Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Trang nhất » Thông tin KHKT » Thuỷ sản

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MẶN, LỢ  (Kết quả lấy mẫu Đợt 4 và Đợt 5)

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MẶN, LỢ (Kết quả lấy mẫu Đợt 4 và Đợt 5)  19/11/2020

 

Những năm qua, nuôi trồng thủy sản (NTTS) nói chung và nuôi tôm nước mặn, lợ nói riêng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thì ngành nuôi tôm cũng đang phải đối mặt với những nguy cơ của môi trường và dịch bệnh. Trước tình hình đó, Chi cục Thủy sản đã triển khai công tác quan trắc thường xuyên môi trường nuôi tôm nhằm phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo sản xuất, giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh, đảm bảo sự phát triển bền vững…

TÁI CƠ CẤU NGÀNH KHAI THÁC THỦY SẢN THÍCH ỨNG VỚI BĐKH

TÁI CƠ CẤU NGÀNH KHAI THÁC THỦY SẢN THÍCH ỨNG VỚI BĐKH  19/11/2020

 

Thời gian qua, ngành thủy sản đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ theo hướng chất lượng và hiệu quả, có nhiều đóng góp vào nền kinh tế. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nguồn lợi thủy sản có dấu hiệu suy giảm. Làm thế nào để ngành thuỷ sản phát triển bền vững đang là vấn đề đặt ra, nhất là trước tình hình biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp, tác động mạnh đến ngành.

Tăng cường công tác quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản mặn, lợ (Kết quả lấy mẫuĐợt 1, ngày 03/8/2020)

Tăng cường công tác quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản mặn, lợ (Kết quả lấy mẫuĐợt 1, ngày 03/8/2020)  07/09/2020

Những năm qua, nuôi trồng thủy sản (NTTS) nói chung và nuôi tôm nước mặn, lợ nói riêng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thì ngành nuôi tôm cũng đang phải đối mặt với những nguy cơ của môi trường và dịch bệnh. 

CHƯƠNG TRÌNH GIỐNG ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ MỚI CHO TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH GIỐNG ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ MỚI CHO TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP  05/08/2020

Ngày 28 tháng 5 năm 2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 703/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 (gọi tắt là Chương trình giống). Phải nói rằng, đây là một bước đột phá mới cho tái cơ cấu ngành nông nghiệp của nước ta nói chung và các tỉnh, thành nói riêng.

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH Ở TÔM NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TA VÀ NHỮNG KHUYẾN CÁO NHẰM PHÒNG, CHỐNG VÀ HẠN CHẾ LÂY LAN MẦM BỆNH.

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH Ở TÔM NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TA VÀ NHỮNG KHUYẾN CÁO NHẰM PHÒNG, CHỐNG VÀ HẠN CHẾ LÂY LAN MẦM BỆNH.  17/06/2020

 Hiện nay đang ở thời điểm nuôi tôm chính vụ của năm 2020, vì vậy hầu hết diện tích mặt nước đã được bà con tiến hành thả tôm nuôi. Tuy nhiên, mới sau 2 tháng thả nuôi tình hình dịch bệnh lại đang diễn biến khá phức tạp.

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN  17/06/2020

        Thực phẩm là một trong những nhu yếu phẩm không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của mọi người, cung cấp nguồn dinh dưỡng, bổ sung những tiêu hao mất đi trong sinh hoạt, duy trì cuộc sống khỏe mạnh, phát triển.

TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN THỰC HIỆN TỰ CHỦ HOÀN TOÀN THEO LỘ TRÌNH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN THỰC HIỆN TỰ CHỦ HOÀN TOÀN THEO LỘ TRÌNH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  05/05/2020

            Ngày 28 tháng 02 năm 2020, Trung tâm Giống thủy sản đã tiến hành Đại hội chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2022 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị tiến đến tự chủ hoàn toàn và phát triển bền vững.”

