các đối tượng bệnh hại trên lúa phát sinh, gây hại. 

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 3/2013

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 3/2013  05/03/2013

 

- Có 1 - 2 đợt không khí lạnh tăng cường song cường độ yếu và thời gian không kéo dài; Nhiệt độ tăng, trời ấm dần, giữ nước ở ao hồ đập và ruộng để phòng chống hạn. Lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm.

- Kinh trập: 5/3/2013 ( 24/01 Quý Tỵ); Xuân phân: 20/3/2012 (9/2 Quý Tỵ)

 

 

Công văn số 468/UBND-NN ngày 23/02/2013 của UBND tỉnh Về việc Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh tai xanh ở lợn

Công văn số 468/UBND-NN ngày 23/02/2013 của UBND tỉnh Về việc Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh tai xanh ở lợn  05/03/2013

Kính gửi: - Các Sở, ban ngành liên quan;

                 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 03 tháng 12 năm 2012 đến ngày 09 tháng 12 năm 2012)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 03 tháng 12 năm 2012 đến ngày 09 tháng 12 năm 2012)  08/12/2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT & SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1.Thời tiết: Nhiệt độ:  Cao 29oC;    Thấp 22oC

Nhận xét khác: Trong kỳ thời tiết dịu mát, ngày nắng nhẹ, chiều tối có mưa vài nơi,  các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường. 

DỰ BÁO SÂU BỆNH VỤ ĐÔNG XUÂN 2012 - 2013

DỰ BÁO SÂU BỆNH VỤ ĐÔNG XUÂN 2012 - 2013  07/12/2012

I/ THỜI TIẾT KHÍ HẬU :

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quảng Trị thời tiết vụ Đông Xuân 2012- 2013 tương đối ấm, nền nhiệt độ trung bình toàn vụ ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng kỳ một ít. 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 26 tháng 11 năm 2012 đến ngày 02 tháng 12 năm 2012)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 26 tháng 11 năm 2012 đến ngày 02 tháng 12 năm 2012)  07/12/2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT & SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1.Thời tiết: Nhiệt độ:  Cao 32oC;    Thấp 24oC

Nhận xét khác: Trong kỳ thời tiết dịu mát, ngày nắng, các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường.

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 19 tháng 11năm 2012 đến ngày 25 tháng 11 năm 2012)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 19 tháng 11năm 2012 đến ngày 25 tháng 11 năm 2012)  07/12/2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT & SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1.Thời tiết: Nhiệt độ:  Cao 29oC;    Thấp 21oC

Nhận xét khác: Trong kỳ thời tiết dịu mát, ngày nắng nhẹ xen kẽ có mưa nhỏ rải rác, các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường. 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 05 tháng 11 năm 2012 đến ngày 11 tháng 11 năm 2012)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 05 tháng 11 năm 2012 đến ngày 11 tháng 11 năm 2012)  07/12/2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT & SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG.

1.Thời tiết: Nhiệt độ:  Cao 30oC;    Thấp 21oC

Nhận xét khác: Do ảnh hưởng của không khí lạnh trong kỳ thời tiết dịu mát, ngày nắng nhẹ, đêm có mưa rải rác, các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường. 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 29 tháng 10 năm 2012 đến ngày 04 tháng 11 năm 2012)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 29 tháng 10 năm 2012 đến ngày 04 tháng 11 năm 2012)  05/11/2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT & SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1.Thời tiết: Nhiệt độ:  Cao 30oC;    Thấp 21oC

Nhận xét khác: Trong kỳ thời tiết dịu mát, do ảnh hưởng của cơn bão số 8 nhiều nơi có mưa vừa, các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường. 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 15 tháng 10 năm 2012 đến ngày 21 tháng 10 năm 2012)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 15 tháng 10 năm 2012 đến ngày 21 tháng 10 năm 2012)  23/10/2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT & SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1.Thời tiết: Nhiệt độ:  Cao 33oC;    Thấp 22oC

