Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Tổ chức bộ máy 12/10/2011

a, Văn phòng Trung tâm hiện nay gồm có:

Phòng Kỹ thuật chuyển giao công nghệ (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp): Có 01 Trưởng phòng phụ trách chung và 03 Phó trưởng phòng.

KHUYẾN NÔNG KHAI GIẢNG CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NĂM 2017 01/09/2017

 Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTG ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Trong tháng 7 năm 2017, Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị kết hợp với Sở Lao động thương binh xã hội, Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức khai giảng 5 lớp đào tạo nghề cho 138 học viên thuộc đối tượng ưu tiên của đề án 1956 với 5 nghề: 

PHÁT TRIỂN NUÔI ONG LẤY MẬT Ở HẢI LỆ 01/09/2017

 Những năm gần đây, phong trào nuôi ong lấy mật ở xã Hải Lệ - TX. Quảng Trị đã có những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần tạo thu nhập ổn định, nâng cao đời sống của người dân, đồng thời trực tiếp góp phần tăng tỷ lệ che phủ rừng, bảo vệ môi trường tự nhiên của địa phương.