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TÔM NƯỚC MẶN, LỢ (Kết quả quan trắc đợt 7, ngày 18/11/2019)

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TÔM NƯỚC MẶN, LỢ (Kết quả quan trắc đợt 7, ngày 18/11/2019)  02/01/2020

 

Những năm qua, nuôi trồng thủy sản (NTTS) nói chung và nuôi tôm nước lợ nói riêng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thì ngành nuôi tôm cũng đang phải đối mặt với những nguy cơ của môi trường và dịch bệnh. Trước tình hình đó, Chi cục Thủy sản đã triển khai công tác quan trắc thường xuyên môi trường nuôi tôm nhằm phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo sản xuất, giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh, đảm bảo sự phát triển bền vững…

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TÔM NƯỚC MẶN, LỢ  (Kết quả Đợt 6, ngày 04/11/2019)

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TÔM NƯỚC MẶN, LỢ (Kết quả Đợt 6, ngày 04/11/2019)  06/12/2019

 

Những năm qua, nuôi trồng thủy sản (NTTS) nói chung và nuôi tôm nước lợ nói riêng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thì ngành nuôi tôm cũng đang phải đối mặt với những nguy cơ của môi trường và dịch bệnh. Trước tình hình đó, Chi cục Thủy sản đã triển khai công tác quan trắc thường xuyên môi trường nuôi tôm nhằm phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo sản xuất, giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh, đảm bảo sự phát triển bền vững…

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MẶN, LỢ (Kết quả Đợt 4, ngày 01/10/2019)

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MẶN, LỢ (Kết quả Đợt 4, ngày 01/10/2019)  06/12/2019

 

Những năm qua, nuôi trồng thủy sản (NTTS) nói chung và nuôi tôm nước lợ nói riêng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thì ngành nuôi tôm cũng đang phải đối mặt với những nguy cơ của môi trường và dịch bệnh. Trước tình hình đó, Chi cục Thủy sản đã triển khai công tác quan trắc thường xuyên môi trường nuôi tôm nhằm phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo sản xuất, giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh, đảm bảo sự phát triển bền vững…

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGHỀ CHẾ BIẾN CÁ HẤP TẠI QUẢNG TRỊ

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGHỀ CHẾ BIẾN CÁ HẤP TẠI QUẢNG TRỊ  10/10/2019

 

Nghề chế biến cá hấp tại Quảng Trị đã hình thành từ năm 2005, ban đầu chỉ 3 cơ sở chế biến (lò hấp) tại xã Gio Việt. Đến năm 2016 đã tăng lên 136 lò hấp, hàng năm sản xuất khoảng 15.000 tấn nguyên liệu cá nục/cá cơm. Nghề cá hấp đã giải quyết cho hàng ngàn lao động, đặc biệt là lao động nữ. Đến đầu năm 2019 giảm còn 73 lò hấp, với công suất 170-200 tấn nguyên liệu/năm/lò hấp, tập trung chủ yếu ở các xã/thị trấn ven biển (xã Gio Việt: 35 lò hấp, TT.Cửa Việt: 32 lò hấp, TT.Cửa Tùng: 4 lò hấp, Triệu An: 2 lò hấp).

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MẶN, LỢ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MẶN, LỢ  10/10/2019

Những năm qua, nuôi trồng thủy sản (NTTS) nói chung và nuôi tôm nước lợ nói riêng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thì ngành nuôi tôm cũng đang phải đối mặt với những nguy cơ của môi trường và dịch bệnh. Trước tình hình đó, Chi cục Thủy sản đã triển khai công tác quan trắc thường xuyên môi trường nuôi tôm nhằm phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo sản xuất, giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh, đảm bảo sự phát triển bền vững…

 QUẢNG TRỊ TRIỂN KHAI LẮP ĐẶT THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ

QUẢNG TRỊ TRIỂN KHAI LẮP ĐẶT THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ  28/08/2019

 

Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA NQ SỐ 36-NQ/TW VỀ “ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM ĐÉN 2030, TẦM NHÌN 2045”

MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA NQ SỐ 36-NQ/TW VỀ “ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM ĐÉN 2030, TẦM NHÌN 2045”  28/08/2019

 

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết được thông qua ngày 22/10/2018.

THỰC TRẠNG, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH  KHAI THÁC THỦY SẢN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ

THỰC TRẠNG, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH KHAI THÁC THỦY SẢN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ  28/08/2019

Quảng Trị có bờ biển dài hơn 75km, ngư trường rộng trên 8.400km2 nối cửa Vịnh Bắc Bộ với Biển Đông, có trữ lượng thủy hải sản khoảng 60.000 tấn/năm. Toàn tỉnh có 05 huyện với 16 xã, thị trấn ven biển, trên 15.934 lao động hoạt động thuỷ sản, trong đó có trên 7.000 lao động trên biển, có kinh nghiệm, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế biển cũng như đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biển. 

BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN BIỂN ĐẢO CỒN CỎ VỚI CÔNG TÁC  CỨU HỘ RÙA BIỂN

BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN BIỂN ĐẢO CỒN CỎ VỚI CÔNG TÁC CỨU HỘ RÙA BIỂN  28/08/2019

 

Rùa biển là đối tượng có giá trị lớn về văn hóa, tín ngưởng; là sinh vật chỉ thị cho sự đa dạng sinh học và môi trường sinh thái và đặc biệt là đối tượng đang có nguy cơ tuyệt chủng, nằm trong Sách đỏ cần được bảo vệ. Với đường bờ biển trải dài hơn 74 km Quảng Trị được xem là nơi cư trú của nhiều loài rùa biển đang bị đe dọa như rùa da, rùa xanh (vích), đồi mồi, quản đồng và đồi mồi dứa. Trong những năm qua, Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ (BQL KBTB) đã triển khai các hoạt động cứu hộ rùa biển, điều tra bãi đẻ… tại nhiều địa phương trong tỉnh và phấn đấu trở thành hình mẫu cho công tác bảo tồn rùa biển.

GIỚI THIỆU QUI ĐỊNH HỆ THỐNG GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ

GIỚI THIỆU QUI ĐỊNH HỆ THỐNG GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ  21/05/2019

 

Thời gian qua, thực hiện Công điện 1275/CĐ-TTg ngày 19/9/2018 và Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Uỷ ban Châu âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Chỉ thị 689/CT-TTg ngày 18/5/2010, Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ Và kế hoạch 5442/KH-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về tăng cường việc ngăn chặn giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Việt nam vi phạm khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

KHAI THÁC ĐI ĐÔI VỚI BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN

KHAI THÁC ĐI ĐÔI VỚI BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN  21/03/2019

 Với bờ biển dài hơn 75km, ngoài khơi có đảo Cồn Cỏ, ngư trường tỉnh ta được đánh giá là nơi có nguồn lợi thủy sản dồi dào. Tuy nhiên, do việc đánh bắt quá mức trong thời gian gần đây đang khiến trữ lượng thủy sản có dấu hiệu giảm sút. Trước tình hình đó, các ngành chức  năng đã có nhiều giải pháp nhằm khôi phục nguồn lợi thủy sản.

VĨNH THÁI VỚI CÔNG TÁC BẢO TỒN, BẢO VỆ VÀ CỨU HỘ RÙA BIỂN

VĨNH THÁI VỚI CÔNG TÁC BẢO TỒN, BẢO VỆ VÀ CỨU HỘ RÙA BIỂN  31/01/2019

 

Rùa biển là đối tượng có giá trị lớn về văn hóa, tín ngưởng; giá trị về đa dạng sinh học và môi trường sinh thái; giá trị về kinh tế và đặc biệt là đối tượng đang có nguy cơ tuyệt chủng, nằm trong Sách đỏ cần được bảo vệ.Với đường bờ biển trải dài hơn 75 km, Quảng Trị được xem là nơi cư trú của nhiều loài rùa biển đang bị đe dọa như rùa da, rùa xanh (vích), đồi mồi, quản đồng và đồi mồi dứa. Trong những năm qua, Ban quản lý Khu bảo tồn biển(BQL KBTB) đảo Cồn Cỏ đã triển khai các hoạt động cứu hộ rùa biển, điều tra bãi đẻ, tuyên truyền tập huấn về công tác bảo tồn rùa biển… tại nhiều địa phương trong tỉnh. Trong đó, với nhiều hoạt động thiết thực, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh đã trở thành hình mẫu cho công tác bảo tồn rùa biển.

ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, GIẢI PHÁP

ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, GIẢI PHÁP  25/07/2018

 

Việt Nam có vùng biển ven bờ dài 3.260km, có tính độc đáo chịu ảnh hưởng của thủy triều, bao gồm nhiều hệ sinh thái có khả năng tái sinh và sức sản xuất cao như: Rừng ngập mặn, rạn san hô, bãi triều, các bãi cát ven biển và hệ thống ao hồ, đầm phá phức tạp. Vùng biển Việt Nam là vùng chuyển tiếp từ Đại dương sang lục địa, được chia bởi nhiều eo vịnh và trên 2.900 con sông, 12 đầm phá, 112 cửa sông lạch và diện tích mặt nước rất lớn: 120.000ha ao hồ nhỏ, 580.000ha ruộng vườn có khả năng nuôi trồng thủy sản và 660.000ha vùng triều. Ngành thủy sản là một trong những ngành sản xuất nông nghiệp hiện có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. Việt Nam là nước đứng thứ 3 thế giới về sản xuất thủy sản, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ. Trước những tiềm năng to lớn đó, nhu cầu nguồn nhân lực thủy sản là vô cùng to lớn cả về số lượng và chất lượng.

TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHỐNG  KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG BÁO CÁO VÀ KHÔNG THEO QUI ĐỊNH

TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHỐNG KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG BÁO CÁO VÀ KHÔNG THEO QUI ĐỊNH  25/07/2018

 Ngày 23/10/2017, Uỷ ban Châu Âu (EC) có thông báo áp dụng biện pháp cảnh báo “thẻ vàng” đối với sản phẩm hải sản khai thác xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Châu Âu (EC). Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hànhChỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2017 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Uỷ ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp,không báo cáo và không theo qui định. 

CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHO CÁ TỪ CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHO CÁ TỪ CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP  06/04/2018

 Trong nuôi trồng thuỷ sản nói chung và nuôi cá nói riêng cần phải đầu tư các nguồn vốn chủ yếu như con giống, thức ăn, công chăm sóc, quản lý... Nhưng đầu tư cho thức ăn nuôi cá thường chiếm một tỷ lệ lớn. Nếu người nuôi biết tận dụng và chế biến thức ăn cho cá từ các sản phẩm nông nghiệp thì sẽ nâng cao được hiệu quả kinh tế, vẫn đảm bảo được lợi ích kinh tế của người nuôi cá.

CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC “THẺ VÀNG” CỦA ỦY BAN CHÂU ÂU (EC)

CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC “THẺ VÀNG” CỦA ỦY BAN CHÂU ÂU (EC)  07/02/2018

  Ngày 15/12/2017 tại Thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục thẻ vàng của Uỷ ban Châu Âu về khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Uỷ ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng thực hiện. Từ ngày 15 - 19/5/2017, Uỷ Ban Châu Âu đã làm việc với Việt Nam về hoạt động đánh bắt bất hợp pháp (IUU), đặc biệt là tàu cá của ta vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; đã cảnh báo và yêu cầu Việt Nam phải triển khai ngay các giải pháp để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng này trong thời gian tới, nếu không EU sẽ đưa ra các biện pháp đã được quy định trong Quy định 1005/2008 của EU đối với nước thứ 3 không hợp tác về IUU.

QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI  CƠ SỞ NHỎ LẺ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM

QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ NHỎ LẺ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM  16/01/2018

 Theo quy định cơ sở sản xuất nước mắm bất kể quy mô doanh nghiệp hay cơ sở sản xuất nhỏ lẻ (cơ sở đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh) đều phải chứng minh được đủ điều kiện sản xuất ra sản phẩm an toàn và hợp vệ sinh hay nói cách khác là phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam. Để đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất nước mắm nhỏ lẻ thì cần đáp ứng các quy định của QCVN 02 – 01:2009/BNNPTNT và Quy chuẩn 02 – 16:2012/BNNPTNT được ban hành kèm theo thông tư 02/2012/TT- BNNPTNT ngày 09/01/2012  của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH CHO ĐỘNG VẬT THỦY SẢN  VÀO MÙA  MƯA LŨ

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH CHO ĐỘNG VẬT THỦY SẢN VÀO MÙA MƯA LŨ  10/11/2017

 Khác với động vật trên cạn cá, tôm là loại sống dưới nước do dó việc kiểm tra và phát hiện bệnh gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy việc duy trì sức khỏe tốt cho cá, tôm rất quan trọng để một vụ nuôi đạt năng suất và  hiệu quả cao. Cho nên trong các đợt mưa bão thường có sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa và đây là điều kiện thuận lợi để mầm bệnh phát triển. Nếu công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản không được thực hiện tốt, khi có sựu trao đổi nước giữa các thủy vực tự nhiên và vùng nuôi thủy sản sẽ làm lây lan các mầm bệnh phổ biến cho các đối tượng nuôi trồng thủy sản.