Nhận xét khác: Trong kỳ thời tiết dịu mát, nắng nhẹ, các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường. 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 08 tháng 10 năm 2012 đến ngày 14 tháng 10 năm 2012)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 08 tháng 10 năm 2012 đến ngày 14 tháng 10 năm 2012)  23/10/2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT & SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1.Thời tiết: Nhiệt độ: Cao 34oC; Thấp 25oC

Nhận xét khác: Trong kỳ thời tiết dịu mát, nắng nhẹ, chiều tối có mưa rải rác, các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường. 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 01 tháng 10 năm 2012 đến ngày 06 tháng 10 năm 2012)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 01 tháng 10 năm 2012 đến ngày 06 tháng 10 năm 2012)  23/10/2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT & SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1.Thời tiết: Nhiệt độ:  Cao 34oC;  Thấp 25oC

Nhận xét khác: Trong kỳ thời tiết dịu mát, nắng nhẹ, chiều tối có mưa rải rác, các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường. 

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 10

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 10  23/10/2012

1- Công việc đồng áng:

- Tranh thủ ngày nắng ráo thu hoạch nhanh lúa vụ 10.

- Tiếp tục trồng rau màu ở vùng cao không bị lụt, chăm sóc khoai lang, ngô và rau màu vụ đông. Gieo hạt ớt trà sớm từ 15/10.

- Tiếp tục trồng cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả.

- Tiếp tục trồng và thu hoạch chế biến sắn.

- Cày vỡ đất để trừ cỏ dại và lúa chét.

- Kiểm tra số lượng và chất lượng các giống lúa, ngô và các loại giống cây khác cho sản xuất vụ Đông xuân 2012 - 2013. 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 24 tháng 9 năm 2012 đến ngày 30 tháng 9 năm 2012)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 24 tháng 9 năm 2012 đến ngày 30 tháng 9 năm 2012)  23/10/2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT & SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1.Thời tiết: Nhiệt độ:  Cao 34oC;    Thấp 24oC

Nhận xét khác: Trong kỳ thời tiết dịu mát, nắng nhẹ, các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường. 

DỰ BÁO SÂU BỆNH THÁNG (Từ ngày 20/9/2012 đến ngày 20/10/20)12

DỰ BÁO SÂU BỆNH THÁNG (Từ ngày 20/9/2012 đến ngày 20/10/20)12  23/10/2012

Căn cứ diễn biến tình hình sâu bệnh hại cây trồng tháng 09/2012, tình hình sinh trưởng phát triển của cây trồng và dự báo thời tiết tháng 10/2012. Chi cục Bảo vệ thực vật dự báo tình hình dịch hại có thể xây ra như sau: 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 17 tháng 9 năm 2012 đến ngày 23 tháng 9 năm 2012)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 17 tháng 9 năm 2012 đến ngày 23 tháng 9 năm 2012)  26/09/2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT & SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1.Thời tiết: Nhiệt độ:  Cao 32oC;    Thấp 22oC

Nhận xét khác: Trong kỳ thời tiết dịu mát, có mưa, nhiều nơi mưa to thuận lợi cho các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển tuy nhiên ảnh hưởng đến công tác thu hoạch lúa Hè Thu 2012. 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 10 tháng 9 năm 2012 đến ngày 16 tháng 9 năm 2012)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 10 tháng 9 năm 2012 đến ngày 16 tháng 9 năm 2012)  26/09/2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT & SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1.Thời tiết: Nhiệt độ:  Cao 34oC;    Thấp 25oC

Nhận xét khác: Trong kỳ thời tiết dịu mát, có mưa dông, nhiều nơi mưa to thuận lợi cho các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển tuy nhiên ảnh hưởng đến công tác thu hoạch lúa Hè Thu 2012. 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 03 tháng 9 năm 2012 đến ngày 09 tháng 9 năm 2012)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 03 tháng 9 năm 2012 đến ngày 09 tháng 9 năm 2012)  10/09/2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT & SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1.Thời tiết: Nhiệt độ:  Cao 32oC;    Thấp 23oC