NUÔI TÔM BẰNG VI SINH TIẾT KIỆM MÀ HIỆU QUẢ

NUÔI TÔM BẰNG VI SINH TIẾT KIỆM MÀ HIỆU QUẢ  19/07/2013

       Nghề nuôi trồng thủy sản nói chung và nghề nuôi tôm nói riêng đã rất quen thuộc với phương pháp nuôi xử lý vi sinh. Vậy sự lựa chọn men vi sinh nào là thích hợp nhất? Theo thành phần hoặc theo hàm lượng, uy tín của nhà sản xuất, liều dùng mỗi lần và chi phí cả vụ, giá cả và dịch vụ tư vấn, qua kinh nghiệm truyền nhau, sản phẩm sản xuất trong nước hay là nhập khẩu? Câu trả lời sẽ là tất cả những quan tâm trên đây.

TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN ĐẢY MẠNH SẢN XUẤT TÔM GIỐNG CHO NGƯỜI NUÔI

TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN ĐẢY MẠNH SẢN XUẤT TÔM GIỐNG CHO NGƯỜI NUÔI  22/08/2013

      Trại sản xuất giống thuỷ sản nước mặn, lợ Cửa Tùng là đơn vị trực thuộc Trung tâm Giống thủy sản Quảng Trị, tham mưu cho Trung tâm Giống thuỷ sản định hướng công tác phát triển giống thuỷ sản nước mặn lợ; triển khai thực hiện các chương trình dự án giống thuỷ sản nước mặn, lợ trên địa bàn tỉnh; ứng dụng các quy trình công nghệ nghiên cứu sản xuất đại trà; tham gia sản xuất, dịch vụ các loại giống thủy sản mặn lợ đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật cung ứng cho nhu cầu của nhân trên địa bàn tỉnh.

NHÌN LẠI MÔ HÌNH NUÔI BÁN THÂM CANH  CÁ RÔ PHI ĐƠN TÍNH ĐỰC THEO HƯỚNG GAP

NHÌN LẠI MÔ HÌNH NUÔI BÁN THÂM CANH CÁ RÔ PHI ĐƠN TÍNH ĐỰC THEO HƯỚNG GAP  09/10/2012

Hiện nay xu hướng sử dụng các sản phẩm nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có nguồn gốc rõ ràng ngày càng cao trên thị trường trong nước cũng như xuất khẩu đặc biệt là sau khi nước ta đã là thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO. Trước tình hình đó việc sản xuất nông nghiệp theo hướng VIETGAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt tại Việt Nam) là một hướng đi tất yếu trong sản xuất nông nghiệp nói chung và trong nuôi trồng thủy sản nước riêng. Với mục đích nhằm giúp các hộ nuôi trồng thủy sản trong tỉnh là quen với sản xuất sản phẩm theo hướng VIETGAP, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời tiếp cận được quy trình nuôi cá rô phi đơn tính bán thâm canh, vừa qua Trung tâm KNKN Quảng Trị phối hợp với Trung tâm KNKN Quốc gia thực hiện mô hình: nuôi bán thâm canh cá rô phi đơn tính đực theo hương GAP. 

HIỆU QUẢ MÁY DÒ NGANG (SONAR) TRONG KHAI THÁC THỦY SẢN CHO TÀU CÁ TẠI QUẢNG TRỊ

HIỆU QUẢ MÁY DÒ NGANG (SONAR) TRONG KHAI THÁC THỦY SẢN CHO TÀU CÁ TẠI QUẢNG TRỊ  09/10/2012

Quảng Trị là một tỉnh Duyên hải miền Trung, có bờ biển dài hơn 74 km, trải dài qua 4 huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng. Vùng đặc quyền kinh tế có diện tích khoảng 8.400km2 . Trữ lượng hải sản ước đạt 60.000 tấn. Hàng năm cho phép khai thác khoảng 18.000 ÷ 20.000 tấn. Toàn tỉnh hiện nay có khoảng 2.497 tàu thuyền, trong đó có 125 tàu khai thác xa bờ với tổng công suất 54.000CV. Phần lớn các tàu của khối tàu xa bờ đã và đang sử dụng các nghề mới như nghề: Lưới rê bùng nhùng, lưới rê hỗn hợp, chụp mực 04 tăng gông, lồng bẫy ghẹ cải tiến, vây rút chì, pha xúc... đã nâng cao hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên, để thích nghi với sự biến đổi khi hậu, mở rộng ngư trường, tập trung khai thác nghề trọng điểm cần thay đổi phương pháp đánh bắt, ứng dụng trang thiết bị hiện đại... 

Gio Linh: TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN NUÔI THUỶ SẢN

Gio Linh: TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN NUÔI THUỶ SẢN  09/10/2012

Gio Linh là huyện có lợi thế và tiềm năng để phát triển nuôi trồng thủy sản, (theo số liệu thống kê năm 2011 của Phòng Nông nghiệp huyện Gio Linh: diện tích nuôi tôm: 137 ha; diện tích nuôi cá: 435ha), nhiều sông, suối, ao hồ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thủy sản theo hướng đa dạng. Bên cạnh các đối tượng nuôi truyền thống như cá trắm, mè, trôi, chép các đối tượng đặc sản như lươn, ếch, baba thì cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ ngày càng tiến bộ nhiều giống loài mới có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao đã được người dân đưa vào sản xuất và nuôi trồng như giống cá mú, cá chẽm, cá lóc, cá chình, cá rô đầu vuông… với nhiều hình thức đa dạng như nuôi trong ao đất hay nuôi lồng bè, nuôi bể đều cho hiệu quả kinh tế cao. 

PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN VÂN CHUYỄN SỐNG  TÔM NUÔI SAU THU HOẠCH

PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN VÂN CHUYỄN SỐNG TÔM NUÔI SAU THU HOẠCH  15/08/2012

   Quảng Trị chúng ta là một tỉnh có điều kiện thuận lợi  cho việc phát triển các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản xuất khẩu. Quảng Trị có bờ biển trên 74 km, hai cửa biển là Cửa Việt và Cửa Tùng, diện tích vùng triều, bãi bồi ven sông, đầm phá thuận lợi cho nghề nuôi tôm cá, thủy đặc sản trên cả ba vùng nước mặn, lợ, ngọt. Trong đó, diện tích nuôi tôm chân trắng và tôm sú xấp xỉ 1.000 ha, sản lượng hàng năm ước đạt 5.500 tấn.

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC THỰC HIỆN TỔ NGƯ DÂN ĐOÀN KẾT SẢN XUẤT TRÊN BIỂN

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC THỰC HIỆN TỔ NGƯ DÂN ĐOÀN KẾT SẢN XUẤT TRÊN BIỂN  14/08/2012

  Quảng Trị là tỉnh nằm ở Bắc Trung Bộ, có chiều dài bờ biển là 75km, với 16 xã, thị trấn có tàu tham gia khai thác thủy sản, có hai cửa lạch lớn là Cửa tùng và Cửa Việt. Lao động thủy sản khoảng hơn 13.000 người trong đó lao động trực tiếp trên biển khoảng hơn 6.200 người. Nghề cá tại địa phương có từ lâu đời, so với các tỉnh lân cận nhìn chung thì nghề cá Quảng Trị phát triển chậm hơn. Xuất phát điểm của nghề cá Quảng Trị thấp hơn so với các tỉnh khác trong khu vực Miền Trung. Tổng số lượng tàu thuyền trên toàn tỉnh là 2.488 chiếc với tổng công suất 52.584 CV. Nhưng loại tàu cá có công suất dưới 20cv chiếm đa số với 82%.

 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỘI NGHỀ CÁ TỈNH QUẢNG TRỊ

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỘI NGHỀ CÁ TỈNH QUẢNG TRỊ  24/05/2012

  Trong những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế nông nghiệp Quảng Trị nói chung và thủy sản nói riêng có những bước phát triển vượt bậc góp phần nâng cao đời sống vật chất của nhân dân. Đặc biệt trong 10 năm gần đây, ngành thủy sản tập trung thực hiện trên nhiều lĩnh vực đó là:

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM ĐỐI VỚI NGHỀ CHẾ BIẾN CÁ HẤP