Nhận xét khác: Trong kỳ thời tiết dịu mát, chiều tối có mưa dông, nhiều nơi mưa to thuận lợi cho các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển tuy nhiên ảnh hưởng đến công tác thu hoạch lúa Hè Thu 2012. 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 27 tháng 8 năm 2012 đến ngày 01 tháng 9 năm 2012)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 27 tháng 8 năm 2012 đến ngày 01 tháng 9 năm 2012)  10/09/2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT & SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết: Nhiệt độ:  Cao 36oC;    Thấp 26oC

Nhận xét khác: Trong kỳ thời tiết nắng nóng, gió tây nam thổi mạnh, chiều tối có mưa dông. Các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường. 

DỰ BÁO SÂU BỆNH THÁNG 9 - 2012 (TỪ 20/8/2012 ĐẾN 20/9/2012)

DỰ BÁO SÂU BỆNH THÁNG 9 - 2012 (TỪ 20/8/2012 ĐẾN 20/9/2012)  04/09/2012

A/ Trên cây lúa:

- Rầy lưng trắng, rầy nâu tiếp tục phát sinh và tăng mật độ trên đồng ruộng, khả năng rầy gây hại cuối vụ là rất lớn. Với mật độ rầy trên đồng ruộng hiện nay, nếu không phun trừ kịp thời, rầy sẽ phát sinh thành dịch và gây cháy lúa ở giai đoạn  trỗ - chín. 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 20 tháng 8 năm 2012 đến ngày 26 tháng 8 năm 2012)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 20 tháng 8 năm 2012 đến ngày 26 tháng 8 năm 2012)  04/09/2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT & SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1.Thời tiết: Nhiệt độ:  Cao 37oC;    Thấp 28oC

Nhận xét khác: Trong kỳ thời tiết nắng nóng, gió tây nam thổi mạnh. Các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường. 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 13 tháng 8 năm 2012 đến ngày 19 tháng 8 năm 2012)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 13 tháng 8 năm 2012 đến ngày 19 tháng 8 năm 2012)  04/09/2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT & SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1.Thời tiết: Nhiệt độ:  Cao 36oC;    Thấp 27oC

Nhận xét khác: Trong kỳ thời tiết nắng nóng, gió tây nam thổi mạnh. Các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường. 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 06 tháng 8 năm 2012 đến ngày 12 tháng 8 năm 2012)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 06 tháng 8 năm 2012 đến ngày 12 tháng 8 năm 2012)  04/09/2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT & SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1.Thời tiết: Nhiệt độ:  Cao 35oC;    Thấp 28oC

Nhận xét khác: Trong kỳ thời tiết nắng nóng, gió tây nam thổi mạnh. Các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường. 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 30 tháng 7 năm 2012 đến ngày 05 tháng 8 năm 2012)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 30 tháng 7 năm 2012 đến ngày 05 tháng 8 năm 2012)  03/08/2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT & SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1.Thời tiết: Nhiệt độ:  Cao 34oC;    Thấp 26oC

Nhận xét khác: Trong kỳ thời tiết nắng, dịu mát, gió tây nam thổi mạnh, chiều tối có mưa vài nơi. Các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường. 

DỰ BÁO SÂU BỆNH THÁNG 8 - 2012 (Từ 20/7/2012 ĐẾN 20/8/2012)

DỰ BÁO SÂU BỆNH THÁNG 8 - 2012 (Từ 20/7/2012 ĐẾN 20/8/2012)  03/08/2012

I/ Trên cây lúa:

 - Rầy lưng trắng lứa 3 đang tiếp tục nở và khả năng tăng mật độ và diện tích nhiễm vào cuối tháng 7 đến đầu tháng 8.

 - Bệnh  vàng lá, thối gốc rễ, bệnh khô vằn, thối thân bẹ, đốm nâu,... tiếp tục phát sinh và gây hại nặng dần về cuối vụ.

- Sâu cuốn lá, sâu đục thân (lứa 2) tiếp tục phát sinh và gây hại từ cuối tháng 7 cho đến giữa tháng 8; Chuột gây hại nặng hơn giai đoạn lúa cuối đẻ nhánh và làm đòng; bệnh lùn sọc đen tiếp tục phát sinh gây hại (Chú ý vùng đang nhiễm bệnh, vùng lúa gieo muộn, vùng ổ dịch). 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 23 tháng 7 năm 2012 đến ngày 29 tháng 7 năm 2012)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 23 tháng 7 năm 2012 đến ngày 29 tháng 7 năm 2012)  03/08/2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT & SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1.Thời tiết: Nhiệt độ:  Cao 35oC;    Thấp 24oC

Nhận xét khác: Trong kỳ thời tiết nắng, nóng, gió tây nam thổi mạnh, chiều tối có mưa vài nơi. Các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường.

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 16 tháng 7 năm 2012 đến ngày 22 tháng 7 năm 2012)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 16 tháng 7 năm 2012 đến ngày 22 tháng 7 năm 2012)  03/08/2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT & SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1.Thời tiết:

Nhiệt độ:  Cao 38oC;    Thấp 26oC

Nhận xét khác: Trong kỳ thời tiết nắng, nóng. Các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường. 

DỰ BÁO SÂU BỆNH THÁNG 7 (Từ ngày 20/6/2012 đến ngày 20/7/2012)

DỰ BÁO SÂU BỆNH THÁNG 7 (Từ ngày 20/6/2012 đến ngày 20/7/2012)  13/07/2012

Trên cơ sở tình hình sinh trưởng, phát triển của cây trồng, sự xuất hiện của các đối tượng sâu bệnh tháng qua và dự báo thời tiết tháng tới. Chi cục bảo vệ thực vật dự báo tình hình và biện pháp quản lý như sau: 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 18 tháng 6 năm 2012 đến ngày 24 tháng 6 năm 2012)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 18 tháng 6 năm 2012 đến ngày 24 tháng 6 năm 2012)  13/07/2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT & SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1.Thời tiết: Nhiệt độ:  Cao 37oC;    Thấp 26oC

Nhận xét khác: Đầu kỳ ảnh hưởng của bão số 2 gây mưa vừa, cuối kỳ thời tiết nắng, nóng, gió tây nam thổi mạnh. Các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường. 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 11 tháng 6 năm 2012 đến ngày 17 tháng 6 năm 2012)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 11 tháng 6 năm 2012 đến ngày 17 tháng 6 năm 2012)  13/07/2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT & SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1.Thời tiết: Nhiệt độ:  Cao 37oC;    Thấp 26oC

Nhận xét khác: Thời tiết trong kỳ nắng, nóng, gió tây nam thổi mạnh. Các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường. 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 21 tháng 5 năm 2012 đến ngày 27 tháng 5 năm 2012)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 21 tháng 5 năm 2012 đến ngày 27 tháng 5 năm 2012)  23/05/2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT & SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1.Thời tiết: Nhiệt độ:  Cao 39oC;    Thấp 28oC

Nhận xét khác: Thời tiết trong kỳ nắng nóng, buổi chiều có mưa dông vài nơi.  Các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường. 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 14 tháng 5 năm 2012 đến ngày 20 tháng 5 năm 2012)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 14 tháng 5 năm 2012 đến ngày 20 tháng 5 năm 2012)  23/05/2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT & SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1.Thời tiết: Nhiệt độ:  Cao 37oC;    Thấp 28oC

Nhận xét khác: Thời tiết trong kỳ nắng nóng, buổi chiều có mưa dông rải rác.  Các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường.