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM ĐỐI VỚI NGHỀ CHẾ BIẾN CÁ HẤP  24/05/2012

  Nếu ai có dịp đi trên con đường Xuyên á vào thời điểm từ tháng 3 đến tháng 9, ngang qua địa phận xã Gio Việt và Thị trấn Cửa Việt sẽ không khỏi ngạc nhiên khi hai bên đường san sát các vĩ cá hấp đang được phơi. Những năm trở lại đây, nghề chế biến cá hấp đã có bước phát triển mạnh ở tỉnh ta, mang lại hiệu quả kinh tế cao, sản phẩm làm ra đã có chỗ đứng trên thị trường không chỉ trong, ngoài tỉnh mà còn xuất khẩu sang Trung Quốc. Đến nay đã có hang trăm hộ làm nghề này với quy mô lớn nhỏ khác nhau.

TRẠI SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN NƯỚC NGỌT TRÚC KINH TỔ CHỨC CÔNG TÁC CUNG ỨNG GIỐNG THỦY SẢN NĂM 2012

TRẠI SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN NƯỚC NGỌT TRÚC KINH TỔ CHỨC CÔNG TÁC CUNG ỨNG GIỐNG THỦY SẢN NĂM 2012  12/03/2012

Trại sản xuất cá giống Trúc Kinh là đơn vị trực thuộc Trung tâm Giống thủy sản Quảng Trị. Trại được giao nhiệm vụ lưu giữ đàn cá bố mẹ thuần chủng, nghiên cứu sản xuất các đối tượng giống mới và sản xuất các đối tượng giống thủy sản nước ngọt cung ứng cho nhu cầu của nhân dân.

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI NGHỀ CÁ QUẢNG TRỊ VÀ BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI NGHỀ CÁ QUẢNG TRỊ VÀ BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG  22/12/2011

  Quảng Trị hiện đang đối mặt với các đe doạ không dự báo được của mựuc nước biển dâng cao và các thiên tai khác liên quan đến BĐKH.

RA QUÂN LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG BIỂN

RA QUÂN LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG BIỂN  06/12/2011

 Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường đồng thời có những hành động kịp thời để bảo vệ loài động vật quý hiếm này và bãi đẻ của chúng, vừa qua Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) và Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã phối hợp với Trường THCS xã Gio Hải tổ chức chiến dịch truyền thông Hãy bảo vệ rùa biển và làm sạch bờ biển.

SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO CÁ QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH

SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO CÁ QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH  02/11/2011

Hiện nay, giá thức ăn chăn nuôi ngày càng tăng cao, việc sản xuất thức ăn tại chỗ là một vấn đề được đặt ra cấp thiết do nhu cầu thực tế, đặc biệt là đối với cụm dân cư nông thôn vùng sâu, vùng xa. 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN DỊCH BỆNH TRÊN TÔM NUÔI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN DỊCH BỆNH TRÊN TÔM NUÔI  16/10/2011

Hiện nay tình hình dịch bệnh trên tôm nuôi vẫn còn xảy ra nhiều nơi. Kết quả nghiên cứu của các Viện, Trường cho thấy có một số bệnh mới xuất hiện trên tôm nuôi và có khả năng lây lan trên diện rộng. Để giúp người nuôi chuẩn bị tốt ao nuôi, hạn chế bệnh lưu tồn, người nuôi cần thực hiện một số giải pháp sau:

GAP – HƯỚNG ĐI CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BỀN VỮNG

GAP – HƯỚNG ĐI CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BỀN VỮNG  17/10/2011

GAP viết tắt của cụm từ Good Aquaculture Practice tạm dịch là Quy phạm thực hành nuôi thuỷ sản tốt. Các hoạt động của GAP nhằm kiểm soát các yếu tố đầu vào như con giống, nước, ao hồ, sức khoẻ vật nuôi thuỷ sản, thức ăn, hóa chất, thuốc thú y, vệ sinh chuồng trại, để tôm - cá được nuôi trong điều kiện thích hợp nhất, hạn chế stress, giảm thiểu dịch bệnh, hạn chế tác hại xấu đối với môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm (dư lượng thuốc thú y và chất độc hại, vi trùng gây bệnh) và cho hiệu quả kinh tế cao hơn. 

Tiện ích trên Web

Thống kê truy cập

Bộ đếm Đang truy cập: 3262