DỰ KIẾN TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VỤ HÈ THU NĂM 2012

DỰ KIẾN TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VỤ HÈ THU NĂM 2012  23/05/2012

I/ DỰ KIẾN TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SẢN XUẤT TRONG VỤ:

1. Nhận định xu hướng thời tiết ảnh hưởng đến cây trồng và dịch hại 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 07 tháng 5 năm 2012 đến ngày 13 tháng 5 năm 2012)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 07 tháng 5 năm 2012 đến ngày 13 tháng 5 năm 2012)  23/05/2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT & SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1.Thời tiết: Nhiệt độ:  Cao 40oC;    Thấp 28oC

            Nhận xét khác: Thời tiết trong kỳ nắng nóng, gió tây nam thổi nhẹ. Các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường. 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 30 tháng 4 năm 2012 đến ngày 6 tháng 5 năm 2012)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 30 tháng 4 năm 2012 đến ngày 6 tháng 5 năm 2012)  23/05/2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT & SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1.Thời tiết: Nhiệt độ:  Cao 40oC;    Thấp 28oC

            Nhận xét khác: Thời tiết trong kỳ nắng nóng, gió tây nam thổi nhẹ. Các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường. 

DỰ BÁO SÂU BỆNH THÁNG (Từ ngày 20/4/2012 đến ngày 20/5/2012)

DỰ BÁO SÂU BỆNH THÁNG (Từ ngày 20/4/2012 đến ngày 20/5/2012)  23/05/2012

I. THỜI TIẾT KHÍ HẬU:

Trong tháng qua ( từ giữa tháng 3 cho đến đầu tháng 4) nhiệt đô  thấp từ 18 - 20oC, cao 25 - 30oC, sáng có sương mù, xen kẽ có mưa dông thuận lợi cho các cây trồng sinh trưởng phát triển đồng thời đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các loại nấm bệnh trên các cây trồng phát sinh gây hại, đặc biệt bệnh đạo ôn, bệnh khô đầu lá hại lúa, bệnh phấn trắng, héo đen đầu lá hại cao su,vv... 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 23 tháng 4 năm 2012 đến ngày 29 tháng 4 năm 2012)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 23 tháng 4 năm 2012 đến ngày 29 tháng 4 năm 2012)  26/04/2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT & SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1.Thời tiết: Nhiệt độ:  Cao 37oC;    Thấp 23oC

Nhận xét khác: Thời tiết trong kỳ nắng nóng, gió tây nam thổi nhẹ. Các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường. 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 16 tháng 4 năm 2012 đến ngày 22 tháng 4 năm 2012)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 16 tháng 4 năm 2012 đến ngày 22 tháng 4 năm 2012)  18/04/2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT & SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1.Thời tiết: Nhiệt độ:  Cao 37oC;    Thấp 25oC

Nhận xét khác: Thời tiết trong kỳ nắng nóng, gió tây nam thổi nhẹ. Các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường. 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 09 tháng 4 năm 2012 đến ngày 15 tháng 4 năm 2012)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 09 tháng 4 năm 2012 đến ngày 15 tháng 4 năm 2012)  18/04/2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT & SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1.Thời tiết: Nhiệt độ:  Cao 30oC;    Thấp 20oC

Nhận xét khác: Thời tiết trong kỳ ngày nắng nhẹ, sáng sớm có sương mù thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển đồng thời cũng thuận lợi cho các loại nấm bệnh phát sinh, gây hại. 

DỰ BÁO SÂU BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG THÁNG 3 (Từ ngày 20/2/2011 đến 20/3/2012)

DỰ BÁO SÂU BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG THÁNG 3 (Từ ngày 20/2/2011 đến 20/3/2012)  12/03/2012

I. DỰ BÁO SÂU BỆNH TỪ 20/2/ 2012 ĐẾN 20/3/2012

 A. Trên cây lúa:

-  Rầy nâu & rầy lưng trắng: Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, rầy lưng trắng, rầy nâu tiếp tục phát sinh và tăng mật độ trên đồng ruộng. Bệnh lùn sọc đen tiếp tục phát sinh và khả năng gây hại các vùng ổ dịch, vùng có nguy cơ bị bệnh cao. 

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 3 - 2012

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 3 - 2012  12/03/2012

- Có 2 -3 đợt gió mùa đông bắc và không khí lạnh tăng cường, chú ý đợt rét giữa tháng có khả năng làm nhiệt độ trung bình ngày giảm dưới 200C, nhiệt độ tăng, trời ấm dần, giữ nước ở ao hồ đập và ruộng để phòng chống hạn. Nhiệt độ xấp xỉ hoặc lớn hơn TB cùng kỳ; lượng mưa trung bình lớn hơn trung bình nhiều năm.

- Kinh trập: 6/3/2012 (14/2 Nhâm Thìn); Xuân phân: 20/3/2012 (28/2 Nhâm Thìn) 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 03 tháng 01 năm 2012)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY (Từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 03 tháng 01 năm 2012)  09/01/2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT & SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG.

1.Thời tiết: Nhiệt độ: - Cao 19oC; - Thấp 14oC

Nhận xét khác: Thời tiết trong kỳ mưa, lạnh kéo dài ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng.

DỰ BÁO SÂU BỆNH VỤ ĐÔNG XUÂN 2011 - 2012

DỰ BÁO SÂU BỆNH VỤ ĐÔNG XUÂN 2011 - 2012  09/01/2012

Trên cơ sở dự báo khí hậu thời tiết, lịch thời vụ gieo trồng của Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Trị, quy luật phát sinh gây hại hàng năm của sâu bệnh, tình hình sâu bệnh gối vụ Hè Thu sang Đông Xuân và số liệu điều tra trên cỏ dại, lúa chét trên đồng ruộng. Dự báo vụ ĐX 2011 - 2012 có thể xuất hiện một số đối tượng dịch hại chính trên cây trồng như sau:

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 1 - 2012

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 1 - 2012  09/01/2012

Tháng có nhiệt độ thấp, có 2 - 3 đợt gió mùa đông bắc và không khí lạnh tăng cường, tháng thường xảy ra rét đậm, nhiệt độ nhỏ hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ.

- Tiểu hàn 6/1/2012( 13/12 Tân Mão); Đại hàn : 21/1/2012( 28/12 Tân Mão)

DỰ BÁO SÂU BỆNH (Từ ngày 15/12/2011 đến ngày 15/01/2012)

DỰ BÁO SÂU BỆNH (Từ ngày 15/12/2011 đến ngày 15/01/2012)  03/01/2012

I/ THỜI TIẾT KHÍ HẬU:

Do ảnh hưởng của các đợt gió mùa Đông Bắc trong thời gian qua làm nền nhiệt độ xuống thấp, trời rét kèm theo mưa làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển  của các loại cây trồng. 

DỰ BÁO SÂU BỆNH VỤ ĐÔNG XUÂN 2011 - 2012

DỰ BÁO SÂU BỆNH VỤ ĐÔNG XUÂN 2011 - 2012  03/01/2012

Trên cơ sở dự báo khí hậu thời tiết, lịch thời vụ gieo trồng của Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Trị, quy luật phát sinh gây hại hàng năm của sâu bệnh, tình hình sâu bệnh gối vụ Hè Thu  sang Đông Xuân  và số liệu điều tra trên cỏ dại, lúa chét trên đồng ruộng. Dự báo vụ ĐX 2011-2012 có thể xuất hiện một số đối tượng dịch hại chính trên cây trồng như sau:

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 12

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 12  09/01/2012

- Trời rét, cuối tháng thường có rét hại

- Đại tuyết: 7/12/2011 (13/11 Tân mão); Đông chí: 22/12/2011 (28/11 Tân mão)

Tiện ích trên Web

Thống kê truy cập

Bộ đếm Đang truy cập: 3250